04/09/2008

Week-End 1/2008-2009

Info nummer 1 van het nieuwe seizoen is ter beschikking Let op: terreinwijziging : Vanhelmont Sport gaat naar terrein van Heusden 06

 

                                               WEEK-END(1/2008-2009)

 

                                                                           Hasselt, 5 september 2008.

 

 

 

Op 20 augustus 2008 overleed te Hasselt

De heer Jef VAN LISHOUT

 

Medestichter en erelid van KLBS

 

De uitvaart vond plaats op maandag 25 augustus 2008

 

KLBS betuigde aan de familie haar medeleven.

 

 

 

Verslag vergadering comités dd.02/09/08 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns en Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 10/09/08

 

         Vier (4) speeldagen

         Jurgen LEETEN (°22/02/79)                     Wieze Boys

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Roger Vernijns en Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

1.Verslagen:   Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1. Vorig verslag zitting 16/06/08 + verslag AV goedgekeurd.

 

2. Horing clubverantwoordelijken Gibraltar Hasselt:

         Aanwezig dhrn. Hafid BOUHBASS en Hassan BOUHBASS.

         In een uiteenzetting wordt de club gewezen op de bijzonder slechte werking tot op

heden. Een waslijst aan gebreken wordt aangehaald.

Het comité eist een ernstige en onmiddellijke inspanning om de tekortkomingen te

herstellen zoniet stelt de club zich bloot aan zware financiele en sportieve sancties.

 

3. Aan alle clubs:

         In de lijn van vorig punt, wijst het comité nogmaals op de verantwoordelijkheid van de

         clubs en hun leden.

         Alle clubs, bestuur en spelers, dienen doorlopend mee zorg te dragen voor een degelijk

         en een naar de buitenwereld gewaardeerd KLBS. Enkel op die manier voorkomen we

         problemen en bekomen we het nodige respect.

         Clubbestuurders moeten zorg dragen voor een grondige organisatie, sportiviteit en

discipline.

Verslagen met meldingen van tekortkomingen en inbreuken op voormelde zullen

ernstige sancties tot gevolg hebben.

 

3. Afsluiten rekening Terlaemen 04

         Gezien de op 11/07/08 ontvangen melding van de KBVB dat zij over gaan tot het

vervullen van alle vereiste formaliteiten, stemt het comité toe in de opmaak van de

slotrekening ten aanzien van ontslagnemende club Terlaemen 04.

 

4. Verzoek opheffing schorsing

Verzoek speler Georgios Theodorou (Hellas 2000) tot vervroegde opheffing van de schorsing voor minimum 3 jaar welke verstrijkt op 10/10/08.

Comité zal na verstrijken van 3 jaar, dus niet vervroegd, gunstig advies geven tot

opheffing van de schorsing.

 

5. Problemen aanduiding van scheidsrechters door KBVB voor het leiden van wedstrijden van

         KLBS

         Opnieuw wordt door KLBS, bij monde van Meester G. Lambeets, bij de KBVB aange-

         drongen om tot een structuele oplossing te komen.

         Op uitnodiging gaat de KBVB/PSC akkoord om op donderdag 11/09/08 samen te zitten

         met een vertegenwoordiging van KLBS.

        

6.Briefwisseling:

         - 11/07/08: KBVB nota ontslag club Terlaemen 04

         - 26/08/08: VLB creditnota

         - 02/09/08: Nieuwsblad contact ivm opname uitslagen.

         - mails en briefwisseling wijzigingen kalender etc.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsingen voor gele kaarten : Nihil

        

2.Administratieve overtredingen:

         Verwezen naar volgend Week-End

 

   Kostenbedoening

         Wieze Boys:    € 5,00

 

3.Ambtshalve sanctie:

        

         Speeldag 30/08/08:

 

Gibraltar Hasselt : diverse en ongeoorloofde administratieve tekortkomingen

Sanctie : wedstrijd Gibraltar Hasselt – Ford Keroma B uitslag 4-1 wordt 0-3

Boete : € 50,00 lastens club Gibraltar Hasselt.

 

4.Kalender wijzigingen:

 

         Reeks 1

20/09/08       VC Mireille – Welkenhuyzen

                            aanvang 13u15 in plaats van 15u00

 

28/02/09       VC Mireille – Century Hasselt

                            aanvang 13u15 in plaats van 15u00

                 

                  Kotem VV – RP Products

                            aanvang 14u00 in plaats van 15u00

 

         Reeks 2          OPGELET !!

                            Terreinwijziging Vanhelmont Sport

 

                            Met onmiddellijke ingang zullen alle thuiswedstrijden van Vanhelmont

                            Sport betwist worden op het D terrein van SK Heusden 06, gelegen

                            Noordberm 13 te Heusden-Zolder.

                            (zie ook onder mededelingen)

 

         Reeks 3 B

                   04/10/08 en 17/01/09         omkeren wedstrijden tussen Cosmos Spouwen

                                                        en OH Bergmans

 

                   25/10/08 en 24/01/09         omkeren wedstrijden tussen Cosmos Spouwen

                                                        en FC Heideweelde

 

                   29/11/08 en 28/02/09         omkeren wedstrijden tussen Cosmos Spouwen

                                                        en VV Voeren

 

                   06/12/08 en 07/03/09         omkeren wedstrijden tussen Cosmos Spouwen

                                                        en Kanaalboys Rotem

5.Mededeling:

Terreinwijziging Vanhelmont Sport

 

Wegens dwingende omstandigheden (verkoop terrein Kiezelvoortweg te Heusden)

Zullen met onmiddellijke ingang alle thuiswedstrijden van Vanhelmont Sport betwist

worden op het D terrein van SK Heusden 06, gelegen Noordberm 13 te Heusden-Zolder

 

Gezien het parkeerverbod dat geldt in de aanpalende straten is het aangeraden GRATIS

te parkeren op het Koning Boudewijnplein, gelegen op 50m van de ingang van de

accommodatie.

 

 

 

KLBS    Volgende uitgave Week-End voorzien op 17/09/08