21/05/2009

Week-End 17/2008-2009

Info nummer 17 is ter beschikking

                                                           WEEK-END(17/2008-2009)

 

                                                                                              Hasselt, 20 mei 2009.

 

 

Verslag vergadering comité dd.18/05/09 - KBVB-Hasselt – 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh

Afwezig : Roger Vernijns

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

         Nihil

         Er zijn geen zittingen meer voorzien voor de SAV van 18/06/09

         Eventuele voorstellen minnelijk schikking in verband met de laatste speeldag

         in Reeks 1 (16/05/09) zullen gemeld worden op de website en opgenomen in

         het eerstvolgende Week-End.

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Fernand Oeyen. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh

Afwezig : Roger Vernijns

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 05/05/09 goedgekeurd

 

2. Scheidsrechtersverslagen

Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen Samenstelling idem als II

 

1. Problematiek scheidsrechters:

         Een scheidsrechterscommissie werd opgericht.

         Leden en voorstel taakverdeling: Jos Billen (voorzitter/aanduidingen/evaluatie), Willy

Poosen (evaluatie/planning/leiding), Martin Pannemans (evaluatie), Herve Santermans

(secretaris/evaluatie), Martin Appeltans ( evaluatie/opleiding/cursus update)

         Deze commissie kwam afzonderlijk samen op 12/05/09 met als dagorde:

         Bespreking eigen werking en voorbereiding vergadering 26/05/09

         Op 26/05/09 wordt een samenkomst georganiseerd met als doel een eigen

         scheidsrechterswerking te realiseren.

 

2. Afsluiting seizoen 2008-2009

         - uitschrijven club AFI Waterschei

         - er wordt geen zitting voorzien op 02/06/09. Eventuele verslagen worden voorgelegd

aan de comitéleden MS. Hun voorstellen worden opgenomen op de website en nadien in

Week-End. Clubs worden geacht op de hoogte te zijn na weergave.

Administratieve overtredingen volgen dezelfde regel. Behoudens deze hieronder

vermeld worden ze weergegeven op de website en vervolgens in het Week-End.

 

3. Structuur en werking KLBS

         Art.8 van het interne reglement dient aangepast aan de nieuwe structuur. Het bestuur

wordt opgesplitst in een comité minnelijke schikkingen, een sportcomité en een

scheidsrechterscomité. De leden van deze comités zetelen automatisch in de Provinciale

commissie, het beheersorgaan van de KLBS. Invulling en taakverdeling: aansluitend op

de ASV

 

         Voorstel: zoals voorzien in art.14 worden, voor een verbeterende werking, binnen de

Provinciale commissie een aantal subcomités gevormd: een logistieke cel (materiaal en

terreinkeuringen), een financiële cel (controle en neerleggen financieel verslag per

kwartaal) eventueel comité kalender en samenstelling competitie. Een invulling van de

namen en taken dient te gebeuren voor aanvang van volgend seizoen.

 

Toe te voegen artikelen:

Art.30bis: houdende de sanctie van schrapping indien niet betaling verzekeringspremie.

Art.43bis: verzet minnelijke schikking op straffe van nietigheid, per gewone zending

binnen de drie werkdagen volgend op de publicatie.

(artikel wordt toegevoegd ter informatie. Werking was al van toepassing)

 

4. Budget en financiële toestand.

         Cijfers kastoestand op 15/05/09 en vergelijking met budgetvoorstel worden voorgelegd

         door voorzitter Marcel Raymakers.

         Goedgekeurd na bespreking.

 

5. Briefwisseling

         - 07/05/09: KBVB rekeninguittreksel

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 18/05/09:

         Yves FRANSSENS (°13/07/83)                  Swijsen-Schepers M.80

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 11/05/09:

         Peter VAN MEER (°04/06/83)                   FC Banneux

         Filip ACHTEN (°23/06/81)                        FC Banneux

         Davey BOLLEN (°04/09/72)                      Kotem VV

         Bert HAESEN (°11/12/77)                        SV Heylen Bricks

         Alfonso CRAPA (°10/11/80)                     SV Heylen Bricks

 

         Vanaf 18/05/09:

         Candy PRZENICZKA (°19/04/80)               Kotem VV

         Jurgen LEETEN (°22/02/79)                     Wieze Boys

 

2.Administratieve overtredingen:

 

         Zoals vermeld onder III,2: wordt hoofdzakelijk weergegeven op de website

         en in het volgende Week-End.

 

         Ontbrekend scheidsrechtersblad

         Gibraltar Hasselt: wedstrijd 07/03/09

         Geen gevolg aan diverse vermeldingen en aanmaningen.

         Club wordt een forfaitaire boete opgelegd. Zie onder kostenbedoening

        

         Speeldag 18/04/09:

         FC Global Impact: s-blad laattijdig, ontvangen 10/05

 

   Kostenbedoening

         Swijsen-Schepers M.80: € 5,00

         FC Banneux: 5+5 =    € 10,00

         Kotem VV: 5+5 =      € 10,00

         Heylen Bricks: 5+5 =€ 10,00

         Wieze Boys:             € 5,00

         FC Global Impact:      € 12,50

         Gibraltar Hasselt:      € 50,00

 

3. Eindrangschikkingen seizoen 2008-2009          

 

         Reeks 1

         1. Kotem VV                      26       21       3         2         110-21          65

         2. FC Banneux                   26       18       5         3         79-37            57

         3. Olympia Tongeren          26       17       5         4         80-26            55

         4. Century Hasselt              26       13       8         5         53-40            44

         5. Stock Bilzen                   26       11       9         6         57-48            39

         6. VC Mireille                     26       11       11       4         61-56            37

         7. RP Products                   26       11       13       2         40-53            35

         8. SV Heylen Bricks             26       10       12       4         40-70            34

         9. FC Berg                        26       10       13       3         55-61            33

         10. Citroën Steegen            26       8         12       6         44-56            30

         11. Welkenhuyzen              26       8         15       3         52-86            27

         12. Wieze Boys A               26       6         11       9         46-51            27

         13. K. Kessenich                26       8         16       2         46-82            26

         14. Swijsen-Schepers M.80 26       3         22       1         32-108          10

 

         Reeks 2

         1. Ford Keroma A                22       20       1         1         74-19            61

         2. Het Spoor                      22       19       1         2         95-19            59

         3. VNA Winterslag               22       16       4         2         73-21            50

         4. BVC Park Houthalen         22       9         7         6         50-52            33

         5. CBW Zonhoven               22       9         10       3         48-41            30

         6. UD Barcelona                  22       7         10       5         38-54            26

         7. Vanhelmont Sport           22       8         13       1         37-51            25

         8. FC Tamara                     22       7         11       4         24-42            25

         9. SV De Conde                  22       6         10       6         34-42            24

         10. RVG Hoeselt                 22       4         14       4         29-54            16

         11. Wieze Boys B                22       4         16       2         27-88            14

         12. VK Grammenrode 22       3         15       4         29-75            13

 

         Reeks 3 A

         1. FC Global Impact             18       15       1         2         44-13            47

         2. ZD Overath                             18       13       1         4         53-19            43

         3. Genk 96                        18       9         6         3         47-34            30

         4. Sporting Caetsbeek         18       7         5         6         52-33            27

         5. FC Gualco                      18       8         8         2         27-43            26

         6. Aviaclub                        18       7         9         2         51-47            23

         7. Ford Keroma B                18       6         9         3         43-42            21

         8. SV Vrolingen                  18       5         8         5         47-53            20

         9. Gibraltar Hasselt             18       2         12       4         28-51            10

         10. FC Gors Opleeuw           18       1         14       3         22-79            6

 

         Reeks 3 B

         1. FC Heideweelde              17       13       2         2         62-14            41

         2. Hellas 2000                    17       10       3         4         57-30            34

         3. VV Voeren                     17       11       6         0         74-36            33

         4. Cosmos Spouwen            17       9         4         4         44-39            31

         5. Vlam Eisden                   17       8         6         3         51-50            27

         6. Transport Jacobs            17       7         6         4         41-33            25

         7. FC Nitto Europe              17       5         8         4         41-39            19

         8. Kanaalboys Rotem           17       4         11       2         29-54            14

         9. OH Bergmans                  17       2         14       1         24-87            7

         10. AFI Waterschei             9         0         9         0         15-56            0

 

         Algemeen Reeks 3

         1. FC Heideweelde

         2. FC Global Impact

         3. Hellas 2000

         4. ZD Overath

         5. Genk 96

         6. VV Voeren

         7. Sporting Caetsbeek

         8. Cosmos Spouwen

         9. Vlam Eisden

         10. FC Gualco

         11. Transport Jacobs

         12. Aviaclub

         13. Ford Keroma B

         14. FC Nitto Europe

         15. SV Vrolingen

         16. Kanaalboys Rotem

         17. OH Bergmans

         18. Gibraltar Hasselt

         19. FC Gors Opleeuw

         20. AFI Waterschei

 

4.Mededelingen:

 

a) Kampioenengalerij:

 

         Reeks 1: Kotem VV (algemeen kampioen)

         Reeks 2: Ford Keroma A

         Reeks 3 A: FC Global Impact

         Reeks 3 B: FC Heideweelde (algemeen kampioen Reeks 3)

 

         Gelukwensen aan spelers, bestuur en supporters van deze clubs

 

b) Jaarlijkse Algemene vergadering :

De jaarlijkse algemene vergadering (aanwezigheid verplicht) gaat door op:

DONDERDAG 18/06/09

Aanvang : 20u00

Plaats: Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt

 

PRAKTISCH :

Zoals vorig jaar wordt het inschrijvingsformulier niet meer per briefwisseling verstuurd naar de clubs. Het inschrijvingsblad zal vanaf 16/05/09 op de website van KLBS staan. Het moet ten laatste op 08/06/09 toekomen op het secretariaat. Dit kan naar keuze, via mail of via post.

 

- Vanaf het Pinksterweekend komt er nog een nota op de website in verband met deze algemene vergadering: met uitnodiging, dagorde, jaarverslag sportief en jaarverslag financieel, de voorstellen tot wijziging van het interne reglement, en de nieuwe kandidaturen voor het comité.

 

- Kandidaturen voor comitélid en voorstellen tot wijzigingen betreffende het interne reglement dienen toe te komen ten laatste 14 dagen voor de algemene vergadering dit is 04/06/09. In afwijking met andere jaren werden er nu al een aantal kandidaturen genoteerd op de afgelopen werkvergaderingen. Dit belet niet dat iedereen tot voornoemde datum zijn rechten behoud tot kandidaatstelling.

 

         - Alle schulden aan KLBS van het lopende seizoen dienen vereffend.

 

- Het inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen ten bedrage van € 37,50 dient betaald

voor 08/06/09

 

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End voorzien op 24/06/09.