27/10/2005

Scheidsrechters ter discussie?

Meer en meer clubverantwoordelijken hekelen de scheidsrechter of stellen zijn aanduiding of beslissingen in vraag.

Een trend die moet doorbroken worden.

Gesprekken, vaststellingen tijdens zittingen en wedstrijden, brieven, uit alles en nog wat blijkt dat een behoorlijk aantal clubverantwoordelijken op de eerste rij staan om een negatieve houding aan te nemen ten aanzien van de scheidsrechters.

Beledigingen, beschuldigende uitlatingen, totaal gebrek aan begrip en respect, wens tot "afschrijven" van een scheidsrechter zijn acties die meer en meer opduiken.

Het KLBS bestuur begrijpt dat er sommige ongenoegens opborrelen naar aanleiding van feiten of beslissingen tijdens een wedstrijd (scheidsrechters zijn inderdaad niet onfeilbaar), maar kan allerminst akkoord gaan met voormelde reacties.

In het kader van de volledige KLBS competitie is deze houding onverantwoord. Uit eigen belang, voor het eigen grote gelijk, brengen deze mensen het goede verloop en het voortbestaan van de competitie in gevaar.

De situatie van KLBS op dit gebied is kwetsbaar. De voorbije jaren is er veel energie en flink wat overleg nodig geweest om een voldoende invulling van de aanduidingen te behouden.

Niet dat alles kritiekloos moet geslikt worden. Deze mensen weten dat kritiek dikwijls bij de opdracht ingebakken is, maar dan wel kritiek gebracht op een volwassen manier zonder de fatsoensnormen met de voeten te treden.

Volgens de huidige gang van zaken, die hierin wordt aangeklaagd, bestaat het gevaar dat steeds minder scheidsrechters kandidaat zullen zijn om de wedstrijden van KLBS te leiden.Alle clubs zullen dan de dupe zijn van dit kortzichtig gedrag.

Iedere club maakt in de loop van een seizoen wel eens een in haar ogen ongunstige leiding mee, zowel als dat er zwakke prestaties kunnen voorkomen van de eigen spelers.

Het bestuur wil daarom bij deze aandringen om met begrip de regels ten aanzien van de scheidsrechterlijke leiding en persoon te respecteren met een korrekte wisselwerking tussen leiding, bestuur en spelers om zo door middel van samenwerking verdere verzuring en erger te voorkomen.