09/02/2011

Week-End 11 / 2010-2011 Verbetering 2

Aanpassingen ten gevolge van aantekening van verzet tegen voorstellen tot minnelijke schikkingen.

WEEK-END 11/2010-2011: Verbetering 2
                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 09 februari 2011.

1.Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen
   de hierna volgende voorstellen tot minnelijke schikking vermeld onder I Comite minnelijke
 
  schikkingen van Week – End 11 / 2010-2011 van 03/02/2011 worden de hierna volgende
   voorstellen tot schorsing opgeschort tot verschijning voor het Comité sport en
   disciplinaire zaken op de zitting van 21/02/2011:

        

       Geschorst vanaf 09/02/2011 voor Beker en Competitie:

    TWEE (02) speeldagen beker en competitiebijkomend aan de speeldag schorsing ingevolge
    TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd (zie IV,1) ingevolge een ongepaste houding ten opzichte
    van de scheidsrechter na de tweede gele kaart:
    Ronny HOUET (°02/07/1976)                      VC Sluizen

 

    DRIE (03) speeldagen verbod neutrale zoneingevolge een ongepaste houding ten opzichte
    van de scheidsrechter na de wedstrijd:
    Valère CROEGS (°17/05/1955)                    VC Sluizen

 

2.Gezien voorgaande komen de in Week – End 11 / 2010-2011 van 03/02/2011 vermelde bijhorende
   boetes te vervallen.
   Gelieve derhalve Week – End 11 / 2010-2011 van 03/02/2011 als volgt te wijzigen:

IV. Administratief

4.Kostenbedoening

Lezen: VC Sluizen: (IV,1) € 5,00 + 5,00 : totaal € 10,00 ipv (I) € 7,50 + 12,50 + (IV,1) € 5,00
                             + 5,00 : totaal € 30,00

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 23/02/2011