07/12/2010

Week-End 08 / 2010-2011

Vergeet de mededelingen niet!

                            WEEK-END 08/2010-2011
                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 08 december 2010.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 07/12/2010 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marcel Asnong, Roger Vernijns, Bart Nelissen, Jos Bollen en Marc Smets

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 15/12/2010

         DRIE (03) speeldagen

         Jonas VANGERTRUYDEN (°11/01/1985)          Stock Bilzen

 

          TWEE (02) speeldagen
          Mario LOPEZ-DIEGUEZ (°04/04/1984)            Genk 96

 

In het voorkomend geval dat tegen één van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, dan zal de conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 20/12/2010.          

Verslagen waarvoor geen voorstel minnelijke schikking:

Verslagen ten laste van Antonio PENTIFALL0 (°24/07/1983) van Genk 96 en Bart HABRAKEN (°07/10/1985) van OH Bergmans naar aanleiding van de competitiewedstrijd Genk 96 –
OH Bergmans van 20/11/2010: deze zaken worden opgeroepen op de zitting van 20/12/2010.

II.Comité Sport & Disciplinaire zaken

Aanwezig: Marc Martens, Roger Cleuren, Dominique Peeters, Fernand Oeyen, Robert Caubergh
                als waarnemer Willy Poosen & Jos Billen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marcel Raymakers

   Competitiewedstrijd Swijsen-Schepers M80 – ZD Overath van 13/11/2010.
   Verslag ten laste van speler Geert JANS (°08/02/1976) van ZD Overath.
   Opgeroepen:
      Scheidsrechter,
      ZD Overath: Speler Geert JANS (°08/02/1976) en
                         officieel afgevaardigde bezoekers Jos BOLLEN (°12/07/1952)
      Swijsen-Schepers M80:Terreinafgevaardigde thuisploeg Edgard JANS (07/11/1941)
   Aanwezig: Allen behalve de scheidsrechter
   Beslissing: Speler Geert Jans (°08/02/1976) wordt bijkomend aan de speeldag schorsing voor
                   TWEE (02) gele kaarten in één wedstrijd (zie Week End 07 – 2010/2011) geschorst
                   voor DRIE (03) speeldagen vanaf 15/12/2010.

   Boete:onsportieve houding tov de scheidsrechter

   Kostenbedoening: zie onder IV,4

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : Valère Mantels + de aanwezigen vermeld onder I & II.

1. Verslag vorig zitting dd.15/11/2010: goedgekeurd.

2. Briefwisseling:Schrijven VLB: collectieve verzekering scheidsrechters en bestuursleden KLBS

                         Mail VLB: vraag naar nadere uitleg betreffende de situatie van FC Mireille

3. Beker KLBS (1/8 finales):
    (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)

    De wedstrijden worden gespeeld op 18/12/2010 om 14u30 tenzij anders vermeld.

    FC Olympia Tongeren – VNA Winterslag (13u00)
    FC Heideweelde – VC Sluizen
    Het Spoor - SV Rusticana

    Kotem VV – Weerstand Zonhoven

    FC Beukenhof – Welkenhuyzen Tuinwijk

    FC Berg – Stock Bilzen
    Ford Keroma A - Century Hasselt

    SV De Conde – FC Banneux

4. Kalender (inhaal)wedstrijden
    18/12/2010 om 14u30:
   
    Reeks II    
    FC Global Impact – Hellas 2000
    FC Tamara – Genk 96
   

    Reeks III
    SV Vrolingen – VK Grammenrode

    RVG Hoeselt – Transport Jacobs
    Kanaaalboys Rotem – Ford Keroma B


    29/01/2011

    Reeks I

    Kotem VV – FC Berg

    SV Rusticana – BVC Park Houthalen

    Century Hasselt – VK Wieze Boys A

 
5. Terreinwijziging
    Genk 96 – FC Global Impact van 11/12/2010 wordt gespeeld op het terrein van UD Barcelone –
    HECA NV.


IV. Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE


          Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

         Vanaf 22/11/2010           

         Bart COENEN (°02/03/1979)                    VNA Winterslag

         Serdar GULTEKIN (°17/07/1983)              FC Heideweelde

         Marc MULDERS (°24/05/1976)                 Sporting Caetsbeek

         Danny JANS (°14/10/1984)                     VC Sluizen

         Omer COBAN (°21/12/1980)                    KFC Vlam Eisden

 

Vanaf 29/11/2010
         Roberto SARLI (°26/07/1988)                  FC Heideweelde

Salvatore ROMEO (°16/03/1979)              Genk 96


Ingevolge DRIE (03) gele kaarten :

 

Vanaf 22/11/2010           

         Wesley OBEN (°05/09/1986)                    Weerstand Zonhoven

         Kenny VANRIJT (°07/08/1983)                 FC Beukenhof

         Koen EVENS (°14/01/1973)                     FC Global Impact

         Gianluca PELLEGRINI (°18/12/1983)          BVC Park Houthalen

         Inan KARACA (°21/07/1982)                    Ford Keroma B

 

Vanaf 29/11/2010
         Rob GEERTS (°20/05/1986)                     Het Spoor

Steven SOOGEN (°06/11/1976)                FC Banneux

Bert HAESEN (°11/12/1977)                             SV Rusticana

Wesley DE ROOVER (°19/11/1981)           Sporting Caetsbeek

Vasilios GATSOS (°10/04/1980)                Hellas 2000

Maurice NIJS (°07/07/1962)                             VC Sluizen

        

 2 . Administratieve overtredingen:
        
          Speeldag 13/11/2010                                                      

          Het Spoor: verkeerde locatie

                           geen datum

          Voeren VV: verkeerd bloknummer 2656 ipv 2658
          K FC Vlam Eisden: verkeerde datum

          Speeldag 20/11/2010
          FC Gors Opleeuw: laattijdig scheidsrechtersblad (W + 1)

          Genk 96: geen nr kapitein

                        gegevens terreinafgevaardigde ingevuld op verkeerde plaats

          Speeldag 27/11/2010
          VKWieze Boys A: geen uitslag op scheidsrechtersblad (afgevaardigde getekend voor akkoord)
          FC Heideweelde: geen uitslag op scheidsrechtersblad(afgevaardigde getekend voor akkoord)

          Voeren VV: verkeerd bloknummer 2656 ipv 2658 (2X)
          FC Barcelona-HECA NV: verkeerd bloknummer 5280 ipv 2151
          FC Global Impact: Niet de kapitein maar een andere speler tekende als (vervangend)
                                     afgevaardigde
          RVG Hoeselt: geboortedatum (vervangend) afgevaardigde verkeerd ingevuld

3.Ambtshalve sanctie: NIHIL

4.Kostenbedoening

   Genk 96: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal: € 15,00
   Stock Bilzen: (I) € 5,00
   ZD Overath: (II) € 12,50
    VNA Winterslag: (IV,1) € 5,00
   FC Heideweelde: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 2,50 totaal: € 12,50

   Sporting Caetsbeek: (IV,1) € 5,00 + 5,00 totaal: € 10,00
   VC Sluizen: (IV,1) € 5,00 + 5,00 totaal: € 10,00

   K FC Vlam Eisden: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50

   Weerstand Zonhoven: (IV,1) € 5,00
   FC Beukenhof: (IV,1) € 5,00
   FC Global Impact: (IV,1) € 5,00

   BVC Park Houthalen: (IV,1) € 5,00
   Ford Keroma B: (IV,1) € 5,00
   Het Spoor: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal: € 10,00
   FC Banneux: (IV,1) € 5,00
   SV Rusticana: (IV,1) € 5,00
   Hellas 2000: (IV,1) € 5,00
   Voeren VV: (IV,2) € 2,50 + 5,00 (2 X 2,50) totaal: € 7,50
   FC Gors Opleeuw: (IV,2) € 2,50 + 5,00 totaal: € 7,50
   VK Wieze Boys A: (IV,2) € 2,50

   FC Barcelona-HECA NV: (IV,2) € 2,50
   FC Global Impact: (IV,2) € 2,50

   RVG Hoeselt: (IV,2) € 2,50

6. Mededelingen

...De thuisploegen worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het nemen van de
   nodige maatregelen o.a. er zorg voor dragen dat de lijnen duidelijk zichtbaar zijn zodat de
   wedstrijden, ook bij winterse toestanden in de best mogelijke omstandigheden kunnen
   plaatsvinden.
 

   De van de VLB ontvangen lijst van verzekerde spelers dient door de ploegen nagezien en

   schrappingen en toevoegingen dienen binnen de voorziene termijn overgemaakt te worden aan de
   VLB. Indien dit niet gebeurt zal de VLB de door hun verstuurde lijst als juist beschouwen voor de
   bepaling van de verzekeringspremie voor 2011.

   Op het ogenblik van het verschijnen van dit Week – End waren de scheidsrechtersbladen van
   volgende wedstrijden nog niet in het bezit van de secretaris:

   SK Bosporus – Kanaalboys Rotem van 20/11/2010

   SK Bosporus – Ford Keroma B van 27/11/2010

   Deze scheidsrechtersbladen dienen, indien dit nog niet gebeurde onverwijld
   overgemaakt te worden aan de secretaris


   De Bijzondere Algemene Vergadering gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie gaat door op
   17/01/2011 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt.
   Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club).
   Boete bij afwezigheid: €12,50.

   Van 21/11/2010 tem 10/12/2010 is uw secretaris in het buitenland. Marc Smets neemt over in
   die periode. Gelieve in deze periode enkel te bellen op het GSM nummer 0492/887414

   De brievenbus wordt dagelijks gelicht en de binnenkomende briefwisseling wordt gedagtekend.
   Afspraken zijn gemaakt met Marc Smets voor de verdere afhandeling.

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 23/12/2010