19/05/2005

Week-End 17/2004-2005

Dit Week-End is het laatste reguliere van het seizoen.

Week-End 18 wordt het afsluitend exemplaar met het verslag van de laatste zitting en het verslag van de algemene vergadering.

Nadien kunnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen worden aangevat.

                                               WEEK-END(17/2004-2005)

 

                                                                                              Hasselt,19 mei 2005.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.17/05/2005 - KBVB-Hasselt ? 19u30

 

Aanwezig : Marcel Asnong,Roger Cleuren, Freddy Daniels, Robert Caubergh, Roger Vernijns, Val?re Mantels  

 

Verontsch :Marcel Raymakers, Jean Brebels, Fernand Oeyen en Kris Asnong

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 02/05/05 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 03/05/05: KWVBB: voorstel instructies VLB-Beker 06/05/06

        KBVB: bijscholing uefa-b trainers te Nijvel 18/ en 19/06

         - 09/05/05: Kotem VV: verklaring op verzoek vraagstelling KLBS

         - 10/05/05: BVC Park Houthalen: officieel ontslag/benoeming secretaris

         - 13/05/05: VK Wieze Boys: uitnodiging jubileum en kampioenenviering 25/06/05

 

3.Scheidsrechtersverslag:

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 25/05/05

 

Verslag ref Van der Sanden wedstrijd SV De Conde-VC Melaer van 16/04/05.

         Uitsluiting speler Kristof ENGELEN(?29/05/73) van VC Melaer.

         Opgeroepen: speler,afgevaardigde J.Strouwen van VC Melaer en de scheidsrechter.

         Aanwezig: allen aanwezig

         Uitspraak: speler Kristof ENGELEN geschorst voor vijf (5) speelzaterdagen.

         Boete: 5 + 18(versch.kosten) = ? 23,00 lastens club VC Melaer

 

4.Klacht:

Klacht FC Friuli: wedstrijd Friuli-SV Vrolingen van 09/04/05

         Opstellen van een niet speelgerechtigde speler (geschorst voor 2 gele kaarten zelfde

wedstrijd) door SV Vrolingen.Opgeroepen: speler Guy VANHEES(?08/10/80) en

afgevaardigde Jozef PORTUGAELS(?05/09/39) van SV Vrolingen,afgevaardigde Bruno

DE PALMA(?04/10/57) van FC Friuli, scheidsrechter Jan MOCKERS, als getuige dhr.Marc

MARTENS secretaris van club FC Banneux.

Aanwezig : allen aanwezig behoudens speler Guy VANHEES, verontschuldigd ter zitting.

Uitspraak : de onverwachte afwezigheid van de speler maakt de bedoelde confrontatie

onmogelijk. Gezien de aanwezigheid van speler Guy VANHEES en bijkomend ook deze

van speler Diederich POISKET(?30/12/70), eveneens van SV Vrolingen, onontbeerlijk

worden geacht, wordt de verantwoordelijke van SV Vrolingen verzocht de verplichting

tot verschijning te regelen voor de komende zitting van het comit? op 06/06 of alleszins

ten laatste voor de zitting voorzien voorafgaandelijk de algemene vergadering.

Uitsluitsel wordt verwacht ten laatste 21/05.

De bijgebrachte bewijsstukken worden in bewaring gehouden tot bedoelde zitting.

Boete + verschijningskosten (? 15,00) te verrekenen tgv zitting waarop uitspraak.

 

5.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

 

         Nihil

 

6.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

        

         Vanaf 09/05/05:

         Marnix BERDEN(?17/02/67)                                Mees 80

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

Vanaf 09/05/05 :

         Christian LEMACHE(?23/10/62)                          VK Grammenrode

 

7.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 30/04/05 :

         Nihil

 

   Kostenbedoening

         Mees 80:                 ? 5,00

         VK Grammenrode:      ? 5,00

 

8.Rangschikking Beker Sportiviteit (tem 17/05/05)

         Volgende rangschikking is de definitieve eindrangschikking seizoen 2004-2005,

behoudens nog te behandelen klachten of bezwaren.

                                                                           strafpntn.

         FC Banneux                                                    0,6296

UD Barcelona                                                 0,6400

         Sporting Caetsbeek                                         0,7037

         VNA Winterslag                                               0,7200

         Ford Keroma A                                                0,9200

         CBW Zonhoven                                               1,0000

         ZD Overath/FC Gors Opleeuw                            1,0370

         Zwaluwen Jacobs                                            1,0740

         Citro?n Steegen                                             1,1538

         Wieze Boys A                                                 1,1724

         VK Grammenrode                                             1,1851

         FC Beukenhof                                                 1,2142

         Vanhelmont Sport                                           1,2592

         FC Berg                                                         1,2800

         Terlaemen 04                                                 1,3846

         Vlam Eisden                                                   1,4000

         Kotem VV                                                      1,4482

         Mees 80                                                        1,4800

         VC Mireille                                                     1,6296

         VC Melaer                                                      1,7407

Cosmos Spouwen                                            1,7600

         Ford Keroma B                                                1,9615

         BM Knapen                                                    2,3200

         RP Products                                                   2,3600

         Wieze Boys B                                                 2,5200

         SV Heylen                                                     2,5357

         Welkenhuyzen                                                2,5600

         FC Friuli                                                        2,6923

         Hellas 2000                                                    2,8571

         BVC Park Houthalen                                         2,9200

         SV De Conde                                                  2,9259

         SV Vrolingen                                                  3,3703

         Olympia Tongeren                                           3,4074

         FC Mondeoflowers                                           5,2400

 

 

9.Mededelingen/beslissingen:

a) Gewijzigde tekst art.52 interne reglement voorgelegd.Nogmaals aan te passen.

 

b) Tekst vzw aangevuld waar nodig.Definitief vastgelegd.

 

c) Bespreking financi?le kant inzake kost: Week-End, Website en werkingskosten per

         club en per jaar berekend en ge?valueerd.

         Voorstel ter tafel.Nog te bespreken met schatbewaarder.Definitief vast te leggen

         en kenbaar te maken op de ASV van 21/06/05.

 

d) Tot op heden namen zes clubs contact om aan te sluiten bij KLBS.

         Hiervan werd ??n club geweigerd wegens gebreken aan de accommodatie en ??n club

         vindt zelf, na het doornemen van de voorschriften, dat haar accommodatie niet voldoet

         en zal behoudens het vinden van een oplossing dus niet onmiddellijk een aanvraag tot

         toetreding indienen.

 

e) Tot en met de algemene vergadering zal er geen Week-End meer verschijnen.

         Enkel de secretarissen ontvangen vooraf nog de bundel in verband met de algemene

vergadering.

 

         TE ONTHOUDEN:

 

         - Inschrijvingsformulier moet ten laatste ingediend OP 11/06/05

 

- Jaarlijkse algemene vergadering (aanwezigheid verplicht) op:

                   Dinsdag 21/06/05

                  Aanvang : 20u00

                  Bondsgebouw KBVB , Boekstraat 130 te Hasselt

 

- Kandidaturen voor comit?lid dienen toe te komen ten laatste 14 dagen voor de

 algemene vergadering dit is 07/06/05

 

         - Alle schulden aan KLBS van het lopende seizoen dienen vereffend.

 

-          Het inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen ten bedrage van ? 37,50 dient betaald voor 11/06/05

 

UITSLAGEN

Wedstrijden 07/05/05

Reeks 1 testwedstrijd 2de daler

Mees 80 ? VC Melaer                              4-5 na verlengigen

 

Reeks 3

Hellas 2000 ? VC Mireille                         2-10

FC Friuli ? FC Gros Opleeuw                     5-1

VK Grammenrode ? FC Banneux                3-3

CBW Zonhoven ? Zwaluwen Jacobs                    5-8

ZD Overath ? Aviaclub                            3-3

Sporting Caetsbeek ? Ford Keroma B         3-2

 

Wedstrijden 14/05/05

Reeks 3

VC Mireille ? Aviaclub                             8-2

FC Banneux ? FC Friuli                            2-1

FC Gors Opleeuw ? Zwaluwen Jacobs        2-4

ZD Overath ? Ford Keroma B                    7-2

Sporting Caetsbeek ? CBW Zonhoven        4-4

 

 

 

EINDRANGSCHIKKING SEIZOEN 2004-2005

         Definitief behoudens nog af te handelen klachten of bezwaren

 

Reeks 1

1.Wieze Boys A                  22       14       0         8         55-18            50

2.FC Berg                          22       14       4         4         72-28            46

3.Citro?n Steegen               22       13       5         4         44-35            43

4.Terlaemen 04                  22       11       8         3         59-45            36

5.Welkenhuyzen                 22       9        9         4         40-40            31

  RP Products                     22       9        9         4         44-45            31

7.SV Heylen Bricks              22       8        9         5         45-51            29

8.Olympia Tongeren            22       5        8         9         30-44            24

9.SV De Conde                   22       5        10       7         31-43            22

10.Mees 80                       22       4        12       6         42-62            18

    VC Melaer                     22       4        12       6         52-78            18

12.BM Knapen                    22       4        14       4         26-51            16

 

         Mees 80 2de daler als verliezer van de testwedstrijd.

 

Reeks 2

1.Kotem VV                       22       20       0         2         113-15          62

2.UD Barcelona                   22       10       2         10       41-27            40

3.VNA Winterslag                22       11       5         6         52-28            39

4.Vanhelmont Sport            22       10       8         4         45-43            34

5.FC Beukenhof                  22       9        6         7         52-51            34

6.BVC Park Houthalen          22       9        9         4         39-48            31

7.Vlam Eisden                    22       7        9         6         48-57            27

8.FC Mondeoflowers            22       8        12       2         43-55            26

  Cosmos Spouwen              22       8        12       2         32-50            26

10.Ford Keroma A               22       7        10       5         37-47            26

11.Wieze Boys B                 22       5        12       5         29-53            20

12.OH Rus Games               22       1        20       1         22-79            4

 

Reeks 3

1.VC Mireille                       24       18       2         4         97-29            58

2.FC Banneux                     24       18       4         2         70-38            56

3.SV Vrolingen                   24       15       7         2         97-48            47

4.Hellas 2000                     24       11       8         5         72-63            38

5.Zwaluwen Jacobs             24       11       10       3         66-58            36

6.VK Grammenrode              24       9        7         8         86-72            35

7.FC Friuli                          24       10       10       4         55-45            34

8.ZD Overath                     24       9        9         6         68-50            33

9.CBW Zonhoven                24       8        8         8         62-64            32

10.Sporting Caetsbeek         24       7        13       4         50-82            25

11.Aviaclub                       24       6        11       7         44-58            25

12.FC Gors Opleeuw            24       3        19       2         29-100          11

13.Ford Keroma B               24       2        21       1         35-124          7

 

 

 

KLBS

 

Volgende uitgave Week-End voorzien omstreeks 24/06/05