04/11/2010

Week-End 06 / 2010-2011

Opgelet: de wedstrijden beginnen vanaf 06/11/2010 om 14u30 tenzij een ander (vroeger) aanvangsuur is vermeld in de kalender!  

                            WEEK-END 06/2010-2011
                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 04 november 2010.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 02/11/2010 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I. Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marcel Asnong, Roger Vernijns, Bart Nelissen, Jos Bollen en Marc Smets

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 10/11/2010

         DRIE (03) speeldagen

         Ercan CAMCI (°13/08/1981)                                 FC Beukenhof


          TWEE (02) speeldagen
          Tommy HOEVEN (°01/06/1980)                              Het Spoor
      

          VIER (04) speeldagen verbod neutrale zone
          Marc MARTENS (°19/05/1969)                              FC Banneux

In het voorkomend geval dat tegen één van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden conform met Art 61 van het Inwendig Reglement van de KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 15/11/2010.

         

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking: NIHIL

II. SportComité – Disciplinaire zaken

Aanwezig : Marc Martens, Roger Cleuren,Robert Caubergh, Fernand Oeyen
                als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marcel Raymakers en Dominique Peeters

   Competitiewedstrijd SV Rusticana – Century Hasselt van 16/10/2010.
   Verslag ten laste van speler Peter SCHOEBRECHTS (°21/12/1976) en ploegafgevaardigde Jaak
   SCHETZ (°04/02/1953) van Century Hasselt.
   Opgeroepen:
      Scheidsrechter,
      Century Hasselt: Speler Peter SCHOEBRECHTS (°21/12/1976)
                               Ploegafgevaardigde Jaak SCHETZ (°04/02/1953)
      SV Rusticana: Terreinafgevaardigde thuisclub François FRANSSEN (°22/09/1956)
   Aanwezig: Allen
   Beslissing: Speler Peter SCHOEBRECHTS (°21/12/1976) bijkomend aan zijn speeldag schorsing
                   ten gevolge van twee gele kaarten in één wedstrijd (zie Week-End 05 2010/2011)
                   geschorst voor EEN (01) speeldag vanaf 10/11/2010 wegens ongepaste houding
                   ten opzichte van de scheidsrechter.
                   Ploegafgevaardigde Jaak SCHETZ (°04/02/1953): EEN (01) speeldag verbod
                   neutrale
zone vanaf 10/11/2010 wegens ongepaste houding ten opzichte van de
                   scheidsrechter                      
                   Club Century Hasselt: berisping naar aanleiding van ongepaste verbale
                   uitlatingen van de supporters ten opzichte van de scheidsrechter.
   Verschijningskosten: ten laste van Century Hasselt
   Boetes: zie kostenbedoening onder IV,4

 

      Competitiewedstrijd FC Heideweelde - BVC Park Houthalen van 23/10/2010
   Wedstrijd stopgezet in de 52 min
   Opgeroepen:
      Scheidsrechter,
      FC Heideweelde: Terreinafgevaardigde thuisclubMathieu VANRATINGEN (°12/10/1960)
      BVC Park Houthalen: Speler Daniël NICOSIA (°12/09/1980)
                                     officieel afgevaardigde Sidney FLOES (°03/03/1978)
   Aanwezig: Allen
    Beslissing: Uitslag van de wedstrijd: dubbel verlies met forfait score (0-5,5-0)
                   Terreinafgevaardigde Mathieu VANRATINGEN (°12/10/1960) FC Heideweelde: DRIE
                    (03) speeldagen verbod neutrale zone vanaf
10/11/2010 ten gevolge van een
                   ongepaste houding (gebrek aan initiatief) bij de incidenten.
                   Speler Daniël NICOSIA (°12/09/1980) BVC Park Houthalen: geschorst voor EEN (01)
                   speeldag vanaf 10/11/2010 wegens ongepaste houding ten opzichte van de
                   scheidsrechter en bijkomend EEN (01) speeldag ter zitting ten gevolge van
                   ongepaste agressieve reacties na de uitspraak.
                   .
   Verschijningskosten: 50 % ten laste van FC Heideweelde en 50% ten laste van BVC Park
                                  Houthalen
   Boetes: zie kostenbedoening onder IV,4, o.a. wanordelijkheden op eigen terrein en oorzaak
               stopzetten wedstrijd ten laste van FC Heideweelde en wanordelijkheden op vreemd terrein
               en oorzaak stopzetten wedstrijd ten laste van BVC Park Houthalen.

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : Valère Mantels + de aanwezigen vermeld onder I & II

1. Verslag vorig zitting dd.18/10/2010: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: NIHIL

3. VLB Beker
    De VLB Beker zal op 14/05/2011 georganiseerd worden door Transport Jacobs op de terreinen
    van FC Zwartberg (e nige kandidatuur).


4. Beker KLBS (1/8 finales):
    (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)

    De wedstrijden worden gespeeld op 18/12/2010 om 14u30 tenzij anders vermeld.

 

    FC Olympia Tongeren – VNA Winterslag (13u00)
    FC Heideweelde – VC Sluizen
    Het Spoor - SV Rusticana

    Kotem VV – Weerstand Zonhoven

    FC Beukenhof – Welkenhuyzen Tuinwijk

    FC Berg – Stock Bilzen
    Ford Keroma A - Century Hasselt

    SV De Conde – FC Banneux
 
5. Dragen van juwelen
    Bij beslissing van de KBVB werd de 0 – tolerantie inzake van het dragen van juwelen (zie Week –
    End 03 2010/2011) als volgt aangevuld: De scheidsrechter beslist soeverein om een voorwerp al
    dan niet toe te laten, op voorwaarde dat hij eerst nauwkeurig nagaat of het voorwerp geen
    gevaar oplevert voor de drager of de andere spelers.

6. Terreinwijziging
    Ingevolge de onbeschikbaarheid van het terrein van CSI Genk zal de wedstrijd Genk 96 –
    FC Global Impact van 11/12/2010 gespeeld worden op het terrein van UD Barcelone – HECA NV

IV. Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE


          Ingevolge DRIE (03) gele kaarten :

         Vanaf 18/10/2010:
            Dean VAN NERUM (°24/11/1984)                      VK Grammenrode

           Vanaf 25/10/2010
           Gertjan CUPERS (°18/08/1988)                      RP Products
           Ramses CHIRAS (°25/01/1975)                      Hellas 2000
           Aldo OTTEN (°27/01/1978)                            VK Grammenrode

Schorsing voor EEN (01) speeldag BEKER
        
           Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in dezelfde wedstrijd

           Vanaf 01/11/2010
           Ferhat KARAVELI (°13/01/1981)                     K FC Vlam Eisden
           David PROUVOST (°19/09/1979)                     FC Heideweelde
           Wesley VANHEUSDEN (°14/07/1988)               FC Tamara

           Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in verschillende wedstrijden:

 

         Vanaf 01/11/2010:
            Hali KARAYILMAZ (°29/06/1978)                    SK Bosporus

        

2. Administratieve overtredingen:

        
          Speeldag 16/10/2010
          Weerstand Zonhoven: Geen terrreinbenaming
          VK Grammenrode: Geen blokletters

          Genk 96: Naam en voornaam omgewisseld Russi ALESSANDRO ipv Alessandro RUSSI

 
          Speeldag23/10/2010
          Genk 96: Verkeerde datum 24/10/2010 ipv 23/10/2010 
          Hellas 2000: Naam en voornaam omgewisseld: Kekis PETROS ipv Petros KEKIS
          SK Bosporus: Verkeerde voornaam Abdulkadir GENCOL ipv Abdul (3X)
          VK Grammenrode: Geen blokletters (2X)
                                      Naam en voornaam personen in neutrale zone omgewisseld
                                      Verkeerde voornaam Jean LEMACHE ipv Christiaan

3.Ambtshalve sanctie:

        Speeldag 16/10/2010
           Ford Keroma A: gespeeld met te veel spelers van Ford Keroma B (05) in de tweede speelhelft
         (Art 76)
          Uitslag van de wedstrijd Ford Keroma A – RP Products 1 – 11 blijft behouden
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

               Speeldag 23/10/2010
          VK Grammenrode: geschorste speler Dean VAN NERUM (°24/11/1984) opgesteld.
          Sanctie: Wedstrijd Transport Jacobs – VK Grammenrode, uitslag 5 – 0 (was 1 – 0)
                       Speler Dean VAN NERUM (°24/11/1984) bijkomend EEN (01) speeldag
                        COMPETITIE geschorst vanaf 10/11/2010.
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

          Kanaalboys Rotem: laattijdig forfait
          Sanctie: wedstrijd Aviaclub – Kanaalboys Rotem, uitslag 5 - 0
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

        Speeldag 30/10/2010
          SV Vrolingen: tijdig forfait
          Sanctie: wedstrijd SV Vrolingen – Stock Bilzen, uitslag 0 - 5
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)
 
          UD Barcelona-HECA NV: laattijdig forfait
          Sanctie: Wedstrijd FC Olympia Tongeren – UD Barcelona HECA NV, uitslag 5 - 0
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

4.Kostenbedoening
   FC Beukenhof: (I) € 5,00
   Het Spoor: (I) € 5,00
   FC Banneux: (I) € 12,50
   Century Hasselt: (II) € 12,50 + 6,25 + 17,50 (verschijningskosten scheidsrechter), totaal: €36,25
   FC Heideweelde: (II) € 12,50 + 37,50 + 7,50 + 15,00 (50% verschijningskosten scheidsrechter)
                            + (IV,2) € 5,00, totaal: € 77,50
   BVC Park Houthalen: (II) € 37,50 + 7,50 + 15,00 (50% verschijningskosten scheidsrechter),
                                   totaal: € 60,00
   VK Grammenrode: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,3) € 12,50 + 2,50 + 5,00 (2 X 2,50) + 2,50 +
                               2,50, totaal: € 35,00
...RP Products: (IV,1) € 5,00
   Hellas 2000: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50, totaal: € 7,50
   KFC Vlam Eisden: (IV,1) € 5,00
   FC Tamara: (IV,1) € 5,00
   SK Bosporus: (IV,1) € 5,00 + (IV,2 € 7,50 (3 X 2,50), totaal: € 12,50
   Weerstand Zonhonhoven: (IV,2) € 2,50
   Genk 96: (IV,2) € 2,50 + 2,50, totaal: € 5,00 
   Ford Keroma A: (IV,3) € 12,50
   Kanaalboys Rotem:(IV, 3) € 10,00 + 75,00 (aan Aviaclub, totaal: € 85,00 (waarvan € 75,00 aan
                                Aviaclub)
   SV Vrolingen:(IV, 3) € 10,00 + 25,00 (aan Stock Bilzen), totaal: € 35,00 (waarvan € 25,00 aan
                       Stock Bilzen)
   UD Barcelona – HECA NV:(IV, 3) € 10,00 + 75,00 (aan FC Olympia Tongeren), totaal: € 85,00
                                         (waarvan € 75,00 aan aan FC Olympia Tongeren)

6. Mededeling / herinnering
    Vanaf 06/11/2010 beginnen de wedstrijden om 14u30 tenzij een ander aanvangsuur is
    vermeld in de kalender.


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 18/11/2010