23/03/2011

WEEK-END 14 - 2010/2011

Vergeet de mededelingen niet te lezen. Het Inwendig Reglement KLBS staat op de website onder Reglementen!

                            WEEK-END 14/2010-2011

                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 23 maart 2011
.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 21/03/2011 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marcel Asnong, Roger Vernijns,Marc Smets en Bart Nelissen
Afwezig: Jos Bollen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking
:

Geschorst vanaf 30/03/2011 voor Beker en Competitie

VIER (04) speeldagen
Daniel NICOSIA (°12/09/1980)               BVC Park Houthalen

TWEE (02) speeldagen
Johan AUSSEMS (°06/03/1980)              Kanaalboys Rotem
Simon ROGGEN (°20/06/1988)               Century Hasselt

EEN (01) speeldag
Hali KARAYILMAZ (°27/06/1978)            SK Bosporus

In het voorkomend geval dat tegen één van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 05/04/2011.


Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking
:
Verslag ten laste van Patrick HANSEN (°21/03/1969) van VC Sluizen A naar aanleiding van de wedstrijd VC Sluizen – VK Wieze Boys B van 26/02/2011.

Deze zaak wordt opgeroepen voor het Comité Sport & Disciplinaire zaken op 05/04/2011

 

II.Comité Sport & Disciplinair ezaken

Aanwezig : Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Marc Martens, Dominique Peeters , Valère Mantels als waarnemer Willy Poosen, secretaris Benny Croes
Verontschuldig: Robert Caubergh

Met verlof om persoonlijke redenen tot einde mandaat (juni 2011) : Marcel Raymakers

Competitiewedstrijd Century Hasselt – VK Wieze Boys A van 26/02/2011
Verslag ten laste van speler Dimitri BOREJKO (°06/03/1981)
Opgeroepen:
        scheidsrechter
        VK Wieze Boys A: speler Dimitri BOREJKO (°06/03/1981) en officieel afgevaardigde bezoekers
                                  Henri PEETERS (°26/10/1949)
        Century Hasselt: officieel (terrein)afgevaardigde thuisploeg Dominique PEETERS
                                (°30/09/1962)
Aanwezig: allen
Beslissing: speler Dimitri BOREJKO (°06/03/1981) van VK Wieze Boys A: geschorst voor VIER (04)
                 speeldagen Beker en COMPETITIE vanaf 30/03/2011
Kostenbedoening: zie onder (IV,4)

Competitiewedstrijd FC Berg – BVC Park Houthalen van 19/02/2011
Verslag ten laste van 2de trainer en officieel ( terrein) afgevaardigde thuisploeg André LEURS (16/04/1938) van FC Berg.
Opgeroepen:
        scheidsrechter
        BC Berg: 2de trainer Louis VAN DE WEERT (°16/08/1946) en officieel ( terrein) afgevaardigde
                      thuisploeg André LEURS (16/04/1938)
        BVC Park Houthalen: officieel afgevaardigde bezoekers Hervé SANTERMANS (°01/09/1950)
Aanwezig: scheidsrechter
Afwezig: alle andere opgeroepenen.
Beslissingen: 2de trainer Louis VAN DE WEERT (°16/08/1946) van FC Berg: vanaf 30/03/2011
                    verbod alle officiële functies tot het einde van het seizoen 2010/2011.

                    officieel ( terrein) afgevaardigde thuisploeg André LEURS (16/04/1938) van FC Berg:
                    vanaf 30/03/2011 verbod alle officiële functies tot het einde van het seizoen
                    2010/2011.
Boetes:FC Berg: verbod officiële functies (2 X), uitdagend onsportief gedrag tov de scheidsrechter
                          na de wedstrijd, gebrek aan begeleiding van de scheidsrechter, niet aanwezig bij
                          de oproeping (2 X).
           BVC Park Houthalen: niet aanwezig bij de oproeping (reden van afwezigheid niet gegrond)
Kostenbedoening: zie onder (IV,4)

Competitiewedstrijd VK Wieze Boys B – VC Sluizen van 05/03/2011
Verslag naar aanleiding van een incident met een supporter van VC Sluizen.
Opgeroepen:
        scheidsrechter
        VC Sluizen: officieel afgevaardigde bezoekers Steve VANHAY (°12/09/1971)
        VK Wieze Boys B: officieel (terrein) afgevaardigde Valentin RAYMAKERS (°07/10/1968)
Aanwezig: allen
Beslissingen: de feiten, handtastelijkheden van een supporter van VC Sluizen ten opzichte van de
                    scheidsrechter na het eindsignaal, zijn duidelijk en bewezen.
                    Daar de identiteit van de desbetreffende supporter ter zitting niet kon
                     achterhaald worden krijgt VC Sluizen tot uiterlijk 31/03/2011 om deze met
                     vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en adres schriftelijk te
                     melden aan de secretaris KLBS. Bij ontsteltenis hiervan zal aan VC Sluizen de
                     voorziene (hoge) boete (Cfr KBVB) voor weigering tot medewerking
                     opgelegd worden.
Boete: wanordelijkheden op vreemd terrein
Kostenbedoening: zie onder (IV,4)

Behandeling verzet tegen voorstel schorsing Minnelijke Schikking dd 26/02/2011naar aanleiding van het verslag ten laste van speler Rik PEETEN (°17/11/1986) bij de competitiewedstrijd
SV De Conde – FC Berg van 12/02/2011.

Opgeroepen :
        scheidsrechter
        SV De Conde: speler Rik PEETEN (°17/11/1986) en officieel (terrein) afgevaardigde thuisploeg
                             Pierre Monten (03/11/1953)
        FC Berg: officieel afgevaardigde bezoekers André LEURS (°11/04/1938)

Aanwezig : speler Rik PEETEN (°17/11/1986)
Verontschuldigd: scheidsrechter en officieel (terrein) afgevaardigde thuisploeg Pierre Monten
                         (03/11/1953)
Afwezig: officieel afgevaardigde bezoekers André LEURS (°11/04/1938)

Beslissingen :SpelerRik PEETEN (°17/11/1986) van SV De Conde vanaf 30/03/2011 geschorst
                    voor TWEE (02) speeldagen Beker en Competitie.
Boete: FC Berg niet aanwezig bij de oproeping.

Kostenbedoening : zie (IV,4)

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : de aanwezigen vermeld onder I & II

1. Verslag vorig zitting dd.01/03/2011: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: SV De Conde (III,4 & 5)
                          Kotem VV (III,4 & 5)
                          Kotem VV & FC Olympia Tongeren (III,5)

3. Beker KLBS
      Beker KLBS (1/2 finales):
      De bekerwedstrijden(1/2 finales) zullen gespeeld worden op 26/03/2011 om 15u00.,
      (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)

      FC Banneux - FC Beukenhof
      Kotem VV - VNA Winterslag

      Organisatie finale Beker KLBS
      De finale van de Beker KLBS heeft plaats op Paasmaandag 25/04/2011

      De organisatie van deze finale wordt toegewezen aan VK Wieze Boys.

4. Inhaalwedstrijden

    De volgende inhaalwedstrijden worden gespeeld op 26/03/2011
    Reeks I
     15u00 SV De Conde – FC Heideweelde (uitgestelde wedstrijd van 04/12/2010)

    Reeks II

    15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – Swijsen-Schepers M80 (uitgestelde wedstrijd van 29/01/20110)
    15u00 Genk 96 - Sporting Caetsbeek (uitgestelde wedstrijd van 29/01/2011)
    15u00 FC Global Impact - Hellas 2000 (uitgestelde wedstrijd van 13/11/2010)

    De volgende inhaalwedstrijden worden gespeeld op 23/04/2011

    Reeks I

    14u00 Kotem VV – FC Berg (uitgestelde wedstrijd van 13/11/2010)

    Reeks II
    15u00 FC Beukenhof – OH Bergmans (uitgestelde wedstrijd van 29/01/2011)
    15u00 Sporting Caetsbeek – Swijsen-Schepers M80 (uitgestelde wedstrijd van 12/02/2011)

    Reeks III

    Transport Jacobs – VC Sluizen (uitgestelde wedstrijd van 29/01/2011)

    De hierna volgende nog resterende inhaalwedstrijden van 04/12/2010 worden onder
    voorbehoud van eventuele afgelastingen in de komende wedstrijden gespeeld op
    30/04/2011:

    Reeks I
    Ford Keroma A – VNA Winterslag

    VK Wieze Boys A – SV Rusticana
    Het Spoor – RP Products
    FC Olympia Tongeren – Century Hasselt
    FC Berg – FC Banneux
    BVC Park Houthalen – Kotem VV

    Reeks II

    OH Bergmans – Swijsen – Schepers M80
    Weerstand Zonhoven – ZD Overath

    VV Voeren – FC Beukenhof

    UD Barcelona Heca NV – Sporting Caetsbeek

    Genk 96 – Hellas 2000

    FC Tamara – Stock Bilzen

    FC Global Impact – Welkenhuyzen Tuinwijk


    Reeks III
    Transport Jacobs – VK Wieze Boys B

    Cosmos Spouwen – Kanaalboys Rotem

    VC Sluizen – SK Bosporus


5. Kalenderwijzigingen
    Reeks I
    De wedstrijd SV Rusticana – Ford Keroma A van 02/04/2011 wordt gespeeld op 26/03/2011
    om 15u00
    De inhaalwedstrijd SV De Conde – FC Heideweelde van 30/04/2011 (uitgestelde wedstrijd van
    04/12/2010) zal gespeeld worden op 26/03/2011 om 15u00
    De inhaalwedstrijd Kotem VV – FC Berg van 23/04/2011 zal gespeeld worden om 14u00 ipv
    15u00
    De wedstrijd Kotem VV – FC Olympia Tongeren van 02/04/2011 zal gespeeld worden om
    14u00 ipv 15u00
    De wedstrijd SV Rusticana – Ford Keroma A van 02/04/2011 zal gespeeld worden op
    26/03/2011 om 15u00
 
    Reeks III
    De wedstrijd Ford Keroma B – SV Vrolingen van 09/04/2011 zal gespeeld worden om
    13u00 ipv 15u00.

IV. Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 28/02/2011


   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

   Jorg BREPOELS (°01/09/1987)                                     FC Tamara

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 07/03/2011


   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

   Björn RAISON (°26/07/1978)                                          SV Rusticana

   Mario CROEGS (°07/07/1983)                                      VC Sluizen

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

 

   Tommy HOEVEN (°01/06/1980)                                   Het Spoor

   Andy MEEUS (°28/07/1986)                                         FC Banneux

   Joffrey DOOMEN (°03/04/1989)                                   Sporting Caetsbeek

    Gert BERGHS (°03/04/1989)                                        ZD Overath

   Metin AKSOY (°10/08/1968)                                        UD Barcelona – HECA NV

   Angelo DI VITO (°08/12/1989)                                     VK Grammenrode

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 14/03/2011

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

   Arben SARACI (°18/08/1969)                                       Ford Keroma A

   Glenn MEYERS (°25/02/1968)                                      FC Global Impact
   Kenny VANRIJT (°07/03/1983)                                     FC Beukenhof
   Yves FRANSSENS (°13/07/1983)                                  Swijsen – Schepers M80

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

 

   Peter VAN MEER (°04/06/1983)                                   FC Banneux

   Davy SCHEURMANS (°25/08/1977)                              BVC Park Houthalen

   Joost MICHIELS (°12/10/1986)                                    Het Spoor
   Wim HENDRIX (°19/03/1985)                                      Stock Bilzen
   Filip STAES (°13/08/1972)                                           Stock Bilzen

   Stijn AUSSEMS (°27/05/1987)                                     FC Tamara
   Wim SCHEPMANS (°23/10/1981)                                  VK Grammenrode
   Tommy VANSPAUWEN (°24/01/1986)                           SV Vrolingen

   Jurgen NEUTS (°05/04/1972)                                       Aviaclub

   Michiel CIELEN (°12/02/1986)                                      Cosmos Spouwen
   Murat POMAR (°05/04/1980)                                        VK Wieze Boys B

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 21/03/2011

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

   Vincent COOMANS (°08/12/1987)                                 SV De Conde

 

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

 

   Hans DRIESEN (°15/04/1983)                                       RP Products
   Koen MEUWIS (°19/04/1982)                                        FC Berg

   Michel BECKERS (°28/10/1970)                                     Kotem VV
   Yung Joon RAVESLOOT (°05/04/1966)                           VK Wieze Boys A 
   Christos RATSITSKA (°15/01/1980)                               Hellas 2000

   Geert JANS (°08/02/1976)                                            ZD Overath

   Kenny MERKEN (°09/04/1991)                                      VC Sluizen
   Geert VREUGDE (°06/06/1977)                                     VK Wieze Boys B

   Valerio LANGI (°04/03/1990)                                        VK Wieze Boys B
   Benny HOUBRIGHTS (°16/03/1981)                               VK Wieze Boys B

 

 2 . Administratieve overtredingen:
        
          Speeldag 19/02/2011
          SK Bosporus: verkeerd bloknummer 2258 ipv 2252 (2 X)
                              verkeerd stamnummer 5582 ipv 5532 (2 X)

                              verkeerd stamnummer bezoekers 8187 ipv 8147

          Speeldag 26/02/2011
          RVG Hoeselt: laattijdig scheidsrechtersblad (03/03)

          FC Tamara: laattijdig scheidsrechtersblad (04/03)

          FC Gors Opleeuw: omwisseling naam en voornaam Johnny VANHERK ipv VANHERCK Johnny
          (2 X)

          Speeldag 05/03/2011
          VK Wieze Boys A: laattijdig scheidsrechtersblad (11/03)
          VK Wieze Boys B: laattijdig scheidsrechtersblad (11/03)
          FC Olympia Tongeren : omwisseling naam en voornaam Bjorn SAREN ipv SAREN Bjorn
          Genk 96: verkeerd stamnummer 5464 ipv 5317

                        verkeerde datum (2 X)

          Speeldag 12/03/2011
          Hellas 2000: geen bloknummer
          VK Grammenrode: geen nummer doelwachter

          Speeldag 26/02/2011

          VC Sluizen: laattijdige uitslag

 

3.Ambtshalve sanctie:

          Speeldag 26/02/2011
          GENK 96: opstellen van niet speelgerechtigde speler Tommy LOPEZ-DIEGUEZ (°27/11/1980)
                          (Art 75)
          Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Tamara – Genk 96: 5 – 0 (was 3 - 2)
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

          VK Grammenrode: opstellen van niet speelgerechtigde spelers Yannick BEX (°17/03/1989),
                                      Mario HEEREN (°25/06/1984), Kim SCHROYEN (°23/10/1983) (Art 75)
          Beslissing: uitslag van de wedstrijd SV Vrolingen – VK Grammenrode: 5 – 0 (was 3 - 4)
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)


          KFC Vlam Eisden: opstellen niet speelgerechtigde speler Günör KARALI (°21/04/1984)
                                    (Art 75)
          Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Gors Opleeuw – KFC Vlam Eisden 96: 6 – 0 (was 6 - 1) 
                           
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

          RVG Hoeselt: opstellen van niet speelgerechtigde spelers Karel SCHOEFS (°01/08/1981),
                              Kenneth SCHOEMANS (°22/04/1988), Werner THEUNISSEN (°29/10/1986),
                              Gunther BRULMANS (°31/01/1985).
          Beslissing: uitslag van de wedstrijd RVG Hoeselt – Transport Jacobs: 0 - 5 (was 1 - 2)
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

          Speeldag 12/03/2011

          VC Sluizen: thuisploeg zijnde, zonder officieel afgevaardigde (terreinafgevaardigde) vanaf de
                             52 min

          Beslissing: gebrek aan organisatie (beperkt)
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

4.Kostenbedoening
    BVC Park Houthalen: (I) € 5,00 + (II) € 2,50 + (IV,1) € 5,00: totaal € 12,50
   Kanaalboys Rotem: (I) € 5,00
   Century Hasselt: (I) € 5,00

   SK Bosporus: (I) € 5,00 + (IV,2) € 5,00 (2,50 X 2) + 5,00 (2,50 X 2) + 2,50: totaal € 17,50

   VK Wieze Boys A: (II) € 5,00 + 7,50 (verschijningskosten scheidsrechter) + (IV,1) 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 20,00

   FC Berg: (II) € 12,50 + 12,50 + 12,50 + 6,25 + 2,50 +   2,50 + 12,50 (verschijningskosten scheidsrechter) + 2,50 + (IV,1) € 5,00: totaal € 68,75

   VC Sluizen: (II) € 37,50+ 5,00 (verschijningskosten    scheidsrechter) + (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 2,50 + (IV,3) € 25,00: totaal € 80,00
   SV De Conde: (II) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 : totaal € 10,00
   FC Tamara: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 12,50
   SV Rusticana: (IV,1) € 5,00
   Het Spoor: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
   FC Banneux: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00

    Sporting Caetsbeek: (IV,1) € 5,00
   ZD Overath: (IV,1) € 5,00 + 5,00: total € 10,00

   UD Barcelona – Heca NV: (IV,1) € 5,00

   VK Grammenrode: (IV,1) € 5,00 + 5,00 +(IV,2) € 2,50 + (IV,3) € 12,50 + 12,50 + 12,50: totaal
                               € 50,00
   Ford Keroma A: (IV,1) € 5,00

   FC Global Impact: (IV,1) € 5,00

   FC Beukenhof: (IV,1) € 5,00

   Swijsen – Schepers M80: (IV,1) € 5,00
   Stock Bilzen: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
   SV Vrolingen: (IV,1) € 5,00

   Aviaclub: (IV,1) € 5,00

   VK Wieze Boys B: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 22,50
   Cosmos Souwen: (IV,1) € 5,00
   RP Products: (IV,1) € 5,00

   Kotem VV: (IV,1) € 5,00

   Hellas 2000: : (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 7,50
   RVG Hoeselt: (IV,2) € 2,50 + (IV,3) € 12,50 + 12,50 + 12,50 + 12,50: totaal € 52,50
   FC Gors Opleeuw: € 5,00 (2,50 X 2)
   FC Olympia Tongeren: (IV,2) € 2,50

   Genk 96: (IV,2) € 2,50 + 5,00 (2,50 X 2) + (IV,3) € 12,50: totaal € 20,00
   KFC Vlam Eisden: (IV,3) € 12,50

5.Mededelingen:
   De aandacht van de clubs wordt gevestigd op de volgende Art van het Inwendig Reglement:
   Art 26: Beperkingen inzake opstelling van nieuwe spelers
   Art 27: Transfermogelijkheden met o.a. het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing
              voor KLBS van 01 tem 30/04
   Art 75: Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden


   Op het ogenblik van het verschijnen van dit Week – End was het scheidsrechtersblad van de
   wedstrijd SK Bosporus – KFC Vlam Eisden 12/03/2011 nog niet in mijn bezit.


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 06/04/2011