05/06/2015

VERPLICHTE ALGEMENE VERGADERING (DEEL )

Documentenbundel (deel 3)

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2015-2016)

EURO

DISCIPLINAIRE BOETES

Gele kaart

2,5

Schorsing 2X geel in één wedstrijd = rood

5

Schorsing 3 gele kaarten competitie

5

Schorsing 2 gele kaarten beker

5

Schorsing 6de gele kaart competitie

10

Schorsing 4de gele kaart beker

10

Schorsing 9de gele kaart competitie

15

Schorsing rode kaart

10

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd

7,5

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter

5

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter (herhaling) X 2, 3,...

Gebrek aan organisatie (beperkt)

25

Gebrek aan organisatie (ernstig)

37,5

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter

6,25

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter (herhaling) X 2,3....

Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein)

37,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident

7,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident (herhaling) X 2,3...

Oorzaak stopzetten wedstrijd

7,5

Oorzaak stopzetten wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd (herhaling) X 2,3....

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS (herhaling) X 2,3.....

Opstellen niet gekwalificeerde speler

12,5

Gebruik van een niet gekwalificeerde afgevaardige/trainer/verzorger/terreincommissaris

12,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

2,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

25

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….

Afwezigheid van club als gelegenheidsbestuurslid KLBS

12,5

Afwezigheid van club als gelegenheidsbestuurslid KLBS (herhaling)

25

Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen

25

Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…)

6,25

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….)

12,5

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……)

12,5

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…

Tijdig Forfait (voor Do 19u00)

10 + 50/25

Laattijdig Forfait

10 + 75 +

Scheidskost

Forfait één van de 3 laatste wedstrijden van de competitie

25 + 75 +

Scheidskost

ADMINISTRATIEVE BOETES

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

Laattijdige uitslag

2,5

Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..

Geen uitslag voor zondag 12u00

5

Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00)

2,5

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)

7,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)(herhaling X 2,3,….

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)

12,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)(herhaing X 2,3…

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End)

25

Laattijdige betaling rekening/factuur VLB (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur VLB (na de uiterste datum vermeld op de herinnering)

25

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET SCHEIDSRECHTERSBLAD

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

Fout in de naam

2,5

Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….

Fout in voornaam

2,5

Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…

Fout in de geboortedatum

2,5

Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…

Geen geboortedatum

2,5

Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…

Geen/foutief bloknummer

2,5

Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…

Geen/foutief stamboeknummer

2,5

Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…

Geen/onvolledige hoofding

2,5

Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...

Geen datum/uur

2,5

Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…

Verkeerde datum/uur

2,5

Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….

Geen terreinbenaming

2,5

Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….

Geen reeks vermelding

2,5

Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…

Geen afdeling

2,5

Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein

2,5

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….

Omwisseling naam en voornaam

2,5

Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...

Omwisseling thuisploeg en bezoekers

2,5

Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….

Wedstijdblad niet ingevuld in drukletters

2,5

Wedstrijdblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..

Onvolledig wedstrijdblad

2,5

Onvolledig wedstrijdblad (herhaling) X 2,3,…

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein

2,5

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (herhaling) X 2,3....

REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2015 - 2016)

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing

Art.2 Geel: 1

Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3

Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15

Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5

Art.6 Wanordelijkheden: 10

Art.7 Forfait: uitsluiting

Art.8 Gebrek aan medewerking: 10

Art.9 Blaam: 3

Art.10 Berisping: 2

Art.11 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10

Art.12 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5

Art.13 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15

Art.14 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3

Art.15 Niet aanwezig als gelegenheidsbestuurslid KLBS: 5

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES


KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES

Voor de aanvang van het seizoen 2015/2016 zal een keuring gebeuren van de terreinen en accommodaties van de nieuwe clubs en van de clubs die vanaf
volgend seizoen hun thuiswedstrijden op een andere locatie spelen.

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN
NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN

Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene,veilige manier kunnen uitvoeren.