14/05/2014

WEEK - END 17/2013-2014

Vergeet niet tijdig in te schrijven (formulier & ibetaling) voor het seizoen 2014/2015!

                            WEEK-END 17/2013-2014
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 14 mei 2014.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 12/05/2014 om 19u30
Plaats:  Bondsgebouw, Boekstraat 130,3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen

geen zitting


II.Comité Sport & Discipline

Aanwezig : Roger Cleuren, Dominique Peeters, gelegenheidsbestuursleden
                 van   VNA Winterslag en Welkenhuysen Tuinwijk en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Fernand Oeyen en Willy Poosen (SC)

Uitsluiting van JANS Timothy (°22/11/1990) – FC Olympia Tongeren   bij de competitiewedstrijd FC Olympia Tongeren - Mees 80 van 05/04/2014 .
 
Opgeroepen :
Scheidsrechter
FC Olympia Tongeren: speler Timothy JANS (°22/11/1990)  
                                  officieel afgevaardigde thuisploeg Laurent NELISSEN (°03/10/1952)

Aanwezig : niemand
Afwezig: Timothy JANS (°22/11/1990)  

Verontschuldigd : scheidsrechter  en Laurent NELISSEN (°03/10/1952)

 

Beslissingen : speler Timothy JANS (°22/11/1990) – FC Olympia Tongeren -geschorst
                    voor ZES (06) wedstrijden Beker en Competitie, overdaagbaar naar
                     volgend seizoen,   vanaf 21/05/2014
                   
Boetes: FC Olympia Tongeren: afwezig ter zitting

               

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Roger Cleuren, Roberto Cavatorti, Valère Mantels, Dominique Peeters, Marc Martens
                en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: en Fernand Oeyen,  Marc Smets en Willy Poosen (SC)

1. Verslag vorige zitting 29/04/2014:  goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven SV Rusticana (zie III,3)
                          schrijven Hellas 2000 (zie III,3)
                          schrijven Kotshove VV (zie III,3)

3.   Beeindigen/onderbreken van de activieten bij KLBS
 SV Rusticana en Kotshove VV stoppen in de KLBS competitie
 Hellas 2000 vraagt het tatuut avn inactieve club aan voor het seizoen 2014/2015

4. 2de vergadering van de regio’s                                                   

Volgende clubs waren niet aanwezig op de verplichte 2de vergadering van de regio’s op 12/05/2014 en krijgen de voorziene boete van € 12,50

Cosmos Spouwen
Eisden Cité

FC Olympia Tongeren

Genk 96

Kanaalboys Rotem
K FC Vlam Eisden

5. Opstarten procedure aanleg tot schrapping
Daar de betaling van de 2de rekening seizoen 2013 - 2014 van Eisden Cité en SK Bosporus nog niet ontvangen op 12/05/2014 (3de uiterste datum ontvangst betaling was 28/04/2014) wordt de procedure aanleg tot schrapping opgestart voor Eisden Cité.

De procedure aanleg tot schrapping loopt al voor SK Bosporus voor een andere wanbetaling, deze wordt uitgebreid met de wanbetaling van de 2de rekening seizoen 2013 – 2014.

 

6 . Schorsingen Eisden Cité en SK Bosporus
Ingevolge wanbetaling werd Eisden Cité (4592/5560) geschorst voor onbepaalde duur,  vanaf 12/05/2014 en dit tot de openstaande betaling bij KLBS vereffend is of
tot schrapping van de in gebreken blijvende club beslist wordt op de Algemene Vergadering KLBS (16/06/2014).

Voor SK Bosporus loopt al volgende schorsing (W-E 13/2013-2014) “De betaling van de tussentijdse rekening van SK Bosporus werd nog niet ontvangen op 04/03/2014 (3de uiterste datum ontvangst betaling was 28/02/2014): de procedure aanlag tot schrapping wordt gestart wat meteen inhoudt dat de club met onmiddellijke ingang wordt geschorst tot betaling van haar schulden of beslissing tot schrapping van de club door de verpichte algemene vergadering op 16/06/2014”. De schulden van SK Bosporus worden uitgebreid met het verschuldigde bedrag van de 2de rekening van het seizoen 2013-2014.


7. Competitie 2014/2015

De inschrijvingsformulieren (zie website) voor de competitie 2013/2014 dienen
uiterlijk op 01 juni 2014 toe te komen bij de secretaris.
Uiterlijk op 01 juni 2014 dient tevens het inschrijvingsgeld (€ 37,50) voor
volgend seizoen gestort te zijn op rekening BE48 6528 1039 0727 van KLBS
Bij niet respecteren van deze data worden de voorziene boetes (€ 12,50) toegepast .

IV.Administratief

Nihil

4. Ambtshalve sanctie:

 

Nihil

5.Kostenbedoening

Cosmos Spouwen: (III,4) € 12,50
Eisden Cité: (III,4) € 12,50
FC Olympia Tongeren: (III,4) € 12,50 + (II) € 10,00 + 2,50: totaal € 25,00
Genk 96: (III,4) € 12,50

Kanaalboys Rotem: (III,4) € 12,50
K FC Vlam Eisden: (III,4) € 12,50
 

5. Mededelingen  

a Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS worden ingewacht bij de secretaris KLBS voor 01/06/2014

b. De Algemene Vergadering KLBS gaat door op maandag 16/06/2014 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130, 3500 Hasselt.
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)
Boete bij afwezigheid: €12,50.

c. Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2014 bij de secretaris.

d. Eerste wedstrijd van het seizoen 2014/2015 (beker en/of competitie) 30/08/2014

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 21/05/2014