28/10/2013

WEEK-END 04 / 2013-2014 VERBETERING 1

Aantekening verzet tegen voorstel minnelijke schikking

                            WEEK-END 04/2013-2014 VERBETERING 1
                                                                                           

                                                                         Sint-Truiden, 28 oktober 2013.


1. AANTEKENING VAN VERZET
Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen het hierna volgend voorstel tot minnelijke schikking vermeld onder
I. Comite Minnelijke Schikkingen van Week – End 04 / 2013-2014 van 24/10/2013 wordt het hierna volgende voorstel tot schorsing opgeschort tot verschijning voor het Comité Sport en Discipline op de zitting van 05/11/2013:

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 30/10/2013 voor Beker en Competitie

TWEE (02) speeldagen
CUSTERS   Joris (°06/08/1985)                                                 SV De Conde

2. AANPASSING WEEK-END 04 / 2013-2014
Gezien voorgaande komt de in Week – End 04 / 2013-2014 van 24/10/2013 vermelde bijhorende boete te vervallen.
 
Gelieve derhalve Week – End 04 / 2013-2014 van 24/10/2013 als volgt te wijzigen:

IV. Administratief
5.Kostenbedoening

Lezen:  SV De Conde: (IV,2) € 7,50
ipv: SV De Conde: (I) € 10,00 + (IV,2) € 7,50: totaal € 17,50  
 


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 06/11/2013