05/06/2015

VERPLICHTE ALGEMENE VERGADERING 15/06/2015

Algemene Vergadering Documentenbundel

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL
                                      15/06/2015

Uitnodiging en dagorde

Jaarverslag sportief

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Overzicht Beker van de Sportiviteit seizoen 2014/2015

Toegepaste boetes seizoen 2015/2016

Reglement beker van de sportiviteit 2015/2016

Aandachtspunten terreinen en accommodaties

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592s

Secretariaat: Benny Croes
                      Dekkenstraat 73, 3800 Sint - Truiden
                      Tel.:011/592260   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                  Sint - Truiden, 04 juni 2015.

 

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN

De algemene statutaire vergadering van de voetbalafdeling/KLBS gaat door op MAANDAG 15 JUNI 2015 in de Cafetaria KFC Zwartberg, G Gallopinstraat z/n 3600 Genk .

 

                            Aanvang: 20u00

 

Dagorde :

 

1.Welkomwoord van de voorzitter

 

2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

 

4.Jaarverslagen financieel en sportief

 

5.Verslag commissarissen financieel beleid

 

6.Voorstelling nieuwe clubs ( FC Total Energy en AC Baia)

7.Schrapping van clubs ingevolge einde activiteiten (FC Olympia Tongeren, Het

   Spoor, FC Gors Opleeuw, Hellas 2000 en VV Voeren)

 

8.Samenstelling Raad van bestuur: kandidaturen:
    Voorzitter: Valère Mantels (Century Hasselt) - Regio ZW
    Bestuursleden:    Roberto Cavatorti (UD Barcelona), Patrick Magné (FC Klotbroek)
                             en Hassan (Sting Waterschei) – Regio Genk
                             Dominique Peeters (Century Hasselt), Marc Smets (Aviaclub) en
                             Marc Maertens (Aviaclub) – Regio ZW

                             Fernand Oeyen (SV De Conde) – Regio NW
         
9.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement.

 

10.Huldigingen

11.Werking KLBS (Comités)

 

12.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2015/2016

 

13.Slotwoord van de voorzitter.

 

 

Namens het KLBS,

Secretaris g.c.

Benny Croes

 

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                    Sint- Truiden, 04 juni 2015

 

 

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2014-2015  

1.Samenstelling ProvincialeCommissie
   Voorzitter:            Valère Mantels
   Ondervoorzitters:  Dominique Peeters en Marc Smets
   Schatbewaarder:   Inge Hermans
   Secretaris g.c.:      Benny Croes
   Leden: Fernand Oeyen, Marc Martens, Roger Cleuren, Roberto Cavatorti en Patrick
              Magné 
   Uitgenodigd: Hassan Affrane

2.Aantal zittingen : 18 huidige algemene vergadering niet inbegrepen
   Aanwezigheden:
     R Cavatorti                                                      18
     B Croes                                                           16                                                                                                  
     D Peeters                                                        15
     R Cleuren, Poosen (waarnemer SC)                   14                  
     M Smets, M Martens, V Mantels                         12
     F Oeyen                                                            9
     J Billen (waarnemer SC)                                      2
     I Hermans                                                         1
     P Magné                                                            4/7
     H Affrane (op uitnodiging)                                   4/6                 

3.KLBS was vertegenwoordigd op:
   Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding
   Vergaderingen VLB Raad van Bestuur te Berchem
   VLB algemene statutaire vergaderingen.
   VLB Kampioenschap voetbal op 02/05/2015 in Haasdonk

4.Aantal clubs: 34
   TWEE (02) clubs traden aan met een A en een B ploeg: VK Wieze Boys en Pool Keroma   
   Ploegen per reeks:
         Reeks 1:        12
         Reeks 2:        12
         Reeks 3:        12

         Beker KLBS: alle ploegen.

   Gestopte clubs: FC Olympia Tongeren, Het Spoor, FC Gors Opleeuw, Hellas 2000 en
   VV Voeren  
   Nieuwe clubs seizoen 2015/2016: FC Total Energy en AC Baia 
   Aantal leden : dd.31/05/2015:1646

5.Verslagen
         Aantal scheidsrechtersverslagen: 47
         Aantal sancties gegeven dmv een"voorstel tot minnelijke schikking": 56
          Verzet minnelijke schikking: 07
         Ingediende klachten: 04
        
6.Statistische gegevens-algemeen
   Aantal effectief betwiste wedstrijden: 511
   Stopgezet: 04
   Te herspelen: 01
   Aantal FF: 17 competitie+beker: 15 waarvan 07 tijdig en 10 laattijdig              

7.Repressief gedeelte
    Schorsingen (kampioenschap + beker)
    Aantal rode kaarten:   38
    01 speeldag:             18 (ambtshalve inbegrepen)
    02 speeldagen:           08
    03 speeldagen:           12
    04 speeldagen:          04
    05 speeldagen:           01
    03 maand                   01
    Verbod neutrale zone: 09
    Verbod alle officiële functies tot einde seizoen: 01 

   Financiële sancties (boete):
   Afwezig bijzondere algemene vergadering: 03
   Afwezig horing: 04
   Oorzaak stopzetten wedstrijd: 03
   Houding op terrein: 02
   Houding na de wedstrijd: 02
   Gebrek organisatie: 02
   Laattijdige betaling rekeningen: 07

   Ambtshalve sancties :
   Omzetten uitslag in enkele FF: 13
  
8.Nazichtscheidsrechtersbladen
   Schorsingen gele kaarten:

    2x zelfde wedstrijd :    49
    3 gele kaarten:             92
    6de gele kaart:             04
    9de gele kaart:              01
    2 geel/beker:              33
                          totaal: 179

   Overige reglementaire boetes:
   wedstrijdblad te laat:           14
  
   uitslag te laat:                     09
   geen uitslag:                        06
   FF:                                     17

9.Kostenbedoening
   Zie verslagen in Week-End.

10.Transfers
     Vlaams Decreet: 01
     Intern Regl. Art 77 (wijziging kwalificatie A/B):03

11.Meldingen
     Aanmaning tot betaling aan KLBS: 07
     Aanmaning tot betaling aan VLB: 00

12.Kampioenen en Bekerwinnaars

         Reeks 1:                   Algemeen kampioen KLBS:      Kotem VV
               
                         Vice:                                           FC Olympia Tongeren                                                                                         

         Reeks2 :                    Kampioen:                                UD Barcelona
                                        Vice:                                           Weerstand Zonhoven

         Reeks 3:                   Kampioen:                                Sporting Caeetsbeek
                                         Vice:                                          K FC Vlam Eisden
    
 
        Beker KLBS:                                             VK Wieze Boys A  

        Beker van de Sportiviteit:                         Binnenste Buitenland  

     Een dikke proficiat aan de bekerwinnaars,de kampioenen en de vice-kampioenen. 

14.Afsluiter
     Tot slot wens ik iedereen een prettige verlof en een succesvol en sportief seizoen
     2015/2016.

                                                                   
                                                                    Sint-Truiden, 04 juni 2015.

                                                                     Secretaris,g.c.
 

                                                                    B.Croes