Bekers

 


 1. Beker KLBS


- Finale Beker KLBS


- Modaliteiten organisatie finale beker KLBS


- Kandidaturen organisatie


- Toekenning organisatie


- Opeenvolgende bekerwedstrijden


- Finale


- 1/2 finales


- 1/4 finales


- 1/8 finales


- 1/16 finales


- 1ste ronde beker


2. Beker van de Sportiviteit


- Reglement beker van de sportiviteit


- Beloning Sportiviteit


- Klassement beker van de sportiviteit

 

1. Beker KLBS

FINALE BEKER KLBS


           I.
MODALITEITEN ORGANISATIE

   Inschrijving organisatie omvat lastens de kandidaat organisator:

           A. VERPLICHT:

 1. Verklaring van exclusiviteit KLBS Beker.
 2. Geen enkele andere activiteit, welke afbreuk doet aan het exclusief karakter van de bekerfinale wordt toegestaan. Een voorwedstrijd is wel toegelaten.
 3. Gratis ter beschikking stellen accommodatie (volledig wedstrijd klaar).
 4. Aanduiden hoofd/eindverantwoordelijke van de organiserende club die tevens de contactpersoon is voor KLBS.
 5. Aanduiden van verantwoordelijken voor ontvangst/begeleiding clubs, scheidsrechters, pers en bondsleden.
 6. Vergoedingen scheidsrechter en lijnrechters ten laste nemen.
  De verplaatsingsvergoeding voor de scheids- en lijnrechters kan gerecupereerd worden bij KLBS-voetbal.
  Aanvraag over te maken aan de secretaris g.c. KLBS-voetbal.  
 7. Wedstrijdballen (minimaal 2) en 2 opwarmingsballen van een degelijke kwaliteit per ploeg voorzien.
 8. Verfrissingen/drank spelers en scheidsrechters tijdens de wedstrijd.
 9. Reserveren van minimaal TWEE (02) parkeerplaatsen per ploeg.
 10. Reserveren van ruimte (nodige tafels) voor de spelers van beide ploegen en de begeleiders.
 11. Reserveren van een tafel voor de bondsleden.
 12. Voorzien van een broodmaaltijd voor spelers, scheidsrechters, begeleiders en bondsleden na de wedstrijd.

  B. FACULTATIEF:

 13. Extra reclame/affiches
 14. Voorzien van een geluidsinstallatie
 15. Reserveren van parking voor de ploegen, scheidsrechters en bondsleden.
 16. Voorzien van een afgescheiden lokaal voor de organisatie van een beperkte receptie t.a.v. scheidsrechters, begeleiders en bondsleden.
 17. Fotograaf

  II. KANDIDATUREN ORGANISATIE

  A. INDIENING KANDIDATUREN:
  De kandidaturen dienen, met reden omkleed en ondertekend door de secretaris g. c. van de club uiterlijk toekomen op 01 december toekomen op het secretariaat KLBS. 
     
  B. INHOUD VAN DE KANDIDATUREN 
  De clubs zullen in hun kandidaturen duidelijk vermelden hoe zij aan de verplichte modaliteiten (A1 tem 12) zullen voldoen en welke facultatieve modaliteiten (B13 t.e.m.17) zij voorzien.    Onvolledige en niet door de secretaris g. c. ondertekende kandidaturen zullen niet aanvaard worden.

  III. TOEKENING ORGANISATIE

  A. WIE MAG DE FINALE ORGANISEREN?   
  Alle clubs, ook de latere finalisten komen, mits het indienen van een conforme    kandidatuur in aanmerking voor de organisatie van de finale.  

  B. REFERENTIEKADER TOEKENNING   
  Naast de modaliteiten vermeld onder I zal er bij meerdere kandidaturen rekening gehouden worden met volgende elementen:   
  1. Terrein en accommodatie 
  2. Organisatie en werking van de club   
  3. Houding van de bestuursleden van de club   
  4. Samenwerking van de club met het bestuur KLBS   
  5. Sportiviteit van de club   
  6. Heeft de club de Finale Beker KLBS al georganiseerd of niet (in laatste instantie bij evenwaardige kandidaturen zal voorkeur gegeven worden aan de club die nog niet  organiseerde)

  C. BEKENDMAKING VAN DE ORGANISERENDE CLUB
  De naam van de club die de finale van de beker mag organiseren, zal bekend    gemaakt worden op de Bijzondere Algemene Vergadering (januari). 

         

Opeenvolgende bekerwedstrijden 

FINALE
(2 X 40 min, bij gelijke stand verlengingen 2 x 10 min, nog gelijk: strafschoppen)
FC Berg - Century Hasselt 2 - 3
01 april 2024 (Paasmaandag) 15u00
Terrein:  Cosmos Spouwen (Belisia, (Waltwilder VV))

BEKER 1/2 FINALES
De hierna volgende 1/2 finales worden gespeeld in heen en terug wedstrijden (2 X 40 min) op respectievelijk 17/02/2024 en 09/03/2024.
Bij gelijke stand na de TWEE (02) wedstrijden strafschoppen.

17/02/2024
15u00  FC Beukenhof - Century Hasselt  1 - 8
15u00  FC Berg - KVK Wieze Boys A         2 - 1

09/03/2024
16u00 Century Hasselt - F Beukenhof      4 - 2

15u00  KVK Wieze Boys A - FC Berg         1 - 4

BEKER 1/4ste FINALES

De hierna volgende 1/4 finales worden gespeeld op 16/12/2023 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30  FC Beukenhof - Sifaw United                          3 - 1
14u30  FC Berg - Cosmos Spouwen                            3 - 2
14u30  Pool Keroma A - Century Hasselt                    1 - 3
14u30  KVK Wieze Boys A - FC Hutte Houthalen FF   5 - 0

BEKER 1/8ste FINALES
De hierna volgende 1/8 finales worden gespeeld op 28/10/2023 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

15u00 RP Products              - KVK Wieze Boys A    0 - 4
15u00 FC Solar Assistance   - Century Hasselt        1 - 6
15u30 FC Beukenhof            - SV Vastgoed C          6 - 3
14u30 Sifaw United              - Pool Keroma B          2 - 1
15u00 Cosmos Spouwen      - Huwa-San Bilzen      4 - 2
14u30 FC Berg                      - El Toro                      4 - 0 
14u30 Pool Keroma A           - FC Klotbroek            5 - 0
04/11/2023
14u00 KVK Wieze Boys B  - FC Hutte Houthalen     0 - 5
BEKER 1/16 FINALES (niet van toepassing)

BEKER 1ste RONDE 
a. Speciale regeling
De bekerwedstrijden 02/09/2023 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de vrij gelote ploeg, de 12 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min – strafschoppen), de 3 beste verliezers. 

b. Beste verliezers 
Beste doelpuntensaldo,
bij gelijkheid geschoorde doelpunten,
is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo,
nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen,
is er nog gelijkheid dan bepaalt het lot.

02/09/2023
   ( 2 X 40 min - strafschoppen bij gelijke stand)
 

15u00  FC Tamara                 - FC Klotbroek    0  -  2
15u00  Sporting Caetsbeek  - El Toro    0  -  3
15u15  Huwa-San Bilzen       – FC Beukenhof    4  -  3

15u00  Tuinwijk VV                - Sifaw United

15u00  Aviaclub                     - SV Vastgoed C  

  0  -  5

  1  -  9

15u00  FC Total Energy          - Pool Keroma A     0  -  5
12u45  FC Amigo's                - FC Solar Assistance    0  -  5  
15u00  KVK Wieze Boys A     - FC Vini's   3  -  1
15u00  UD Barcelona            – RP Products   0  -  5
15u00  Century Hasselt         - KVK Wieze Boys B    3  -  3  (5  -  3) 
15u00  FC Hutte Houthalen   - Pool Keroma B   4  -  2
15u00  FC Berg                      -  Boca Houthalen   6  -  0

 
2. Beker van de Sportiviteit

Reglement beker van de sportiviteit

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing
Art.2 Geel: 1
Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3
Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15
Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5
Art.6 Wanordelijkheden: 10
Art.7 Gebrek aan organisatie: 10
Art.8 Forfait: 20
Art.9 Gebrek aan medewerking: 10
Art.10 Blaam: 3
Art.11 Berisping: 2
Art.12 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10
Art.13 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5
Art.14 Oorzaak onderbreken wedstrijd (bezinningsmoment): 10 
Art.15 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15
Art.16 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3
Art.17 Niet aanwezig op een algemene vergadering KLBS: 5
Art.18 De bezoekende ploeg negeert de gastvrijheid van de thuisploeg maw gaat NIET naar het lokaal van de thuisclub: 10

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

Beloning Sportiviteit

Decathlon sponsert de beker van de sportiviteit, seizoen 2021-2022 met volgende aankoopbonnen, te besteden in het filiaal te Hasselt tot uiterlijk 11/11/2023:
1ste: € 300,00
2de:  € 200,00
3de:  € 125,00
4de:  €   75,00
5de:   €  50,00 

Klassement beker van de sportiviteit

Klik hier voor de stand

 

Banner - Decathlon