07/02/2014

WEEK - END 11 / 2013 - 2014

Bekervoetbal en nog veel meer!

WEEK-END 11/2013-2014
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 07 februari 2014.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 04/022014 om 19u30
Plaats:  Bondsgebouw, Boekstraat 130,3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Aanwezig: Marc Smets, gelegenheidsbestuurslid van Weerstand Zonhoven

Verontschuldigd : Marc Martens, Roberto Cavatorti

Afwezig : Gelegenheidsbestuurslid Pool Keroma

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 12/02/2014 voor Beker en Competitie voor

VIER (04) speeldagen

GERIN Jean-Marie (°16/01/1966)                                                          Kotem VV
    
TWEE (02) speeldagen

CORTVRIENDT Joris (°06/02/1990)                                                      FC Berg        
                  
In het voorkomend geval dat tegen een hiervoor vermeld voorstel tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan
zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 17/02/2014.

II.Comité Sport & Discipline

Aanwezig : Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Dominique Peeters, Willy Poosen (SC)
                gelegenheidsbestuurslid van  Mees 80 en secretaris Benny Croes
Afwezig: gelegenheidsbestuurslid van Kotshove VV

Uitsluiting van en de incidenten met speler ARICI Burak (°18/12/1989) –
SK Bosporus – bij de wedstrijd SK Bosporus - Weerstand Zonhoven van 18/01/2014.

Opgeroepen :
Scheidsrechter
SK Boporus: speler ARICI Burak (°18/12/1989)
                   officieel afgevaardigde thuisploeg CERTIN Soner (°01/07/1989)
Weerstand Zonhoven:   officieel afgevaardigde bezoekers FRANCOIS Erwin (°31/08/1977)

Aanwezig : scheidsrechter
Afwezig: SK Bosporus: ARICI Burak (°18/12/1989) en CERTIN Soner (°01/07/1989)
              Weerstand Zonhoven: FRANCOIS Erwin (°31/08/1977)

Beslissing:speler ARICI Burak (°18/12/1989) – SK Bosporus – ingevolge  
                 handtastelijkheden op de   scheidsrechter    geschorst voor DRIE (03)  jaar
                 voor beker en competitie vanaf 04/02/2014 met uitbreiding naar de KBVB

                 en futsal.

Boetes : SK Bosporus: afwezig ter zitting (5X, 6X)
             Weerstand Zonhoven: afwezig ter zitting    

Kosten: SK Boporus: verplaatsingskosten scheidsrechter (€ 25,20)

Ingevolge aantekening van verzet tegen het voorstel tot minnelijke schikking:
uitsluiting van speler VANHAREN Filip (°28/10/1980) – Cosmos Spouwen - bij de wedstrijd SV Rusticana – Cosmos Spouwen van 11/01/2014


Opgeroepen
:
Scheidsrechter
SV Rusticana: FRANSSEN François (°22/09/1956) - vrijblijvend
Cosmos Spouwen: speler VANHAREN Filip (°28/10/1980)
                           kapitein/officieel afgevaardigde bezoekers STASSEN Kristof (°26/12/1981)

Aanwezig : allen

Beslissingen: speler VANHAREN Filip (°28/10/1980) – Cosmos Spouwen - geschorst voor
                    EEN (01) wedstrijd Beker en Competitie vanaf 12/02/2014

Kosten: Comos Spouwen:verplaatsingskosten scheidsrechter (€ 14,00)

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Roger Cleuren, Marc Smets, Valère Mantels, Fernand Oeyen, Dominique Peeters,
                Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Roberto Cavatorti en Marc Martens

1. Verslag vorige zitting 20/01/2014:  goedgekeurd.

2. Briefwisseling: Schrijven VV Voeren en Pool Keroma B (kalenderwijziging   zie III, 4)
                          Schrijven SK Bosporus ( algemeen forfait zie III, 5)
                          Schrijven Freya Vreren (wijziging secretaris, nieuwe gegevens zie website)                      

3. Beker (1/4 finales)

    Wedstrijden gespeeld op 08/02/2014 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

  15u00 FC Berg - FC Tamara

  15u00 Het Spoor - FC Olympia Tongeren

  15u00 Kotem VV– Pool Keroma A

  14u00 FC Heideweelde - KFC Vlam Eisden

   
4. Kalenderwijzigingen

Beker

De bekerwedstrijdFC Heideweelde - KFC Vlam Eisden van 08/02/2014 zal gespeeld worden om 14u00 ipv 15u00


Competitie
Reeks 1
De competitiewedstrijd Welkenhuysen Tuinwijk – Century Hasselt van 15/02/2014 zal gespeeld worden op 08/02/2014 om 15u00

 

Reeks 2
De competitiewedstrijd VV Voeren – Pool Keroma B van 01/03/2014 zal gespeeld worden op   22/03/2014 om 15u00

Reeks 3

Ingevolge de bekerwedstrijd FC Heideweelde – KFC Vlam Eisden van 08/02/2014 wordt de competitiewedstrijd K FC Vlam Eisden – Hellas 2000 gespeeld op 15/02/2014 om 15u00 ipv op 08/02/2014.


5. Algemeen forfait SK Bosporus (stamnummer 4592/5532)

SK Bosporus geeft algemeen forfait voor het seizoen 2013-2014.
Toepassing Art 71 van het Inwendig Reglement KLBS: alle uitslagen van de door
SK Bosporus gespeelde wedstrijden worden geannuleerd.

Toepassing Art 70 van het Inwendig Reglement KLBS: boete € 25,00

6.Tussentijdse rekeningen

Van de hierna volgende club werd de betaling van de tussentijdse rekening nog niet ontvangen op 04/02/2014 (2de uiterste datum ontvangst betaling was 31/01/2014):

SK Bosporus

Deze club krijgt de voorziene verdubbeling van de boete van € 12,50 opgelegd.
Bij NIET ontvangst van de betaling van deze tussentijdse rekening op uiterlijk 28/02/2014 wordt de procedure aanlag tot schrapping gestart.

 

7. Organisatie finale beker KLBS
Kandidaturen voor de organisatie van de finale van de beker KLBS op 21/04/2014 (Paasmaandag) worden, schriftelijk, ingewacht bij de secretaris KLBS en dit uiterlijk op 01/03/2014.

Modaliteiten voor de organisatie: zie website www.klbs.be.
Om organisatorische redenen zal de 2de vergadering van de Regio’s los (op een andere datum en plaats) van de finale van de beker KLBS georganiseerd worden.

Voor eventuele vragen kan u terecht bij de secretaris KLBS

8. Organisatie competitie 2014 -2015
De toe – of afname van het aantal ploegen kan een reorganisatie van de reeksen met zich brengen. Maw er kunnen meer stijgers of dalers zijn. In dit verband wordt gewezen op de beslissing die genomen werd door de Algemene Statutaire Vergadering op 21/06/2010, opgenomen onder punt 14 van het verslag van deze Algemene Statutaire Vergadering en integraal hierna hernomen:
14. Beslissingen betreffende toekomstige competities”
  
a. Aantal ploegen per reeks

   De vergadering besliste dat als er in de toekomst een vermindering of toename van ploegen
   zou voordoen volgende werkwijze, wat indeling van de reeksen betreft zal toegepast worden
   1. Vermindering van ploegen:
   40 ploegen: Reeks I & II: 14, Reeks III: 12
   39 ploegen: Reeks I: 14, Reeks II: 13, Reeks III: 12
   38 ploegen: Reeks I: 14, Reeks II & III: 12
   37 ploegen: Reeks I: 13, Reeks II & III: 12
   36 ploegen: Reeksen I, II & III: 12 ploegen

   2. Toename van ploegen
   Bij een toename van het aantal ploegen zullen de reeksen in omgekeerde zin aangevuld
   worden. M.a.w. eerst wordt Reeks I op 14 ploegen gebracht, vervolgens Reeks II en
   tenslotte Reeks III.

 

IV.Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 06/01/2014

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
NIJS Dimitri (°23/11/1990)                                                                FC Klotbroek


Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 27/01/2014
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
BLOCKEN Bjorn (°03/12/1978)                                                         Pool Keroma A
LAAJINI   Fouad (°28/02/1982)                                                         Pool Keroma A
KOCASLAN Huseyin (°14/07/1981)                                                   FC Heideweelde

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
AVCI Zekeriya (°26/111/1986)                                                         FC Heideweelde
JANS Kevin (°17/08/1988)                                                               FC Olympia Tongeren
JANSSEN Thomas (°25/09/1984)                                                      Pool Keroma A
STASSEN Davy (°28/07/1986)                                                        Cosmos Spouwen
STASSEN Kristof (°26/12/1981)                                                       Cosmos Spouwen
OBEN Wesley (°05/09/1986)                                                            Weerstand Zonhoven               

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen Competitie vanaf 03/02/2014

 

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten (ZES (06) gele kaarten)

MEHMEDOV Mehmed   (°17/09/1978)                                                Eisden Cité

Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 03/02/2014

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd

CHRISTIAENS Bart (°02/09/1983)                                                    FC Olympia Tongeren
BENMHAND Ismail (°10/01/1985)                                                    Transport Jacobs
SCHOEMANS Kenneth (°28/04/1988)                                               ’t Siebelke Romershoven                    

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
VERLINDEN Maarten (°30/03/1979)                                                  RP Products
WILBERTS Steven (°17/02/1984)                                                     Century Hasselt
GABRIELJAN Gevorg (°19/06/1990)                                                  Pool Keroma A
KAMARA Vasco (°29/11/1968)                                                          Pool Keroma A
VANDRIES Pieter (°06/09/1983)                                                       Palmaers Bilzen
VRANCKEN Wouter (°26/03/1989)                                                    FCTamara
STEEGEN Gert (°18/11/1976)                                                           FC Olympia Tongeren
SANTERMANS Jeroen (°07/04/1986)                                                 Mees 80
SERIN Levent (°12/02/1980)                                                            K FC Vlam Eisden  

 

2. Gele kaarten

 

Speeldag   25/01/2014
Century Hasselt: 2
Cosmos Spouwen: 2
FC Berg: 1
FC Global Impact: 1
FC Klotbroek: 2
FC Heideweelde: 2
FC Olympia Tongeren: 2

Genk 96: 1

Mees 80: 1
OH Bergmans: 3
Transport Jacobs: 1
UD Barcelona: 1
VK Wieze Boys A: 2

Weerstand Zonhoven: 2

Welkenhuysen Tuinwijk: 1

Speeldag   01/02/2014
Century Hasselt: 1
Eisden Cité: 3
FC Beukenhof: 1
FC Olympia Tongeren: 5
FC Tamara: 2

Genk 96: 2
Het Spoor: 1

Kanaalboys Rotem: 2
K FC   Vlam Eisden: 3
Kotshove VV: 1

Mees 80: 3

Palmaers Bilzen:  2
Pool Keroma A: 2
RP Products: 5
Transport Jacobs: 1

‘t Siebelke Romershoven: 4
UD Barcelona: 1

VC Sluizen: 1
Welkenhuysen Tuinwijk: 2
ZD Hansa flex: 2


3. Administratieve overtredingen

Speeldag 18/01/2014
SK Bosporus: geen uitslag (3X)

Eisden Cité: verkeerde voornaam afgevaardigde BOUMAN Theo ipv Theodoor (2X)                                                           

 

Speeldag 25/01/2014
FC Klotbroek: laattijdige uitslag
Genk 96: laattijdig wedstijdblad (30/01/2014 – 5X)
              verkeerd stamnummer bezoekers 4592 ipv 8544   
K FC Vlam Eisden:  laattijdig wedstrijdblad (04/02/2014 - W + 1)
FC Berg: geen terreinbenaming
RP Products: onvolledige geboortedatum WITTERS Tom (°25/01/??)
                   onvolledige voornaam VERLINDEN Maart ipv Maarten

4. Ambtshalve sanctie:
Speeldag 25/01/2014

SK Bosporus : laattijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd SK Bosporus – SV Rusticana 0 – 5
Boete: € 85,00 waarvan € 75,00 voor SV Rusticana

Hellas 2000: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Aviaclub – Hellas 2000, 5 – 0
Boete: € 35,00 waarvan € 25,00 voor Aviaclub

Speeldag 01/02/2014

SK Bosporus : tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Pool Keroma B – SK Bosporus 5 - 0
Boete: €35,00 waarvan € 25,00 voor Pool Keroma B

5.Kostenbedoening

Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 12,50
Cosmos Spouwen: (II) € 10,00 + 14,00 + (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 39,00
Eisden Cité: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + (IV, 3) € 5,00 (2 X 2,50): totaal € 17,50

FC Berg: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 15,00
FC Beukenhof: (IV, 2) € 2,50
FC Global Impact: (IV, 2) € 2,50
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 12,50
FC Heideweelde: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 15,00  

FC Olympia Tongeren: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 12,50: totaal € 32,50
FC Tamara: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
Genk 96: (IV, 2) € 2,50 + 5,00 + (IV, 3) € 12,50 (5 X 2,50) + 2,50: totaal € 22,50
Hellas 2000: (IV, 4) € 35,00 (waarvan € 25,00 voor Aviaclub)

Het Spoor: (IV, 2) € 2,50
Kanaalboys Rotem: (IV, 2) € 5,00
K FC Vlam Eisden: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + (IV, 3) € 7,50: totaal € 20,00

Kotshove VV: (II) € 12,50 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 15,00
Kotem VV: (I) € 10,00
Mees 80: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 15,00
OH Bergmans: (IV, 2) € 7,50
Palmaers Bilzen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00

Pool Keroma A: (I) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00:
                       totaal € 42,50
RP Products: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 12,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 22,50
SK Bosporus: (II) € 10,00 + 12,50 (5x 2,50) + 15,00 (6 X 2,50) + 25,20 + (III, 5) € 25,00 +
                    (III, 6) € 12,50 +(IV,3) € 7,50 (3 X 2,50) + (IV, 4) € 85,00 (waarvan € 75,00
                     voor SV Rusticana) + € 35,00 (waarvan € 25,00 voor Pool Keroma B): totaal
                 € 207,70 (waarvan € 75,00 voor SV Rusticana en € 25,00 voor Pool Keroma B)  

Transport Jacobs: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00

’t Siebelke Romershoven: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00: totaal € 15,00
UD Barcelona: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00

VC Sluizen: (IV, 2) € 2,50
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 5,00
Weerstand Zonhoven: (II) € 2,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 12,50

Welkenhuysen Tuinwijk: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50

ZD Hansa flex:(IV,2) € 5,00


5. Mededelingen  

 

a. Ingevolge wegenwerken aan de Kanaalweg zal gedurende het ganse seizoen een omleidingsweg
    moeten gevolgd worden voor het bereiken van het terrein RP Products. Deze omleidingsweg
    wordt gegeven op de website van RP Products www.eendracht-ubbersel.be.

b. Pool Keroma organiseert zijn jaarlijkse eetdag op 06/04/2014. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen
    worden bij voorzitter Mario CORTINOVIS Tel: 0476/547698, e-mail corti@skynet.be

 
KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 20/02/2014