02/01/2013

WEEK - END 09 / 2012-2013

21 januari 2013: Bijzondere Algemene Verdadering en Nieuwjaarsreceptie!  

                            WEEK-END 09/2012-2013
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 02 januari 2013.


In naam van het bestuur KLBS wens ik jullie en jullie familie een voorspoedig 2013, boordevol voetbalplezier!


I.Schorsing K FC Vlam Eisden

Ingevolge wanbetaling wordt K FC Vlam Eisden geschorst voor onbepaalde duur,
voor al zijn wedstrijden vanaf 12/12/2012 en dit tot de openstaande betaling
vereffend is of tot schrapping van de Club beslist wordt op de Bijzondere Algemene
Vergadering (21/01/2013).

II. Beker (1/4 ste finales)

Wedstrijden gespeeld op 02/02/2013 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

13u15 FC Olympia Tongeren - SV Rusticana
15u00 Eisden Cité/FC Heideweelde – VK Wieze Boys A
15u00 Pool Keroma A - Het Spoor
15u00 Century Hasselt – Kotem VV

III. Kalenderwijziging

 

Reeks I

De wedstrijd VK Wieze Boys A – Palmaers Bilzen van 10/11/2012 zal gespeeld
worden op 05/01/2013 om 14u30


Reeks II
De wedstrijd Pool Keroma A – SV Vrolingen van 13/04/2013 zal gespeeld worden om 16u00 ipv 15u00 (ingevolge dubbele bezetting van het terrein)


Reeks III
De wedstrijd FC Klotbroek – OH Bergmans van 12/01/2013 zal gespeeld worden om 14u30 ipv 13u00.
De wedstrijd Pool Keroma B – ZD Hansa flex van 13/04/2013 zal gespeeld worden om 14u00 ipv 15u00 (ingevolge dubbele bezetting van het terrein)

IV. Overgangen spelers (Art 77)


In toepassing van Art 77 van het Inwendig Reglement van KLBS ging(en) op 31/12/2012 de volgende speler(s) over van:

   Pool Keroma A naar Pool Keroma B

     Andrea SAIA (°12/11/1994)

     Erik SARACI (°27/09/1994)
     Sandro VARIO (°24/05/1985)
   VK Wieze Boys A naar VK Wieze Boys B

     Bart BEANKENS (°17/07/1971)
   VK Wieze Boys B naar VK Wieze Boys A

     Bart RAMAKERS (°27/01/1988)

V. Collectieve verzekering via de VLB


Polissen en ledenbestanden

De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd, dat zij verantwoordelijk zijn voor het tijdig doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB. Maw zij zijn verantwoordelijk voor het nazicht, op juistheid van de controlelijsten die jaarlijks worden opgestuurd door de VLB en het gedurende het lopende jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.Tevens dienen zij de door de club gekozen basispolis en de gewenste aanvullende polissen per lid of voor de club naar gelang de geboden mogelijkheden te melden aan VLB.

Looptijden verzekering en lidgelden
KLBS voebal heeft gekozen voor de competiegebonden looptijden. Dit wil komt erop neer dat vanaf volgend seizoen voor de verzekering en de lidgelden zullen zal gewerkt worden met een jaar dat aanvangt op 01 augustus en eindigt op 31 juli van het jaar nadien.

Overgangsmaatregel
De clubs in januari 2013, van de VLB, een rekening krijgen die de periode januari – juli 2013 dekt en 7/12 zal bedragen van een jaartotaal.
Werken in regime

In juli 2013 volgen dan de de controlelijsten voor de eerste competitiegebonden jaargang.
De rekening voor het seizoen 01 austus 2013-31 juli 2014 volgt in augustus 2013.

VI. Tussentijdse rekeningen

Van de hiernavolgende clubs werd de betaling van de tussentijdse rekening NOG NIET
ontvangen op 28/12/2012 (2de uiterste datum ontvangst betaling was 21/12/2012).
Deze clubs krijgen de voorziene bijkomende boete van € 12,50.
Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 21/01/2013 zal de procedure aanleg tot schrapping opgestart worden.

    Ataspor
    Eisden Cité
    SK Bosporus

VII. Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 24/12/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Damiano BISCEGLIA (°14/09/1987)                                          Genk 96

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Devlin THIJS (°27/05/1988)                                                       FC Tamara
   Maarten VAN DEN BOSCH (°08/06/1986)                                   Pool Keroma B

2.Administratieve overtredingen:
        
   Speeldag 15/12/2012
   Welkenhuysen Tuinwijk: reserve speler Christophe DE WAELE zonder geboortedatum

   Voeren VV: geen stamnummer bezoekers

   Mees 80: wedstrijdblad afgetekend door een andere persoon dan de kapitein bij het ontbreken
                 van een afgevaardigde van de ploeg

   Eisden Cité: onvolledige geboortedatum speler Ogun ATAK

3.Ambtshalve sancties:

   Nihil

4.Kostenbedoening

   Ataspor: (VI) € 12,50
   Eisden Cité: (VI) € 12,50

   SK Bosporus: (VI) € 12,50

   Genk 96: (VII,1) € 5,00

   FC Tamara: (VII,1) € 5,00

   Pool Keroma B:(VII,1) € 5,00
   Welkenhuysen Tuinwijk: (VII,2) € 2,50
   Voeren VV: (VII,2) € 2,50

   Mees 80: (VII,2) € 2,50

   Eisden Cité: (VII,2) € 2,50

VIII. Mededelingen
   a. Ontbrekende wedstrijdbladen
       Bij de verschijning van dit Week-End waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden

       KFC Vlam Eisden – VNA Winterslag (03/11/2012), KFC Vlam Eisden – FC Banneux

       (17/11/2012) en Eisden Cité – Ataspor (22/12/2012) nog niet in mijn bezit.

   b. Bijzondere Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie KLBS

      De Bijzondere Algemene Vergadering gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie gaat door op
      maandag 21/01/2012 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB/VFV Boekstraat 130,
      3500 Hasselt.
       Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

      Boete bij afwezigheid: €12,50.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 23/01/2013