10/01/2016

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - UITNODIGING / AGENDA

Maandag 18/01/2016 om 20u00 in de Cafetaria van K FC Zwartberg (Transport Jacobs & Genk 96).
Aanwezigheid verplicht!

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes
                    Dekkenstraat 73,
                    3800 Sint - Truiden
                    Tel.:011/592260
                    e-mail: klbssrt@hotmail.com  

UITNODIGING AAN DE CLUBSECRETARISSEN 

De Bijzondere Algemene Vergadering van de KLBS voetbal gaat door op
MAANDAG 18 Januari 2016 in de cafetaria van K FC Zwartberg (Transport Jacobs & Genk 96),
G. Gallopinstraat z/n, 3600 Genk (Zwartberg) 

Aanvang: 20u00 

Dagorde

1.Welkomwoord van de voorzitter 

2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig) 

3.Boekhoudkundig verslag 2015

4.Verslag commissarissen financieel beleid 

5.Mededelingen van de secretaris

6.Beker van de sportiviteit 

7.Lidgeld en verzekering VLB

8.Regio werking

9.Promotie KLBS

10.Bekendmaking organisator finale beker KLBS 

11.Presentatie website & formulieren 

12.Slotwoord van de voorzitter & opening van de Nieuwjaarsreceptie.

Namens het KLBS,

Secretaris g.c. 

Benny Croes