11/09/2008

Overleg Scheidsrechters

Vergadering KBVB 11/09/08

Geen scheidsrechters ter beschikking.

Aansluitend kort verslag van het overleg.

Vergadering KBVB 11/09/08

Overleg probleem gebrek aan aanduidingen scheidsrechters wedstrijden KLBS

Aanwezig: voor KBVB: A.Caubergs(voorzitter PSC), G.Timmemans(ber.comm.KBVB-UC), C.Coopmans(secr.), voor KLBS: R.Raymakers(voorzitter), V.Mantels(secr.) en hun raadsman dhr.G.Lambeets.

Vraagstelling KLBS naar aanduidingen, een stucturele oplossing en communicatie omtrent het probleem.

KBVB:Geen oplossing voor handen. Gebrek aan scheidsrechters. De KBVB heeft zelf een tekort. Deden een oproep, maar kunnen niet aanduiden als er geen zijn. KBVB zorgt eerst voor haar eigen wedstrijden. KLBS schiet er dus aan over. Voorlezing van cijfersmateriaal. Er wordt nogmaals op gewezen dat er vanuit KLBS geen instroom is van nieuwe scheidsrechters.

Bovendien werd de maatregel om scheidsrechters automatisch minimaal 2 maal per seizoen aan te duiden voor KLBS geschrapt, wegens negatieve respons bij de scheidsrechters en overbelasting. Een lijstje van problemen op wedstrijden van KLBS aangestipt door scheidsrechters wordt voorgelezen.

Argumentatie KLBS: verwijzen naar de bestaande overeenkomst en verplichting van KBVB tav KLBS (argument tegen: deze overeenkomst zal opgezegd worden in 2009 = nieuws voor KLBS !) Vraagstelling bij de formulering van de oproep. Ronselen van scheidsrechters blijft probleem vermits geen rechtstreekse aansluiting bij KLBS kan (argument verworpen door KBVB). Waarom geen communicatie dat maatregel 2 aanduidingen werd geschrapt (niet gekend bij KLBS). Waarom geen melding van de problemen intern aangehaald door scheidsrechters. KLBS wil zich verbinden tot maatregelen en tot sensibilisering van haar leden op basis van vaststellingen (argument tegen: KLBS kan zelf vaststellen en kent de problemen)

Voorstel: nieuwe oproep met gewijzigde formulering en terugkeer tot (gedeeltelijk) dubbele aanduiding.

KBVB zal de vraagstelling naar de scheidsrechters herformuleren. Zal wat besproken en voorgesteld werd voorleggen op haar eerstvolgende vergadering van woensdag 17 september.

Besluit: op korte termijn (maand september) is er geen oplossing voor handen.