Organisatie & Werking

 

1. Historiek

 

2. Provinciale Commissie

 

3. Comités, Controle en Steuncellen

 

4. Regio's en hun werking

 

a. Regio's en hun clubs

 

b. Regio's, hun voorzitter en secretaris

 

c. Regio's en hun afgevaardigden in de Provinciale Commissie/bestuur KLBS

 

d. Regio's, hun vergaderingen en verslagen

 

5. Verzekeringspolissen 

 

1. Historiek 

De Koninklijke Limburgse Bedrijfssportbond (KLBS) werd in in 1946 opgericht als Limburgs Coöperatief Sportverbond (LCS) .

Als stichtende verenigingen vinden we in de eerste statuten onder andere de namen van Limburgia, Interelectra en de Belastingen terug. 

In navolging van coöperatieve verenigingen uit andere provincies werd er in 1949 een overeenkomst afgesloten met de KBVB met als richtinggevend document de overeenkomst tussen de KBVB en URBRASCO. De clubs werden wel geacht of zuivere bedrijfsclubs te zijn of clubs met een meerderheid aan werknemers uit een bedrijf. De toetreding als erkende groepering tot de KBVB was hiermee een feit.

Het bleek een essentiële stap in de verdere ontwikkeling van LCS. Meteen kon LCS gebruik maken van diverse beheersorganen van de KBVB (scheidsrechterscommissie, hoger beroep) en terugvallen op het algemene reglement van de KBVB. Die stevige structurele achtergrond stond garant voor een zekere prestige in de provinciale voetbalwereld. 

Tijdens de beginjaren was de LCS voetbalcompetitie beperkt tot 1 reeks van ongeveer een 10-tal ploegen. Langzamerhand kwam uit de bedrijfswereld meer en meer respons. LCS werd zo een gevestigde waarde met ploegen van belangrijke Limburgse bedrijven binnen de rangen. Een volwaardige competitie met meer dan 1 reeks en dus meer spankracht met steigers en dalers was een feit. 

Ook de regionalisering van België ging niet onopgemerkt voorbij in de geschiedenis van ons verbond. We zitten ondertussen einde jaren zeventig, begin jaren tachtig van vorige eeuw. De coöperatieve verenigingen uit de Vlaamse provincies konden zich, veelal om praktische redenen, vinden in een initiatief vanuit het Antwerpse Handelsverbond. De Vlaamse Liga Bedrijfssport (VLB) werd opgericht. De schaalvergroting had voor de clubs vooral impact op de subsidiëring en de ledenverzekering.

LCS werd omgevormd tot Limburgse Bedrijfssportbond (LBS).

Deze gunstige voorwaarden samen met de bestaande goede organisatie, de uitstraling van de KBVB en een soepeler beleid inzake aansluitingsvoorwaarden zorgden voor een nieuwe toestroom van clubs. Al snel werd er gespeeld in 3 reeksen. 

Door het functioneren binnen de VLB kwam LBS en dus haar clubs ook tot interprovinciale, nationale (KBBB) en zelfs internationale contacten. 

In 1996 werd LBS 50 jaar. Vanaf dan voert de vereniging de titel Koninklijke, het huidige KLBS. 

Rond de eeuwwisseling werden de toetredingsvoorwaarden nogmaals aangepast. Het bedrijfsgebonden aspect wordt afgezwakt waardoor amateurclubs gemakkelijker toegang vinden. Een aantal clubs uit de vorige decennia verdwijnen, een generatiewisseling zet zich door zowel bij de clubs als op bestuurlijk niveau.

Het gebruik van de computer, de automatisering, doet KLBS evolueren naar een organisatie die beantwoord aan de nieuwe maatstaven. 

In 2010 zorgt de regionalisering, ditmaal binnen de KBVB, opnieuw voor een wijziging op organisatorisch vlak. Er wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten met de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) de Vlaamse vleugel van het amateurvoetbal binnen de KBVB. Een belangrijk gevolg hiervan is dat KLBS zich verplicht ziet om voortaan een eigen scheidsrechterswerking op te starten. 

Intussen werd de werking binnen het overkoepelende orgaan de VLB, meer en meer in vraag gesteld. 

Het beleid van de VLB, zowel organisatorisch als op het vlak van de financiële verbintenissen, spoorde niet langer met de competitieve voetbalafdelingen.

KLBS en alle overige provinciale voetbalcompetities haakten uiteindelijk af.

De organisatie van KLBS werd mede hierdoor alleen maar sterker en beter. 

In 2021 werd door de vereniging de kaap van het 75-jarig bestaan genomen. 

De structuur en werking van KLBS voorziet momenteel in alle behoeften van een moderne competitieve sportorganisatie.

Meer dan ooit is KLBS het baken en de referentie voor het amateurvoetbal in Limburg. 

 

2. Provinciale Commissie 

Klik hier voor de huidige samenstelling van de Provinciale Commissie 

3. Comités, Controle en Steuncellen 

Samenstelling Comité Sport & Discipline

Voorzitter: Dominique Peeters
Ondervoorzitter: Roberto Cavatorti
Secretaris: Benny Croes
Leden: Fernand Oeyen, Marc Martens, Marc Smets, Maarten Put, Marc Kosten, David Magné, Jeroen Claes en Willy Poosen als waarnemer van het Scheidrechter Comité

Samenstelling Scheidsrechters Comité

Voorzitter: Jos Billen
Lid:  Willy Poosen
Secretaris: Benny Croes
Aanduiding: Willy Poosen
   
Terrein en Accommodatie Keuring

Benny Croes en Willy Poosen 

Administrative Controle

Benny Croes en Willy Poosen 

4. Regio's en hun werking 

Klik hier om het reglement te raadplegen voor de actuele regio werking 

a. Regio's en hun clubs 

REGIO GENK +  
FC Amigo's
FC Berg
FC Hutte Houthalen
FC Klotbroek
FC Solar Assistance
Huwa San Bilzen
UD Barcelona

REGIO ZUID 
Aviaclub,
Century Hasselt,
Cosmos Spouwen,
FC Beukenhof,
FC Tamara, 
FC Total Energy,
(Mees 80),
Pool Keroma,
Sporting Caetsbeek,

REGIO NOORD-WEST
Boca Houthalen
El Toro
FC Vini's
RP Products,
SV Vastgoed C,
KVK Wieze Boys,
(Weerstand Zonhoven),
Tuinwijk VV 

b. Regio's, hun voorzitter en secretaris 

REGIO GENK +
Voorzitter: Roberto Cavatorti
                 Tel: 
                 GSM: 0475/774559
                 E-mail: roberto.cavatorti@gmail.com
                 Club: UD Barcelona
Secretaris: David Magné                

REGIO ZUID
Voorzitter: Mario Cortinovis
                 GSM:0476/54698
                 E-mail:corti@skynet.be
                 Club: Pool Keroma
Secretaris: 
                 GSM:
                 E-mail: 
                 Club: 

 REGIO NOORD-WEST
Voorzitter: Marc Kosten
                 
Secretaris: Peter Put
                 GSM: 0475/621582
                 E-mail: put.peter@telenet.be
                 Club: KVK Wieze Boys 

c. Regio's en hun afgevaardigden in de Provinciale Commissie/bestuur KLBS 

REGIO GENK + 
Afgevaardigde 1: Roberto CAVATORTI
                         Tel: 
                         GSM: 0475/774559
                         E-mail: roberto.cavatorti@gmail.com
                         Club: UD Barcelona

Afgevaardigde 2: David Magné
                         GSM: 
                         E-mail: 
                         Club: FC Klotbroek

Afgevaardigde 3: Fernand Oeyen
                         GSM:
                         E-mail:
                         Club:       

REGIO ZUID
Afgevaardigde 1: Dominique PEETERS
                         Tel: 011/284757
                         GSM: 0486/488526
                         E-mail: dom.peeters@skynet.be
                         Club: Century Hasselt

Afgevaardigde 2: Marc SMETS
                         Tel: 011/672252
                         GSM: 0476/471820
                         E-mail: marc007smets@hotmail.com
                         Club: Aviaclub

Afgevaardigde 3: Marc Martens
                          GSM: 0475/341694
                          E-mail: marc.martens@telenet.be
                          Club: Aviaclub


REGIO NOORD-WEST 
Afgevaardigde 1: Marc Kosten
                         Tel:
                         GSM:
                         E-mail:
                         club: RP Products  

Afgevaardigde 2: Jeroen Claes
                         Tel:
                         GSM:
                         E-mail:
                         Club: KVK Wieze Boys

Afgevaardigde 3: Maarten Put
                         Tel:
                         GSM:
                         E-mail:
                         Club: El Toro   

d. Regio's, hun vergaderingen en verslagen 

Verslagen vergaderingen regio GENK+

Verslagen vergaderingen regio NOORD-OOST:    geen 

Verslagen vergaderingen regio NOORD-WEST 

Verslagen vergaderingen regio ZUID-OOST 

Verslagen vergaderingen regio ZUID 

5. Verzekeringspolissen 

 Klik hier om naar de pagina VERZEKERINGEN te gaan