22/10/2009

Week-End 3/2009-2010

Info nummer 3 is ter beschikking

                                               WEEK-END(3/2009-2010)

 

                                                                           Hasselt, 21 oktober 2009.

 

Verslag vergadering comités dd.1910/09 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marc Smets, Jos Bollen (beurtrol Bart Nelissen), Freddy Daniels, Roger Vernijns, Marcel Asnong en Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf  28/10/09

 

         Één (1) speeldag

         Kobe ROSIUS (°14/12/79)                       Het Spoor

                   Toe te voegen aan schorsing gele kaarten (zie IV,1)

 

         Twee (2) speeldagen

         Levent SERIN (°12/02/80)                       K. FC Vlam Eisden

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Dominique Peeters, Marc Martens, Roger Cleuren, Fernand Oeyen. Secretaris Valère Mantels en als waarnemer Martin Appeltans (SC)

Verontschuldigd : Marcel Raymakers en Benny Croes

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 28/10/09

 

1.Verslag wedstrijd Ford Keroma A – Wieze Boys A van 10/10/09. Incident:

         lastens speler Erol KANZA (°26/11/78) van Ford Keroma

         Speler op 13/10/09 met onmiddellijke ingang geschorst tot verschijnen.

         Opgeroepen: speler, scheidsrechter en afgevaardigde Eduardo Spalanca van Ford

Keroma

Aanwezig: al de opgeroepen partijen hebben om diverse redenen telefonisch afgezegd.

Wel aanwezig, dhr. Mario Porco van Ford Keroma. Aanvaard als getuige/waarnemer.

Uitspraak : speler Erol KANZA wordt vanaf 13/10/09 geschorst gedurende een periode

van minstens drie jaar met uitbreiding tot de KBVB en het zaalvoetbal.

 

2.Verslag wedstrijd Genk 96 – FC Global Impact van 10/10/09. Wedstrijd niet aangevangen.

Opgeroepen: scheidsrechter, afgevaardigde Arnaud Gielen van Genk 96

en afgevaardigde Caroline Erna van FC Global Impact.

Aanwezig: beide afgevaardigden. Scheidsrechter verontschuldigd.

Uitspraak : gebrek aan organisatie waardoor accomodatie niet tijdig in orde. Wedstrijd

uitslag : 0-5

Boete : gebrek aan organistaie en bijkomend een boete voor ongepaste houding/wange-

drag in de loop van het gebeuren. Zie kostenbedoening punt IV,4

 

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)

         Samenstelling idem als I en II, aangevuld met de leden van de scheidsrechterscom-

         missie.

 

1.Vorig verslag zitting 06/10/09 goedgekeurd.

 

2. Werking secretariaat:

Secretaris Valère Mantels verklaart ontslag te nemen wegens gezondheidsredenen.

Het ontslag gaat in op 1 november 2009.

Benny Croes (lid sportcomité), op heden verontschuldigd, liet weten dat hij wil bijspringen indien er zich geen kandidaten aanbieden. Weliswaar zal hij hiervoor pas voldoende tijd hebben vanaf eind januari 2010.

Marc Smets (lid comité minnelijke schikkingen) wil daarom wel meehelpen om, in samenspraak met Benny Croes, de secretariaatstaken op te nemen.

Afspraken worden gemaakt.

Clubs en andere contactorganen zullen tijdig van de ambtswisseling, met vermelding van de nieuwe persoonsgegevens, op de hoogte worden gebracht.

 

3. Briefwisseling

         - mails VV Voeren kalenderwijziging wedstrijd 13/02/10. Nog geen toelating.

         - oproeping bijzondere vergadering VLB en voetbalcommissie 22/10/09 te Berchem

         - 08/10/09: creditnota VLB – Bloso werkingstoelage

         - 12/10/09: Olympia Tongeren: wijziging aanvangsuur bepaalde wedstrijden wegens

 bezetting jeugdploegen SK Tongeren. Zie kalenderwijzing punt IV,5

           -14/10/09: KBVB rekeninguittreksel.

 

4. Scheidsrechterskost:

         Ter herinnering: de vaste scheidsrechtersvergoeding bedraagt  € 20,00

 

         Gelegenheidsscheidsrechter die een officiële kaart (KBVB) kan voorleggen krijgt

         eveneens een vaste vergoeding van € 20,00 maar krijgt geen verplaatsingskost.

        

 

IV.Administratief

 

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speeldag COMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 12/10/09:

         Karim ALLAMI (°19/02/77)                      Century Hasselt

         Daniel NICOSIA (°12/09/80)           BVC Park Houthalen

         Thomas BROCKMANS (°22/06/84)            Kanaalboys Rotem

         Kevin VANDYCK (°04/05/83)                    OH Bergmans

         Sahin DEMIR (°10/01/70)                        K. FC Vlam Eisden

         Sven BEESMANS (°16/09/82)                  Ford Keroma

         Dave BRUYNEEL (°14/03/75)                   Citroën Steegen

 

         Vanaf 19/10/09:

         Kobe ROSIUS (°14/12/79)                       Het Spoor

         Fabio RUSSO (°19/03/83)                        OH Bergmans

         Massimo DONATI (°01/07/75)                  UD Barcelona

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten:

 

         Vanaf 19/10/09:

         Walter HULSBOSCH (°10/05/66)               FC Banneux

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 03/10/09:

         Sporting Caetsbeek: N. Bertinchamps, foutieve geb.datum

         Cosmos Spouwen: geen bloknummer en geen adresgegevens gelegenheidsref

         Transport Jacobs: K. Koets, geen geb.datum

 

 

3.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 03/10/09:

         Welkenhuyzen: opstellen speler Martin SCHRAEPEN (°01/05/67), nog niet speel-

         gerechtigd op 03/10/09.

         Sanctie: wedstrijd RP Products – Welkenhuyzen, uitslag 6-0 blijft behouden.

         Boete: zie kostenbedoening IV,4

 

4.Kostenbedoening

        

         Het Spoor: (I): 5 + (IV,1): 5 samen € 10,00

         K. FC Vlam Eisden: (I): 5 + (IV,1) 5 samen € 10,00

         Genk 96: (II,2): 25 + 12,50 = € 37,50

         Century Hasselt: (IV,1): € 5,00

         BVC Park Houthalen: (IV,1): € 5,00

         Kanaalboys Rotem: (IV,1): € 5,00

         OH Bergmans: (IV,1): 5 + 5 = € 10,00

         Ford Keroma: (IV,1): € 5,00

         Citroën Steegen: (IV,1): € 5,00

         FC Banneux: (IV,1): € 5,00

         Sporting Caetsbeek: (IV,2): € 2,50

         Cosmos Spouwen: (IV,2): € 5,00

         Transport Jacobs: (IV,2): € 2,50

         Welkenhuyzen: (IV,3): € 12,50

         UD Barcelona: (IV,1): € 5,00

 

5.Kalenderwijziging:

Reeks 1

         14/11/09        Olympia Tongeren – Het Spoor aanvang 13u00 ipv 13u30

 

         28/11/09        Olympia Tongeren – FC Banneux   aanvang 13u00 ipv 13u30

 

         09/01/10        Olympia Tongeren – Citroën Steegen    aanvang 13u00 ipv 13u30

 

         23/01/10        Olympia Tongeren – Welkenhuyzen   aanvang 13u00 ipv 13u30                     

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien omstreeks 05/11/09.