23/04/2008

Week-End 15/2007-2008

Info 15 is ter beschikking

                                               WEEK-END(15/2007-2008)

 

                                                                                              Hasselt, 23 april 2008.

 

Administratief (zoals reeds opgenomen op de website dd 12/04/08)

 

1.Nazicht scheidsrechtersbladen

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 01/04/08

         Bart HABRAKEN (°07/10/85)           OH Bergmans

 

         Vanaf 07/04/08

         Kris BOES (°07/04/65)                            FC Gualco

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

        

         Vanaf 07/04/08

         Wim VANHEMEL (°02/09/78)           Wieze Boys

         Peter LOWIST (°17/03/74)                      Citroën Steegen

         Frank MEISTERS (°19/04/70)                   Citroën Steegen

         Philippe DUTHOY (°18/04/78)                   FC Banneux

         Roland MORIAS (°03/05/54)           FC Gualco

         Marco PUTZEYS (°10/11/74)                   FC Gualco

 

2.Administratieve overtredingen

         Speeldag 22/03/08

         Hellas 2000: speler Giakouvakis zonder geb.datum

         Kanaalboys Rotem: geen blokletters

 

Kostenbedoening

         OH Bergmans:           € 5,00

         FC GUalco: 5+5+5 = € 15,00

         Wieze Boys:             € 5,00

         C.Steegen: 5+5 =     € 10,00

         FC Banneux:             € 5,00

         Hellas 2000:             € 2,50

         K.Rotem:                 € 2,50

 

3. Ambtshalve sanctie

         Speeldag 15/03/08

         VC Mireille: opstellen speler Gery PUT (°28/08/84) geschorst voor 2x geel zelfde

         wedstrijd (WE 13/2007-2008,IV,1)

         Sanctie: wedstrijd BVC Park Houthalen – VC Mireille uitslag 1-4 wordt 5-0. Speler

         Gery PUT wordt gechorst voor één (1) speeldag vanaf 23/04/08

         Boete: € 12,50 lastens club VC Mireille

         (wordt betwist door de club)

 

4.Vermaning:

         Speeldag 15/03/08

         BVC Park Houthalen: afgevaardigde H. Custers geen aangesloten lid

 

5.Berisping

         Speeldag 22/03/08

         BVC Park Houthalen: afgevaardigde H. Custers geen aangesloten lid

         Boete: € 5,00 lastens club BVC Park Houthalen

 

Verslag vergadering comité dd.21/04/08 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 30/04/08 (indien geen wedstrijd meer over te dragen naar volgend

seizoen).

 

         Twee (2) speeldagen

         José FEYEN (°07/09/70)                         Welkenhuyzen

 

         Drie (3) speeldagen

         Nico VAES (°24/11/73)                           Welkenhuyzen

 

         Vier (4) speeldagen

         Lorenzo MEROLA (°04/03/63)                   Vlam Eisden

         Frank BOES (°25/04/66)                         Swijsen-Schepers M.80

 

         Sanctie

         Verslag ref Gilen wedstrijd Welkenhuyzen – SV De Conde van 29/03/08

         Vermelding onder incidenten: problemen gedrag bezoekende supporter in kantine.

         Niets weerhouden. Feiten enkel te sanctioneren op burgerlijk of politioneel vlak.

         De verantwoordelijken van de bezoekende ploeg, SV De Conde, worden evenwel

         bij aandrang gevraagd zelf het nodige te doen tegen deze persoon. Om in de toekomst

         mogelijk zwaardere problemen te voorkomen wordt gevraagd preventief op te treden.

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 01/04/08 goedgekeurd

                   Opmerking: de toevoeging van de ambtshalve sanctie speeldag 29/03/08

                   lastens club FC Gualco (zie website 05/04/08), werd opgenomen in de tekst van

het verslag.

 

2.Scheidsrechtersverslag

Tenzij andere melding geschorst vanaf 30/04/08

Verslag doorverwezen door MS comité zitting 01/04/08. MS comité te onthouden bij de uitspraak.

 

Verslag ref Loos wedstrijd Sp.Caetsbeek-SV Vrolingen van 15/03/08. Vermeld onder

         incidenten verzoek thuisafgevaardigde Marcel VREVEN (°16/01/51) weglaten alle

         kaarten (5 gele en 1 rood)

         Opgeroepen: afgevaardigde Marcel Vreven

         Aanwezig: niet aanwezig, tijdig verontschuldigd adhv terugzending oproeping.

         Uitspraak: Marcel VREVEN wordt voor één (1) jaar geschorst voor alle officiële functies.

         Club Sporting Caetsbeek wordt geschorst voor de Beker Sportiviteit voor het lopende

         seizoen.

         Boete: € 25,00 wegens ernstige sportieve inbreuk lastens club Sporting Caetsbeek.

                  

III. Comité beheerszaken en beslissingen Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         Naast de gebruikelijke mail berichten

         10/04/08: vrije transfer Vlaams decreet F. Stouten

         12/04/08: akkoord uurwijziging wedstrijd UD Barcelona – K.Kessenich

         14/04/08: akkoord uurwijziging wedstrijd VC Mireille – RP Products

         14/04/08: vrije transfer Vlaams decreet T. Jamers

         17/04/08: vrije transfer Vlaams decreet D. Weltjens  

            19/04/08: mail en aansluitend brief Vlam Eisden in verband met gebeurtenissen

                            wedstrijd BM Knapen – Vlam Eisden.

 

2. Zaak Vlam Eisden

            Wedstrijd BM Knapen – Vlam Eisden voorzien op 19/04/08 te spelen om 13u30.

            Bezoekers op aanvangsuur niet aanwezig.

            Klacht Vlam Eisden over de wijziging van het aanvangsuur van de wedstrijd.

            Motivatie van de club: In Week-End en website geen speciale vermelding over de

uurwijziging.

            Beslissing: In Week-End   13 (26/03/08) en 14 (03/04/08) werden de plaatsing van de

            afgelaste wedstrijden en de verschuivingen in de kalender aangekondigd.

Op 07/04/08 werd voor alle duidelijkheid en omdat er geen WE meer verscheen tussen

03/04/08 en 23/04/08 de volledige nieuwe kalender weergegeven met duidelijke vermelding

van het aanvangsuur van iedere wedstrijd, ook die van de betrokken wedstrijd .

Bijkomend was geweten door vroegere melding dat op 19/04/08 de wedstrijd van BM Knapen diende aan te vangen om 13u30 wegens dubbele bezetting van het terrein.

Om die redenen beslist het comité in toepassing van art. V/46 dat voorgaande gelijk gesteld

wordt met een forfait lastens club Vlam Eisden. Uitslag van de wedstrijd op 5-0.

Boete : € 10,00 aan KLBS en € 75,00 aan BM Knapen lastens club Vlam Eisden.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 01/04/08 en 07/04/08: zie hierboven en eveneens al vermeld op de website

op 12/04/08

 

         Vanaf 14/04/08:

         Davy VERMEERBERGEN (°04/10/75)           OH Bergmans

         Steve VADERMEEREN (°19/04/79)                      FC Gualco

         Antonino PENTIFALLO (°24/07/83)                     Genk 96

 

         Vanaf 21/04/08:

         Bart CHRISTIAENS (°02/09/83)                          Olympia Tongeren

         Tom OOMSELS (°06/09/81)                               Vanhelmont Sport

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 07/04/08: zie hierboven en eveneens al vermeld op de website 12/04/08

 

         Vanaf 14/04/08:

         Kobe ROSIUS (°14/12/79)                                 Het Spoor

         Sandro GAGLIARDI (°12/07/82)                          OH Bergmans

         Filip WECKX (°15/06/69)                                   FC Global Impact

         Bob SCHOUBEN (°31/08/85)                     Olympia Tongeren

         Kim HAUMAN (°31/05/81)                                 Vlam Eisden

         Michele QUAGLIARA (°21/03/67)                        Vlam Eisden

 

Vanaf 21/04/08 :

         Johan THOELEN (°06/09/72)                             FC Gualco

         Bart HOMPES (°13/12/69)                                 Aviaclub

         Bart KENIS (°18/07/76)                                    Terlaemen 04

         Sven GIJBELS (°15/06/83)                                Welkenhuyzen

         Hendrik BAES (°26/10/84)                                 VC Mireille

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 22/03/08: zie ook hierboven en melding op de website 12/04/08

         (vervolg)

         FC Gors Opleeuw: scheidsrechter niet ingevuld.

 

         Speeldag 29/03/08:

         Kanaalboys Rotem: geen blokletters

         FC Global Impact: laattijdige FF (3 laatste speeldagen)

         OH Bergmans: s-blad laattijdig, ontvangen 08/04

         Vanhelmont Sport: uitslag laattijdig

 

         Speeldag 05/04/08:

         Welkenhuyzen : laattijdige FF

         FC Gualco: uitslag laattijdig

 

   Kostenbedoening

         OH Bergmans: 5+5+7,5 =     € 17,50

         FC Gualco: 5+5+5 =            € 15,00

         Genk 96:                          € 5,00

         Het Spoor:                        € 5,00

         FC Global Impact: 5+25 (FF) =       € 30,00 aan KLBS

                                      en                € 75,00 aan Sporting Caetsbeek

         Olympia Tongeren: 5+5 =     € 10,00

         Vlam Eisden: 5+5+5 =          € 15,00

         FC Gors Opleeuw:               € 2,50

         Vanhelmont Sport: 5+5 =     € 10,00

         Welkenhuyzen : 10 (FF)+5+5+5 =   € 25,00 aan KLBS

                                      en 20 + 75 =   € 95,00 aan RP Products

         Swijsen-Schepers M.80:      € 5,00

         Aviaclub:                          € 5,00

         Terlaemen 04:                    € 5,00

         VC Mireille:                        € 5,00

         Kanaalboys Rotem:             € 2,50

 

3.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 15/03/08

         Sanctie lastens club VC Mireille en speler Gery PUT, zoals voormeld:

         wedstrijd BVC Park Houthalen – VC Mireille uitslag 1-4 wordt 5-0. Speler

         Gery PUT wordt gechorst voor één (1) speeldag vanaf 23/04/08

         Boete: € 12,50 lastens club VC Mireille

         Toepassing beslissing UC van de KBVB dd. 10/01/2004, missing scheidsrechtersblad

moet gemeld binnen de 24 uur en art. VII/11 en 12, klacht scheidsrechterlijke dwaling

moet verzonden naar PSC Limburg en binnen de vier werkdagen na de wedstrijd.

Geen verhaal meer mogelijk.

Sanctie definitief.

 

Speeldag 22/03/08

         Lastens club FC Gualco: zie hiervoor onder II,1 en website van 05/04/08

 

4.Vermaning

         Speeldag 22/03/08

         FC Berg: speler R. SCHAF (°19/06/67) geschorst en vermeld als trainer. Een geschorste

         speler heeft verbod tot alle officiële functies.

 

         Speeldag 29/03/08

         Vanhelmont Sport: onbekende scheidsrechter en vermelding betaling € 20,00

 

5. Adminstratieve nalatigheid (na eerdere vermaning en berisping)

         Speeldag 29/03/08

         BVC Park Houthalen: afgevaardigde H. Custers geen aangesloten lid (bij herhaling)

         Boete: € 12,50 lastens club BVC Park Houthalen

 

6.Kalender

         Reeks 1

 

         26/04/08        VC Mireille – RP Products

                                                        aanvang 15u00 in plaats van 13u15

 

         Reeks 2

 

         03/05/08        UD Barcelona – K. Kessenich

                                                        aanvang 15u30 in plaats van 15u00

 

         Testwedstrijd

 

         10/05/08        3de laatste Reeks 2 – VNA Winterslag

                            terrein : Heylen Bricks

                            aanvang 15u00

 

7.Vrije Transfer Vlaams decreet:

         Geldig ingediend en behoudens klacht aanvaard:

                  

                   Franky STOUTEN (°09/05/84)

                   Davy WELTJENS (°21/03/81)

                   Timmy JAMERS (°04/06/77)

 

         Periode tot indiening loopt nog tot en met 30/04/08

 

8. Eindrangschikking Reeks 3 (behoudens klachten en/of sancties)

         1. Het Spoor (algemeen kampioen Reeks 3)

         2. CBW Zonhoven

         3. VNA Winterslag (speelt testwedstrijd)

         4. Aviaclub

         5. SV Vrolingen

         6. A.F.I. Waterschei

         7. Hellas 2000

         8. Sporting Caetsbeek

         9. FC Global Impact

         10. FC Heideweelde

         11. ZD Overath

         12. VV Voeren

         13. Cosmos Spouwen

         14. Ford Keroma B

         15. FC Gualco

         16. OH Bergmans

         17. FC Gors Opleeuw

         18. Kanaalboys Rotem

         19. Transport Jacobs

 

9.Mededelingen:

a) Opheffing plaatsing aanleg van schrapping:

         ingevolge betaling verschuldigde bedragen:          Terlaemen 04

                                                                           FC Gualco

 

b) Kampioenen:

         de kampioenengalerij wordt aangevuld met:

 

         Reeks 1: kampioen en algemeen kampioen KLBS 2007-2008: Kotem VV

 

         Reeks 3: algemeen kampioen Het Spoor

 

         Gelukwensen aan spelers, bestuur en supporters van deze clubs.

 

c) Opheffing van schrapping KBVB:

         van Serdar AKGONUL (°27/07/82) gezien de betaling van het verschuldigde bedrag bij

         de schrapping van club Ay-Yildiz Kolderbos (5447)

 

 

d) Jaarlijkse Algemene vergadering KLBS: gaat door op MAANDAG 16/06/08

 

                           

KLBS                      

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 08/05/08