05/07/2008

Week-End 17/2007-2008 - verslag ASV

Ter afsluiting van het voorbije seizoen info 17 met ook het verslag van de algemene vergadering van 16/06/08

De werkzaamheden voor het nieuwe seizoen kunnen aangevat, te beginnen met de opmaak van de kalenders.

                                                           WEEK-END(17/2007-2008)

 

                                                                                    Hasselt, 5 juli 2008.

 

Administratief

Vervollediging van de controle op de administratieve overtredingen, zoals gemeld in vorig WE nr. 16/2007-2008 onder punt IV,2

Speeldag 12/04/08

Cosmos Spouwen: geen gegevens gelegenheidsscheidsrechter vermeld

CBW Zonhoven: fout familienaam Serge Claesen (Claes)

Speeldag 19/04/08

ZD Overath: Vanhaeren met verkeerde voornaam vermeld

VNA Winterslag: Stefanelli met verkeerde voornaam vermeld

FC Gualco: geen terreinbenaming

Speeldag 26/04/08

BM Knapen: Bollen met verkeerde voornaam vermeld

Speeldag 03/05/08

Genk 96: Lopez met of verkeerde voornaam of verkeerde geboortedatum (3de gelijkaardige overtreding)

Kostenbedoening

Cosmos Spouwen:     € 2,50

CBW Zonhoven:        € 2,50

ZD Overath:             € 2,50

VNA Winterslag:        € 2,50

FC Gualco:               € 2,50

BM Knapen:              € 2,50

Genk 96:                 € 7,50

 

 

Verslag vergadering comité dd.16/06/08 - KBVB-Hasselt – 19u00

 

Comité minnelijke schikking en sportcomité : geen zitting

Comité beheerszaken en beslissingen :

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren,Fernand Oeyen. Schatbewaarder Tamara Raymakers. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 06/05/08 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

         - Uitnodiging kampioenenbal Kotem VV op 31/05/2008

         - 08/05/08: aanvraag naamswijziging BM Knapen

         - 20/05/08: KBVB aanvaarding naamswijziging BM Knapen

         - 23/05/08: bewijsvoering laattijdig scheidsrechtersblad Stock Bilzen

         - 09/06/08: ontslag club Terlaemen 04

 

3.Inschrijvingen seizoen 2007-2008:

         Al de actieve clubs einde seizoen 07-08, behoudens club Terlaemen 04, schreven

zich in voor volgend seizoen.

Laattijdige inschrijving:        BVC Park Houthalen

                                      OH Rus Games

 

                                                                  Reglementaire boete: € 12,50

 

Nieuwe clubs:                    dossier           terrein                     status

FC Nitto Europe        OK                keuring onnodig         stamnummer 5510

Gibraltar Hasselt        OK                keuring te doen         stamnummer 5509

 

4.Beslissingen en voorbereiding ASV:

- Bewijsvoering club Stock Bilzen tegen sanctie laattijdig scheidsrechtersblad:

         WE 16 punt IV,2 - speeldag 26/04/08

         Voorgelegd een verklaring van De Post waarin excuses voor de te late zendig.

         Bewijsvoering aanvaard. Sanctie en boete worden opgeheven.

 

- Naamswijzigingen: BM Knapen      wordt RVG Hoeselt

 

- Geen wijzigingen interne reglement voor te leggen aan de ASV

 

- Vastleggen modaliteiten/reeksindeling seizoen 2008-2009:

Aantal clubs: 46 ploegen, zijnde terug identiek hetzelfde aantal als bij aanvang van het vorige seizoen.

Het comité opteert voor een reeksindeling: Reeks 1: 14, reeks 2: 12, reeks 3A: 10 en reeks 3B: 10. Motivatie: 3 reeksen geeft een overbelasting, cfr. weer de probleemrijke eindfase reeksen 2 en 3 afgelopen seizoen.

Wijziging bekerprogramma: enkel de ploegen uit reeksen 3A en 3B spelen eerst een voorronde in de vorm van een poulesysteem (5 poules van 4 ploegen) en in enkele wedstrijden, dus 3 per poule. Motivatie enerzijds voor deze ploegen het gewicht van de bekercompetitie aanpassen aan de feitelijke competitie en anderzijds het einde van competitie voor reeks 2 en de beide reeksen 3 beter doen aansluiten.

De nacompetitie voor de ploegen uit reeksen 3A en 3B blijft behouden, evenals de testwedstrijd tussen de 3de laatste uit reeks 2 tegen de beste 2de uit reeksen 3A en B. Aldus aantal wedstrijden zonder beker: reeks 1: 26, reeks 2: 22, reeksen 3A en B, ieder 23

 

- Kalender: ondanks het afschaffen van een vrije speeldag naar keuze en het gebruik van

een computerprogramma blijft de opmaak van kalender gebukt onder de te talrijk

gevraagde uitzonderingen en beperkingen.

Steunend op het (veel strengere) reglement van de KBVB ( een onvoorwaardelijk

vrij beschikbare accommodatie of dusdanige huurovereenkomst) beslist KLBS hier, in het belang van alle clubs, paal en perk aan te stellen.

Een eerste maatregel in die zin zal zijn om kalenders van (plaatselijke) veteranen en andere amateurploegen niet langer dwingende invloed te laten hebben op de KLBS kalender. Deze clubs zullen in eerste instantie zelf kalenderconflicten moeten oplossen en deze oplossing ter goedkeuring dienen voor te leggen aan de

KLBS.

 

 

 

Verslag algemene vergadering KLBS-Voetbal maandag 16/06/08 – KBVB Hasselt – 20u00

 

Aanwezigen comté: alle leden, behoudens Robert Caubergh verontschuldigd, en dhr.H.Reynders (PC-Limburg)

 

1.Welkomwoord.

 

2.Opname aanwezigheden:

         Afwezig         FC Banneux

                            Hellas 2000

                            AFI Waterschei

                            FC Tamara

                            Kanaalboys Rotem

                            Olympia Tongeren

 

Gebruikelijke boete van 12,50 EUR

 

3.Aanduiding van twee stemopnemers:

dhrn.Monten (De Conde) en Elsen (RP Products)

 

4.Jaarverslagen:

Financieel (Tamara Raymakers)

en

Sportief (Valere Mantels)

Voorlezing, voor details : zie voorafgaandelijke publicatie website

Geen vraagstellingen.

 

         HULDIGING

 

Kampioenen:            Reeks 1(algemeen kampioen):                            Kotem VV

                            Reeks 2:                                                       Stock Bilzen

                            Reeks 3 A:                                                     CBW Zonhoven

                            Reeks 3 B en algemeen kampioen Reeks 3: Het Spoor

 

Winnaar Beker KLBS:           Kotem VV

 

Winnaar Beker Sportiviteit:            VV Voeren

 

5.Financieel beheer.

Controle commissarissen Fernand Oeyen en Roger Cleuren op 24/03/08.

Er werden geen gebreken of onvolkomenheden vastgesteld.

         Boekhouding jaargang 2007 goedgekeurd.

 

6.Verkiezing bestuur:

Einde termijn: alle leden werden herbenoemd ASV 2005 en zijn daarom op heden,

wegens verstrijking termijn van drie jaar, allen uittredend en herverkiesbaar.

         Kandidaturen: geen

 

7. Interne reglement.

         Geen wijzigingen

 

8.Bespreking seizoen 2008-2009:

         We gaan normaliter van start met hetzelfde aantal ploegen en reeksen als bij aanvang

         van het vorige seizoen. Hopelijk overkomt ons niet opnieuw een gelijkaardig feit als de

“de zaak Rozendaal” en kunnen we de competitie, anders dan het voorbije seizoen in

alle reeksen probleemloos afhandelen.

Wijziging bekerprogramma: enkel de ploegen uit reeksen 3A en 3B spelen eerst een voorronde in de vorm van een poulesysteem (5 poules van 4 ploegen) en in enkele wedstrijden, dus 3 per poule. Motivatie enerzijds voor deze ploegen het gewicht van de bekercompetitie aanpassen aan de feitelijke competitie en anderzijds het einde van competitie voor reeks 2 en de beide reeksen 3 beter doen aansluiten.

Tot de 16de finale komen dan: de 5 poulewinnaars plus 1 beste tweede plus de 26 ploegen uit reeksen 1 en 2. Vanaf deze fase rechtstreekse uitschakeling.

De nacompetitie voor de ploegen uit reeksen 3A en 3B blijft behouden, evenals de testwedstrijd tussen de 3de laatste uit reeks 2 tegen de beste 2de uit reeksen 3A en B. Aldus aantal wedstrijden gerekend zonder bekerwedstrijden: reeks 1: 26, reeks 2: 22, reeksen 3A en B, ieder 23

 

Als gevolg van het ontslag van club Terlaemen 04, een club uit Reeks 1, wordt deze leemte noodzakelijk opgevuld vanuit de lagere reeksen. Hierdoor gaat club Swijsen-Schepers M.80, 3de in de eindrangschikking Reeks 2, over naar Reeks 1 en blijft club VK Grammenrode, verliezer van de testwedstrijd toch behouden in Reeks 2.

 

Reeksindeling:

Reeks 1 (14 ploegen)

Kotem VV, Olympia Tongeren, Citroën Steegen, FC Berg, RP Products, Wieze Boys A, SV Heylen Bricks, Welkenhuyzen, VC Mireille, Century Hasselt, FC Banneux, Stock Bilzen, Kerkuilen Kessenich en Swijsen-Schepers M.80

Reeks 2 (12 ploegen)

SV De Conde, BVC Park Houthalen, UD Barcelona, VK Grammenrode, Ford Keroma A, Wieze Boys B, Vanhelmont Sport, RVG Hoeselt, FC Tamara, CBW Zonhoven, Het Spoor, en VNA Winterslag

Reek 3 A (10 ploegen)

Aviaclub, Vrolingen, Gors Opleeuw, Caetsbeek, Ford Keroma B, Gualco,  Global Impact, ZD Overath, Genk 96 en Gibraltar Hasselt

Reeks 3 B (10 ploegen)

Vlam Eisden, FC Heideweelde, Kanaalboys Rotem, Cosmos Spouwen, AFI Waterschei, Hellas 2000, OH Bergmans, Transport Jacobs, VV Voeren en FC Nitto Europe.

 

Aanvang van het seizoen:    Zaterdag 30/08/08

Wegens thuiswedstrijden van de Belgische nationale ploeg mag er geen competitie worden voorzien op volgende zaterdagen: 06/09/08, 11/10/08 28/03/09

 

Bekerkompetitie:

Voorronde: 30/08/08, 13/09/08 en 20/09/08

Voorziene data volgende rondes: 01/11/08, 20/12/08, 07/02/09, 14/03/09, 13/04/09 (finale)

Nacompetitie voor Reeksen 3A en 3B:

1. Tussen eindwinnaar 3A en 3B: 2 wedstrijden (heen en terug) tot bekroning titel algemeen kampioen Reeks 3

2. Tussen nummers 2 van Reeks 3A en Reeks 3B en winnaar van dit duel tegen de 3de laatste van Reeks 2: voor aanduiding promotie (of behoud) Reeks 2

3.Al de overige ploegen van Reeks 3 A en 3B: onderling duel volgens plaats eindrangschikking aan de hand waarvan er een globale eindrangschikking Reeks 3 wordt opgemaakt

 

Maatregelen kalender

Steunend op het (veel strengere) reglement van de KBVB ( een onvoorwaardelijk vrij beschikbare accommodatie of dusdanige huurovereenkomst) wenst KLBS in het belang van alle clubs, paal en perk te stellen aan de uitzonderingen.

Een eerste maatregel in die zin: de kalenders van (plaatselijke) veteranen en andere amateurploegen kunnen niet langer dwingende invloed hebben op de KLBS kalender. De clubs zullen in eerste instantie zelf kalenderconflicten moeten oplossen en deze oplossing ter goedkeuring dienen voor te leggen aan de KLBS. Er kan nu al op gewezen dat verschuivingen naar het einde van de competitie en het voorbarig gebruik van vrije data niet zullen worden goedgekeurd.

 

Aanpassingen en wijzigingen :

Belangrijkste wijzigingen in vergelijking met vorig seizoen:

 

- naamswijziging: BM Knapen wordt RVG Hoeselt

- terreinwijziging: Stock Bilzen speelt op het terrein van FC Schoonbeek

- Aviaclub en VK Grammenrode spelen voortaan ook op kunstgras (aangepast schoeisel)

- Nieuwe clubs:       FC Nitto Europe terrein IS Winterslag

                            Gibraltar Hasselt terrein Sporthal Kiewit, gewoon grasveld naast het

                                      terrein van FC Banneux.

 

9.Slotwoord voorzitter.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansluitend vergadering comité KLBS/Voetbal

Samenstelling comité:

         Voorzitter:Marcel Raymakers

         Onder-voorzitter:Roger Cleuren

         Secretaris:Valère Mantels

         Schatbewaarder:Tamara Raymakers

         Leden:Marcel Asnong,Roger Vernijns,Robert Caubergh,Fernand Oeyen, Freddy Daniels.