Bekers

 


 1. Beker KLBS


- Finale Beker KLBS


- Modaliteiten organisatie finale beker KLBS


- Kandidaturen organisatie


- Toekenning organisatie


- Opeenvolgende bekerwedstrijden


- Finale


- 1/2 finales


- 1/4 finales


- 1/8 finales


- 1/16 finales


- 1ste ronde beker


2. Beker van de Sportiviteit


- Reglement beker van de sportiviteit


- Beloning Sportiviteit


- Klassement beker van de sportiviteit

 

 

 

 

 

1. Beker KLBS

FINALE BEKER KLBS


           I.
MODALITEITEN ORGANISATIE

   Inschrijving organisatie omvat lastens de kandidaat organisator:

           A. VERPLICHT:

 1. Verklaring van exclusiviteit KLBS Beker.
 2. Geen enkele andere activiteit, welke afbreuk doet aan het exclusief karakter van de bekerfinale wordt toegestaan. Een voorwedstrijd is wel toegelaten.
 3. Gratis ter beschikking stellen accommodatie (volledig wedstrijd klaar).
 4. Aanduiden hoofd/eindverantwoordelijke van de organiserende club die tevens de contactpersoon is voor KLBS.
 5. Aanduiden van verantwoordelijken voor ontvangst/begeleiding clubs, scheidsrechters, pers en bondsleden.
 6. Vergoedingen scheidsrechter en lijnrechters ten laste nemen.
  De verplaatsingsvergoeding voor de scheids- en lijnrechters kan gerecupereerd worden bij KLBS-voetbal.
  Aanvraag over te maken aan de secretaris g.c. KLBS-voetbal.  
 7. Wedstrijdballen (minimaal 2) en 2 opwarmingsballen van een degelijke kwaliteit per ploeg voorzien.
 8. Verfrissingen/drank spelers en scheidsrechters tijdens de wedstrijd.
 9. Reserveren van minimaal TWEE (02) parkeerplaatsen per ploeg.
 10. Reserveren van ruimte (nodige tafels) voor de spelers van beide ploegen en de begeleiders.
 11. Reserveren van een tafel voor de bondsleden.
 12. Voorzien van een broodmaaltijd voor spelers, scheidsrechters, begeleiders en bondsleden na de wedstrijd.

  B. FACULTATIEF:

 13. Extra reclame/affiches
 14. Voorzien van een geluidsinstallatie
 15. Reserveren van parking voor de ploegen, scheidsrechters en bondsleden.
 16. Voorzien van een afgescheiden lokaal voor de organisatie van een beperkte receptie t.a.v. scheidsrechters, begeleiders en bondsleden.
 17. Fotograaf

  II. KANDIDATUREN ORGANISATIE

  A. INDIENING KANDIDATUREN:
  De kandidaturen dienen, met reden omkleed en ondertekend door de secretaris g. c. van de club uiterlijk toekomen op 01 december toekomen op het secretariaat KLBS. 
     
  B. INHOUD VAN DE KANDIDATUREN 
  De clubs zullen in hun kandidaturen duidelijk vermelden hoe zij aan de verplichte modaliteiten (A1 tem 12) zullen voldoen en welke facultatieve modaliteiten (B13 t.e.m.17) zij voorzien.    Onvolledige en niet door de secretaris g. c. ondertekende kandidaturen zullen niet aanvaard worden.

  III. TOEKENING ORGANISATIE

  A. WIE MAG DE FINALE ORGANISEREN?   
  Alle clubs, ook de latere finalisten komen, mits het indienen van een conforme    kandidatuur in aanmerking voor de organisatie van de finale.  

  B. REFERENTIEKADER TOEKENNING   
  Naast de modaliteiten vermeld onder I zal er bij meerdere kandidaturen rekening gehouden worden met volgende elementen:   
  1. Terrein en accommodatie 
  2. Organisatie en werking van de club   
  3. Houding van de bestuursleden van de club   
  4. Samenwerking van de club met het bestuur KLBS   
  5. Sportiviteit van de club   
  6. Heeft de club de Finale Beker KLBS al georganiseerd of niet (in laatste instantie bij evenwaardige kandidaturen zal voorkeur gegeven worden aan de club die nog niet  organiseerde)

  C. BEKENDMAKING VAN DE ORGANISERENDE CLUB
  De naam van de club die de finale van de beker mag organiseren, zal bekend    gemaakt worden op de Bijzondere Algemene Vergadering (januari). 

         

Opeenvolgende bekerwedstrijden 

FINALE
(2 X 40 min, bij gelijke stand verlengingen 2 x 10 min, nog gelijk: strafschoppen)


10 april 2023 (Paasmaandag) 15u00
Terrein: FC Klotbroek
Century Hasselt - KVK Wieze Boys A  2 - 1

BEKER 1/2 FINALES

De hierna volgende 1/2 finales worden gespeeld in heen en terug wedstrijden (2 X 40 min) op respectievelijk 11/02/2023 en 04/03/2023.
Bij gelijke stand na de TWEE (02) wedstrijden strafschoppen.

11/02/2023
15u00  UD Barcelona - Century Hasselt          1 - 6
15u00  KVK Wieze Boys A - Pool Keroma A    5 - 0

04/03/2023
15u00 Century Hasselt - UD Barcelona Forfait
15u00 Pool Keroma A - KVK Wieze Boys A     2 - 2 
2 - 2BEKER 1/4ste FINALES

De hierna volgende 1/4 finales worden gespeeld op 17/12/2022 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30  UD Barcelona - El Toro                           2 - 1
14u30  FC Berg - KVK Wieze Boys A                  1 - 5
14u30  Pool Keroma A - FC Solar Assistance     6 - 2
14u30   - Century Hasselt - Boca Houthalen     3 - 2

 

BEKER 1/8ste FINALES
De hierna volgende 1/8 finales worden gespeeld op 05/11/2022 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30 Tuinwijk VV - UD Barcelona                1 - 6
14u30 FC Klotbroek - Pool Keroma A           1 - 2
14u30 FC Amigo's - FC Solar Assistance       1 - 4
14u30 Aviaclub - El Toro                                2 - 3 
14u30 Boca Houthalen - Huwa-San Bilzen    3 - 3 ( 4 - 3)                                     14u30 Pool Keroma B - Century Hasselt     1 - 2
14u30 RP Products - KVK Wieze Boys A       2 - 3 
14u30 FC Berg - Cosmos Spouwen                2 - 0

  BEKER 1/16 FINALES (niet van toepassing)

BEKER 1ste RONDE 
a. Speciale regeling
De bekerwedstrijden 03/09/2022 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 12 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min – strafschoppen), de 4 beste verliezers. 

b. Beste verliezers 
Beste doelpuntensaldo,
bij gelijkheid geschoorde doelpunten,
is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo,
nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen,
is er nog gelijkheid dan bepaalt het lot.

03/09/2022
   ( 2 X 40 min - strafschoppen bij gelijke stand)
 

13u00  FC Solar Assistance   -   UD Barcelona  3 - 2
15u00  Century Hasselt        -   SV Vastgoed C  7 - 0
15u00  FC Tamara                 –   KVK Wieze Boys A  1 - 5
15u00  Cosmos Spouwen      -  RP Products   1 - 3
15u00  FC Hutte Houthalen   -  FC Berg   0 - 7
13u00  FC Klotbroek              -  FC Beukenhof  5 - 0
15u00  El Toro                       -  KVK Wieze Boys B  7 - 2
15u00  FC Amigo's                –  Sporting Caetsbeek 4 - 1
15u00  Pool Keroma B          - Pool Keroma A  5 - 7
15u00  Boca Houthalen        -  FC Vini's 3 - 1
13u30  Aviaclub                    -  Tuinwijk VV 3 - 4
15u00  FC Total Energy         -  Huwa-San Bilzen     0 - 5
   

 
2. Beker van de Sportiviteit

Reglement beker van de sportiviteit

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing
Art.2 Geel: 1
Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3
Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15
Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5
Art.6 Wanordelijkheden: 10
Art.7 Gebrek aan organisatie: 10
Art.8 Forfait: 20
Art.9 Gebrek aan medewerking: 10
Art.10 Blaam: 3
Art.11 Berisping: 2
Art.12 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10
Art.13 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5
Art.14 Oorzaak onderbreken wedstrijd (bezinningsmoment): 10 
Art.15 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15
Art.16 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3
Art.17 Niet aanwezig op een algemene vergadering KLBS: 5

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

Beloning Sportiviteit

Decathlon sponsert de beker van de sportiviteit, seizoen 2021-2022 met volgende aankoopbonnen, te besteden in het filiaal te Hasselt tot uiterlijk 11/11/2023:
1ste: € 300,00
2de:  € 200,00
3de:  € 125,00
4de:  €   75,00
5de:   €  50,00 

Klassement beker van de sportiviteit

Klik hier voor de stand

 

Banner - Decathlon