20/04/2005

Week-End 15/2004-2005

Info 15 ter beschikking.

Door de technische problemen iets later maar toch nog zoals voorzien op 20/04

 

                                               WEEK-END(15/2004-2005)

 

                                                                                              Hasselt,20 april 2005.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.18/04/05 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers, Marcel Asnong,Roger Cleuren, Jean Brebels, Freddy Daniels, Robert Caubergh, Roger Vernijns, Fernand Oeyen, Val?re Mantels  

 

Verontsch :Kris Asnong

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 04/04/05 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 06/04/05: aangetekende zendingen vrije transfer Vlaams decreet.

         - 06/04/05: KBVB: rekeninguittreksel.

         - 07/04/05: VLB-voetbalcommissie: verslag vergadering 19/03/05

         - 12/04/05: KBBB uitnodiging/dagorde ASV te Vilvoorde op 24/04/05

         - 16/04/05: VLB adreslijst bestuursleden ter controle en bevestiging.

 

3.Voorstellen schorsingen/boete minnelijke schikking:

         schorsingen zijn over te dragen naar volgend seizoen!

 

         Geschorst vanaf 27/04/05

?en (1) speelzaterdag

         Raif ENGIN(?01/06/65)                                     FC Mondeoflowers

 

         Drie (3) speelzaterdagen

         Dirk KOZIEL(?22/01/74)                                    FC Friuli

 

         Voor alle offici?le functies op het terrein

Twee (2) speelzaterdagen

         Mustafa ERDOGDU(?10/02/69)                           FC Mondeoflowers

 

         Vier (4) speelzaterdagen

         Giuseppe GRAZIANI(?15/09/59)                          FC Friuli

 

         BOETE

         Wegens onbehoorlijk gedrag op vreemd terrein, wedstrijd OH Rus Games ? FC Mondeo

         flowers van 19/03/05:

                                               ? 12,50 lastens club FC Mondeoflowers

 

         Wegens onbehoorlijk gedrag/wanorde, wedstrijd FC Friuli ? SV Vrolingen van 09/04/05:

                                               ? 37,50 lastens club FC Friuli         

 

4.Scheidsrechtersverslag:

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 27/04/05

 

Verslag ref Kortzorg wedstrijd Zwaluwen Jacobs-SV Vrolingen van 26/03/05.Wedstrijd stop-

gezet bij een 2-2 stand.

Opgeroepen: speler Maarten DESUTTER(07/02/84) van Zw.Jacobs, speler Frederik

CONINX(?12/01/76) van SV Vrolingen, afgevaardigde D.DEVRIESE(24/06/55) van Zw.Jacobs, afgevaardigde R.GUCCIARDI(26/06/63) van Vrolingen en de scheidsrechter.

Allen aanwezig.

Uitspraak :

Speler Maarten DESUTTER geschorst voor twee (2) speelzaterdagen.

Speler Fredrik CONINX geschorst: vijf (5) + twee (2) verzwaring wegens feiten tijdens

hetzelfde seizoen = zeven (7) speelzaterdagen.

Uitslag van de wedstrijd: dubbele forfait 0-5 , 5-0

Boete 5 + 5 (versch.kosten) + 37,50(wanordelijkheden) = ? 47,50 lastens club

Zwaluwen Jacobs

         5 + 5 (versch.kosten) + 37,50(wanordelijkheden) = ? 47,50 lastens club

         SV Vrolingen

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

        

         Vanaf 11/04/05:

         Pietro PENTIFALLO(?04/12/80)                          FC Friuli

         Yilmaz AKPINAR(?30/06/68)                               FC Mondeoflowers

         Unal KURTAL(?26/09/73)                                  FC Mondeoflowers

 

         Vanaf 18/04/05 :

         Patrick INDEHOEK(?01/08/72)                            SV Heylen Bricks

         Kris VANDEWEYER(?15/05/84)                           Wieze Boys

         Steven KVERH(?01/07/81)                                Kotem VV

         Gianni PERGOLA(?02/02/81)                     BVC Park Houthalen

         Osman YILDIRIM(?16/04/63)                             FC Mondeoflowers

         Sandro GAGLIARDI(?12/07/82)                           OH Rus Games

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 11/04/05:

         Mike DIRKX(?12/05/77)                                    Mees 80

         Joost KAERTS(?11/02/81)                                 RP Products

         Sven WINTMOLDERS(?22/11/78)                        FC Beukenhof

         Luciano RIGOTTI(?27/11/55)                             VNA Winterslag

         Chris BOLLEN(?23/04/77)                                  VNA Winterslag

         Peter SCHMITZ(?14/01/72)                               UD Barcelona

 

         Vanaf 18/04/05:

         Rob CUYPERS(?04/09/75)                                 SV De Conde

         Tim CLAES(?20/05/80)                                     VC Melaer

         Kristof RAMAEKERS(?16/10/85)                          RP Products

         Bart KENIS(?18/07/76)                                     Terlaemen 04

         Danny VANDERHOEVEN(?30/11/66)           Kotem VV

         Jean-Marie GERIN(?16/01/66)                            Kotem VV

         Jean Pierre VANRYCKEGHEM(?27/06/70)              Vanhelmont Sport

         Daniel REMACLE(?07/02/69)                     Zwaluwen Jacobs

         Stijn TIELENS(?08/04/82)                                 VC Mireille

 

6.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 19/03/05:

         VC Mireille: s-blad laattijdig, ontvangen 05/04

         FC Friuli: s-blad laattijdig, ontvangen 31/03

         CBW Zonhoven: K.Vanbockrijk, geen geb.datum

 

         Speeldag 26/03/05:

         Aviaclub: laattijdig FF

         Wieze Boys: W.Leyssens: geen geb.datum

 

Speeldag 02/04/05 :

         Vanhelmont Sport: afgevaardigde G.Dusoleil, geen geb.datum

         OH Rus Games: H.Rafiq, zonder I.K.

 

         Speeldag 09/04/05:

         SV Vrolingen: Gert Vanhees, Guy Vanhees, Alex Sioncke zonder I.K.

         Ford Keroma: G.Condo en T.Hanssen zonder I.K.

         Aviaclub: C.Braibant en R.Frisson zonder I.K.

         SV Heylen: geen thuisafgevaardigde

         CBW Zonhoven: wedstrijdblad te laat, wedstrijd laattijdig aangevangen.

 

   Kostenbedoening

         FC Friuli:                  5+7,50 = ? 12,50

         FC Mondeoflowers:    5+5+5 = ? 15,00

         SV Heylen Bricks:      5+2,50 = ? 7,50

         Wieze Boys:             5+2,50 = ? 7,50

         Kotem VV:               5+5+5 = ? 15,00

         BVC Park Houth.:      ? 5,00

         OH Rus Games:         5+1,25 = ? 6,25

         Mees 80:                 ? 5,00

         RP Products:            5+5 = ? 10,00

         Beukenhof:              ? 5,00

         VNA Winterslag:        5+5 = ? 10,00

         UD Barcelona:           ? 5,00

         SV De Conde:           ? 5,00

         VC Melaer:               ? 5,00

         Terlaemen 04:          ? 5,00

         Vanhelmont Sport:    5+2,50 = ? 7,50

         Zwaluwen Jacobs:     ? 5,00

         VC Mireille:               5+12,50 = ? 17,50

         CBW Zonhoven:        2,50+5+7,50 = ? 15,00

         Aviaclub:                 5+2,50 = ? 7,50 aan KLBS

                                      50+20 = ? 70,00 aan Hellas 2000

         SV Vrolingen:           ? 3,75

         Ford Keroma:            ? 2,50

 

7.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 28/03/05:

         Cosmos Spouwen: opstellen speler Kristof DELLO(?06/03/82), niet speelgerechtigd

         op 12/02/05, competitiedatum van deze uitgestelde wedstrijd.

         Wedstrijd Cosmos Spouwen-Kotem VV uitslag 0-7 blijft behouden.

         Boete: ? 12,50 lastens club Cosmos Spouwen.

 

         Speeldag 02/04/05:

         Ford Keroma A: wedstrijd aangevangen met 6 spelers categorie A en 5 spelers catego-

         rie B.Overtreding art.51 interne reglement KLBS.

         Sanctie: wedstrijd FC Beukenhof-Ford Keroma A 3-1, wordt 5-0

         Boete: 12,50 lastens club Ford Keroma.

 

         BVC Park Houthalen: opstellen speler Gianni PERGOLA(?02/02/81), geschorst wegens

         uitsluiting (WE 11/2004-2005) voor 3 speelzaterdagen.

         Sanctie: wedstrijd BVC Park Houthalen-Vanhelmont Sport 1-2, wordt 0-5.

         Speler Gianni PERGOLA vanaf 27/04/05 geschorst voor ??n (1) speelzaterdag.Vermits

         de overtreding zich voordeed tijdens de schorsingsperiode wegens uitsluiting is deze

         bijkomende schorsing van ??n speelzaterdag over te dragen naar volgend seizoen.

         Boete: ? 12,50 lastens club BVC Park Houthalen.

 

         Speeldag 09/04/05:

         BVC Park Houthalen: opstellen speler Gianni PERGOLA(?02/02/81), die wedstrijd ge-

         schorst voor een teveel aan gele kaarten (WE 12/2004-2005) en opstellen speler

         Abdeljabar AYAD(?18/01/81), geschorst wegens uitsluiting (WE 12/2004-2005) voor

         5 speelzaterdagen.

         Sanctie: wedstrijd BVC Park Houthalen-UD Barcelona 2-4, wordt 0-5.

         Speler Gianni PERGOLA vanaf 27/04/05 bijkomend geschorst voor ??n (1) speelzater-

         dag.Speler Abdeljabar AYAD vanaf 27/04/05 geschorst voor ??n (1) speelzaterdag,

         over te dragen naar volgend seizoen.

         Boete: 12,50 + 12,50 = ? 25,00 lastens club BVC Park Houthalen

 

8.Horing club

Horing club Aviaclub in verband met toedracht en feiten forfait wedstrijd 26/03/05.

         opgeroepen secretaris M.SMETS en eventueel tweede bestuurslid van Aviaclub.

         Aanwezig.Clubverantwoordelijken motiveren hun beslissing.

         KLBS betreurt en kan niet akkoord gaan met de handelwijze van club Aviaclub.

         Bovendien werd door de club op dezelfde dag een vriendschappelijke wedstrijd betwist.

         Sanctie overeenkomstig art.V/85,5 KBVB :

boete van ? 25,00 lastens club Aviaclub   

 

9.Vermaning:

         Speeldag 02/04/05:

         CBW Zonhoven: V.Tresinie vermeld als thuisafgevaardigde.Was geschorst voor een

                   teveel aan gele kaarten (Cfr.WE 13/2004-2005)

 

10.Kalender

Wijziging

         Reeks 3

                   07/05/05        FC Friuli ? FC Gors Opleeuw    

aanvang 13u00       ipv 15u00

 

 

         Toevoeging     Testwedstrijd Reeks 1

                            Aanduiding tweede daler

                  

                            07/05/05        15u00 Mees 80 ? VC Melaer

                                                        (terrein: VK Wieze Boys, Kongostr.,Heusden-Zolder)

 

                            wedstrijd te betwisten over 2 x 40min.Bij gelijke stand 2 verlengingen

                            van 10min.Indien stand nog gelijk : strafschoppen.

                            Kosten te dragen door beide ploegen ieder voor de helft.         

        

11.Vrije transfer Vlaams decreet artIV:14.6:

         Geldig ingediend en behoudens klacht aanvaard:

                   Danny JAVOR(?02/05/77)

                   Uwe GAUTIERS(?20/03/59)

                  

12.Mededelingen/beslissingen:

 

         Iedereen wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op de

 

         KLBS-Bekerfinale       23/04/05        15u00            Kotem VV ? Wieze Boys A

(terrein : Welkenhuyzen)

 

         wedstrijd te spelen over 2 x 40min.Na gelijke stand: strafschoppen.

 

a) Bijkomende ploegen:

Tot op heden werd met twee ploegen de eerste contacten gelegd met het oog op een aansluiting bij KLBS.

 

b) Eerste evaluatie tekst statuten vzw.Voorlopig geen opmerkingen.

 

c) Beker sportiviteit:

         Voortaan wordt enkel nog de top-10 van de meest sportieve ploegen in Week-End

gepubliceerd.

         Vraagstelling: bij de eindrangschikking wordt rekening gehouden met het aantal ge-

         speelde wedstrijden.

 

d) Ongevalaangifte: de clubverantwoordelijken wordt verzocht om de verzekeringsaangifte van

een ongeval/gekwetste speler, op te sturen naar de

                   VLB      Boomgaardstraat 22 bus 15

                            Te 2600 Antwerpen

en niet rechtstreeks naar Ethias  

 

e) De jaarlijkse algemene vergadering (aanwezigheid verplicht) gaat door op:

         Dinsdag 21/06/05

         Aanvang : 20u00

         Bondsgebouw KBVB , Boekstraat 130 te Hasselt

 

         Het inschrijvingsblad voor het nieuwe seizoen wordt samen met het volgende Week-

End verstuurd.

 

         Aan iedere clubsecretaris zal tijdig verzonden worden een aparte zending met:

- de agenda van de algemene vergadering

- het jaarverslag sportief en financieel

- de (eventuele) voorstellen tot wijziging van het interne reglement

- samenstelling comit? en (eventueel) nieuwe kandidaturen

         De clubs kunnen op de algemene vergadering hierover interpelleren.

 

Te noteren :

- Kandidaturen voor comit?lid dienen toe te komen ten laatste 14 dagen voor de

 algemene vergadering dit is 07/06/05

         - Het inschrijvingsblad is in te dienen ten laatste op 11/06/05

         - Alle schulden aan KLBS van het lopende seizoen dienen vereffend te zijn.

         - Het inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen ten bedrage van ? 37,50 dient betaald

                   voor 11/06/05

 

 

UITSLAGEN :

Wedstrijden 09/04/05

Reeks 1

SV Heylen ? Olympia Tongeren                 5-2

FC Berg ? BM Knapen                             6-1

Mees 80 ? SV De Conde                          3-3

Citro?n Steegen ? Wieze Boys A               1-1

Welkenhuyzen ? Terlaemen 04                 1-1

VC Melaer ? RP Products                         2-4

 

Reeks 2

OH Rus Games ? FC Beukenhof                 0-1

Cosmos Spouwen ? VNA Winterslag           0-2

Kotem VV ? FC Mondeoflowers                 4-0

BVC Park Houthalen ? UD Barcelona          2-4

Ford Keroma A ? Vlam Eisden                   1-1

Wieze Boys B ? Vanhelmont Sport             1-3

 

Reeks 3

VC Mireille ? Zwaluwen Jacobs                 7-1

Hellas 2000 ? FC Gors Opleeuw                0-0

FC Friuli ? SV Vrolingen                           1-4

VK Grammenrode ? Ford Keroma B             8-2

CBW Zonhoven ? Aviaclub                       2-1

Sporting Caetsbeek ? ZD Overath             2-1

 

Wedstrijden 16/04/05

Reeks 1

BM Knapen ? Olympia Tongeren                3-4

Wieze Boys A ? SV Heylen                       1-1

SV De Conde ? VC Melaer                       2-1

RP Products ? Citro?n Steegen                 1-2

Welkenhuyzen ? Mees 80                        1-0

Terlaemen 04 ? FC Berg                          1-6

 

Reeks 2

Cosmos Spouwen ? Wieze Boys B             0-2

VNA Winterslag ? Vlam Eisden                  5-2

Kotem VV ? BVC Park Houthalen               3-2

FC Beukenhof ? FC Mondeoflowers            3-0

Ford Keroma A ? UD Barcelona                 1-3

Vanhelmont Sport ? OH Rus Games 5-1

 

Reeks 3

FC Gors Opleeuw ? Sporting Caetsbeek      2-3

Ford Keroma B ? CBW Zonhoven               1-3

VK Grammenrode ? Hellas 2000                 3-3

Zwaluwen Jacobs ? FC Banneux               2-4

ZD Overath ? VC Mireille                         1-4

SV Vrolingen ? Aviaclub                          5-0

 

RANGSCHIKKING

Reeks 1

1.Wieze Boys A                  22       14       0         8         55-18            50

2.FC Berg                          22       14       4         4         72-28            46

3.Citro?n Steegen               22       13       5         4         44-35            43

4.Terlaemen 04                  22       11       8         3         59-45            36

5.Welkenhuyzen                 22       9        9         4         40-40            31

6.RP Products                    22       9        9         4         44-45            31

7.SV Heylen Bricks              22       8        9         5         45-51            29

8.Olympia Tongeren            22       5        8         9         30-44            24

9.SV De Conde                   22       5        10       7         31-43            22

10.Mees 80                       22       4        12       6         42-62            18

11.VC Melaer                     22       4        12       6         52-78            18

12.BM Knapen                    22       4        14       4         26-51            16

 

Reeks 2

1.Kotem VV                       22       20       0         2         111-17          62

2.UD Barcelona                   22       10       2         10       41-27            40

3.VNA Winterslag                22       11       5         6         52-28            39

4.FC Beukenhof                  22       10       5         7         55-46            37

5.Vanhelmont Sport            22       10       8         4         45-43            34

6.BVC Park Houthalen          22       9        9         4         41-46            31

7.Vlam Eisden                    22       7        9         6         48-57            27

8.Cosmos Spouwen             22       8        12       2         32-50            26

9.Ford Keroma A                 22       7        10       5         37-47            26

10.FC Mondeoflowers                    22       7        13       2         38-58            23

11.Wieze Boys B                 22       5        12       5         29-53            20

12.OH Rus Games               22       1        20       1         22-79            4

 

Reeks 3

1.VC Mireille                       20       15       2         3         72-22            48

2.FC Banneux                     20       15       4         1         61-32            46

3.SV Vrolingen                   22       14       6         2         84-38            44

4.VK Grammenrode              21       9        7         5         78-64            32

5.Hellas 2000                     21       9        7         5         57-52            32

6.Zwaluwen Jacobs             20       9        8         3         52-47            30

7.ZD Overath                     20       8        7         5         56-39            29

8.CBW Zonhoven                21       7        7         7         46-46            28

9.FC Friuli                          20       8        9         3         42-39            25

10.Aviaclub                       21       5        10       6         37-46            21

11.Sporting Caetsbeek         20       6        12       2         40-66            20

12.FC Gors Opleeuw            20       3        15       2         24-84            11

13.Ford Keroma B               20       2        17       1         26-100          7

 

 

KLBS

 

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien 04/05/05