05/10/2005

Week-End 3/2005-2006

Info nr.3 ter beschikking met onder meer de lijst van de clubs welke zich plaatsten voor de volgende ronde in de Beker (onder voorbehoud van klachten en/of sancties)

                                               WEEK-END(3/2005-2006)

 

                                                                           Hasselt,5 oktober 2005.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.03/10/2005 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns,

         Jean Brebels, Roger Cleuren, Fernand Oeyen en Val?re Mantels.

Verontsch : Kris Asnong en Robert Caubergh.

 

1.Vorig verslag:verslag zitting 19/09/05 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

-          FC Banneux in verband met spelen op kunstgrasveld

-          KBVB aangevraagde lijst inhoud verbandkist

 

3.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

        

         Geschorst vanaf 12/10/05

 

         ??n (1) speelzaterdag

         Kim MOMMEN(?11/04/79)                                  FC Gors Opleeuw

         Eddy DIRIX(?03/02/67)                                    Cosmos Spouwen

         Johan SWERTS(?20/06/68)                               Merem Bilzen

 

4.Scheidsrechtersverslagen:

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 12/10/05

 

a) Verslag ref Karafotiou wedstrijd Mondeoflowers-VC Mireille van 17/09/05

         Uitsluiting speler Yilmaz AKPINAR(?30/06/68) van Mondeoflowers.

         Opgeroepen: speler en ref. Vrijblijvend afgev.R.Engin van Mondeoflowers.

         Aanwezig: enkel scheidsrechter.Speler in de loop van de zitting, dus

         laattijdig, telefonisch verontschuldigd door bestuurslid.

         Uitspraak:

Speler Yilmaz AKPINAR wordt ter zitting, dus met onmiddellijke ingang geschorst tot en met het einde seizoen 2005 ? 2006, dit is 30/06/2006.

         Boete: 5 + 6(versch.kosten) + 2,50(afwezig zonder tijdige verontsch.) = ? 13,50

         lastens clubs FC Mondeoflowers.

 

b) Verslag ref.Vrijens wedstrijd Ford Keroma B-OH Rus Games van 10/09/05

         Uitsluiting speler ?nder UYAR(?18/03/85) van Ford Keroma

         Opgeroepen: speler en ref. Vrijblijvend: afgev.Spalanca van Ford Keroma en

         afgev.Gagliardi van OH Rus Games met tevens verzoek tot aanwezigheid:

         speler/slachtoffer van OH Rus Games.

         Aanwezig: afgev.Gagliardi en speler Fabio PROFETA (slachtoffer).Afgev.Spalanca

         en scheidsrechter verontschuldigd. Speler UYAR afwezig zonder verontschuldiging.

         Uitspraak:

         Speler ?nder UYAR geschorst voor acht(8) speelzaterdagen.

         Boete: 5 + 2,50(afwezig oproeping zonder verontsch.) = ? 7,50 lastens club Ford

         Keroma.

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speelzaterdag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 26/09/05:

         Jozef NEUTELAERS(?09/02/53)                          VK Grammenrode

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd:

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten verschillende wedstrijd:

        

         Bart HABRAKEN(?07/10/85)                               OH Rus Games

         Ramses CHIRAS(?25/01/75)                              Hellas 2000

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Mario CORONA(?19/10/84)                                Ford Keroma

         Jean LATHOUWERS(?27/05/58)                          Merem Bilzen

         Kenneth VANOPPEN(?26/08/83)                         Merem Bilzen

 

 

6.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 10/09/05:

         C.S.Italiano: uitslag laattijdig + foutief stamnummer

         Hellas 2000: geen terreinbenaming

         Century Hasselt: geen terreinbenaming

         ZD Overath: s-blad laattijdig, ontvangen 14/09

         Sporting Caetsbeek: s-blad laattijdig, ontvangen 14/09

         FC Mondeoflowers: als bezoekende ploeg laattijdig aanwezig (14u47)

 

         Speeldag 17/09/05:

         FC Mondeoflowers: reeksvermelding onvolledig

         Century Hasselt: geen terreinbenaming

         Wieze Boys B: naam (gelegenheids)scheidsrechter niet vermeld

         Merem Bilzen: geen bloknummer/geen adres gelegenheidsscheidsrechter

                   en blad niet door hem afgetekend.

         CBW Zonhoven: geen adres gelegenheidsscheidsrechter.

         BVC Park Houthalen: s-blad laattijdig, ontvangen 21/09

         SV Vrolingen: laattijdige FF

 

   Kostenbedoening

         FC Gors Opleeuw:      ? 5,00

         Cosmos Spouwen:     ? 5,00

         Merem Bilzen: 5+5+5+2,50 = ? 17,50

         VK Grammenrode:      ? 5,00

         OH Rus Games:         ? 5,00

         Hellas 2000:             5+2,50 = ? 7,50

         Ford Keroma:            ? 5,00

         CS Italiano:              5+2,50 = ? 7,50

         Century Hasselt:       2,50+2,50 = ? 5,00

         ZD Overath:             ? 2,50

         Sporting Caetsbeek: ? 2,50

         FC Mondeoflowers:    2,50+5 = ? 7,50

         Wieze Boys:             ? 2,50

         CBW Zonhoven:        ? 2,50

         BVC Park Houthalen: ? 2,50

         SV Vrolingen:           ? 5,00 aan KLBS

                                      20+50 = ? 70,00 aan BM Knapen

 

        

 

7.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 10/09/05:

C.S.Italiano : opstellen spelers Giuseppe SALVAGGIO(?20/01/71), Silvio SOLLAI

(?27/07/73) en Ernesto CUCCIARRE(?06/03/81), allen nog niet speelgerechtigd dd.wedstrijd.

Sanctie : wedstrijd CS Italiano-Merem Bilzen uitslag 1-2 wordt 0-5

Boete : 3 x 12,50 = ? 37,50 lastens club C.S.Italiano

 

Speeldag 17/09/05 :

C.S.Italiano : 1) opstellen speler Massimo SULMONA(?18/04/60) geschorst wegens

twee gele kaarten, cfr. Weekend 2 punt 5.

                   2) opstellen speler Salvatore ROMEO(?16/03/79) nog niet speelge-

rechtigd dd.wedstrijd.

Sanctie : speler Massimo SULMONA wordt geschorst voor 1 speelzaterdag vanaf

12/10/05

wedstrijd VNA Winterslag B-CS Italiano uitslag 3-3 wordt 5-0, winstpunten

aan VNA Winterslag B

Boete : 2 x 12,50 = ? 25,00 lastens club C.S.Italiano

 

CBW Zonhoven : opstellen speler Glen GULIX(?13/01/83) nog niet speelgerechtigd dd.

wedstrijd.

Sanctie : wedstrijd CBW Zonhoven-Ford Keroma B uitslag 2-2 wordt 0-5, winstpunten

aan Ford Keroma B

Boete : ? 12,50 lastens club CBW Zonhoven.

 

8.Vermaning:

         Herhaling van vermaning aan club BVC Park Houthalen in verband met afgevaardigde

         Danny FRANCKEN.Zie Weekend 2 punt 8

 

9.Beker:

         Hierna de 21 winnaars van de 1/16 finale van de KLBS-Beker. Zoals vooraf gemeld

         gaan van deze 21 ploegen enkel de 15 winnaars met het beste resultaat door naar de

         volgende ronde samen met Kotem VV (vrijgesteld 1ste ronde als bekerwinnaar vorig

seizoen).

Rangschikking volgens punten/doelpuntensaldo/gemaakte doelpunten/tegendoelpunten

Gaan door naar de volgende ronde:

1.Wieze Boys A         6/+10

2.AFI Waterschei      6/+8/10/2

   FC Heideweelde     6/+8/10/2

4.RP Products                    6/+8/8

5.Welkenhuyzen        6/+7

6.Heylen Bricks         6/+6/10/4

   OH Rus Games       6/+6/10/4

   ZD Overath           6/+6/10/4

9.Vlam Eisden           6/+6/7/1

   Century Hasselt     6/+6/7/1

11.SV De Conde        6/+4

12.VNA Winterslag B 4/+4

13.FC Friuli              4/+2/7

14.C.Steegen           4/+2/5

15.Olymp.Tongeren   4/+2/4

 

De andere 6 winnaars vallen af wegens minder goed resultaat:

         Wieze Boys B(3/+5), FC Berg en Ford Keroma B(beide:3/+3), CBW Zonhoven

         (3/+0), BVC Park Houthalen en Ford Keroma A(2/+0)

 

Behoudens klachten of ambtshalve sancties worden de eerste 15 + Kotem VV

opgenomen voor de lottrekking van de 1/8 finale.

Lottrekking : zitting 17/10/05

Wedstrijden: 17/12/05

 

10) Mededelingen

 

a) Verslagen/teksten op de eigen website van de club:

We ontvangen meldingen dat bij sommige clubs in de teksten/verslagen zoals weergegeven op de eigen website de sportiviteit ten aanzien van tegenstrevers

soms ver te zoeken is.

Ondanks de bestaande links kan KLBS niet verantwoordelijk geacht in deze.

Diegene die niet akkoord kan gaan met bepaalde teksten kan best reageren ter

attentie van de schrijver ervan.

 

b) Op vraag ontvingen we van de KBVB een lijst houdende de samenstelling van de inhoud van

         de verbandkist:

-          steriel gaas ? compressen 5, 7 en 10 cm

-          gaasrollen (niet noodzakelijk steriel) 5, 7 en 10 cm

-          inox schaar ( of set, inclusief tangen)

-          steriel verpakte kleefpleisters

-          kleefband

-          hemostatische watten of wieken ter behandeling neusbloedingen

-          ontsmettingsmiddel onder vorm van oplossing

-          driehoeksverband

-          veiligheidsspelden

-          pneumatische spalken(1 bovenste lid/1 onderste lid)

-          ijs

tot zover de tekst welke dateert van 1994

Bovendien dient er een draagberrie aanwezig te zijn.

 

c) Club FC Banneux liet weten kortelings te willen gebruik maken van een terrein in

kunstgras.

Volgens de reglementen is het spelen op kunstgras, mits een correcte aanleg, toegelaten aan alle clubs, behalve deze van 1ste nationale.

Vanzelf brengt het spelen op kunstgras een aantal voorschriften met zich, zoals onder meer het gebruik van geschikt schoeisel.

Een omschrijving hieromtrent werd inmiddels bekomen van de club.

         Het comit? heeft hieromtrent ter verduidelijking nog een paar vragen gericht aan de

KBVB. Zodra de bevraging is toegelicht wordt er contact genomen met de club met het

oog op een keuring en richtlijnen over de voorziene terreinwijziging.

 

d) Zending scheidsrechtersbladen:

         Een aantal clubs wordt gevraagd de nodige aandacht te besteden aan het tijdig

         verzenden van het scheidsrechtersblad.

Dit blad (enkel het bovenste originele luik) dient op het secretariaat ? en niet aan de voorzitter! -  toe te komen ten laatste de dinsdagavond na de wedstrijd.

         Gebruik steeds een prior zegel en bezorg de omslag tijdig op de post.

 

e) De VLB organiseert een zogenaamde kaderdag ?Sport zonder wapens?   en dit te Antwerpen

op vrijdag 11 november 2005.

Deze kaderdag biedt een gevarieerd aanbod aan sportgerelateerde bijscholingsonder-

werpen gepresenteerd door deskundige sprekers:

Onder meer: stretching/zin of onzin? ? Wordt trainer ? Sportwetgeving ? Voeding en

Sportdranken ? Sport en kankerbestrijding ? Seks en Sport ? Doping ? Spelen met

?pijn? ? Alcohol en sport ? Vergadertechnieken.

Programma zelf samen te stellen.Voor leden ? dag: ? 5 en 1/1 dag ? 8.Mogelijkheid tot lunch. Info zie ook VLB.

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 19/10/05.