23/09/2010

Week-End 03 / 2010-2011

Vergeet NIET de richtlijnen toe te passen!

                            WEEK-END 03/2010-2011
                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 23 september 2010.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 20/09/10 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marcel Asnong, Roger Vernijns, Marc Smets, Bart Nelissen, Jos Bollen, Robert Cauberghs

Geen zitting     

II.Sport & Disciplinair Comité

 

Aanwezig : Marc Martens, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Dominique Peeters
                en als waarnemers Jos Billen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marcel Raymakers, Willy Poosen (SC)en Martin Appeltans (SC)

      Bekerwedstrijd SV Vrolingen – FC Global Impact van 04/09/2010
   Wedstrijd stilgelegd in de 92 min bij het nemen van de strafschoppen stand na reguliere speeltijd
   1-1 stand bij de strafschoppen 2 – 1
   Opgeroepen: Scheidsrechter,
                       SV Vrolingen: terreinafgevaardigde Lydia PORTUGAELS (°10/09/1964),
                       FC Global Impact: ploegafgevaardigde Caroline ERNA (°03/05/1963) en speler Jean
                                                   MICHIELSEN (°14/07/1966)
   Allen aanwezig behalve speler Jean MICHIELSEN (°14/07/1966)
   Beslissingen:
      Oorzaak stilleggen wedstrijd: FC Global Impact
       Uitslag wedstrijd: 5-0
      Speler Jean MICHIELSEN (°14/07/1966): Bijkomend aan zijn schorsing voor EEN (01)
      bekerwedstrijd ingevolge TWEE (02) gele kaarten (= rode kaart) (zie Week-End 02 / 2010-
      2011) wordt hij geschorst voor TWEE (02) speeldagen COMPETITIE en BEKER vanaf
      29/09/2010

      Ten Laste van FC Global Impact: oorzaak van stilleggen wedstrijd, onsportieve houding tov
      scheidsrechter, speler afwezig op de zitting + verschijningskosten scheidsrechter
      Boetes: zie kostenbedoening onder IV,4

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : Valère Mantels + de aanwezigen vermeld onder I & II

1. Verslag vorig zitting dd.07/09/2010: goedgekeurd .

2. Briefwisseling: Nihil

3. Herinnering aan de richtlijnen
    a. Racisme / dragen van juwelen en armbandjes

       In wedstrijden van de KLBS moet en zal, zoals in de wedstrijden van de KBVB een nultolerantie
       gehanteerd worden voor wat betreft racisme en het dragen van juwelen en armbandjes allerlei.  
    b. Uitslagen van officiële wedstrijden
        De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de
        wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte (thuis)club medegedeeld worden
        per sms aan het nummer
0492/887414(secretaris KLBS).

4. Oproepingen
    a. Personen opgeroepen om te verschijnen voor het Sport & Disciplinair Comité moeten zich
        aanbieden met hun oproepingsbrief.
    b. Opgeroepen personen die niet kunnen verschijnen om professionele of medische redenen
        moeten hun, door hun afgetekende oproepingsbrief vergezeld van een bewijs van de
        werkgever of een doktersattest, voor de zitting overmaken aan de secretaris KLBS. Enkel in dit
        geval worden zij als verontschuldigd beschouwd.

 

5. Beker KLBS
   a. Ingevolge de beslissingen vermeld onder II hiervoor wordt VV Voeren (na lottrekking) de
       laatste 1/16 finalist.

   b. 1/16 finales (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)
       De wedstrijden worden gespeeld op 30/10/2010 om 15u00 tenzij anders vermeld.

       VK Grammenrode – Het Spoor

       Transport Jacobs – Kotem VV

       FC Heideweelde – VK Wieze Boys A

       Century Hasselt – BVC Houthalen
       VV Voeren – Ford Keroma A
       FC Banneux – Sporting Caetsbeek

       FC Olympia Tongeren – UD Barcelona – Heca NV (13u15)
       SV Rusticana – FC Tamara
       SV De Conde – Genk 96

       FC Berg – RP Products
       VNA Winterslag – K FC Vlam Eisden

       VC Sluizen – Cosmos Spouwen
       Weerstand Zonhoven – Kanaalboys Rotem

       FC Beukenhof – SK Bosporus

       SV Vrolingen – Stock Bilzen

       ZD Overath – Welkenhuyzen Tuinwijk

IV. Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

            
           Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE          


           Ingevolge TWEE(02) gele kaarten in dezelfde wedstrijd :

         Vanaf 13/09/2010:
          Jurgen ANTHEUNIS (°10/11/1984)                        SV Vrolingen
          Koen LOVENS (°12/12/1983)                                SV Rusticana

          Vanaf 20/09/2010:
          Gunter CLERX (°18/03/1977)                                 RVG Hoeselt
                  

2. Administratieve overtredingen:

        
          Speeldag 04/09/2010
          Kotem VV: Verkeerde voornaam Peter COX ipv Petrus
          Genk 96: Omwisseling naam en voornaam Lopez BENITO ipv Benito LOPEZ
          FC Banneux: Verkeerd ingeschreven reserven.
          Swijsen-Schepers M80: Verkeerde datum
          SV De Conde: geen nummer kapitein
          Cosmos Spouwen: geen gegevens scheidsrechter
                                     foutieve hoofding (beker)
          ZD Overath: foutieve hoofding (beker)
          Kanaalboys Rotem: foutieve hoofding (beker)

          Speeldag 11/09/2010
          Kotem VV: Verkeerde voornaam Peter COX ipv Petrus(2de keer)
          ZD Overath: Verkeerde voornaam Jacobus VANHAEREN ipv Tonny
          SK Bosporus: Verkeerde voornaam Abdulkadir GENCOL ipv Abdul
          VNA Winterslag: Danny JAVOR geen geboortedatum
          FC Berg: Geen terreinbenaming
          RP Products: Geen terreinbenaming

          FC Olympia Tongeren: geen nummer kapitein
          FC Heideweelde: geen nummer kapitein
  
          Speeldag 18/09/2010
          FC Heideweelde: Laattijdige uitslag
          Swijsen-Schepers M80: uitslag naar verkeerd nummer

          K FC Vlam Eisden: laattijdig scheidsrechtersblad


3.Ambtshalve sanctie: nihil

4. Kostenbedoening
    FC Global Impact: (I) € 7,50 + 12,50 + 2,50 + 5,00 (verschijningskosten scheidsrechter):
                             totaal € 27,50
   SV Vrolingen: (IV,1) € 5,00
   SV Rusticana: (IV,1) € 5,00
   RVG Hoeselt: (IV,1) € 5,00
    Kotem VV: (IV,2) € 2,50 + 5,00 (2 X 2,50) totaal: €7,50
   Genk 96: (IV,2) € 2,50
   FC Banneux: (IV,2) € 2,50
   Swijsen-Schepers M80: (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal: € 5,00
   SV De Conde: (IV,2) € 2,50
   Cosmos Spouwen: (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal: € 5,00
   ZD Overath: (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal: € 5,00
   Kanaalboys Rotem: (IV,2) € 2,50
   SK Bosporus: (IV,2) € 2,50
   VNA Winterslag: (IV,2) € 2,50
   FC Berg: (IV,2) € 2,50
   RP Products: (IV,2) € 2,50
   FC Olympia Tongeren: (IV,2) € 2,50
   FC Heideweelde: (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal: € 5,00
   K FC Vlam Eisden: (IV,2) € 2,50

4.Mededelingen
   Op het ogenblik van het verschijnen van dit weekend waren de scheidsrechtersbladen van
   volgende wedstrijden van 18/09/2010 nog NIET in het bezit van de secretaris KLBS:
   Weerstand Zonhoven – OH Bergmans
   SK Bosporus – VK Grammenrode

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 09/10/2010