11/06/2008

Info en Uitnodiging Algemene Vergadering

Informatie en uitnodiging tot de Algemene Vergadering

van 16/06/08 om 20u00

KBVB Hasselt, Boekstraat 130

INHOUD

 

 

Uitnodiging en dagorde algemene statutaire vergadering

 

 

Jaarverslag sportief met bijgevoegd eindrangschikking Beker Sportiviteit

 

 

Jaarverslag financieel

 

 

Eventuele voorstellen tot wijziging interne reglement

 

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN

De algemene statutaire vergadering van de voetbalafdeling/KLBS gaat door op MAANDAG 16  JUNI 2008 in het bondsgebouw van de KBVB,Boekstraat 130 te Hasselt.

                                          

                                   Aanvang: 20u00

 

Dagorde:

 

1.Welkomwoord van de heer voorzitter

 

2.Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete indien afwezig)

 

3.Aanduiding van twee officiële stemopnemers

 

4.Jaarverslagen financieel en sportief

 

5.Huldigingen

 

6.Verslag commissarissen financieel beleid

 

7.Samenstelling Raad van bestuur.      

Einde termijn: alle leden werden herbenoemd ASV 2005 en zijn daarom op heden, wegens verstrijking termijn van drie jaar, allen uittredend en herverkiesbaar.

                        Kandidaturen: geen

 

8.Indiening/stemming (eventuele) voorstel(len) tot wijziging interne reglement.

 

9.Eventueel woord vertegenwoordiger   PC-Limburg

 

10.Besprekingen en/of inlichtingen seizoen 2008-2009

 

11.Slotwoord van de heer voorzitter.   

 

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2007-2008

1.Samenstelling comité

         Voorzitter:               dhr.Marcel Raymakers

         Ondervoorzitter:       dhr.Roger Cleuren

         Schatbewaarder:      Mevr.Tamara Raymakers

         Secretaris g.c.:        dhr.Valère Mantels

         Leden:                    dhrn Marcel Asnong,Roger Vernijns,Robert Caubergh,Freddy                                            Daniels,Fernand Oeyen,Jean Brebels

 

2.Aantal zittingen : 17 huidige alg.vergadering niet inbegrepen

         Aanwezigheden:

                   dhrn.M.Asnong, R.Cleuren                                 17      

                            F.Daniels, M.Raymakers                          16

                            V.Mantels                                            15      

                            R.Caubergh                                           12

                            F.Oeyen, R.Vernijns                               11     

                            J.Brebels                                              4 (ontslag 29/02/08)

                  

 

KLBS was vertegenwoordigd op:

         - Maandelijkse vergadering Limburgse Verstandhouding

         - Maandelijkse vergaderingen VLB Raad van Bestuur te Berchem

         - Clinics Boekhoudprogramma en Gegevensopmaak “competitie manager” te

                   Berchem

         - VLB Bijzondere algemene vergadering + voetbalcommissie te Berchem 25/10/07

         - VLB algemene statutaire vergadering te Berchem 15/03/08

 

3.Aantal clubs

         Reeks 1:        14

         Reeks 2:        12

         Reeks 3 A:      9

         Reeks 3 B:      10

         Beker KLBS: alle ploegen.

 

Twee verenigingen traden aan met een A-en een B ploeg : Wieze Boys en Ford Keroma

Uitgetreden clubs:     (7540) FC Beukenhof (had statuut inactief)

                            (5473) FC Rozendaal

 

Aantal leden : dd.31/05/08: 1.880

 

4.Verslagen

         Aantal scheidsrechtersverslagen: 73

         78 sancties werden gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking"

         Verzet minnelijke schikking: 3

         Ingediende klachten: 0

         Opheffing schrapping, vereffening schuld tav KLBS/KBVB: 1

         Hoger beroep: 0

 

5.Statistische gegevens-algemeen

         Aantal effectief betwiste wedstrijden:       kompetitie:     486     

                                                                 beker:           118

                                               totaal: 604

 

         stopgezet: 5

         Aantal FF:      Kompetitie+beker:   11 waarvan 1 tijdig en 10 laattijdig

                            1 algemeen FF vlak voor aanvang van de competitie

                            (FC Rozendaal)

 

6.Repressief gedeelte

         Schorsingen(kampioenschap + beker)

         1 speelzaterdag:       35 (ambtshalve inbegrepen)

         2 speelzaterdagen:    32

         3 speelzaterdagen:      5

         4 speelzaterdagen:      3

         5 speelzaterdagen:      5

        

         langere duur:

         2 tot einde seizoen

         1 onbepaalde duur minimum 3 jaar

         bepaalde duur (einde volgend seizoen): 2

 

         Verbod uitoefenen functie van kapitein: 1

         Berisping aan club: 4

         Vermaning aan club: 9

         Waarschuwing aan club: 1

         Verbod   afgevaardigden/trainer uitoefenen van alle officiële functies: 16

         Verbod neutrale zone: 1

 

         Financiële sancties (boete):

         Afwezig bijzondere AV: 9

         Wanordelijkheden: 4

         Oorzaak stopzetten wedstrijd: 5

         Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd: 1

         Houding supporters: 6

         Houding op terrein: 5

         Gedrag na de wedstrijd: 5

         Gebrek organisatie: 4

         Scheidsrechtersblad te laat bij ref: 2

        

         Ambtshalve sancties:

         Opstellen niet gerechtigde spelers: 11

         Omzetten uitslag in FF:        enkele FF:   13

         Wedstrijden te herspelen:   0

         Zaken in hoger beroep: 0

 

7.Nazicht scheidsrechtersbladen

         schorsingen gele kaarten:

                   2x zelfde wedstrijd : 92

                   3 gele kaarten:         123

                   2 geel/beker:            22

                            totaal: 237

 

         overige reglementaire boetes:

                   scheidsrechtersblad te laat:           18

                   scheidsrechtersblad onvolledig:       78

waarvan 31 voor fout identiteitgegevens

                   uitslag te laat:                            13

                   FF:                                          11

                   Administratieve tekortkoming:         3

                   Administratieve nalatigheid: 1

 

8.Kostenbedoening

  Zie verslagen in Week-End.

 

9.Transfers

         9.1:dmv gebruik bepalingen Vlaams Decreet:   6

         9.2:dmv interne regl.(wijziging kwalificatie A/B): 14

 

10.Meldingen

         Aanmaning tot betaling: 9

         Uitsluiting beker sportiviteit: 9 door FF en 1 expliciet als straf.

 

 

11.Kampioenen en Bekerwinnaars

 

         Reeks 1:

                   Algemeen kampioen KLBS:    Kotem VV

                   Vice:             RP Products

 

 

         Reeks 2:

                   Kampioen:      Stock Bilzen

                   Vice:             Kerkuilen Kessenich

 

 

         Reeks 3 A:

                   Kampioen:      CBW Zonhoven

                   Vice:             Aviaclub

 

         Reeks 3 B:              

                   Kampioen en algemeen kampioen Reeks 3:   Het Spoor

                   Vice en winnaar testwedstrijd:       VNA Winterslag

 

Een proficiat aan de kampioenen en vice-kampioenen.

 

 

Beker KLBS:                       Kotem VV

 

Beker der Sportiviteit :         VV Voeren     

 

 

12.Slot

 

Tot slot wens ik aan iedereen nog een prettige vakantie.

 

 

                                                                  Hasselt, 11 juni 2008.

                                                                  de secretaris,g.c.

 

 

                                                                  V.Mantels

 

<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3

 

Eindstand Sportiviteitsbeker

 

 

1

VV Voeren

0,29

 

UITGESLOTEN:

2

ZD Overath

0,39

 

 

3

VNA Winterslag

0,48

 

Gualco

4

Transport Jacobs

0,60

 

Terlaemen   04

 

Weerstand Zonhoven

0,60

 

AFI Waterschei

6

Het Spoor As

0,63

 

Wieze Boys A

7

Stock Bilzen

0,66

 

Hellas   2000

8

VV Kotem

0,68

 

VV Welkenhuyzen

9

Swijssen Schepers

0,77

 

Vanhelmont Sport

10

Gors Opleeuw

0,88

 

Vlam   Eisden

11

VK Grammenrode

0,90

 

FC Heideweelde

12

Ford Keroma A

1,00

 

FC Global Impact

13

FC Berg

1,10

 

 

14

Cosmos Spouwen

1,19

 

 

 

 

 

 

 

15

FC Banneux

1,30

 

 

16

Avia Club

1,39

 

 

17

Kerkuilen Kessenich

1,40

 

 

18

FC Century

1,42

 

 

19

UD Barcelona

1,44

 

 

20

Ford Keroma B

1,50

 

 

21

BM Knapen

1,56

 

 

22

Kanaalboys Rotem

1,67

 

 

23

Sporting Caetsbeek

1,68

 

 

24

Wieze Boys B

1,71

 

 

25

RP Products

1,74

 

 

26

FC Tamara

1,81

 

  27 Citroen Steegen  1,96

  28  Heylen Bricks  2,19

  29  VC Mireille  2,30

  30  OH Bergmans  2,31

  31  Genk 96  2,63

  32  Vrolingen  2,69

  33  De Conde  2,81