17/12/2015

Week - End 08/2015-2016

Wij wensen jullie fijne eindejaarsfeesten en een voorspoedig,vreugdevol en bovenal gezond 2016!

                           WEEK-END 08/2015-2016                                      


Het bestuur KLBS wenst jullie, jullie familie en vrienden fijne eindejaarsfeesten en een voorspoedig en vreugdevol 2016 gevuld met veel voetbalplezier!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 16/12/2015 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal KWINT, Heuvenstraat 9 bus 2, 3520 Zonhoven

I. Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 23/12/2015 voor Beker en Competitie, voor

TWEE (02) speeldagen
SAIA Andrea (°12/11/1994)                                                  Pool Keroma B

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement
KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 06/01/2016.

II. Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Marc Smets en secretaris
               Benny Croes

Verontschuldigd: Marc Martens, Fernand Oeyen, , Hassan Affrane, Patrick Magné,en
                         waarnemer Willy Poosen (SC)


1. Verslag vorig zitting 02/12/2015 goedgekeurd

2.Briefwisseling: schrijven VLB dd 02/12/2015 (zie III, 9)
                         schrijven VC Sluizen (zie III, 3)

3.BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. 1/8ste Finales
De hierna volgende 1/8 finales wordt er gespeeld op 19/12/2015 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30 Kotem VV - KFC Vlam Eisden
14u30 VC Sluizen - FC Tamara
14u30 VK Wieze Boys A – RP Products
14u30 UD Barcelona - Mees 80
14u30 Sting Waterschei – Cosmos Spouwen
14u30 Weerstand Zonhoven - Pool Keroma A
14u30 SV De Conde – FC Total Energy
14u30 FC Global Impact - Century Hasselt

b. Finale beker KLBS (05/05/2016 – Hemelvaartdag)
(1)Ook VC Sluizen stelde zijn kandidatuur voor de organisatie van de finale van de beker KLBS.
De bediening van de post liep echter vertraging op.
(2) Volgende clubs zijn kandidaat organisator van de finale van de beker KLBS:
RP Products
VC Sluizen
VK Wieze Boys
UD Barcelona
(3). De naam van de club die de finale van de beker mag organiseren, zal bekend gemaakt worden op de Bijzondere Algemene Vergadering (januari 2016).

4. KALENDERWIJZIGINGEN

Kampioenschap:
Reeks I
De wedstrijd RP Products – FC Tamara van 28/11/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 02/04/2016 om 15u00
De wedstrijd FC Tamara – Century Hasselt van 05/12/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 09/04/2016 om 15u00
19/03/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – Mees 80
05/03/2016 om 16u00 ipv 15u00 VK Wieze Boys A – UD Barcelona (ingevolge dubbele
bezetting terrein)
09/04/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – VK Wieze Boys A

Reeks IIB
27/02/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – VK Wieze Boys B
19/03/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – Pool Keroma B
Wedstrijden Intra Reeks II

Toevoegingen ten gevolge van het algemeen forfait van Kanaalboys Rotem:

05/03/2016 om 15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – K FC Vlam Eisden

5. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste

ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.

Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

6. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB).

7. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN

Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

8.SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

9.Laattijdige betalling factuur VLB dd 14/08/2015
Ingevolge het nog niet betalen van de 1ste factuur van het seizoen 2015/2016 van de VLB (lidgeld en verzekering), na herinnering, stuurde de VLB een aangetekend schorsingsschrijven aan FC Klotbroek, kopij secretariaat KLBS, dd 02/12/2015.
Ingevolge voorgaande, en in toepassing van Art 36 van het Intern Reglement KLBS, zal de procedure aanleg tot schrapping opgestart worden voor FC Klotbroek, wat meteen inhoudt dat FC Klotbroek geschorst wordt vanaf 23/12/2015, tot de betaling van de openstaande rekening ontvangen is of tot op de bijzondere algemene vergadering van 16/01/2016 beslist wordt de club te schrappen.
FC Klotbroek zal met een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden van deze beslissing.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor TWEE (02) speeldagen competitie vanaf 07/12/2015
Ingevolge DERDE (03) gele kaart (ZESDE (06) kaart)

VRANCKEN Wouter (°26/03/1989)                                                 FC Tamara

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 07/12/2015

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd

AALTEN Nicolas (°29/09/1985)                                                    FC Berg
LIU HOI Hiu (°01/05/1987)                                                           SV De Conde
WICKENS Jan (°14/12/1989)                                                       ’t Siebelke Romershoven

Ingevolge DERDE (03) gele kaart

CLEUREN Renaud (°20/04/1984)                                                 Cosmos Spouwen
OYEN Dimitri (°03/11/1986)                                                         SV De Conde
MARTENS Joost (°09/10/1989)                                                    VC Sluizen
SARACI Erik (°27/09/1994)                                                         Pool Keroma B

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 14/12/2015
Ingevolge DERDE (03) gele kaart

FINCKEN Kurt (°24/01/1985)                                                       FC Berg
PHILTJENS Ronny (°18/06/1981)                                                 Century Hasselt
PENTIFALLO Antonio (°24/07/1983)                                             Genk 96


2. Gele kaarten

Speeldag 28/11/2015
FC Total Energy: 2 
                                                                                                 
Speeldag 05/12/2015
Aviaclub: 2
Cosmos Spouwen: 2
FC Berg: 3
FC Klotbroek: 1
FC Tamara: 1
FC Total Energy: 1
K FC Vlam Eisden: 1
Kotem VV: 1
Pool Keroma B: 3
SV De Conde: 3
’t Siebelke Romershoven: 1
VC Sluizen: 2

Speeldag 12/12/2015
Aviaclub: 1
Century Hasselt: 3
FC Berg: 2
FC Global Impact: 1
FC Heideweelde: 1
Genk 96: 1
Kotem VV: 1
Palmaers Bilzen: 1
RP Products: 1
SV De Conde: 1
Transport Jacobs: 1
UD Barcelona: 1
VK Wieze Boys A: 2
Welkenhuysen Tuinwijk: 1

3.Administratieve overtredingen
Speeldag 28/11/2015

Welkenhuysen Tuinwijk: geen terreinbenaming

Speeldag 05/12/2015

Cosmos Spouwen: wedstrijdblad niet afgetekend door de officieel afgevaardigde thuisploeg

Speeldag 12/12/2015

Binnenste Buitenland: geen uitslag voor zondag 12u00 (2X)
Genk 96: verkeerde geboortedatum (KENIS Jens (°04/09/1992) ipv (°08/09/1992)) (2X)

4. Ambtshalve sancties:
Verbetering Week-End 07/ 2015-16
Speeldag 21/11/2015
Schrappen alles wat betreft Cosmos Spouwen

Speeldag 05/12/2015
FC Heideweelde: laattijdig forfait
Beslissing: uitslag competitiewedstrijd Sting Waterschei – FC heideweelde: 5 - 0
Boete: laattijdig forfait + kosten scheidsrechter

Sporting Caetsbeek: laattijdig forfait
Beslissing: uitslag competitiewedstrijd Sporting Caetsbeek – Welkenhuysen Tuinwijk 0 – 5
Boete: laattijdig forfait

Speeldag 12/12/2015

’t Siebelke Romershoven: tijdig forfait
Beslissing: uitslag Intra reeks 2 wedstrijd Sting Waterschei – ’t Siebelke Romershoven 5 – 0
Boete: tijdig forfait

VK Wieze Boys B: tijdig forfait
Beslissing: uitslag competitiewedstrijd Sporting Caetsbeek – VK Wieze Boys B 5 – 0
Boete: tijdig forfait

5.Kostenbedoening
Verbetering Week – End 07/ 2015-2016
Lezen
: Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 12,50 ipv
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50 + (IV, 4) € 12,50: totaal € 25,00
Aviaclub: (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 7,50
Binnenste Buitenland: (IV, 3) € 10,00 ( 2 X 5,00)
Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 12,50
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 5,00: totaal € 22,50
FC Global Impact: (IV, 2) € 2,50
FC Heideweelde: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 4) € 118,20 (85,00 + 33,20 scheidsrechterkosten)
                         waarvan € 108,20 voor Sting Waterschei: totaal € 120,70 waarvan € 108,20
                         voor Sting Waterschei
FC Klotbroek: (IV, 2) € 2,50
FC Tamara: (IV, 2) € 2,50
FC Total Energy: (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 7,50
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 2,50
Genk 96: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 5,00 (2 X 2,50): totaal € 12,50
Kotem VV: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Palmaers Bilzen: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma B: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) €7,50: totaal € 22,50
RP Products: (IV, 2) € 2,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 aan Welkenhuysen Tuinwijk
SV De Conde: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 2,50: totaal € 20,00
’t Siebelke Romershoven: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan
                                     Sting Waterschei:totaal € 67,50 waarvan € 50,00 aan Sting
                                      Waterschei
Transport Jacobs: (IV, 2) € 2,50
UD Barcelona: (IV, 2) € 2,50
VC Sluizen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 5,00
VK Wieze Boys B: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan Sporting Caetsbeek
Welkenhuysen Tuinwijk (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00

6. Mededelingen
De bijzondere algemene vergadering met nieuwjaarsreceptie gaat door op maandag 18/01/2016 om 20u00 in de cafetaria van K FC Zwartberg (Transport Jacobs en Genk 96) G. Gallopinstraat z/n 3600 Zwartberg/ Genk
Aanwezigheid verplicht – max 2 deelnemers per club


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 07/01/2016