06/03/2014

WEEK - END 13 / 2013-2014

Hélaas, weer een aantal niet tijdig betaalde rekeningen.

                            WEEK-END 13/2013-2014
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 06 maart 2014.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 04/03/2014 om 19u30
Plaats:  Bondsgebouw, Boekstraat 130,3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Aanwezig: Roberto Cavatorti gelegenheidsbestuursleden van VC Sluizen en Sporting Caetsbeek

Verontschuldigd: Marc Smets en Marc Martens

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 12/03/2014 voor Beker en Competitie voor

TWEE (02) speeldagen

DEDRIJ Michael (°13/07/1984)                                                  FC Olympia Tongeren
DAERDEN Tom (°05/03/1986)                                                   SV Rusticana

EEN (01) speeldag

RAISON Bjorn (°26/07/1978)                                                    SV Rusticana      

In het voorkomend geval dat tegen een hiervoor vermeld voorstel tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan
zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 17/03/2014.

II.Comité Sport & Discipline

Geen zitting


III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Roger Cleuren, Roberto Cavatorti, Valère Mantels, Dominique Peeters,
                Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marc Smets, Marc Martens en Fernand Oeyen

1. Verslag vorige zitting 17/02/2014:  goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven KBVB: uitbreiding schorsing van ARICI Burak naar KBVB en futsal
                          schrijven VK Wieze Boys: zie III, 5
                          schrijven Welkenhuysen Tuinwijk: zie III, 5
                          schrijven FC Klotbroek: zie III, 5                                    

3. Beker (1/2 finales)

    Wedstrijden gespeeld op 29/03/2014 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

  15u00 Kotem VV - FC Olympia Tongeren

  15u00 FC Tamara – K FC Vlam Eisden

   
4. Kalenderwijzigingen

Competitie
Reeks 1

Ingevolge dubbele bezetting van het terrein zal de wedstrijd VK Wieze Boys A – Het Spoor van 05/04/2014 gespeeld worden om 16u00 ipv 15u00

Reeks 2
De competitiewedstrijd VV Voeren – Pool Keroma B van 01/03/2014 zal gespeeld worden op   22/03/2014 om 15u00

5. 2de Rekening seizoen 2013-2014
Van de hierna volgende clubs werd de betaling van de tussentijdse rekening nog niet ontvangen op 04/03/2014 ( uiterste datum ontvangst betaling was 28/02/2014):

Cosmos Spouwen

Eisden Cité

FC Global Impact

Genk 96

K FC Vlam Eiden

SK Bosporus

Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50 opgelegd
Bij NIET ontvangst van de betaling van deze 2de rekening op uiterlijk 28/03/2014 wordt een verdubbeling van deze boete opgelegd.

6. Organisatie finale beker KLBS
DRIE (03) kandidaturen (FC Klotbroek, VK Wieze Boys en Welkenhuysen Tuinwijk) voor de organisatie van de finale van de beker KLBS op 21/04/2014 (Paasmaandag) werden ontvangen.
Naast de   modaliteiten voor de organisatie van de Beker KLBS werd er bij de toekenning  rekening gehouden worden met volgende elementen:
Terrein en accommodatie
Organisatie en werking van de club
Houding van de bestuursleden van de club
Samenwerking van de club met het bestuur KLBS
Sportiviteit van de club
Heeft de club de Finale Beker KLBS al georganiseerd of niet (in laatste instantie bij gelijkwaardige kandidaturen – voorkeur zal gegeven worden aan de club die nog niet organiseerde de laatste 5 jaar)

De organisatie van de finale Beker KLBS 2014 werd toekend aan VK Wieze Boys


7. Vlaams Bedrijfssportkampioenschap Voetbal

Organisatie: Vlaamse Liga van Bedrijfssport (VLB)

Wannneer     : Zaterdag 17 mei 2013
Waar           : Haasdonk   (Poerdam7)

Inschrijven : Voor 07   april 2014 via het VLB-secretariaat .

Kosten        : Deelname is gratis. Er wordt een waarborg van €125 betaald bij inschrijving.
Prijzen        : Er zijn prijzen voorzien voor de eerste drie ploegen (respectievelijk €150 -100-50)
                   Er is ook een Fairplay prijs voorzien (2 wedstrijd ballen)

Nog vragen: Contacteer het VLB-secretariaat: tel 03 286 07 36 - info@vlaamse-bedrijfssport.be

8 SK Bosporus – procedure aanlag tot schrapping

De betaling van de tussentijdse rekening van SK Bosporus werd nog niet ontvangen op 04/03/2014 (3de uiterste datum ontvangst betaling was 28/02/2014): de procedure aanlag tot schrapping wordt gestart wat meteen inhoudt dat de club met onmiddellijke ingang wordt geschorst tot betaling van haar schulden of beslissing tot schrapping van de club door de verpichte algemene vergadering op 16/06/2014.

 

IV.Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen Competitie vanaf 03/02/2014

 

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten (ZES (06) gele kaarten)

FONTAINE Stef (°21/05/1991)                                                         FC Olympia Tongeren

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen Competitie vanaf 24/02/2014

 

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten (ZES (06) gele kaarten)

DE LUNA Daniel (°04/04/1984)                                                      Mees 80
 
Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 24/02/2014

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
MAZZONI Gabriele (°13/03/1990)                                                  FC Klotbroek
PEETEN Rik (°17/11/1986)                                                            SV De Conde      

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
GEERTS Rob (°20/05/1986)                                                           Het Spoor

BUDANO Leonardo (°10/01/1980)                                                  Genk 96

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen Competitie vanaf 03/03/2014


Ingevolge DRIE (03) gele kaarten (ZES (06) gele kaarten)

JANSSEN Nicky (°06/05/1986)                                                      ’t Siebelke Romershoven


Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 03/03/2014

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
GROSSEELS Tom (°08/02/1989)                                                        Pool Keroma A
BERTRAND Gert (°14/10/1994)                                                          FC Olympia Tongeren
PIETTE Joris (°06/01/1986)                                                               Century Hasselt

STASSEN Davy (°23/07/1986)                                                           Cosmos Spouwen
MANISCALCO Dario (°13/04/1989)                                                     UD Barcelona
     
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
NELISEN Dieter (°12/10/1980)                                                           FC Beukenhof
KONINGS Stany (°18/01/1979)                                                          Century Hasselt
MARTENS Andy (°21/08/1980)                                                           SV De Conde

MANISCALCO Mauro (°13/04/1989)                                                    UD Barcelona

2. Gele kaarten

 

Speeldag   22/02/2014
Aviaclub: 2
Century Hasselt: 1
CosmosSpouwen: 3
FC Global Impact: 1
FC Gors Opleeuw: 2

FC Klotbroek: 3
FC Olympia Tongeren: 3
FC Tamara: 2

Genk 96: 2

Hellas 2000: 1
Het Spoor: 1

Kanaalboys Rotem: 1
Kotem VV: 1
Kotshove VV: 1

Mees 80: 2
Palmaers Bilzen: 1
Pool Keroma A: 2

RP Products: 1
SV De Conde: 1
Transport Jacobs: 1
VC Sluizen: 1

VK Wieze Boys A: 1
Weerstand Zonhoven: 1

Speeldag 01/03/2014
Century Hasselt: 5

Cosmos Spouwen: 2

Eisden Cité: 2
FC Berg: 1

FC Beukenhof: 4
FC Klotbroek: 1
FC Heideweelde: 4
FC Olympia Tongeren: 2
FC Tamara:2
Genk 96: 1

Hellas 2000:2

Mees 80: 1
Pool Keroma A: 1

SV De Conde: 2
Transport Jacobs: 3

‘t Siebelke Romershoven: 3
UD Barcelona: 2

VC Sluizen: 3

VK Wieze Boys A: 2
VNA Winterslag: 2
ZD Hansa flex: 2

3. Administratieve overtredingen

Speeldag 08/02/2014

Eisden Cité: verkeerde voornaam afgevaardigde BOUMAN Theo ipv Theodoor (5X)

Speeldag 15/02/2014
RP Products: verkeerde voornaam ELSEN Theophiel ipv Tony

VNA Winterslag: geen terreinbenaming
                        geen datum
K FC Vlam Eisden : geen terreinbenaming

4. Ambtshalve sanctie:


Speeldag 01/03/2014

SV RUSTICANA: oorzaak stopzetting competitiewedstrijd (minder dan ZEVEN (07) spelers)
Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Global Impact – SV Ruticana 5 - 0
Boete: oorzaak stopzetting wedstrijd

5.Kostenbedoening

Aviaclub: (IV, 2) € 5,00

Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 12,50: totaal € 25,00
Cosmos Spouwen: (III, 5) € 12,50+ (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 5,00: totaal € 30,00
Eisden Cité: (III, 5) € 12,50 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 12,50 (2,50 X 5): totaal € 30,00

FC Berg: (IV, 2) € 2,50

FC Beukenhof: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00: totaal € 15,00
FC Global Impact: (III, 5) € 12,5 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 15,00
FC Gors Opleeuw: (IV, 2) € 5,00
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 2,50: totaal 15,00
FC Heideweelde: (IV, 2) € 10,00

FC Olympia Tongeren: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 5,00:
                                  totaal € 32,50
FC Tamara: (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
Genk 96: (III, 5) € 12,50+ (IV, 1) € 5,00 +(IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 25,00
Hellas 2000: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
Het Spoor: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Kanaalboys Rotem: (IV, 2) € 2,50
K FC Vlam Eisden: (III, 5) € 12,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 15,00
Kotshove VV: (IV, 2) € 2,50
Kotem VV: (IV, 2) € 2,50

Mees 80: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 12,50
Palmaers Bilzen: (IV, 2) € 2,50

Pool Keroma A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 12,50

RP Products: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: total 5,00
SK Bosporus: (III, 5) € 12,50

SV De Conde: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 17,50
SV Rusticana: (I) € 10,00 + 10,00 + (IV, 4) € 7,50: totaal € 27,50
Transport Jacobs: (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 10,00
’t Siebelke Romershoven: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50

UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 15,00
VC Sluizen: (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 10,00

VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50

VNA Winterslag: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 2,50

ZD Hansa flex:(IV, 2) € 5,00


5. Mededelingen   

 

a. Ingevolge wegenwerken aan de Kanaalweg zal gedurende het ganse seizoen een omleidingsweg
    moeten gevolgd worden voor het bereiken van het terrein RP Products. Deze omleidingsweg
    wordt gegeven op de website van RP Products www.eendracht-ubbersel.be.

b. Pool Keroma organiseert zijn jaarlijkse eetdag op 06/04/2014 . Bijkomende inlichtingen kunnen
    bekomen worden bij voorzitter Mario CORTINOVIS Tel: 0476/547698, e-mail corti@skynet.be

 
KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 22/03/2014