02/10/2014

WEEK - END 03 / 2014-2015

Week-End 03/2014-2015

                            WEEK-END 03/2014-2015
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 02 oktober 2014.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 17/09/2014 om 19u30
Plaats:  Bondsgebouw, Boekstraat 130,3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Aanwezig: Roberto Cavatorti, Patrick Magne, Marc Martens en Marc Smets

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Verbod neutrale zone vanaf 08/10/2014 voor Beker en Competitie, voor

TWEE (02) speeldagen

DE BRUYN Guido (°22/12/1956)                                                         Century Hasselt

In het voorkomend geval dat tegen het hiervoor vermeld voorstel tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan
zal de zaak opgeroepen worden op 20/10/2014.
               
II.Comité Sport & Discipline

Geen zitting
                

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Roberto Cavatorti, Valère Mantels, Dominique Peeters, Fernand Oeyen,
                Patrick Magne, Roger Cleuren, Marc Martens, Marc Smets, Willy Poosen (SC) en
                secretaris Benny Croes

1. Verslag vorige zitting 17/09/2014 :  goedgekeurd.

2. Briefwisseling:
    schrijven KBVB: schrapping Eisden Cité en zijn bestuursleden uit de lijsten van de KBVB.
    schrijven KBVB: start formaliteiten ontslag FC Banneux, stamnummer 5260;
                             Freya Vreren, stamnummer 5542; Kotshove VV, stamnummer 5565 en
                             SV Rusticana, stamnummer 5056
    aangetekend schrijven K FC Vlam Eisden: klacht naar aanleiding van de wedstrijd
                                                                K FC Vlam Eisden – Pool Keroma B van 27/09/2014.

   
3. Gelegeheidsbestuursleden KLBS
Er worden enkel nog gelegenheidsbestuursleden opgeroepen voor de zittingen van het Comité Sport & Discipline en niet langer voor de zittingen van het Comité Minnelijke Schikkingen.

4. Klacht K FC Vlam Eisden

Klacht zal behandeld worden op de zitting van het Comité Sport en Discipline van 20/10/2014.


IV.Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag beker vanaf 22/09/2014

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd

GERITS Michael (°11/10/1989)                                                        FC Klotbroek
VAN TREEK Jimmy (°11/04/1983)                                                    Kanaalboys Rotem           

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten
ROBIJNS Sander (°12/02/1991)                                                      Sporting Caetsbeek
GELDERS Robbie (°06/11/1982)                                                      Century Hasselt
ACHTEN Yves (°10/08/1982)                                                           Weerstand Zonhoven

 

Schorsing voor EEN (01) speeldag beker vanaf 29/09/2014

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten
VANSWIJGENHOVEN Andy (°27/11/1988)                                        FC Gors Opleeuw
CORTVRIENDT Joris (°06/02/1990)                                                 FC Berg
FONTAINE Indro (°25/04/1994)                                                      FC Olympia Tongeren   

      

2. Gele kaarten

Speeldag 06/09/2014
Cosmos Spouwen: 1

Speeldag 20/09/2014
Century Hasselt: 3
Cosmos Spouwen: 2
FC Global Impact: 2
FC Gors Opleeuw: 2
FC Klotbroek: 3
FC Olympia Tongeren: 1

Het Spoor: 1

Kanaalboys Rotem: 4
K FC Vlam Eisden: 3
Mees 80: 2
OH Bergmans: 1
Pool Keroma A: 2
Pool Keroma B: 1
Sporting Caetsbeek: 1
Sting Waterschei: 2
Transport Jacobs: 2
UD Barcelona: 3

VC Sluizen: 1
VK Wieze Boys B: 3

VNA Winterslag: 1
Weerstand Zonhoven: 1

Speeldag 27/09/2014
Aviaclub: 4

Cosmos Spouwen: 1
FC Berg: 3
FC Global Impact: 1
FC Gors Opleeuw: 3
FC Klotbroek: 2
FC Heideweelde: 2
FC Olympia Tongeren: 4
FC Tamara: 1

Palmaers Bilzen: 1
Pool Keroma A: 3
Weerstand Zonhoven: 2
WelkenhuysenTuinwijk: 2

 

3. Administratieve overtredingen

RECHTZETTING

Week-End 02 / 2014-2015: IV, 3 Administratieve overtredingen
Speeldag 13/09/2014
Schrappen: VNA Winterslag: verkeerde geboortedatum (RIGOTTI Luciano (°27/07/1955) ipv
                  (°27/11/1955)
Fout op de website

 

Speeldag 06/09/2014

Cosmos Spouwen: laattijdig wedstrijdblad (W+1 - 19/09/2014)

Speeldag 20/09/2014
Cosmos Spouwen: geen afdeling (KLBS)
                            verkeerd bloknummer (2552 ipv 2452)              

Binnenste Buitenland: namen en voornamen niet in drukletters (3X)
Sporting Caetsbeek: geen datum
VNA Winterslag: verkeerde datum (21/09/2014 ipv 20/09/2014)
Weerstand Zonhoven: verkeerde geboortedatum (VANBOCKRIJCK Kristof (08/05/’82 ipv
                                 08/05/’85)
                

Speeldag 27/09/2014
K FC Vlam Eisden: laattijdige uitslag
FC Heideweelde: laattijdige uitslag
’t Siebelke Rommershoven: laattijdige uitslag
VK Wieze Boys B: naam en voornaam omgewisseld (STAMATIOS Trakadas ipv TRAKADAS
                          Stamatios)
                          Onvolledige naam bezoekers (S Waterschei ipv Sting Waterschei)
FC Beukenhof: verkeerde geboortedatum (OOMSELS Tom 14/9/81 ipv 06/9/81, VANRIJT
                       Kristof 28/11/74 ipv 28/11/79, DESMET Pieter 06/10/81 ipv 05/10/1981,
                       APPELTANS Pascal 14/5/65 ipv 06/05/80, VANRIJT Kenny 07/03/63 ipv
                       07/03/83, VANRIJT Kevin 07/03/63 ipv 07/03/83)
FC Heideweelde: naam en voornaam omgewisseld (RAMAZAN Colak ipv COLAK Ramazan)
Genk 96: fout in de hoofding Reeks III ipv Beker

Kotem VV: fout in naam (UNARI Khanisorn ipv UNSRI Khanisorn)


4. Ambtshalve sanctie:

Speeldag 20/09/2014
VNA Winterslag : geschorste  speler JANS Geert (°08/02/1976) opgesteld
Beslissingen: uitslag van de wedstrijd VNA Winterslag – Het Spoor 0 – 5 (was 1 – 5)
                    speler JANS Geert (°08/02/1976): geschorst voor EEN (01) bijkomende
                                                                               Bekerwedstrijd
vanaf 08/10/2014

Boete : opstelling niet speelgerechtigde speler

FC Beukenhof: tijdig forfait

Beslissing : uitslag van de wedstrijd FC Heideweelde – FC Beukenhof    5 – 0

Boete : tijdig forfait

Welkenhuysen Tuinwijk: oorzaak stopzetting wedstrijd (minder dan ZEVEN (07) spelers)

Beslissing : uitslag van de wedstrijd RP Products – Welkenhuisen Tuinwijk 5 – 0
Boete: oorzaak stopzetting wedstrijd

Speeldag 27/09/2014

’t Siebelke Romershoven : Laattijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd ’t Siebelke Romershoven – Century Hasselt 0 - 5
Boete: laattijdig forfait

Sting Waterschei : geschorste  speler BOGAZ Mehmet (°07/04/1971) opgesteld
Beslissingen: uitslag van de wedstrijd VK Wieze Boys B – Sting Waterschei 5 – 0 (was 3 - 1)
                    speler BOGAZ Mehmet (°07/04/1971): geschorst voor EEN (01) bijkomende
                     speeldag Beker en Competitie
vanaf 08/10/2014                                                         Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

5.Kostenbedoening

RECHTZETTING

Week-End 02 / 2014-2015: IV, 5 Kostenbedoening
Lezen:

VNA Winterslag: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 15,00 ipv VNA Winterslag: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50 +2,50:
totaal € 17,50

Aviaclub: (IV, 2) € 10,00

Binnenste Buitenland: (IV, 3) € 7,50 (€ 2,50 X 3)
Century Hasselt: (I) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 25,00
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 2,50 + 5,00 + 2,50 + (IV, 3) € 7,50 + 2,50 + 2,50: totaal € 22,50
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
FC Beukenhof: (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + (IV, 4) € 35,00 waarvan
                    € 25,00 aan FC Heideweelde: totaal € 50,00 waarvan € 25,00 aan FC Heideweelde
FC Global Impact: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
FC Gors Opleeuw: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00+ 7,50: totaal € 17,50
FC Heideweelde: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00

FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 5,00: totaal € 17,50
FC Olympia Tongeren: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 10,00: totaal € 17,50
FC Tamara: (IV, 2) € 2,50
Genk 96: (IV, 3) € 2,50
Het Spoor: (IV, 2) € 2,50
Kanaalboys Roten: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2)   € 10,00: totaal € 15,00
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 7,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 10,00
Kotem VV: (IV, 3) € 2,50

Mees 80: (IV, 2) € 5,00
OH Bergmans: (IV, 2) € 2,50
Palmaers Bilzen: (IV, 2) € 2,50

Pool Keroma A: (IV, 2) € 5,00 + 7,50: totaal € 12,50
Pool Keroma B: (IV, 2) € 2,50

Sporting Caetsbeek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 10,00

Sting Waterschei: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 4) € 12,50: totaal € 17,50
’t Siebelke Romershoven: (IV, 3) € 2,50 + (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 aan Century
                                      Hasselt: totaal € 87,50 waarvan € 75,00 aan Century Hasselt
Transport Jacobs: (IV, 2) € 5,00

UD Barcelona: (IV, 2) € 7,50
VC Sluizen: (IV, 2) € 2,50
VK Wieze Boys B: (IV, 2) € 7,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 12,50

VNA Winterslag: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + (IV, 4) € 12,50: totaal € 17,50
Weerstand Zonhoven: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 15,00

Welkenhuysen Tuinwijk: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 4) € 7,50: totaal € 12,50
 

 


 
KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 22/10/2014