17/02/2010

Week-End 11 / 2009-2010

Graag speciale aandacht voor de bekerwedstrijden en de kalenderwijzigingen.

WEEK-END(11/2009-2010)

 

                                                                           Sint-Truiden,17 februari 2010.

 

Verslag vergadering comités dd.15/02/10 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig :, Marcel Asnong, Robert Caubergh en. Secretaris Benny Croes

Verontschuldigd : Marc Smets, Jos Bollen (50/50) & Bart Nelissen (50/50) Freddy Daniels, Roger Vernijns

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf   24/02/10

 

         TWEE (02) speeldagen

         Fabrizio RAJEWSKI (°30/06/1977)                      OH BERGMANS

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Dominique Peeters, Marc Martens, Roger Cleuren, Fernand Oeyen. Valère Mantels, Marcel Raymakers en als waarnemer Willy Poosen (SC), Secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Martin Appeltans (SC)


         Tenzij andere melding geschorst vanaf 24/02/10

 

1.Verslag bekerwedstrijd VNA Winterslag – FC Olympia Tongeren van 06/02/10.
   Wedstrijd stopgezet in de 60 min bij een 1-0 stand in het voordeel van VNA Winterslag
          Incident:lastens speler Bart CHRISTIAENS (°02/09/83) van FC Olympia Tongeren     
         Opgeroepen: speler, ploegafgevaardigde FC Olympia Tongeren Laurent NELISSEN
          (°03/10/52), terreinafgevaardigde VNA Winterslag Nevio PAOLINI (°18/11/57) en
          de scheidsrechter.

Aanwezig: al de opgeroepen partijen waren aanwezig.

Uitspraak : speler Bart CHRISTIAENS (°02/09/83): bovenop de schorsing voor
          EEN (01) bekerwedstrijd ingevolge TWEE (02) gele kaarten in de bekerwedstrijd (zie IV,1
          hieronder) wordt de speler geschorst voor DRIE (03) wedstrijden COMPETITIE EN
           BEKER
voor het beledigen en bedreigen van de scheidsrechter nadat hij zijn 2de gele
          kaart => rode kaart had gekregen.

Wedstrijd uitslag: wordt 5 – 0

Boete ten laste van FC Olympia Tongeren : Oorzaak van stopzetten van de
          wedstrijd, ongepaste houding in de loop van het gebeuren, verschijningskosten. Zie
          kostenbedoening punt IV, 4
2. Klacht van FC Olympia Tongeren betreffende de bekerwedstrijd VNA Winterslag –
    FC  Olympia Tongeren van 06/02/10.
    Uitspraak: Klacht ontvankelijk maar niet gegrond.

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)

Samenstelling idem als I en II, aangevuld met de leden van de scheidsrechterscommissie.

 

1.Vorig verslag zitting 02/02/10 goedgekeurd.

2. KLBS beker
Wedstrijden: 2 X 40 min + strafschoppen bij gelijke stand
¼ finale
06/03/10 om 15u00 Stock Bilzen – VNA Winterslag
Lottrekking 1/2 finales
06/03/10 om 15u00: BVC Park Houthalen – Ford Keroma A
Latere datum             Century Hasselt – Stock Bilzen of VNA Winterslag

 

Finale

De organisatie van de finale van de beker (05/04/10) werd toegewezen aan FC Beukenhof.

 

4. Briefwisseling

          - aangetekend schrijven van FC Olympia Tongeren (klacht zie II,2 hiervoor)
 .          - mails van Genk 96 betreffende niet beschikbaarheid terrein.

 

IV.Administratief
1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

          Schorsing voor EEN (O1) speeldag BEKER

          Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in dezelfde wedstrijd

          Vanaf 08/02/10
          Bart CHRISTIAENS (°02/09/83)                FC Olympia Tongeren
          Pascal TETI (°23/03/87)                            BVC Park Houthalen
         
          Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in TWEE   (02) verschillende wedstrijden
     
          Vanaf 08/02/10
          Filip ACHTEN (°23/06/81)                         FC Banneux
          Daniël NICOSIA (°12/09/80)                     BVC Park Houthalen

Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE

 

         Ingevolge TWEE(02) gele kaarten in dezelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 08/02/10 :

         Stan WOUTERS (°25/06/65)                     SV Heylen Bricks

          Georgios TSIAFLAKIS (°05/08/82)             Hellas 2000

                          
          Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

 

         Vanaf 08/02:10:

         Abdoulaye FALL (°19/10/69)                    VC Mireille
          Kris VANDEWEYER (°15/05/84)                VK Wieze Boys A
          Joël REEKMANS (°08/02/66)                    Welkenhuyzen Tuinwijk
          Nico DAENEN (°12/12/66)                       SV Heylen Bricks
          Bart HABRAKEN (07/10/85)                     0H Bergmans
          Michiel CIELEN (°12/02/86)                     Cosmos Spouwen
         
2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 08/02/10:

         CBW Zonhoven: laattijdige uitslag
          Cosmos Spouwen: laattijdige uitslag
          VC Mireille: geen terreinbenaming·
          ZD Overath: verkeerde voornaam speler KONIUSZENKO Gerry i.p.v. Walter (2de keer)
          VK Grammenrode: Fout in naam speler MONAAER Ben (°06/02/81) i.p.v. MONARD
           VK Grammenrode: Fout in naam speler LIMACHE Christian (°20/10/62) i.p.v. LEMACHE
 
3.Ambtshalve sanctie: NIHIL

        

4.Kostenbedoening   

         OH Bergmans: (I): € 5,00 + (IV,1) 5,00: totaal: € 10,00

         FC Olympia Tongeren: (II,1) € 7,50 + 7,50 + 12,50 (verschijningskosten)
                                            + (IV,1) 5,00: total: € 32,50
          BVC Park Houthalen: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal: € 10,00
          FC Banneux: (IV,1) € 5,00
          SV Heylen Bricks: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal: € 10,00
          Hellas 2000: (IV,1) € 5,00
          VC Mireille: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) 2,50: totaal: € 7,50
          VK Wieze Boys A: (IV,1) € 5,00
          Welkenhuyzen Tuinwijk: (IV,1) € 5,00
          Cosmos Spouwen (IV,1) € 5,00 + (IV,2) 2,50: totaal € 7,50
          CBW Zonhoven: (IV,2) € 2,50
          ZD Overath: (IV,2) €2,50 X 2 = € 5,00
          VK Grammenrode: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal: € 5,00

5.Kalenderwijziging:
   Reeks I
   06/03/10
   15u00 FC Banneux – SV Heylen Bricks (wedstrijd van 06/02/10)
   15u00 VC Mireille – FC Berg (wedstrijd van 16/01/10)
   15u00 Citroën Steegen – RP Products (wedstrijd van 16/01/10)
   15u00 Het Spoor – Kotem VV (wedstrijd van 09/01/10)

   13/03/10
    13u00 FC Banneux – Het Spoor (wedstrijd van 16/01/10)
    15u00 Century Hasselt – Kotem VV (wedstrijd van 06/02/10)
    15u00 Stock Bilzen – FC Olympia Tongeren (wedstrijd van 06/02/10)
    15u00 Ford Keroma A – FC Berg (wedstrijd van 06/02/10)

    Reeks II
     27/02/10
    15u00 Genk 96 – Swijssen-Schepers M80 (deze wedstrijd zal gespeeld worden op het
                                                                  terrein van Hellas 2000)

    06/03/10
    15u00 Swijssen-Schepers M80 – SV Deconde (wedstrijd van 06/02/10)
    15u00Vanhelmont sport – FC Tamara (wedstrijd van 13/03)

    Reeks III

     13/03/10

     13u00 Ford Keroma B -   SV Vrolingen (ingevolge dubbele bezetting van het terrein)

 

V. Mededelingen

Schorsingen ten gevolge van rode en gele kaarten zijn niet aan een bepaalde wedstrijd gekoppeld maar gelden voor de eerst volgende wedstrijd of in het voorkomende geval de eerstvolgende wedstrijden, bij schorsingen voor meerdere speeldagen, die de ploeg betwist na de schorsingsdatum.


KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien omstreeks 05/03/10.