08/05/2008

Week-End 16/2007-2008

Info nummer 16 is ter beschikking

                                               WEEK-END(16/2007-2008)

 

                                                                                             Hasselt, 8 mei 2008.

 

Verslag vergadering comité dd.06/05/08 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 15/05/08 – over te dragen naar volgend seizoen -

 

         Een (1) speeldag

         Koen SNEYERS (°07/04/75)                     FC Banneux

         Maarten VERLINDEN (°30/03/79)              VC Mireille

         Alexander JACOBS (°16/01/82)                 FC Tamara

 

         Drie (3) speeldagen

         Dries VANLOOK (°25/03/80)           Terlaemen 04

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Fernand Oeyen

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 21/04/08 goedgekeurd

 

2.Scheidsrechtersverslagen

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 15/05/08 – overdragen naar volgend seizoen -

 

a) Verslag Ref Ulrichs wedstrijd Olympia Tongeren – VC Mireille van 19/04/08. Uitgesloten speler Wilfried PIRLET (°15/01/81) van Olympia Tongeren.

Opgeroepen: speler, ref en vrijblijvend afgevaardigde Guido Vanhaeren (°17/04/54) van Olympia Tongeren.

Aanwezig: niemand. Allen tijdig verontschuldigd.

Uitspraak : speler Wilfried PIRLET wordt geschorst voor vijf (5) speeldagen.

Boete : € 5,00 lastens club Olympia Tongeren.

 

b) Verslag ref Scheepers wedstrijd Stock Bilzen – Vanhelmont Sport van 19/04/08. Wedstrijd stopgezet in de 67ste min bij een 2-1 stand. Uitgesloten speler Abdelfattah FERRAH (°17/03/82) van Vanhelmont Sport plus vermeldingen onder incidenten.

Opgeroepen: speler, ref en beide afgevaardigden, Paul MECHELMANS (°02/08/67) van Vanhelmont Sport en Danny LENAERS (°18/04/59) van Stock Bilzen.

Aanwezig : scheidsrechter en afgevaardigde LENAERS. Speler FERRAH en afgevaardigde

MECHELEMANS, afwezig zonder verontschuldiging.

Uitspraak : speler Abdelfattah FERRAH wordt geschorst voor vijf (5) speeldagen. Uitslag van de wedstrijd: 5-0.

Boete : 5 + 5(afwezig zonder verontsch) + 9(versch.kosten) + 7,50(oorzaak stopzetten wedstrijd) + 37,50 (wanoordelijkheden) = € 64,00 lastens club Vanhelmont Sport.

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         - e-mails: een aantal kregen respons per mail, op een aantal wordt teruggekomen

                   hierna.

         - 21/04/08: melding FC Gualco bestuurswijziging

         - 22/04/08: vrije transfer Vlaams decreet P. Bammens

         - 28/04/08: vrije transfer Vlaams decreet R. Brouwers

         - 29/04/08: vrije transfer Vlaams decreet G.Clerx

        

2.Mail 25/04/08 van FC Gors Opleeuw.

         Protest in verband met boete ten bedrage van € 2,50: onvolledig scheidsrechtersblad

(WE 15, punt IV,2)

         Besluit: scheidsrechtersblad opnieuw nagezien. In geval van een gelegenheids-

         scheidsrechter dient vermeld: naam en volledig adres. Enkel de naam werd vermeld.

Boete behouden.

 

3.Mail KWVBB van 28/04/08: voorstel vriendschappelijke wedstrijd West-Vlaanderen –Limburg

         Wordt gunstig onthaald. Het vastleggen van een datum nog niet mogelijk.

Kalenderopmaak afwachten.

 

4.Mail 29/04/08 in naam van NV Nitto Europe

         Opvraag van informatie in verband met inschrijving en aansluiting van een veldvoet-

balploeg bij de KLBS.

Op 05/05/08 eerste contactname.

 

5.Mail 30/04/08 van Hellas 2000.

         Protest in verband met de boete ten bedrage van € 95 (sic): laattijdige FF (WE 14, punt

         IV,2).

         Besluit: Met alle begrip voor de situatie, doch het reglement dient voor allen op

dezelfde en correcte manier toegepast. Bovendien is de termijn voor klacht of beroep

ruim verstreken. Sanctie behouden.

Opmerking : de boete voor deze laattijdige FF omvat € 10 aan KLBS en € 75,00 aan de

bezoekers (Het Spoor) of samen € 85,00 en niet € 95,00. De overige € 10,00 zijn

verschuldigd voor andere administratieve overtredingen.

 

6.Besprekingen wijzigingen/regelingen KLBS competitie 2008-2009:

Door het comité worden geen wijzigingen betreffende het interne reglement voorzien.

 

Een paar praktische aanpassingen zijn noodzakelijk betreffende de omschrijving van een aantal kosten, zowel op het algemene infoblad (ter info voor nieuwe ploegen) als

op de rekeninguittreksels voor de ploegen.

 

Op het inschrijvingsblad wordt de vraagstelling omtrent de beschikbaarheid van het terrein niet langer weerhouden.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 28/04/08:

         Davy GOMMERS (°25/07/83)                    Olympia Tongeren

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 28/04/08:

         Jeroen WITTERS (°31/01/83)                   SV De Conde

         Jarno SEYKENS (°10/02/86)                     SV De Conde

         Christophe OYEN (°06/10/71)                  Wieze Boys

         Peter VUURSTAEK (°16/09/76)                 Heylen Bricks

         Tarik BOUMADIANI (°06/10/87)                Heylen Bricks

         Abdellatif BAN MESSAOUD (°25/05/76)      Genk 96

         Kris VANDEWEYER (°15/05/84)                 Wieze Boys

         Agostino ANELLO (°21/03/74)                  UD Barcelona

 

2.Administratieve overtredingen:

         Onderhavige vaststellingen zijn een beperkte weergave van speeldagen 12/04, 19/04

         en 26/04. De feiten aan de hand van de uitgebreide controle op de scheidsrechters-

bladen volgt later en zal afzonderlijk geplaatst op de website en worden aanzien als

toevoeging op het huidig WE.

 

Speeldag 12/04/08 :

         Vanhelmont Sport: laattijdige FF

         Kanaalboys Rotem: uitslag laattijdig

        

         Speeldag 19/04/08:

         BVC Park Houthalen: s-blad laattijdig, ontvangen 24/04

         FC Heideweelde: laattijdige FF (3 laatste speeldagen)

 

         Speeldag 26/04/08:

         Terlaemen 04: s-blad laattijdig, ontvangen 05/05

         Stock Bilzen: s-blad laattijdig, ontvangen 05/05

 

   Kostenbedoening

         FC Banneux:                      € 5,00

         VC Mireille:                        € 5,00

         FC Tamara:                       € 5,00

         Terlaemen 04: 5+7,50=       € 12,50

         Olympia Tongeren:              € 5,00

         SV De Conde: 5+5=            € 10,00

         Wieze Boys: 5+5 =              € 10,00

         Heylen Bricks: 5+5 = € 10,00

         Genk 96:                           € 5,00

         UD Barcelona:                    € 5,00

         Vanhelmont Sport:              € 10,00 aan KLBS

                                               20+75 = € 95,00 aan UD Barcelona

         Kanaalboys Rotem:             € 5,00

         BVC Park Houthalen:           € 2,50

         FC Heideweelde:                 € 25,00 aan KLBS

                                               20+75 = € 95,00 aan Global Impact

         Stock Bilzen:                     € 7,50

 

3.Kalender:

         TESTWEDSTRIJD

 

         10/05/08        15u00 VK Grammenrode – VNA Winterslag

terrein   SV Heylen Bricks

 

         Modaliteiten: 2 x 40min. Bij gelijke stand, onmiddellijk strafschoppen.

         Kosten scheidsrechter: verplaatsing lastens thuisploeg, dit is ploeg uit Reeks 2, te

         recupereren via KBVB, vaste vergoeding is lastens de beide ploegen ieder voor 1/2de

 

4.Vrije Transfer Vlaams decreet:

         Toe te voegen aan namen vermeld in vorig WE nr.15

        

Geldig ingediend en behoudens klacht aanvaard:

 

         Patrick BAMMENS (°09/09/73)

         Robby BROUWERS (°08/01/77)

         Gunter CLERX (°18/03/77) , zijn lidkaart werd inmiddels ook al overgemaakt

door zijn huidige club

 

5.Mededelingen:

a) Slechte betalers:

         Melding VLB:   openstaande betalingen op 24/04/08

                            CBW Zonhoven voor € 21,08

                            VNA Winterslag voor € 8,30

 

b) nieuw bestuur FC Gualco

                   Vanaf 12/04/08:       ontslag voorzitter Marc Medaerts

                                               Nieuwe verantwoordelijken: Johny Thompson

                                                                                     Chris Boes

                                                                                     Bart Derwael

                                                                                     Sven Croes

        

c) Jaarlijkse Algemene vergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering (aanwezigheid verplicht) gaat door op:

MAANDAG 16/06/08

Aanvang : 20u00

Plaats: Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt

 

PRAKTISCH :

AANDACHT!!: anders dan voorgaande jaren wordt het inschrijvingsformulier niet meer

per briefwisseling verstuurd naar de clubs.

Het inschrijvingsblad zal vanaf 10/05/08, los van dit Week-End, op de website van KLBS staan.

Het moet ten laatste toekomen op het secretariaat OP 06/06/08

                   Dit kaan naar keuze, via mail of via post.

 

- In de week voor de algemene vergadering komt er tevens nog een nota op de website

in verband met deze algemene vergadering: met uitnodiging, dagorde, jaarverslag sportief en jaarverslag financieel, de (eventuele) voorstellen tot wijziging van het interne reglement, en de (eventueel) nieuwe kandidaturen voor het comité.

 

-          Kandidaturen voor comitélid en voorstellen tot wijzigingen inzake het interne

reglement dienen toe te komen ten laatste 14 dagen voor de algemene

vergadering dit is 02/06/08

 

         - Alle schulden aan KLBS van het lopende seizoen dienen vereffend.

 

- Het inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen ten bedrage van € 37,50 dient betaald

voor 06/06/08

 

d) Behoudens dringende zaken zijn er voorafgaandelijk de algemene vergadering geen

zittingen meer van het comité voorzien.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End voorzien na de ASV