20/05/2014

WEEKEND 18 / 2013-2014

Vergeet niet in te schrijven voor volgend seizoen voor 01/06/2014!

                              WEEK-END 18 / 2013-2014
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 20 mei 2014.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 19/05/2014 om 19u30
Plaats:  Cafe in ’t Dorp, J.Van Oostenrijkstraat 68, 3511 Hasselt (Kuringen)

I. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Roger Cleuren, Valère Mantels, Dominique Peeters,  Marc Martens,
                Fernand Oeyenen secretaris Benny Croes
Verontschuldigd:  Marc Smets, Roberto Cavatorti en Willy Poosen (SC)

1. Verslag vorige zitting 12/05/2014:  goedgekeurd.

2. Briefwisseling: Nihil

3. Voorstelling nieuwe clubs
Wij danken de bestuursleden, van “Binnenste Buitenland” en “ Sting Waterschei” , die deze kandidaat clubs kwamen voorstellen.
Gezien de positieve eerste contacten zal de aansluitingsprocedure verder afgehandeld worden.

4. Competitie 2014/2015
De inschrijvingsformulieren (zie website) voor de competitie 2013/2014 dienen
uiterlijk op 01 juni 2014 toe te komen bij de secretaris.
Uiterlijk op 01 juni 2014 dient tevens het inschrijvingsgeld (€ 37,50) voor
volgend seizoen gestort te zijn op rekening BE48 6528 1039 0727 van KLBS
Bij niet respecteren van deze data worden de voorziene boetes (€ 12,50) toegepast .

II.Administratief

1. Mededelingen  

a. . Uw secretaris is van 01/06/2014 tot en met 10/06/2014 in het buitenland.
 Maatregelen werden genomen zodat de continuiteit verzekerd is. (GSM, website, post...)

 

b.Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS worden ingewacht bij de secretaris KLBS voor 01/06/2014

c. De Algemene Vergadering KLBS gaat door op maandag 16/06/2014 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130, 3500 Hasselt.
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)
Boete bij afwezigheid: €12,50.

d. Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2014 bij de secretaris.

e. Eerste wedstrijd van het seizoen 2014/2015 (beker en/of competitie) 30/08/2014

KLBS
De volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 18/06/2014