05/12/2012

WEEK - END 07 / 2012 - 2013

Vergeet niet in te schrijven voor de uiteenzetting over de Collectieve Sportverzekering via de VLB op maandag 10/12/2012 in GENK (Zwartberg)

De winter klopt aan, neem tijdig uw voorzorgen voor het vrijwaren van uw accommodatie! 

                            WEEK-END 07/2012-2013
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 05 december 2012.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 04/12/2012 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw, Boekstraat 130, 3500 Hasselt

 

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Aanwezig : Marc Smets, Marc Martens, gelegenheidsbestuursleden van FC Beukenhof en
                SK Bosporus

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 12/12/2012 voor Beker en Competitie

TWEE (02) speeldagen

Naim ABIDAR (°07/12/1986)                                                            Kotem VV

Omer KATAR (°04/07/1978)                                                             SK Bosporus

EEN (01) speeldag

Brahim ABERHIL (°21/11/1979)                                                        Genk 96

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 17/12/2012.

Verslagen waarvoor geen voorstel minnelijke schikking :

Verslag betreffende de uitsluiting van speler Patrik GIELEN (°09/03/1987) – FC Tamara bij de wedstrijd SV Rusticana – FC Tamara van 24/11/2012.

Deze zaak wordt opgeroepen op de zitting van het Comité Sport en Discipline op 17/12/2012.

II.Comité Sport & Discipline

Aanwezig : Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Dominique Peeters gelegenheidsbestuursleden van
                Weerstand Zonhoven en FC Gors Opleeuw, als waarnemer Willy Poosen (SC) en
                secretaris Benny   Croes

Uitsluitingen van speler Peter ADAMS (°14/02/1985) – FC Olympia Tongeren en speler Erdi TASDELEN (°14/01/1988) – FC Heideweelde bij de wedstrijd
FC Olympia Tongeren – FC Heideweelde van 10/11/2012

Opgeroepen : scheidsrechter
                    FC Olympia Tongeren: speler Peter ADAMS (°14/02/1985)
                                                     afgevaardigde thuisploeg Laurent NELISSEN – vrijblijvend
                    FC Heideweelde: speler Erdi TASDELEN (°14/01/1988)

                                             afgevaardigde bezoekers Jean-Hubert VISSERS - vrijblijvend

Aanwezig : speler Erdi TASDELEN (°14/01/1988)

Verontschuldigd : scheidsrechter

Afwezig : speler Peter ADAMS (°14/02/1985)


Beslissingen: speler Peter ADAMS (°14/02/1985) – FC Olympia Tongeren   geschorst voor
                              DRIE (03) speeldagen Beker en Competitie vanaf 12/12/2012
                    speler Erdi TASDELEN (°14/01/1988) – FC Heideweelde geschorst voor
                              TWEE (02) speeldagen Beker en Competitie vanaf 12/12/2012
                    Boete:FC Olympia Tongeren niet gerechtvaardigd afwezig ter zitting

Uitsluiting van speler Danny ROBBEN (°11/03/1971) – FC Beukenhof - en ongepast gedrag (intimidatie) vanwege speler X - FC Beukenhof aan het adres van de scheidsrechter na de wedstrijd FC Beukenhof – Het Spoor van 10/11/2012.


FC Beukenhof maakte de gegevens van speler X bekend. Het betreft speler Stijn SIMONS (°19/07/1975)


Opgeroepen: scheidsrechter

                    FC Beukenhof: spelers Danny ROBBEN (°11/03/1971) en speler X (Stijn SIMONS
                                          (°19/07/1975))

                                          voorzitter Tom VAN DIEST (°14/02/1976)
                                          secretaris g.c. Bert SCHROYEN (°18/12/1976)

                                          Afg thuisploeg Jozef STROUWEN (°10/05/1940) - vrijblijvend

Aanwezig: Allen,  behalve speler X (Stijn SIMONS (°19/07/1975))

 

Beslissingen : : speler Danny ROBBEN (°11/03/1971)– FC Beukenhof - geschorst voor
                               TWEE (02) speeldagen Beker en Competitie vanaf 12/12/2012
                       speler Stijn SIMONS (°19/07/1975) – FCBeukenhof - geschorst voor
                               ACHT (08) speeldagen Beker en Competitie vanaf 12/12/2012
                      Boetes: uitdagend/onsportieg gedrag tov de scheidsrechter na de wedstrijd
                                  niet gerechtvaardigd afwezig ter zitting
 

Kosten : verplaatsingskosten van de scheidsrechter (€ 12,50)


III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig : Marc Smets, Marc Martens, Roger Cleuren, Valère Mantels, Dominique Peeters, Fernand Oeyen als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

1. Verslag vorige zitting 19/11/2012 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven SV Vrolingen en VC Sluizen: kalenderwijzigingen (zie III, 5)
    - Mail FC Beukenhof: (zie II, bekendmaking gegevens speler X)

3. Schorsing K FC Vlam Eisden
    Ingevolge wanbetaling wordt K FC Vlam Eisden geschorst voor onbepaalde duur,
    voor al zijn wedstrijden vanaf 12/12/2012 en dit tot de openstaande betaling
    vereffend is of tot schrapping van de Club beslist wordt op de Bijzondere Algemene
    Vergadering (21/01/2013).

4. Beker (1/8 ste finales)

      Wedstrijden gespeeld op 15/12/2012 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

     14u30 Century Hasselt – Pool Keroma B
     13u00 FC Olympia Tongeren - RP Products

     14u30 FC Banneux - VK Wieze Boys A
     14u30 Het Spoor - Mees 80

     14u30 VV Voeren - SV Rusticana

     14u30 FC Berg – Kotem VV
     14u30 Welkenhuyzen Tuinwijk – Pool Keroma A
     14u30 Eisden Cité - FC Heideweelde

 

5. Kalenderwijziging

    De te herspelen wedstrijd VV Voeren – Genk 96 van 29/09/2012 zal gespeeld worden
    op 22/12/2012 om 14u30


    De wedstrijd SV Vrolingen – VC Sluizen van 02/03/2013 zal gespeeld worden op
    15/12/2012 om 14u30

6. In orde brengen terreinen
    De clubs worden eraan herinnerd dat zij, die thuisclub zijn, verantwoordelijk zijn
    voor het in orde brengen van de terreinen. Zij zullen alle maatregelen nemen zodat
    de wedstrijden ook bij winterse omstandigheden kunnen doorgaan. (o.a. lijnen
    sneeuwvrij maken bij lichte sneeuwval)

7. Procedures afgelasting wedstrijden
    De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste
    ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.

    In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een
    algemene afgelasting.
    Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

8. Beschikbaarheid van de terreinen
    Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met
    de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken
    voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste
    ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB).
 
9. Procedure voorafgaande keuring
    Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient

    contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor
    zaterdagmorgen 10u30.
   
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
    Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de
    scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

10. Scheidsrechterskosten bij afkeuring van een terrein
    Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
    11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

11. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn

    voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB.
    Maw zij zijn verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die

    jaarlijks (eind november/begin december) worden opgestuurd door de VLB en het
    gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.

12. INTERACTIEVE UITEENZETTING “CLINIC” OVER DE VLB – SPORTVERZEKERING

     Spreker : Bart Hannes (Ethias)

    Waar : Cafetaria KFC Zwartberg (Transport Jacobs) ,
           G Gallopinstraat z/n 3600 GENK (Zwartberg)

Wanneer : Maandag 10 december 2012 om 19u30

 

     Inschrijven : voor 08/12/2012bij de VLB
                     via de VLB website www.vlaamse-bedrijfssport.be
                     via de link in de electronische VLB Nieuwsbrief 10 – 2012
                     via Tel: 03/2860736

 

    De deelname is GRATIS


Organisatie
: VLB in samenwerking met KLBS Voetbal en Transport Jacobs

    Waarom deelnemen?

    Over verzekeringen weet je nooit te veel, dus ook niet over de collectieve
    sportverzekering van de VLB bij Ethias

    Je h eb vragen bij je sportverzekering!

    Hoe zijn we verzekerd via VLB?
    Wat is een ongeval?
    Wat is aansprakelijkheid?
    Welke risico’s zijn gedekt en welke niet gedekt?

    In deze uiteenzetting krijg je een antwoord op deze en je andere vragen.

    Maak gebruik van deze enige gelegenheid, mis deze unieke kans niet!

Heb je nog vragen aarzel niet de VLB of de secretaris KLBS Voetbal te contacteren


13. Tussentijdse rekeningen

    Van de hiernavolgende clubs werd de betaling van de tussentijdse rekening NOG NIET
    ontvangen op 04/12/2012 (uiterste datum ontvangst betaling was 23/11/2012).
    Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50, boete die zal verdubbeld worden bij
    niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 21/12/2012.

    Ataspor
    Eisden Cité
    SK Bosporus

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 26/11/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Devlin THIJS (°27/05/1988)                                                     FC Tamara

   Fabrice MARIMOUTOU (°07/06/1990)                                        UD Barcelona

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Augustin LOPEZ-RUIZ (01/11/1986)                                         Century Hasselt

   Stijn PIETTE (°20/08/1979)                                                     Century Hasselt

   Roberto SARLI (°26/07/1988)                                                  FC Heideweelde

   Cihan YILMAZ (°23/03/1988)                                                   FC Heideweelde

   Giuliano RUSSO (°08/12/1971)                                                Welkenhuysen Tuinwijk

   Jeroen VANKRUNKELSVEN (°11/03/1980)                                 SV De Conde

   Michel BECKERS (°28/10/1970)                                                Kotem VV

   Ioannis GOUNARIS (°22/08/1977)                                            Hellas 2000

   Kevin SILKENS (09/11/1986)                                                   Kanaalboys Rotem

   Inan KARACA (°21/07/1982)                                                    Pool Keroma B

   Gunther BRULMANS (°31/01/1985)                                           ’t Siebelke Romershoven

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen Competitie vanaf 03/12/2012

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten (ZESDE (06) gele kaart:
   Kenny VANRIJT (°07/03/1983)                                                 FC Beukenhof

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 03/12/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Kris VANDEWEYER (°15/05/1984)                                            VK Wieze Boys A

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Andy MARTENS (°21/08/1980)                                                 SV De Conde
   Mathias NEELEN (°10/11/1985)                                                VK Wieze Boys A

   Stany Konings (°18/01/1979)                                                   Century Hasselt

   Christos TSIAFLAKIS (°22/12/1989)                                          Hellas 2000
   Mickaël SALLAERTS (°12/09/1993)                                            Mees 80
   Jeroen SANTERMANS (°07/04/1986)                                          Mees 80

2.Administratieve overtredingen:
        
   RECHTZETTING

   Rechtzetting wat betreft ATASOR : de naam van het bestuurslid is Dogan DEMIRTAS en NIET
   Demirtas DOGAN zoals verkeerdelijk doorgegeven werd bij de aanvang van de competitie.

  Gelieve derhalve de volgende wijzigingen aan te brengen:
   Week-End 04/2012-2013
   IV,2 Administratieve overtredingen:

   Speeldag 29/09/2012
   Schrappen: naam en voornaam omgedraaid: Dogan DEMIRTAS ipv Demirtas DOGAN (4X)

   Speeldag 06/10/2012

   Schrappen: naam en voornaam afgevaardigde omgedraaid: Dogan DEMIRTAS ipv Demirtas
   DOGAN (5X)

   IV,5 Kostenbedoening
   lezen: Ataspor: (I) € 12,50 + (IV,2) € 7,50 (2,50 X 3): totaal € 20,00 ipv FC Ataspor:
             (I) € 12,50 + (IV,2) € 7,50 (2,50 X 3) + 10,00 (2,50 X 4) + 12,50 (2,50 X 5): totaal
             € 42,50

   Week-End 05/2012-2013
   IV,2 Administratieve overtredingen:

   Speeldag 13/10/2012
   Schrappen: naam en voornaam afgevaardigde omgewisseld: Dogan DEMIRTAS ipv Demirtas
   DOGAN (6X)

   IV,4 Kostenbedoening
   lezen: Ataspor: (I) € 5,00 ipv Ataspor: (I) € 5,00 + (IV,2) € 15,00 (2,50 X 6): totaal
             € 20,00

   Week-End 06/2012-2013
   IV,2 Administratieve overtredingen:

   Speeldag 27/10/2012
   Schrappen: naam en voornaam afgevaardigde omgewisseld: Dogan DEMIRTAS ipv Demirtas

   DOGAN (8X)

   Speeldag 03/11/2012

   Schrappen: naam en voornaam afgevaardigde omgewisseld: Dogan DEMIRTAS ipv Demirtas
   DOGAN (9X)

   Schrappen: naam en voornaam afgevaardigde omgewisseld: Dogan DEMIRTAS ipv Demirtas
   DOGAN (10X)

   IV,4 Kostenbedoening
   lezen: Ataspor: (IV,2) € 5,00 + 5,00 + 2,50 + 5,00 (2,50 X 2) + (IV,3) € 12,50: totaal
                            € 30,00
ipv Ataspor: (IV,2) € 7,50 (2,50 X 3) + 5,00 + 5,00 + 20,00 (2,50
                            X 8) + 2,50 + 22,50 (2,50 X 9) + 5,00 (2,50 X 2) + 25,00 (2,50 X 10):
                            totaal € 105,00

   Speeldag 17/11/2012
   FC Berg: geen terreinbenaming
   K FC Vlam Eisden: laattijdige uitslag

   ZD Hansa flex: geen Nr kapitein
   SK Bosporus: geen Nr kapitein
                       handtekening afgevaardigde verschillend handtekening kapitein (er was geen

                       afgevaardigde bezoekers)
   Ataspor: namen en voornamen spelers niet in blokletters (3X)

   Eisden Cité: namen en voornamen niet in blokletters (2X)

                     geen terreinbenaming

                     naam en voornaam omgewisseld: Atmaca AHMET ipv Ahmet ATMACA (5X)

                     afgevaardigde verkeerd ingevuld (lijn te laag)

 

   Speeldag 24/11/2012

   Weerstand Zonhoven: niet alle gegevens in blokletters
   Ataspor: namen en voornamen niet in blokletters (4X)

3.Ambtshalve sancties:

   Speeldag 27/10/2012
    Ataspor

   Opstellen van geschorste speler

   Sancties: uitslag van de wedstrijd FC Klotbroek - Ataspor blijft 8 - 0

                 speler Oruc KARACA (°03/12/1969) krijgt een bijkomende schorsing van
                           EEN (01) speeldag vanaf 12/12/2012

   Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

   Speeldag 24/11/2012
   FC Berg

   Laattijdig forfait
   Uitslag van de wedstrijd RP Products - FC Berg 5-0

   Boete: laattijdig forfait


   Speeldag 01/12/2012
   SV Rusticana

    Laattijdig forfait
   Uitslag van de wedstrijd FC Berg – SV Rusticana 5-0

   Boete: laattijdig forfait


   ’t Siebelke Romershoven

   Laattijdig forfait
   Uitslag van de wedstrijd ZD Hansa flex – ’t Siebelke Romershoven 5-0

   Boete: laattijdig forfait


   Kanaalboys Rotem

   Laattijdig forfait
   Uitslag van de wedstrijd Freya Vreren – Kanaalboys Rotem 5-0

   Boete: laattijdig forfait


   Eisden Cité

   Laattijdige aanvang van de wedstrijd (spelers niet tijdig klaar)

   Boete: oorzaak laattijdige aanvang van de wedstijd

4.Kostenbedoening

   Kotem VV: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00: totaal € 10,00

   SK Bosporus: (I) € 5,00 + (III,13) € 12,50 + (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal € 22,50

   Genk 96: (I) € 5,00
   FC Olympia Tongeren: (II) € 5,00 + 2,50: totaal € 7,50
   FC Heideweelde: (II) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 15,00

   FC Beukenhof: (II) € 5,00 + 12,50 + 2,50 + 12,50 (verplaatsingskosten scheidsrechter) +
                          (IV,1) € 5,00: totaal € 37,50 (waarvan € 12,50 verplaatsingskosten
                          scheidsrechter)

   Ataspor: (III,13) € 12,50 + (IV,2) € 7,50 (2,50 X 3) + 10 (2,50 X 4) + (IV,3) € 12,50: totaal

                € 42,50

   Eisden Cité: (III, 13) € 12,50 + (IV,2) € 5,00 (2,50 X 2) + 2,50 + 12,50 (2,50 X 5) + 2,50 +
                     (IV,3) € 7,50:  totaal € 42,50
   FC Tamara: (IV,1) € 5,00
   UD Barcelona: (IV,1) € 5,00
   Century Hasselt: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + 5,00: totaal € 15,00

   Welkenhuysen Tuinwijk: (IV,1) € 5,00
   SV De Conde: (IV, 1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00

   Hellas 2000: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
   Pool Keroma B: (IV,1) € 5,00
   Kanaalboys Rotem: (IV,1) € 5,00 + (IV,3) € 85,00 waarvan € 75,00 voor Freya Vreren: totaal
                                € 90,00 waarvan € 75,00 voor Freya Vreren

   ’t Siebelke Romershoven: (IV,1) € 5,00 + (IV,3) € 85,00 waarvan € 75,00 voor ZD Hansa

                                         flex: totaal € 90,00 waarvan € 75,00 voor ZD Hansa flex
   VK Wieze Boys A: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00

   Mees 80: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00

   FC Berg: (IV,2) € 2,50 + (IV,3) € 85,00 waarvan € 75,00 voor RP Products: totaal € 87,50
                 waarvan € 75,00 voor RP Products

   K FC Vlam Eisden: (IV,2) € 2,50
   ZD Hansa flex: (IV,2) € 2,50
   Weerstand Zonhoven: (IV,2) € 2,50

   SV Rusticana: (IV,3) € 85,00 waarvan € 75,00 voor FC Berg

5. Mededelingen
   Bij de verschijning van dit Week-End waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden

   KFC Vlam Eisden – VNA Winterslag (03/11/2012), KFC Vlam Eisden – FC Banneux

   (17/11/2012), KFC Vlam Eisden – SV Vrolingen (01/12/2012) en Cosmos Spouwen –
   VC Sluizen (01/12/2012) nog niet in mijn bezit.

 
KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 19/12/2012