19/02/2009

Week-End 11/2008-2009

Info nummer elf is ter beschikking

                                               WEEK-END(11/2008-2009)

 

                                                                                    Hasselt, 18 februari 2009.

 

Verslag vergadering comité dd.16/02/09 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig :Marcel Asnong, Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels

Verontschuldigd : Freddy Daniels en Robert Caubergh.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 25/02/09 ( beker en competitie)

 

         Drie (3) speeldagen

         Stijn SIMONS (°19/07/75)                       Citroën Steegen

 

         Vier (4) speeldagen

         Frank MEISTERS (°19/04/70)                   Citroën Steegen

 

         Sancties vermelding onder incidenten

 

         Verslag scheidsrechter Carmans wedstrijd SV De Conde – UD Barcelona van 15/11/08

         (verslag laattijdig ontvangen)

         Speler Besim YAVUZ (°11/07/79) van SV De Conde wordt geschorst voor vier (4)

speeldagen

 

         Verslag gelegenheidsscheidsrechter Vanderhoeven, wedstrijd Kotem VV – Century

Hasselt van 24/01/09 – verslag laattijdig.

         Afgevaardigde Jaak SCHETZ (°04/02/53) van Century Hasselt wordt geschorst voor

         één (1) speeldag alle officiële functies.

 

         Verslag scheidsrechter Gilen,wedstrijd Century Hasselt – Citroën Steegen van 31/01/09

         Speler Marc GOFFIN (°07/07/71) van Citroën Steegen wordt geschorst voor drie (3)

speeldagen wegens verwijten en onbetamelijke houding na sanctie.

Lastens speler David MOLENAERS (°11/08/71) van Citroën Steegen: een blaam en

bijhorende reglementaire boete van € 12,50 plus verbod functie kapitein tot einde

seizoen, dit is 30/06/09, wegens onbehoorlijk gedrag na uitsluiting speler Goffin.

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Freddy Daniels en Robert Caubergh.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 03/02/09 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

 

         Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         - 05/02/09 VK Wieze Boys: wijziging secretariaat, zie mededelingen

         - 06/02/09 (ontvangen 09/02/09) A.F.I. Waterschei: ontslag van de club, zie mede-

                   delingen

         - 11/02/09 KBVB: toekenning zon en feestdagen waarover toetredende groeperingen

kunnen beschikken, zijnde 21/05 (Hemelvaartdag), 31/05 (Pinksteren) en

01/06 (Pinkstermaandag)

         - Kandidaturen organisatie Bekerfinale

 

2. KBVB/KLBS

         - 09/02/09: zitting Limburgse Verstandhouding: melding door dhr.Timmermans:

                   Bedoeling is het herschrijven van de overeenkomst KBVB/KLBS. Wil de thans

                   voorziene verplichting tot aanduiding scheidsrechters, opgelegd aan de KBVB,

                   schrappen.

         - 10/10/09: onderhoud met dhr.Vanderstraeten. Adviseert contact te nemen met be-

                   staande verbonden. Zal een aantal personen van de KBVB bijkomend interpele-

                   ren en zal eveneens het kabinet van minister Anciaux bevragen.

                   Toezegging van opvolging en wederzijdse informatie.

         - Via mail van dhr. Vandenhove, burgemeester Sint-Truiden, vernemen we dat het

kabinet van minister Anciaux het probleem momenteel onderzoekt.

 

Bespreking van de uitgetekende nieuwe structuur van KLBS, welke nodig wordt indien KLBS op een zelfstandige basis verder moet.

 

De personen die zich via de bevraging aan de clubs opgaven als bereid tot hulp en medewerking zullen, met het oog op de invulling van de taken in de nieuwe structuur, allen worden opgeroepen op de eerstvolgende zitting van het comité, voorzien op 03/03/09

 

3.Afwikkeling competitie

         Het comité gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de kalender, nodig om de

nog te spelen afgelaste wedstrijden op te halen. Een uitgebreide weergave van de

wijzigingen is terug te vinden onder punt IV,4 (Kalender)

 

4. Aanduiding commissarissen

         Ter controle van de boekhouding jaargang 2008 worden aangeduid:

                   Dhrn. Roger Cleuren en Roger Vernijns.

 

5. Beker KLBS

 

         Uitslagen ¼ finale

        

         1)        Vlam Eisden – VC Mireille               0-8

         2)        FC Heideweelde – Het Spoor                    4-4 strafschoppen 4-1

         3)        Century Hasselt – Kotem VV                    1-3

         4)        Wieze Boys A – Olympia Tongeren   3-3 strafschoppen 4-5

 

         Lottrekking ½ finale

         Wedstrijden te spelen op 14/03/09

         2 x40 min en na gelijke stand onmiddellijk strafschoppen

 

         1)        15u00 Kotem VV – Olympia Tongeren

         2)        15u00 FC Heideweelde – VC Mireille

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 09/02/09:

         Koen DEJONGHE (°31/01/83)                    Sporting Caetsbeek

 

         Vanaf 16/02/09:

         Jimmy GROLET (°08/11/78)                      Welkenhuyzen

         Davy GIJBELS (°30/11/80)                       Welkenhuyzen

         Panayotis PERIKLAKIS (°02/09/74)            Hellas 2000

        

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 09/02/09:

         Joel REEKMANS (°08/02/66)           Welkenhuyzen

         Stijn BOLLEN (°19/05/77)                        FC Berg

         John VANDEBROEK (°05/10/84)                Vanhelmont Sport

 

         Vanaf 16/02/09:

         Stijn PIETTE (°20/08/79)                        Century Hasselt

         Steven VANOPPEN (°26/10/76)                Welkenhuyzen

         Ruben SOORS (°06/08/86)                      Sporting Caetsbeek

         Michiel CIELEN (°12/02/86)                      Cosmos Spouwen

         Ioannis GOUNARIS (°22/08/77)                 Hellas 2000

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 24/01/09:

         VC Mireille: foutieve voornaam Verlinden

         Olympia Tongeren: speler zonder rugnummer

         Fc Gors Opleeuw: geen bloknummer

 

         Speeldag 31/01/09:

         Gibraltar Hasselt: Afgevaardigde Bouhbass S. foutieve geboortedatum

                                      Speler zonder rugnummer

                                      Geen blokletters

         Global Impact: geen stamnummer bezoekers

         FC Heideweelde: speler Neven zonder geboortedatum

         Sporting Caetsbeek: gelegenheidsscheidsrechter zonder adres

 

         Speeldag 07/02/09:

         Vanhelmont Sport: speler Corigliano foutieve voornaam

         Global Impact: speler zonder geboortedatum (cumul)

 

   Kostenbedoening

         VC Mireille:               € 2,50

         Olympia Tongeren:    € 2,50

         Gors Opleeuw:          € 2,50

         Gibraltar Hasselt:      2,50+2,50+2,50 = € 7,50

         Global Impact:          2,50+7,50 = € 10,00

         Heideweelde:            € 2,50

         Sporting Caetsbeek: 2,50+5+5 = € 12,50

         Vanhelmont Sport:    2,50+5 = € 7,50

         C. Steegen :            5+5 = € 10,00

         Welkenhuyzen:         5+5+5+5 = € 20,00

         Hellas 2000:             5+5 = € 10,00

         FC Berg:                  € 5,00

         Century Hasselt:       € 5,00

         Cosmos Spouwen:     € 5,00

 

3.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 24/01/09:

         Wieze Boys A: overtreding : aantal vervangingen (maximum drie vervangingen) over-

         schreden.

         Sanctie: wedstrijd VC Mireille – Wieze Boys A uitslag 5-2 wordt 5-0

         Boete: € 12,50 lastens club Wieze Boys

 

         Speeldag 07/02/09:

         FC Tamara: vermelding van vijf reserven in plaats van de toegelaten vier reserven op

het wedstrijdblad. Overtreding regel 3 van de spelregels.

Sanctie : wedstrijd Ford Keroma A – FC Tamara uitslag 6-0 blijft behouden

Boete : € 12,50 lastens club FC Tamara

 

Wieze Boys B: opstellen speler Cedric CORTHOUTS (°04/02/88) aangesloten op

24/01/09, niet speelgerechtigd dd wedstrijd 10/01/09

Sanctie : wedstrijd Vanhelmont Sport – Wieze Boys B uitslag 2-2 wordt 5-0

Boete : € 12,50 lastens club Wieze Boys

 

Genk 96: opstellen speler Rosario CASTIGLONE (°18/07/82) aangesloten op 26/01/09

Niet speelgerechtigd dd wedstrijd 22/11/08

Sanctie : wedstrijd Ford Keroma B – Genk 96 uitslag 1-5 wordt 5-0

Boete : € 12,50 lastens club Genk 96

 

4.Kalender

         Wijzigingen

 

         Reeks 1

         De wedstrijden voorzien op speeldagen 21/02/09 en 11/04/09 worden uitgesteld en

         verplaatst naar 16/05/09 en 09/05/09

 

         Plaatsing afgelaste wedstrijden:

 

         21/02/09

         15u00 Citroen Steegen – Olympia Tongeren

         15u00 VC Mireille – Kotem VV

 

         14/03/09

         16u00 Citroen Steegen – Welkenhuyzen

         15u00 RP products – Wieze Boys A

         15u00 Swijsen Schepers M.80 – Century Hasselt

 

         11/04/09

         13u00 VC Mireille – Olympia Tongeren

         15u00 Stock Bilzen – Kotem VV

         15u00 Century Hasselt – FC Banneux

         15u00 Wieze Boys A – Heylen Bricks

 

         02/05/09

         13u30 Olympia Tongeren – K. Kessenich

         15u00 FC Berg – VC Mireille

         15u00 Swijsen Schepers M.80 – Kotem VV

 

         09/05/09

         speeldag oorspronkelijk voorzien op 11/04/09

 

         16/05/09

         speeldag oorspronkelijk voorzien op 21/02/09

 

         Reeks 2

 

         14/03/09

         13u30 RVG Hoeselt – Het Spoor

 

         04/04/09

         VK Grammenrode – RVG Hoeselt aanvang 15u30 in plaats van 15u00

 

         Reeks 3 A

         De wedstrijden voorzien op speeldag 21/03/09 worden verplaatst naar 04/04/09

 

         14/03/09

         13u00 FC Gulaco – Ford Keroma B

         15u00 FC Gors Opleeuw – Sporting Caetsbeek

         15u00 Vrolingen – Gibraltar Hasselt

 

         21/03/09

         15u00 Gibraltar Hasselt – Ford Keroma B

         15u00 Sporting Caetsbeek – FC Gualco

         15u00 FC Global Impact – FC Gors Opleeuw

         15u00 Genk 96 – Aviaclub

 

         04/04/09

         de wedstrijden zoals eerst voorzien op speeldag 21/03/09

         met deze bemerking voor volgende wedstrijden:

         Aviaclub – SV Vrolingen aanvang 13u30

         FC Gualco – Gibraltar Hasselt aanvang 13u00 en te spelen op het terrein van FC Gors

Opleeuw

 

         Voor de wedstrijd Ford Keroma B – ZD Overath volgt nog een aparte regeling

 

         Reeks 3 B

 

         21/02/09

         Transport Jacobs – Vlam Eisden aanvang 13u00 in plaats van 15u00

 

         De wedstrijden voorzien op speeldag 21/03/09 worden verplaatst naar 04/04/09

 

         14/03/09

         15u00 Kanaalboys Rotem – Hellas 2000

         15u00 Vlam Eisden – FC Nitto Europe

         15u00 OH Bergmans – Cosmos Spouwen

 

         21/03/09

         15u00 Transport Jacobs – FC Heideweelde

         15u00 FC Nitto Europe – Cosmos Spouwen

         15u00 VV Voeren – Kanaalboys Rotem

 

         04/04/09

         De wedstrijden zoals eerst voorzien op speeldag 21/03/09

 

         Voor de wedstrijd OH Bergmans – FC Heideweelde volgt nog een aparte regeling

 

5.Mededeling:

 

a) Wijziging secretariaat VK Wieze Boys:

         wordt: Peter PUT

                   De Kenen 9

                   3550 Heusden-Zolder

                   tel: 0475/62.15.82

                   email: put.peter@telenet.be

 

b) Ontslag club   A.F.I. Waterschei:

         Schrijven 06/02/09 waarbij de club haar eerdere algemene FF van 18/01/09 voor de

         rest van het seizoen omzet in een ontslag van de vereniging.

         Dit ontslag zal, zoals reglementair voorzien, worden gemeld aan de KBVB.

         Na publicatie van het ontslag in “Sportleven” (KBVB) hebben alle eventuele schuldeisers

         nog de mogelijkheid om hun eisen kenbaar te maken aan de KBVB.

 

         Het ontslag van de club heeft eveneens tot gevolg dat de aangesloten spelers nog

tijdens het lopende seizoen gerechtigd zijn om te trasfereren naar een andere club van

de KLBS kompetitie.

 

c) Herinnering:

         Beperking opstellen van nieuw aangesloten spelers (reglement KLBS art.23)

 

         Kompetitie: spelers aangesloten na de 4de laatste wedstrijd, van hun club, mogen

niet meer deelnemen aan de nog voor dat seizoen resterende competitiewed-

strijden van hun club.

Let wel, het is de datum van aansluiting en niet de datum van speelgerechtigd-

heid welke in aanmerking wordt genomen om te bepalen of een speler nog

kan aantreden in de vier laatste wedstrijden van zijn club.

 

         Beker: spelers aangesloten na de ¼ de finale mogen niet deelnemen aan de rest van

het bekerprogramma. Bovendien zijn er specifieke richtlijnen in verband met de

speelgerechtigdheid voor de finalewedstrijd.

 

d) Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering KLBS:

         Wegens praktische regelingen zal de ASV niet doorgaan op de derde maandag van juni

         maar wel op

         DONDERDAG 18/06/09 in het bondsgebouw van de KBVB te Hasselt om 20u00

 

e) Uittreksel vergadering Limburgse Verstandhouding van 09/02/09:

Terreinafgevaardigde, de afgevaardigde van de bezoekende club en alle terreincommissarissen en de trainer dienen een identiteitsbewijs voor te leggen aan de scheidsrechter.

Kunnen ze dat niet, dan worden ze niet toegelaten in de neutrale zone, uitgezonderd de terreinafgevaardigde. Heeft deze geen identiteitsbewijs, dan wordt hij door de scheidsrechter dusdanig vermeld op het scheidsrechtersblad en krijgt de club een boete van € 25,00

 

        

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 05/03/09