23/11/2011

WEEK - END 07 / 2011-2012

Ook dit week-end bevat belangrijke informatie. Lees het aandachtig!

WEEK-END 07/2011-2012

                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 23 november 2011

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 21/11/2011 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marc Smets en Valère Mantels
Verontschuldigd: Bart Nelissen
Afwezig: Roger Vernijns

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 30/11/2011 voor Beker en Competitie

TWEE (02) speeldagen
Omer COBAN (°21/12/1980)                                                        KFC Vlam Eisden
                                      
EEN (01) speeldag

Benny JANSSENS (°31/12/1972)                                                  Transport Jacobs
                                    
In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 06/12/2011.

II.Comité Sport & Disciplin e


Aanwezig : Roger Cleuren, Ferand Oeyen, Dominique Peeters, waarnemer Willy Poosen (SC) en
                secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marc Martens

Uitsluiting van en incidenten met speler Stefan NULMANS (°29/03/1986) van Cosmos Spouwen bij de wedstrijd Cosmos Spouwen – VC Sluizen van 05/11/2011

Opgeroepen:
Scheidsrechter
Cosmos Spouwen: speler Stefan NULMANS (°29/03/1986)
                             spelers Kristof STASSEN (°26/12/1981) en Renaud CLEUREN (°20/04/1984) -
                            vrijblijvend  
                            afg. thuisploeg Wouter LOIX (°08/04/1982) - vrijblijvend
Aanwezig: speler Stefan NULMANS (°29/03/1986) en scheidsrechter

Beslising: speler Stefan NULMANS (°29/03/1986) VIJF (05) speeldagen geschorst voor beker
               en competitie vanaf 30/11/2011
Kosten:verschijningskosten scheidsrechter ten laste van Cosmos Spouwen
Boete: ongepaste houding ten opzichte van de scheidsrechter, zie kostenbedoening (IV,4)

Incident bij de wedstrijd VC Sluizen – Swijsen Schepers M80 van 22/10/2011

Opgeroepen:
Scheidsrechter
VC Sluizen: afg thuisploeg Frank SMEETS (°01/08/1965)
Swijsen Schepers M80:afg bezoekers Guido PEETERS (°16/01/1961)  
Aanwezig: beide afgevaardigden
Verontschuldigd: scheidsrechter

Beslissing: geklasseerd zonder gevolg
  
Behandeling in gevolge aantekening van verzet tegen de voorgestelde minnelijke schikking naar aanleiding van de uitsluiting van speler Vasco KAMARA (°24/11/1968)
bij de competitiewedstrijd FC Olympia Tongeren – Ford Keroma A van 22/10/2011

Opgeroepen
Scheidsrechter
Ford Keroma A: speler Vasco KAMARA (°24/11/1968)
                        afg bezoekers Eduardo SPALANCA (°27/12/1955) - vrijblijvend
Aanwezig: speler
Verontschuldigd: scheidsrechter

Beslissing: speler Vasco KAMARA (°24/11/1968) EEN (01) speeldag geschorst voor beker en
                 competitie vanaf 30/11/2011

Behandeling in gevolge aantekening van verzet tegen de voorgestelde minnelijke schikking naar aanleiding van de uitsluiting van speler Vasco KAMARA (°24/11/1968)
bij de bekerwedstrijd Ford Keroma A - FC Olympia Tongeren van 29/10/2011

Opgeroepen
Scheidsrechter
Ford Keroma A: speler Vasco KAMARA (°24/11/1968)
                       afg thuisploeg Eduardo SPALANCA (°27/12/1955) - vrijblijvend
Aanwezig: speler en scheidsrechter

Beslissing: speler Vasco KAMARA (°24/11/1968) TWEE (02) speeldagen geschorst voor beker
              
   en competitie vanaf 30/11/2011
Kosten :verschijningskosten scheidsrechter ten laste van Ford Keroma A

III.Provinciale Commissie (beheerszaken)

 

Aanwezig : de aanwezigen vermeld onder I & II

1. Verslag vorig zitting dd. 08/11/2011: goedgekeurd

2. Briefwisseling: schrijven Ethias - factuur verzekering scheidsrechters en bestuursleden KLBS

                          schrijven secretaris gc Gabriele TUPITTI (Ford Keroma ) - verzet tegen de
                          voorgestelde minnelijke schikkingen: zie II hiervoor
                                 
3. Beker KLBS
      1/8 finale
      Deze wedstrijden worden gespeeld op 17/12/2011
      (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)
      14u30 Ford Keroma A – Swijsen Schepers M80

      15u00 FC Global Impact– VC Sluizen

      14u30 Kotem VV – VK Wieze boys A

      14u30 Welkenhuysen Tuinwijk – Aviaclub

      14u30 FC Banneux – Genk 96

      14u30 VK Wieze boys B - Century Hasselt

      14u30 Cosmos Spouwen - UD Barcelona HECA NV
      14u30 Stock Bilzen – RP Products

4. Procedures afgelasting wedstrijdenen
    De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste
    ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.

    In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een
    algemene afgelasting.
    Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.    

5. Beschikbaarheid van de terreinen
    Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
    eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
    thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET
    algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB).
 
6. Procedure voorafgaande keuring
    Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient

     contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor
     zaterdagmorgen 10u30.

    
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
    Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de
    scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

7. Scheidsrechterskosten bij afkeuring van een terrein
    Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
    10 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

 8. Laattijdige betalingen 1ste factuur 2011 - 2012

    Bij niet ontvangst van de betaling van hun 1ste factuur 2011-2012 op uiterlijk
    25/11/2011 zal de procedure aanleg tot schrapping tegen de volgende clubs gestart
    worden:
    FC Klotbroek
    Genk 96

    VK Grammenrode

9. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het
    doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB. Maw zij zijn
    verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die jaarlijks (eind
    november/begin december) worden opgestuurd door de VLB en het gedurende het jaar
    toevoegen en/of het schrappen van leden.

10. Gele en rode kaarten
     De scheidsrechter moet alle gegeven gele en rode kaarten op het wedstrijdblad vermelden.
     Elke poging tot beinvloeding is uit den boze en zal streng gestraft worden.

11. Prioriteit van uitrusting

     Indien twee ploegen dezelfde basisuitrusting (vermeld op de website KLBS) hebben dient bij de
     onderlinge duels de thuisploeg van uitrusting te wisselen.

IV. Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 14/11/2011

    Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
    Andy DELPORTE (°02/01/1984)                                                           FC Olympia Tongeren
    Jeroen BROEKMANS (°18/04/1986)                                                     VV Voeren

    Steve ROSMEULEN (°22/12/1983)                                                       VC Sluizen
    Ben MONARD (°06/02/1981)                                                               VK Grammenrode

                                             
    Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

    Peter LOWIST (°17/03/1974)                                                               SV Rusticana

    Rik PEETEN (°17/11/1986)                                                                   SV De Conde
    Nicolo MAZZA (°16/09/1985)                                                               Kotem VV

    Jean-Marie GERIN (°16/01/1966)                                                         Kotem VV

    Mario CROEGS (°07/07/1983)                                                              VC Sluizen

    Nordin ADBI (°01/03/1969)                                                                 FC Global Impact

    Geert VREUGDE (°06/06/1977)                                                            VK Wieze Boys B

    Jens VAN GEEL (°02/09/1985)                                                             Swijsen Schepers M80

    Jurgen NEUTS (°05/04/1972)                                                               Aviaclub          
                          

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 21/11/2011

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

   Vincent COOMANS (°08/12/1987)                                                          SV De Conde

   Michel BECKERS (°28/10/1970)                                                             Kotem VV

   Maarten VROLIX (°29/05/1984)                                                             ZD Hansa Flex

   Kevin STEUTELINGS (°08/09/1987)                                                        Kanaalboys Rotem
                     

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Andy THUWIS (°15/06/1984)                                                                 FC Banneux                                                            

   Kris VANDEWEYER (°15/05/1984)                                                            VK Wieze Boys A
   Joffry BUVENS (°01/11/1987)                                                                 Ford Keroma B
   Steven WILBERTS (°17/02/1984)                                                           Century Hasselt
   Pieter GAENS (°05/12/1985)                                                                  VV Voeren
   Antonio PENTIFALLO (°24/07/1983)                                                        Genk 96

   Peter BELLEFROID (°08/08/1987)                                                           FC Gors Opleeuw

   Kurt CONINX (°02/10/1977)                                                                   ZD Hansa Flex

   Wesley OBEN (°05/09/1980)                                                                  Weerstand Zonhoven

                                             

2 . Administratieve overtredingen

   Speeldag 12/11/2011
   FC Heideweelde: verkeerd aanvangsuur

   OH Bergmans: geen terreinbenaming

                         naam en voornaam omgewisseld Mohamed DARI ipv DARI Mohamed (2 X)

                         verkeerde geboortedatum Kevin MOREIRA (°01/08/1989) ipv (°10/08/1989)

   VNA Winterslag: verkeerd stamnummer 5690 ipv 5390

 

     Speeldag 19/11/2011
   VV Voeren: laattijdige uitslag
   FC Gors Opleeuw: laattijdige uitslag   

3.Ambtshalve sanctie:

   Speeldag 19/11/2011
   ’t Siebelke Romershoven: scheidsrechtersblad niet tijdig beschikbaar
   Boete: gebrek aan organisatie (beperkt)

  

4.Kostenbedoening
   KFC Vlam Eisden: (I) € 5,00
   Transport Jacobs: (I) € 5,00
   Cosmos Spouwen: (II) € 5,00 + 12,50 + 15,00 (verschijningskosten scheidsrechter): totaal € 32,50
   Ford Keroma A: (II) € 5,00 + 5,00 + 22,50 (verschijningskosten scheidsrechter): totaal € 32,50
   FC Olympia Tongeren: (IV,1) € 5,00
   VV Voeren: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 12,50
   VC Sluizen: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00

   VK Grammenrode: (IV,1) € 5,00
   SV Rusticana: (IV,1) € 5,00

   SV De Conde: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00

   Kotem VV: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + 5,00: totaal € 15,00

   FC Global Impact: (IV,1) € 5,00

   VK Wieze Boys B: (IV,1) € 5,00
   Swijsen Schepers M80: (IV,1) € 5,00

   Aviaclub: (IV,1) € 5,00
   ZD Hansa Flex: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal: € 10,00

   Kanaalboys Rotem: (IV,1) € 5,00
   FC Banneux: (IV,1) € 5,00

   VK Wieze Boys A: (IV,1) € 5,00

   Ford Keroma B: (IV,1) € 5,00

   Century Hasselt: (IV,1) € 5,00

   Genk 96: (IV,1) € 5,00
   FC Gors opleeuw: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 7,50

   Weerstand Zonhoven: (IV,1) € 5,00
   FC Heideweelde: (IV,2) € 2,50
   OH Bergmans: (IV,2) € 2,50 + 5,00 ( 2 X 2,50) + 2,50: totaal € 10,00

   VNA Winterslag: (IV,2) € 2,50
   ’t Siebelke Romerhoven: (IV,3) € 25,00

 

5.Mededelingen

  De Bijzondere Algemene Vergadering gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie gaat door op
  23/01/2012 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt.
  Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club).
  Boete bij afwezigheid: €12,50.


  Op het ogenblik van de verschijn ing van dit week–end waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden
  Genk 96 – FC Tamara (12/11/2011) en Cosmos Spouwen – Stock Bilzen (19/11/2011) nog niet in
   mijn bezit.     
 
   


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 07/12/2011