19/01/2016

WEEK-END 10/2015-2016

UD Barcelona organiseert de finale van de beker.

                           WEEK-END 10/2015-2016                                      

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 18/01/2016 om 19u00
Plaats: Cafetaria K FC Zwartberg, G. Gallopinstraat z/n, 3600 Genk

I Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 27/01/2016 voor Beker en Competitie, voor TWEE (02) speeldagen
BECKERS Steven (°06/03/1993)                                                             Stokrooie United

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 03/02/2016.

Verslag waarvoor geen voorstel tot minnelijke schikking:
Uitsluiting van speler VANDRIES Pieter (°06/03/1983) - Palmaers Bilzen – en de daarop volgende incidenten bij de wedstrijd Cosmos Spouwen - Palmaers Bilzen van 09/01/2016. Deze uitsluiting en incidenten zullen behandeld worden door het Comité Sport en Discipline op zijn zitting van 03/02/2016.

II. Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Hassan Affrane, Marc Smets, waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marc Martens, Fernand Oeyen en Patrick Magné

1. Verslag vorig zitting 06/01/2016: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven VNA Winterslag en VC Sluizen: kalenderwijziging (zie III, 5)

3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. 1/4ste Finales
De hierna volgende 1/4 finales wordt er gespeeld op 06/02/2016 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

15u00 Pool Keroma A - Century Hasselt
15u00 FC Total Energy - FC Tamara
15u00 RP Products - Kotem VV
15u00 UD Barcelona - Sting Watersche

b. Finale beker KLBS (05/05/2016 – Hemelvaartdag)
De organisatie van de finale van de beker KLBS wordt toegewezen aan UD Barcelona.

4. TERREINWIJZIGING STING WATERSCHEI
Vanaf 09/01/2016 speelt Sting Waterschei zijn thuiswedstrijden op het natuurgrasveld, van het Sportcomplex Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk , bloknummer 2152

5. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks I
De uitgestelde wedstrijd Weerstand Zonhoven – SV De Conde van 17/10/2015 zal gespeeld worden op 06/02/2016 om 15u00
De wedstrijd RP Products – FC Tamara van 28/11/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 02/04/2016 om 15u00
De wedstrijd FC Tamara – Century Hasselt van 05/12/2015 om 14u30 zal gespeeld worden op 09/04/2016 om 15u00
05/03/2016 om 16u00 ipv 15u00 VK Wieze Boys A – UD Barcelona (ingevolge dubbele bezetting terrein)
19/03/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – Mees 80
09/04/2016 om 15u00 ipv 13u30 RP Products – VK Wieze Boys A

Reeks IIB

De uitgestelde wedstrijd VC Sluizen – Stokrooie United van 12/12/2015 zal gespeeld worden op 06/02/2016 om 15u00
27/02/2016 15u00 Binnenste Buitenland - VC Sluizen - gespeeld te Complex Sporting Houthalen, Oudstrijderslaan 44/B, 3530 Houthalen (normaal terrein niet beschikbaar)
27/02/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – VK Wieze Boys B 
12/03/2016 15u00 Binnenste Buitenland - Aviaclub -gespeeld te Complex Sporting Houthalen, Oudstrijderslaan 44/B, 3530 Houthalen (normaal terrein niet beschikbaar)
19/03/2016 13u00 ipv 13u30 ’t Siebelke Romershoven – Pool Keroma B
De uitgestelde wedstrijd VC Sluizen – VK Wieze Boys B van 16/01/2016 zal gespeeld worden op 26/03/2016 om 15u00.

Wedstrijden Intra Reeks II

Ingevolge onbeschikbaarheid van terreinen zal, op 23/01/2016 de wedstrijd Binnenste Buitenland – FC Klotbroek gespeeld worden op het terrein van FC Klotbroek
30/01/2016 14u00 ipv 15u00 VC Sluizen – VNA Winterslag

Toevoegingen ten gevolge van het algemeen forfait van Kanaalboys Rotem:
05/03/2016 om 15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – K FC Vlam Eisden

6. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be

7. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB).

8. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

9.SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op: 11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

10.AFWEZIGHEDEN OP DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De hierna volgende clubs waren afwezig op de Bijzondere Algemene Vergadering van 18/01/2016:
Cosmos Spouwen
K FC Vlam Eisden
Zij krijgen de voorziene boete van € 12,50.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie 11/01/2016
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
EL HATTAB Oualid (°28/10/1982)                                         Transport Jacobs

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
VAN DIJCK Thijs (°31/05/1982)                                             Palmaers Bilzen
RODRIGUEZ-TIMON Savador (°07/09/1982)                           UD Barcelona
SAITTA Fabio (°25/06/1986)                                                 FC Tamara
LAMBRICHTS Glen (°15/04/1994)                                          Century Hasselt
CORTVRIENDT Joris (°06/02/1990)                                        FC Berg
WILLEMS Frank (°14/09/1979)                                              Welkenhuyzen Tuinwijk 

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie 18/01/2016
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
BOLLEN Mich (°06/10/1981)                                                 Cosmos Spouwen

2. Gele kaarten Speeldag 09/01/2016
Aviaclub: 2
Binnenste Buitenland: 1
Century Hasselt: 2
Cosmos Spouwen: 3
FC Berg: 3
FC Global Impact: 1
FC Klotbroek: 2
FC Tamara: 2
Palmaers Bilzen: 1
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 2
Sporting Caetsbeek: 2
Transport Jacobs: 1
UD Barcelona: 2
VK Wieze Boys A: 1
Welkenhuysen Tuinwijk: 1 

Speeldag 16/01/2016
Cosmos Spouwen: 2
FC Berg: 1
FC Klotbroek: 1
Kotem VV: 1
Mees 80: 1
OH Bergmans: 1
Pool Keroma A: 1
VK Wieze Boys A: 1
VNA Winterslag: 1
Weerstand Zonhoven: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 09/01/2016:
geen

Speeldag 16/01/2016:
FC Klotbroek: Laattijdige uitslag

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 09/01/2016
GENK 96: opstelling geschorste speler KENNESZ Joeri (°24/03/1991)
Beslissingen: Uitslag van de wedstrijd Sting Waterschei – Genk 96 7 – 0 (was 7 – 1)                   
                     Speler KENNESZ Joeri (°24/03/1991): EEN (01) speeldag bijkomende schorsing voor
                      competitie vanaf 27/01/2016
Boete: Opstelling niet speelgerechtigde/geschorste speler 

Speeldag 16/01/2016
FC Klotbroek: wedstrijdblad laattijdig ingevuld/ bij de scheidsrechter 
                       oorzaak laattijdige aanvang van de wedstrijd
Boetes: wedstrijdblad laattijdig ingevuld/ bij de scheidsrechter en oorzaak laattijdige aanvang van de wedstrijd

5.Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 5,00
Binnenste Buitenland: (IV, 2) € 2,50
Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
Cosmos Spouwen: (III, 10) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 5,00: totaal € 30,00
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 2,50: totaal € 15,00
FC Global Impact: (IV, 1) € 2,50
FC Klotbroek: (IV, 2) € 5,00 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + (IV, 4) € 5,00 + 7,50: totaal € 22,50
FC Tamara: (IV, 1) €5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
Genk 96: (IV, 4) € 12,50
K FC Vlam Eisden: (III, 10) € 12,50
Kotem VV: (IV, 2) € 2,50
Mees 80: (IV, 2) € 2,50
OH Bergmans: (IV, 2) € 2,50
Palmaers Bilzen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Pool Keroma A: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Pool Keroma B: (IV, 2) € 5,00
Sporting Caetsbeek: (IV, 2) € 5,00
Stokrooie United: (I) € 10,00
Transport Jacobs: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € € 2,50
UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 2,50
VNA Winterslag: (IV, 2) € 2,50
Welkenhuysen Tuinwijk: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50


KLBS


Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 04/02/2016