03/07/2010

Week-End 19 / 2009-2010

Vergeet de informatie over de beker en de mededeling niet te lezen!

                            WEEK-END 19/2009-2010
                                                                                           
                                                                                  Sint-Truiden,03 juli 2010.

Verslag vergadering comités dd.21/06/10 – Lokalen KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt om 19u30

I.Comité minnelijke schikkingen

Geen zitting

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Marcel Asnong, Roger Vernijns, Marc Smets, Robert Caubergh, Bart Nelissen, Jos Bollen, Dominique Peeters, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Marcel Raymakers, Valère Mantels, Marc Martens, Els Schreurs, Inge Hermans, als waarnemer Martin Appeltans (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Freddy Daniels, Willy Poosen (SC)
Ontslag: Freddy Daniels liet melden dat hij zijn functie als bestuurslid KLBS niet langer wenst uit te oefen. Wij danken Freddy voor de talrijke jaren trouwe dienst.


1. Verslag vorig zitting 01/06/10 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven KBVB: Uitbreiding schorsing Candy PRZENICZKA 5°19/04/1980) naar KBVB

      Bevestigd.
    - Schrijven Citroën Steegen/CS Bilzen: Zie III,3

    - Schrijven Vanhelmont Sport/Errea Heusden: Zie III,3

    - Melding VC Mireille: Zie III,4
    - SV De Conde: uitnodiging receptie kampioenenviering op zaterdag 26/06/2010

 3. Stopzetting activiteiten

     Volgende clubs zetten hun activiteiten in KLBS stop:
     Club met stamnummer 7342: Citroën Steegen/CS Bilzen
     Club met stamnummer 9185: Vanhelmont Sport/Errea Heusden

 

4. Statuut inactieve club
    VC Mireille zal niet actief zijn in het seizoen 2010/2011, maar blijft lid van KLBS
    als inactieve club


5. Competitie 2010-2011 – Inschrijvingen - Reeksen

    Ingevolge III,3 & 4 hiervoor zijn voor de competitie 2010-2011 41 ploegen
    ingeschreven.
    De reeksindeling zal als volgt zijn:

    Reeks I:   14 ploegen

    Reeks II: 14 ploegen

    Reeks III:13 ploegen

5. Bijkomende stijgers in Reeks II en III

    Ingevolge III,3, 4 & 5 hiervoor zijn er:
    - TWEE (02) bijkomende stijgers in Reeks II: VNA Winterslag en FC Heideweelde
    - TWEE (02) bijkomende stijgers in Reeks III: OH Bergmans en Sporting Caetsbeek

 

6. Beker KLBS
   De beker zal gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling.

   Speeldagen 04/09/10 (1ste ronde: ploegen Reeks II & III), 30/10/10 (1/16), 18/12/10 (1/8),

   26/02/11 (1/4), 26/03/11 (1/2), 25/04/10 (Finale op Paasmaandag)

7. Laatste coördinatie/voorbereiding Algemene Statutaire Vergadering

 

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
vervolg zitting aansluitend op de Algemene Statutaire Vergadering

8.Samenstelling Povinciale Commissie, Comités en Controle & Steun cellen

 

Samenstelling Provinciale Commissie

Voorzitter: Valère Mantels

Secretaris: Benny Croes

Schatbewaarster: Els Schreurs (tot 31/07/10), Inge Hermans (Vanaf 01/08/10)

Leden: alle bestuursleden en waarnemers Willy Poosen (SC) & Martin Appeltans (SC)

 

Samenstelling Sport & Disciplinair Comité

Voorzitter: Roger Cleuren

Secretaris: Benny Croes

Leden: Marc Martens Fernand Oeyen, Dominique Peeters, Marcel Raymakers.

Willy Poosen & Martin Appeltans als waarnemers van het Scheidrechters Comité

 

Samenstelling Comité Minnelijke Schikkingen

Voorzitter: Marc Smets

Secretaris: Benny Croes

Leden: Marcel Asnong, Jos Bollen, Robert Caubergs, Bart Nelissen, Roger Vernijns

 

Samenstelling Scheidsrechters Comité

Voorzitter: Jos Billen

Secretaris: Hervé Santermans

Aanduiding: Willy Poosen

Lid: Martin Appeltans

 

Terrein en Accommodatie Keuring

Marcel Asnong, Roger Vernijns

 

Administratieve Controle

Fernand Oeyen

 

Logistiek

Marcel Asnong

 

9. Lottrekking Beker (1ste ronde)

 

Bay: Transport Jacobs

 

Wedstrijden gespeeld op 04/09/2010 om 15u00 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

Winnaars en VIER (04) beste verliezers (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten, lot ) gaan door naar de 1/16 finales)


KFC VLAM Eisden – Genk 96

Cosmos Spouwen - Hellas 2000

VC Sluizen – Aviaclub

Kanaalboys Rotem – Ford Keroma B

Swijsen – Schepers M80 – FC Beukenhof

SV Vrolingen -   FC Global Impact

Stock Bilzen – FC Gors Opleeuw

SK Bosporus – FC Tamara

Sporting Caetsbeek – VV Voeren

OH Bergmans – Weerstand Zonhoven

ZD Overath – RVG Hoeselt

Welkenhuysen Tuinwijk – VK Wiese Boys B

VK Grammenrode – UD Barcelona – Heca NV

 

 

IV.Administratief


1.Rechtzettingen Week-End 17
IV,1 Nazicht scheidsrechterbladen:

Lezen:FILIP KUIJPERS (°14/19/1971)                   FC Beukenhof i.p.v. FC Berg
IV,4 Kostenbedoening          

Lezen: FC Berg: (IV,2) € 2,50 i.p.v. (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50 totaal € 7,50 (werd al in mindering gebracht bij de afrekening 3de factuur)

Toevoegen: FC Beukenhof: (IV,1)€ 5,00 (wordt in rekening gebracht bij de 1ste factuur seizoen 2010/2011).

 

2.Afwezigheden Algemene Statutaire Vergadering 21/06/2010

Kotem VV

VK Grammenrode

 

3. Laattijdige ontvangst betaling inschrijvingsgeld seizoen 2010/2011

Genk 96

Kanaalboys Rotem

Sporting Caetsbeek

FC Banneux (na 21/06/2010)

 

4.Kostenbedoening

Kotem VV: (IV,2) €12,50

VK Grammenrode: (IV,2) €12,50

Genk 96: (IV,3) € 12,50

Kanaalboys Rotem: (IV,3) €12,50

Sporting Caetsbeek: (IV,3) €12,50

FC Banneux: (IV,3) €25,00


5.Mededeling
   Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2010 op

   voorwaarde dat de aansluitingskaart van de speler bij zijn vorige ploeg gevoegd is bij de

   nieuwe aansluitingskaart (Int. Regl. Art.27. (Juni 2010)

 

 

 

  

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 23/08/10