18/01/2006

Week-End 9/2005-2006

Info 9 ter beschikking

verslag bijzondere vergadering 10/01/06 met lottrekking Beker

verslag zitting 16/01/06 met o.a.kalenderwijzigingen 

                                                           WEEK-END(9/2005-2006)

 

                                                                                                                      Hasselt,18 januari 2006.

 

I.Verslag bijzondere vergadering dd.10/01/06 - KBVB-Hasselt ? 20u00

 

Aanwezig :      Alle leden comit?,behoudens Kris Asnong,verontschuldigd.

                   Alle clubs behoudens hierna vermeld.

                   Dhr.H.Reynders,PC-Limburg, dhr Billen, PSC Limburg, dhr.Coopmans

                   secretaris PC/PSC Limburg, dhr. Douc?, PSC Limburg

 

1.Opname aanwezigheid clubs:       allen, behoudens:      Hellas 200

                                                                           Cosmos Spouwen

                                                                           VNA Winterslag

                                                                           CS Italiano

                                                                           AFI Waterschei

                                                                            BVC Park Houthalen

                                                                           SV De Conde

                                                                           CBW Zonhoven

 

                                               Gebruikelijke boete van ? 12,50

 

2.Welkomwoord voorzitter.

 

3.Toepsraak dhr.Reynders

 

4.Voostellen wijziging overeenkomst KBVB/KLBS

Nihil

 

5. Mededelingen:

         Club Ay-Yildiz Kolderbos (4592/5447) , reeks 3 KLBS, neemt ontslag als club van KLBS.

        

         Aangezien dit ontslag valt na het spelen van de volledige heenronde, worden de

uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden behouden (art.V/72 KBVB en art.49

interne reglement KLBS)

         De aangesloten leden die toegewezen zijn aan een club die ontslag neemt, verliezen

hun hoedanigheid van aangesloten lid.
Om een toewijzing te verkrijgen aan een andere club moeten zij een nieuwe aansluitingskaart tekenen.(art.III/21 KBVB).

Inzake kwalificatie van een dergelijke speler: een speler mag in de loop van ??nzelfde seizoen slechts voor ??n effectieve club uitkomen in offici?le wedstrijden van de eerste ploeg (kampioenschaps- en bekerwedstrijden), BEHALVE ingeval van aansluiting ingevolge het ontslag of schrapping van een club. (art. IV 101.3,4de uitzondering).

Zij kunnen dus tijdens het lopende seizoen terug aansluiten bij een andere club, maar

de boekingen en schorsingen op hun naam blijven behouden.

 

6.Lottrekking ?  finale KLBS-Beker:

 

         1)        SV Heylen Bricks ? Olympia Tongeren

         2)        Vlam Eisden ? Wieze Boys A

         3)        Citro?n Steegen ? ZD Overath

         4)        Kotem VV - Welkenhuyzen

 

         Wedstrijden te betwisten op 11/02/06                aanvang 15u00

         Te spelen over 2 x 40min.Na gelijke stand onmiddellijk strafschoppen.

 

7.Aansluitend nieuwjaarsreceptie.

 

 

II. Verslag vergadering comit? dd.16/01/06 ? Tennis Hasselt - 19u00

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Roger Vernijns, Freddy Daniels

Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh,Val?re Mantels.

 

Verontsch : Kris Asnong

 

1.Vorig verslag:verslag zitting 19/12/05 goedgekeurd.

 

         Behoudens volgende toevoegingen:

         I)

         Onder punt 6: nazicht scheidsrechtersbladen

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

         Ingevolge drie (3) gele kaarten:

         Vanaf 19/12/05:

         Dennis VAN LANGENHOVE(?17/06/81)                  SV Vrolingen

 

         II)

         Onder punt 9: ambtshalve sancties:

Speeldag 03/12/05

Ay-Yildiz Kolderbos: opstellen speler Serkan YILMAZ(?22/10/87) was geschorst voor

??n (1) speelzaterdag wegens ambtshalve sanctie (ten onrechte gespeeld op

29/10/05), vanaf 30/11/05, zie WE nr.6/2005-2006, punt 8.

Sanctie : wedstrijd Ford Keroma B-Ay-Yildiz Kolderbos uitslag 1-3 wordt 5-0,

winstpunten aan Fors Keroma B. Speler Serkan YILMAZ wordt geschorst voor ??n (1)

speelzaterdag vanaf 28/12/05.

Boete : ? 12,50 lastens club Ay-Yildiz Kolderbos

2.Briefwisseling:

         - 04/01/06: KBVB besvestiging uitbreiding schorsing Bj?rn GEIJSELS (SV De Conde)

         - 08/01/06: Kotem VV in verband met feiten wedstrijd Terlaemen 04-Kotem VV van

07/01/06

         - 11/01/06: KBVB in verband met opleiding getuigschrift C

                           Dhr.Nelissen (Olympia Tongeren) rechtzetting als gelegenheidsref s-blad

                            wedstrijd 07/01/06

         ea mails

 

3.Scheidsrechtersverslag:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 25/01/06

 

Verslag ref.Hendrix wedstrijd FC Mondeoflowers-Swijsen-Schepers M.80 van 17/12/05.

Uitgesloten speler: Cemal S?NB?L(?03/03/82) van FC Mondeoflowers

         Opgeroepen: speler Cemal S?NB?L, vrijblijvend afgevaardigde Mustafa ERDOGDU

van FC Mondeoflowers, afgev.F.Daniels van Swijsen-Schepers M.80 en de ref.

Aanwezig: enkel afgev.Daniels. Scheidsrechter verontschuldigd. Speler verontschuldigd

en bewijs werkgever overhandigd ter zitting door dhr.Karapinar Birol, bestuurslid/speler

van FC Mondeoflowers, tevens aanvaard als getuige.

Uitspraak : speler Cemal S?NB?L wordt geschorst voor ??n (1) speelzaterdag.

Boete : ? 5,00 lastens club FC Mondeoflowers.

 

 

4.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

        

         Geschorst vanaf 25/01/06

 

         Een (1) speelzaterdag:

         Vital CORTEN(?25/09/73)                                  FC Heideweelde

         Athanasios GIANNAKOS(?04/01/73)           Hellas 2000

 

         Twee (2) speelzaterdagen:  

         Cinar BICICI(?25/10/69)                                   FC Mondeoflowers

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen eerstvolgende zitting: 06/02/06

 

         Verslag ref Valkenborgh wedstrijd SV Vrolingen ? FC Banneux van 17/12/05

 

5.Schikkingen/sancties aan de hand van scheidsrechtersverslagen:

 

a) Wedstrijd Ay-Yildiz Kolderbos ? Sporting Caetsbeek van 17/12/05. Verslag scheidsrechter

         Dani?ls.

 

         Wedstrijd stopgezet tijdens de rust.

 

         Beslissing: club wordt gesanctioneerd voor gebrek aan organisatie (herhaling, zie WE 6)

         en voor het spelen op een niet erkend terrein.

         Boete: 25,00(gebrek organisatie) + 12,50(herhaling) + 25,00(onrechtmatig terrein)

         = ? 62,50 lastens club Ay-Yildiz Kolderbos.

         Uitslag wedstrijd: 0-5, zie punt 9) hierna.

 

b) Wedstrijd Ford Keroma A ? ZD Overath van 07/01/06. Verslag scheidsrechter Gemici.

 

         Speler Alex SCHOOLMEESTERS(?16/01/77) van ZD Overath wordt bijkomend geschorst

voor ??n (1) speelzaterdag vanaf 25/01/06, wegens houding en gedrag na het

krijgen van zijn tweede gele kaart.

 

         Afgevaardigde Uwe MUNCH(?28/11/63) van Ford Keroma: blaam + ? 12,50 regl.boete

         wegens administratieve fouten.

 

c) Wedstrijd Terlaemen 04 ? Kotem VV van 07/01/06. Verslag scheidsrechter Slegers.

 

         Wedstrijd gestopt in de 31ste min bij een 2-1 stand. Verlaten van terrein door bezoe-

         kers.

         Beslissing:      uitslag wedstrijd 5-0

                            Afgevaardigde Raymond KUYPERS(?12/11/45) van Kotem VV, blaam en

regl.boete van ? 12,50 wegens aanmanen verlaten terrein;

trainer Val?re DECKERS(?11/04/62) van Kotem VV een blaam + een

regl.boete van ? 12,50 wegens aanmanen verlaten terrein.

 

6.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

        

         Vanaf 09/01/06:

         Pascal BOLLEN(?08/07/72)                                Kotem VV

         Musa ZORLU(?29/04/84)                                   Ford Keroma

         Alex SCHOOLMEESTERS(?16/01/77)                    ZD Overath

         Mike DIRKX(?12/05/77)                                    Swijsen-Schepers M.80

         Ramses CHIRAS(?25/01/75)                              Hellas 2000

 

         Vanaf 16/01/06:

         Nico DAENEN(?12/12/66)                                  Citro?n Steegen

         Dario DE PALMA(?05/07/82)                              FC Friuli

 

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten:

 

         Vanaf 09/01/06 :

         Werner POISKET(?28/09/78)                             SV Vrolingen

         Joaquin PLANAS(?08/10/67)                              Ford Keroma

         Steven SOOGEN(?06/11/76)                    VK Grammenrode

         Georgios TSIAFLAKIS(?05/08/82)                       Hellas 2000

         Bart HABRAKEN(?07/10/85)                               OH Rus Games

 

         Vanaf 16/01/06:

         Renato LEYSSENS(?25/03/75)                           Wieze Boys

         Nico NEVEN(?10/04/71)                                    SV Vrolingen

         Peter HUYGHE(?25/01/68)                                Aviaclub

         Kevin AMEEL(?27/07/86)                                  FC Heideweelde

 

7.Administratieve overtredingen:

         speeldag 17/12/05:

         FC Beukenhof: tijdige FF

         Ay-Yildiz Kolderbos:afgevaardigde s-blad niet afgetekend, Ali Colak verkeerde

                   geb.datum

         Olympia Tongeren: trainer zonder geb.datum

         FC Heideweelde: 1 speler zonder rugnummer

 

Kostenbedoening :

         FC Heideweelde:       5+5+2,50 = ? 12,50

         Hellas 2000:             5+5+5 = ? 15,00

         FC Mondeoflowers:    ? 5,00

         Kotem VV:               ? 5,00

         Ford Keroma:            5+5 = ? 10,00

         ZD Overath:             ? 5,00

         Swijsen-Schepers M.80: ? 5,00

         Citro?n Steegen:       ? 5,00

         FC Friuli:                  ? 5,00

         SV Vrolingen:           5+5 = ? 10,00

         VK Grammenrode:      ? 5,00

         OH Rus Games:         ? 5,00

         VK Wieze Boys:         ? 5,00

         Aviaclub:                 ? 5,00

         FC Beukenhof:          ? 5,00 aan KLBS

                                      ? 25,00 aan UD Barcelona

         Ay-Yildiz Kolderbos:   ? 2,50

         Olympia Tongeren:    ? 2,50

 

8.Vermaning:

         Speeldag 17/12/05

         Ay-Yildiz Kolderbos: thuisafgevaardigde tevens speler.

 

9.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 17/12/05

         Ay-Yildiz Kolderbos: opstellen speler Ali COLAK(?01/01/78) geschorst en dus niet speel-

         gerechtigd voor deze wedstrijd (zie WE 6/punt 3b). Opstellen speler Onur BAYRAKTAR

         (?07/09/82) niet gekend als lid van KLBS.

         Sanctie: wedstrijd Ay-Yildiz Kolderbos-Sp.Caetsbeek, uitslag wordt 0-5, winstpunten

         aan Sporting Caetsbeek. Speler Ali COLAK wordt geschorst voor ??n (1) speelzaterdag

         vanaf 25/01/06.

         Boete: 12,50 + 12,50 = ? 25,00 lastens club Ay-Yildiz Kolderbos.

 

         A.F.I.Waterschei: in de loop van de wedstrijd A.F.I.Waterschei-ZD Overath vier (4) ver-

vangingen doorgevoerd. Het reglement laat slechts 3 vervangingen toe voor eerste

ploegen (art.V/26).

Sanctie : uitslag wedstrijd 1-3 wordt 0-5

Boete : ? 12,50 lastens club A.F.I.Waterschei

        

 

10.Klacht:

Klacht C.Steegen dd.19/12/05 : wedstrijd C.Steegen-Kotem VV van 03/12/05

Opstellen niet speelgerechtigde speler, wegens geschorst bij de KBVB, door Kotem

VV.

Klacht ontvankelijk en gegrond.

Betreft: speler David MAES(?25/12/83) vermeld en gespeeld met rugnummer 4 voor

Kotem VV. Speler was als aangeslotene bij club Zutendaal VV door de KBVB geschorst

voor drie gele kaarten waarvan de laatste gekregen op 20/11/2005. Ingevolge de algemene afgelasting van de wedstrijden van 26/11/05 was hij dus geschorst voor de

wedstrijden van 03/12/05.

Overeenkomstig art.42 van het interne reglement van KLBS zijn alle straffen opgelegd door de KBVB van kracht bij de KLBS (crf.eveneens bijlage VI reglement KBVB)

Uitspraak :

Wedstrijd Citro?n Steegen-Kotem VV uitslag 2-3 wordt 5-0. Winstpunten aan C.Steegen

Speler David MAES, niet speelgerechtigd voor deze wedstrijd, wordt ambtshalve geschorst voor ??n (1) speelzaterdag vanaf 25/01/06.

Boete : ? 12,50 lastens club Kotem VV

 

11.Kalender: Plaatsing uitgestelde wedstrijden en wijzigingen wegens bezetting terrein.

 

         Reeks 1          Toevoegen

 

                   11/02/06        SV De Conde ? BVC Park Houthalen           om 15u00

 

         Reeks 2          Toevoegen

 

                   11/02/06        SV Vrolingen ? VC Mireille                        om 15u00

                                      FC Friuli ? Cosmos Spouwen                    om 15u00

                                      Ford Keroma A ? Hellas 2000                    om 15u00

 

                   11/03/06        Hellas 2000 ? FC Banneux                       om 15u00

 

                   25/03/06        FC Banneux ? FC Mondeoflowers              om 15u00

 

                   ( Ford Keroma A-Hellas 2000 wordt dus verplaatst van 11/3 naar 11/2

                   en Banneux-Mondeoflowers wordt verplaatst van 11/3 naar 25/3)

 

         Reeks 3          Toevoegen

 

                   11/02/06        Wieze Boys B ? FC Heideweelde               om 15u00

                                      OH Rus Games ? C.S.Italiano                   om 15u00

                                      CBW Zonhoven ? Century Hasselt             om 15u00

                                      FC Gors Opleeuw ? VNA Winterslag B         om 15u00

                                      A.F.I.Waterschei ? Ford Keroma B             om 15u00

 

12.Mededelingen/Beslissingen:

 

a) Wedstrijd Ay-Yildiz Kolderbos ? A.F.I.Waterschei van 10/12/05

            Gezien de situatie van club Ay-Yildiz Kolderbos kunnen we aannemen dat er geen verslag

            meer zal toekomen van de toenmalige gelegenheidsscheidsrechter, lid van de thuisploeg.

            Gezien de verklaringen, schriftelijk en mondeling van de bezoekende ploeg, dat de wedstrijd

            tumultueus maar toch ongeveer over de volledige duur werd betwist met een 3-3 stand als

            resultaat, besluit het comit? de aldus bereikte stand te noteren als definitieve eindstand van

            deze wedstrijd, temeer de identiteit van de gelegenheidsscheidsrechter totaal onbekend is.

            Verder verhaal tegen de speler van de thuisploeg gesanctioneerd met een rode kaart, kan

            enkel indien hij zich aansluit bij een andere club van KLBS.

             

b) Organisatie finale KLBS-Beker:

         In overleg met de KBVB werd de gevraagde datum Paasmaandag 17/04/06 toegestaan.

         Aldus

 

         Datum Bekerfinale: Paasmaandag 17/04/2006

        

         Ploegen die interesse hebben om deze bekerfinale te organiseren kunnen

hiervoor hun kandidatuur indienen en dit tot en met vrijdag 17/02/06

 

13.Clubnieuws (zoals overgemaakt door betrokken clubs)

 

Van VK Grammenrode :

 

Restaurantdag VK Grammenrode op zondag 12 februari 2006 in het Parochiaal Centrum te Melveren St.Truiden vanaf 12 uur tot 14 uur en vanaf 17 uur tot 19 uur .

Te verkrijgen : Steaks met diverse saus 12 Euro

                     Koude visschotel 12 Euro

                     1/2 Kip met sausen 10 Euro

                     Curry worst 5 euro

Inschrijven tot 5/02/06 bij Paul Raskin tel. 0476/606232

 

 

Van Ford Keroma :

 

VZW FORD KEROMA.         

Identificatienr Staatsblad:8554/78 .

Secretariaat:Granturchi.M.

Kielstr. 21 3600 Genk

 tel:089-240112/011-323006/011-333433-  

     

 Happening 2006 van V.Z.W.Ford Keroma.

Beste sport vriend, zoals gebruikelijk houden wij ook dit seizoen ons jaarlijkse happening, die doorgaat op 12 en 13/08/2006.

Indien U interesse toont tot deelname gelieve onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen naar volgend adres en dit ten laatste voor 01/07/2006.

Hierbij bent u ook uitgenodigd op onze eetdag dat doorgang heeft op 26/03/06? Wij zijn steeds berijd voor een tegenprestatie.

Cortinovis Mario

Jagerstraat 11

3590 Diepenbeek.tel.089/658078-gsm 0476547698

E-mail adres- Corti@skaynet.be

 

Datums                       10h        13h          15h           17h          19h

 

Zaterdag 12/08/06    -   O           O             O              O             O

 

Zondag   13/08/06    -   O            O             O              O             O

 

Gelieve het bolletje met de voor u beste uur te kleuren.

Naam ploeg                = ------------------------------------------------

Adres afgevaardigde = ------------------------------------------------

Gemeente                  = -------------------------------------------------

Telefoon of gsm        = -----/------------------/------------------------

Kleuren uitrusting     = -----------------/----------------/--------------

            Sportieve groeten, het bestuur van vzw Ford Keroma.

PS: wij zullen trachten het gevraagde uur in acht te nemen!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 08/02/06