Boetes

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL 

DISCIPLINAIRE BOETES

 

Gele kaart 2,5
Schorsing 2X geel in één wedstrijd = rood 5
Schorsing 3 gele kaarten competitie 5
Schorsing 2 gele kaarten beker 5
Schorsing 6de gele kaart competitie 10
Schorsing 4de gele kaart beker 10
Schorsing 9de gele kaart competitie 15
Schorsing rode kaart 10
Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd 7,5
Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (herhaling) X 2,3,...  
Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter 5
Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter (herhaling) X 2, 3,...  
Gebrek aan organisatie (beperkt) 25
Gebrek aan organisatie (ernstig) 37,5
Gebrek aan begeleiding scheidsrechter 6,25
Gebrek aan begeleiding scheidsrechter (herhaling) X 2,3....  
Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein) 37,5
Onsportieve houding spelers tijdens een incident 7,5
Onsportieve houding spelers tijdens een incident (herhaling) X 2,3...  
Oorzaak onderbreken wedstrijd - bezinningsmoment 7,5
Oorzaak onderbreken wedstrijd -bezinningsmoment - herhaling X 2,3,...  
Oorzaak stopzetten wedstrijd  10
Oorzaak stopzetten wedstrijd (herhaling) X 2,3,...  
Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd  12,5
Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd (herhaling) X 2,3....  
Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd   
bestuurslid KLBS  12,5
Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd     
bestuurslid KLBS (herhaling) X 2,3.....  
Opstellen niet gekwalificeerde speler 12,5
Gebruik van een niet gekwalificeerde afgevaardige/trainer/verzorger/terreincommissaris 12,5
Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging 2,5
Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..  
Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging 25
Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….  
Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen 25
Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…) 6,25
Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….)  12,5
Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..  
Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……) 12,5
Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…   
Tijdig Forfait (voor Do 19u00) 10 + 50
Laattijdig Forfait 10 + 75 + scheidskost
Forfait één van de 3 laatste wedstrijden van de competitie 25 + 75 + scheidskost
Te kort aan afgevaardigde regio in bestuur KLBS 10 per afg per zitting
Te kort aan aanwezige afgevaardigde regio bij zitting bestuur KLBS 10 per afg per zitting

 

ADMINISTRATIEVE BOETES

 

Geen rugnummer(s) per speler 2,5
Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….  
Geen rugnummer volledige ploeg 12,5
Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..  
Laattijdige uitslag 2,5
Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..  
Geen uitslag voor zondag 12u00 5
Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....   
Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) 2,5
Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..  
Laattijdig wedstrijdblad (W+1) 7,5
Laattijdig wedstrijdblad (W+1)(herhaling X 2,3,….  
Laattijdig wedstrijdblad (W+2) 12,5
Laattijdig wedstrijdblad (W+2)(herhaing X 2,3…  
Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur) 12,5
Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End)  25

 

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET SCHEIDSRECHTERSBLAD

 

Geen rugnummer(s) per speler 2,5
Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….  
Geen rugnummer volledige ploeg 12,5
Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..  
Fout in de naam 2,5
Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….  
Fout in voornaam 2,5
Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…  
Fout in de geboortedatum 2,5
Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…  
Geen geboortedatum 2,5
Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…  
Geen/foutief bloknummer 2,5
Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…  
Geen/foutief stamboeknummer  2,5
Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…  
Geen/onvolledige hoofding 2,5
Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...   
Geen datum/uur  2,5
Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…  
Verkeerde datum/uur  2,5
Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….  
Geen terreinbenaming 2,5
Geen terreinbenaming  (herhaling) X 2,3,….  
Geen reeks vermelding 2,5
Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…  
Geen afdeling 2,5
Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…  
Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein 2,5
Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….  
Omwisseling naam en voornaam 2,5
Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...   
Omwisseling thuisploeg en bezoekers 2,5
Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….  
Wedstijdblad niet ingevuld in drukletters 2,5
Wedstrijdblad niet ingevuld in drukletters (herhaling)  X 2,3…..  
Onvolledig wedstrijdblad 2,5
Onvolledig wedstrijdblad (herhaling) X 2,3,…  
Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein 2,5
Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (herhaling) X 2,3....   
Niet verzekerd lid (speler, afgevaardigde, trainer,....) op het wedstrijdblad   10
Niet verzekerd lid (speler, afgevaardigde, trainer,... ) op het wedstrijdblad, herhaling X2, 3,......   

 

REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing
Art.2 Geel: 1
Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3 
Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15
Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5
Art.6 Wanordelijkheden: 15
Art.7 Gebrek aan organisatie: 10
Art.8 Forfait: 20
Art.9 Gebrek aan medewerking: 10
Art.10 Blaam: 3
Art.11 Berisping: 2 
Art.12 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10
Art.13 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5
Art.14 Oorzaak onderbreken wedstrijd (bezinningsmoment): 10
Art.15 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15
Art.16 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3
Art.17 Niet op de algemene vergaderingen: 5

 

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden