16/11/2017

WEEK-END 05/2017-2018

Graag uw speciale aandacht voor de bekerwedstrijden en de mededelingen;

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 15/11/2017 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia, Kuringersteenweg 242, 3800 Hasselt

I. Minnelijke Schikkingen
Voorstellen schorsing minnelijke schikking
Geschorst voor Beker en Competitie vanaf 22/11/2017 voor:
DRIE (03) speeldagen
ROMANO Lucas (°17/08/1990)                                                       OH Bergmans

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 06/12/2017.

II. Comité Sport & Discipline

Uitspraak na verzet, conform Art 61 van het Intern Reglement KLBS, tegen het voorstel tot minnelijke schikking vermeld in Week – End 04/2017-2018 van 19/10/2017, betreffende de uitsluiting van speler CICERO Fabio (°07/12/1981) - SV De Conde - in de competitiewedstrijd Weerstand Zonhoven - SV De Conde van 07/10/2017

Opgeroepen:
SV De Conde: speler CICERO Fabio (°07/12/1981) en
                       officieel afgevaardigde bezoekers KAERTS Arthur (°05/08/1942)
Cosmos Spouwen: officieel afgevaardigde thuisploeg JANNES Kenny (°31/01/1983) - vrijblijvend
Scheidsrechter
Aanwezig: scheidsrechter, CICERO Fabio (°07/12/1981) en KAERTS Arthur (°05/08/1942)

Uitspraken:
speler CICERO Fabio (°07/12/1981) – SV De Conde - geschorst voor DRIE (03) speeldagen voor beker en competitie vanaf 22/11/2017
Boete: SV De Conde: uitsluiting speler
Kosten: verplaatsingskosten scheidsrechter ( € 5,60) te laste van SV De Conde

Uitsluiting van de spelers SNOKS Kurt (°13/01/1989) en OLECH Ben (°24/09/1990) - FC Hutte Houthalen en de incidenten bij de in de competitiewedstrijd FC Hutte Houthalen – Cosmos Spouwen van 21/10/2017

FC Hutte Houthalen zal de identiteit (naam, voornaam, geboortedatum) van speler X, die de scheidsrechter in de rug duwde, schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris KLBS en dit ten laatste op 14/11/2017. Bij ontsteltenis hiervan zal aan FC Hutte Houthalen de voorziene (hoge) boete (Cfr KBVB) voor weigering tot medewerking opgelegd worden.
FC Hutte Houthalen beweert dat het een speler van Cosmos Spouwen was die de scheidsrechter in de rug duwde en dat ze zijn identiteit niet kennen.

Opgeroepen:
FC Hutte Houthalen: speler SNOKS Kurt (°13/01/1989);
                                  speler OLECH Ben (°24/09/1990);
                                  speler X van FC Hutte Houthalen die de scheidsechter in de rug duwde
                                   officieel afgevaardigde thuisploeg

Cosmos Spouwen: officieel afgevaardigde bezoekers CLAESEN Guido (°12/04/1957)
Scheidsrechter
Aanwezig: scheidsrechter,SNOKS Kurt (°13/01/1989), OLECH Ben (°24/09/1990)en HABEX Steven (°03/12/1972)
Afwezig: CLAESEN Guido (°12/04/1957)

Uitspraken:
speler SNOKS Kurt (°13/01/1989) – FC Hutte Houthalen geschorst voor DRIE (03) speeldagen beker en competitie vanaf 22/11/2017 speler OLECH Ben (°24/09/1990) – FC Hutte Houthalen geschorst voor VIJF (05) speeldagen beker en competitie vanaf 22/11/2017
Boete: FC Hutte Houthalen: uitsluiting speler (2X)
          Cosmos Spouwen: niet gerechtvaardigde afwezigheid op de zitting
Kosten: verplaatsingskosten scheidsrechter (€14,00) ten laste van Hutte Houthalen 

Incidenten bij en stopzetten van de competitiewedstrijd Aviaclub – Sporting Calcio 96 van 04/11/2017.

Opgeroepen:
Aviaclub: officieel afgevaardigde thuisploeg: SMETS Marc (°03/11/1969)
Sporting Calcio 96: kapitein en vervangend bezoekende afgevaardigde CIANCI Marco (°02/12/1987)
Scheidsrechter
Aanwezig: : SMETS Marc (°03/11/1969)
Afwezig: scheidsrechter en CIANCI Marco (°02/12/1987)

Uitspraken:
Oorzaak stopzetting: beide ploegen
Uitslag van de wedstrijd Aviaclub – Sporting Calcio 96 0 – 5 / 5 - 0

Boetes: Aviaclub: oorzaak stopzetting
                            wanordelijkheden
            Sporting Calcio 96: niet gerechtvaardigde afwezigheid op de zitting
                                           oorzaak stopzetting
                                           wanordelijkheden

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Dominique Peeters, Valère Mantels, Marc Smets Roberto Cavatorti, Hassan Affrane, Fernand Oeyen, 
                Marc Martens als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

1. Verslag vorig zitting 18/10/2017 goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven RP Products: wijziging van secretaris g.c. (zie III, 9)

3. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

1/4 finales
De hierna volgende 1/4 finales wordt er gespeeld op 23/12/2017 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30 FC Total Energy - Sting Waterschei
14u30 Sporting Calcio - FC Berg
14u30 VK Wieze Boys A - Kotem VV
14u30 RP Products - FC Global Impact

4. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks I
18/11/2017 14u30 Century Hasselt – UD Barcelona ipv UD Barcelona – Century Hasselt
09/12/2017 14u30 ipv 13u00 Huwa San Bilzen – OH Bergmans op natuurgras ipv kunstgras
13/01/2018 15u00 ipv 13u30 RP Products – FC Tamara
20/01/2018 15u00 SV De Conde – VC Sluizen ipv VC Sluizen – SV De Conde
20/01/2018 15u00 OH Bergmans – Kotem VV ipv Kotem VV – OH Bergmans
27/01/2018 15u00 ipv 13u30 Huwa San Bilzen – FC Tamara op natuurgras ipv kunstgras
03/02/2017 15u00 Huwa san Bilzen – Weerstand Zonhoven ipv Weerstand Zonhoven - Huwa San Bilzen
03/02/2018 15u00 Kotem VV – FC Berg ipv FC Berg Kotem VV
17/02/2018 15u00 ipv 13u30 Huwa San Bilzen – Mees 80 op natuurgras ipv kunstgras
17/02/2018 15u00 VC Sluizen – Kotem VV ipv Kotem VV – VC Sluizen
24/02/2018 14u00 VK Wieze Boys A – RP Products – ipv RP Products – VK Wieze Boys A
03/03/2017 15u00 ipv 13u30 Huwa San Bilzen – Century Hasselt op natuurgras ipv kunstgras
03/03/2018 13u30 ipv 15u00 Kotem VV – FC Tamara
03/03/2018 15u00 VK Wieze Boys A – Pool Keroma A ipv Pool Keroma A – VK Wieze Boys A
24/03/2018 15u00 UD Barcelona – Century Hasselt ipv Century Hasselt UD Barcelona
07/04/2018 15u00 ipv 13u30 RP Products – UD Barcelona

Reeks II
24/02/2018 15u00 Pool Keroma B – VK Wieze Boys B ipv VK Wieze Boys B – Pool Keroma B

5. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

6. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

7. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

8. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

9. NIEUWE SECRETARS RP PRODUCTS
KOSTEN Marc neemt ontslag als secretaris g.c. van RP Products en voorzitter van de Regio Noord-West.
Nieuwe secretaris RP Products:
ELSEN Tony
Poortshoevestraat 1/24 3550 Heusden- Zolder
Tel: 011/572602 GSM: 0479/761157
e-mail: tony.elsen@telenet.be 

Nieuwe voorzitter Regio Noord – West
Nog te bepalen

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 23/10/2017
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
KIRTAN Suleyman (°26/04/1987)                                      K FC Vlam Eisden
NARDOZZA Amadeo (°27/05/1986)                                   UD Barcelona
PINNA Fabrizio (°01/07/1990)                                           FC Hutte Houthalen
SNOKS Bjorn (°16/01/1990)                                             FC Hutte Houthalen

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
CORTVRIENDT Joris (°06/02/1990)                                   FC Berg
DANIELS Dimitri (°11/09/1986)                                        FC Berg

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 30/10/2017
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
KUSTERS Kristof (°04/09/1979)                                       Pool Keroma A

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
GELDERS Kristof (°30/12/1986)                                        Century Hasselt

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 06/11/2017
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
HAUBEN Pieter (°13/10/1984)                                           Pool Keroma B
CLAES Gijs (°18/08/1995)                                                 VK Wieze Boys B

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
KIRTAN Suleyman (°26/04/1987)                                       K FC Vlam Eisden
VRANCKEN Wouter (°26/03/1989)                                     FC Tamara
BOLLEN Kevin (°15/05/1980)                                            Huwa San Bilzen
CAUBERGH Raf (°18/10/1990)                                          Cosmos Spouwen
CHYLINSKI Roy (°10/08/1991)                                          FC Klotbroek
WANTEN Kevin (°24/06/1979)                                           FC Beukenhof
TRINIDAD Armando (°29/09/1989)                                    FC Hutte Houthalen

Schorsing voor EEN (01) speeldag beker vanaf 13/11/2017
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
NARDOZZA Amadeo (°27/05/1986)                                   UD Barcelona

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten
CUPERS Gertjan (°18/08/1988)                                         RP Products
DEKENS Wouter (°20/01/1988)                                         Pool Keroma A
GIANNARAKIS Ioannis (°18/11/1971)                                Sting Waterschei

2.Gele kaarten

Speeldag 14/10/2017
Aviaclub: 1
VK Wieze Boys B: 1

Speeldag 21/10/2017
Aviaclub: 1
Century Hasselt: 2
Cosmos Spouwen: 3
FC Berg: 2
FC Beukenhof: 1
FC Hutte Houthalen: 4
FC Klotbroek: 2
FC Tamara: 3
Huwa San Bilzen: 2
K FC Vlam Eisden: 3
Kotem VV: 2
Mees 80: 2
OH Bergmans: 2
Pool Keroma A: 2
Pool Keroma B: 1
Tuinwijk VV: 1
VC Sluizen: 1
VK Wieze Boys A: 1

Speeldag 28/10/2017
Century Hasselt: 1
FC Beukenhof: 1
FC Hutte Houthalen: 2
FC Klotbroek:1
FC Total Energy: 1
FC Vini’s: 2
Huwa San Bilzen: 1
K FC Vlam Eisden: 3
Pool Keroma A: 3
RP Products: 3
Sporting Calcio: 1
Stokrooie United: 1
SV De Conde: 1
Tuinwijk VV: 1
VK Wieze Boys B: 2

Speeldag 04/11/2017
Cosmos Spouwen: 1
FC Berg: 1
FC Beukenhof: 2
FC Global Impact: 1
FC Hutte Houthalen: 3
FC Klotbroek:1
FC Tamara: 3
FC Total Energy: 2
FC Vini’s: 1
Huwa San Bilzen: 5K FC Vlam Eisden: 5 Kotem VV: 2

Pool Keroma A: 1

Pool Keroma B: 5

RP Products: 1 Sporting Caetsbeek: 2

Sporting Calcio: 1

StingWaterschei: 1 Tuinwijk VV: 1 VC Sluizen: 3

VK Wieze Boys B: 1

Weerstand Zonhoven: 1

Speeldag 11/11/2017

FC Berg: 2 FC Klotbroek:2

FC Total Energy: 3

Pool Keroma A: 1

RP Products: 1
Sting Waterschei: 3
UD Barcelona: 3
Weerstand Zonhoven: 3

3. Administratieve overtredingen

Speeldag 21/10/2017
Pool Keroma A: laattijdig wedstrijdblad
Tuinwijk VV: speler zonder geboortedatum (SFELAZZA Salvatore)(2x)
Stokrooie United: geen stamboeknummer bezoekers
FC Total Energy: geen nummer kapitein
                         wedstrijdblad niet getekend door de kapitein
                         wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein bij ontsteltenis van een
                         bezoekende afgevaardigde.
FC Hutte Houthalen: geen afdeling in de hoofding
                              geen naam thuisploeg

Speeldag 04/11/2017
FC Berg: verkeerd aanvangsuur (15u00 ipv 14u30)
Aviaclub: wedstrijdblad niet getekend door kapitein
Cosmos Spouwen: verkeerde voornaam T1 (CLAESEN Guy ipv Guido) (2X)
FC Klotbroek: verkeerde geboortedatum (CHYLINSKI Roy (°10/09/1991 ipv °10/08/1991)
Sporting Calcio: verkeerde geboortedatum (COENEN Kenny (°03/12/1980 ipv °03/12/1990)
FC Beukenhof: reserven verkeerd ingevuld
FC Hutte Houthalen: hoofding (terrein, wedstrijd gespeeld te) niet ingevuld in blokletters
                               namen van clubs niet ingevuld in blokletters

Speeldag 11/11/2017
Tuinwijk VV: onvolledige aangifte formulier lichamelijk ongeval BEANKENS Bart (geen getuigen,
                 geen plaats of datum van ondertekening)

4. Ambtshalve sancties:

Speeldag 28/10/2017
FC Tamara: tijdig forfait
Beslissingen: uitslag van de wedstrijd VC Sluizen – FC Tamara 5 – 0
Boete: tijdig forfait

K FC Vlam Eisden: geschorste speler KIRTAN Suleyman (°26/04/1987) opgesteld
Beslissingen: uitslag van de wedstrijd K FC Vlam Eisden – FC Berg 0 – 5 (was 2 – 3)
                    speler geschorst KIRTAN Suleyman (°26/04/1987) voor EEN (01)
 
                   bijkomende speeldag Competitie vanaf 22/11/2017.
Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

Speeldag 11/11/2017
Aviaclub
: tijdig forfait
Beslissingen: uitslag van de bekerwedstrijd Sporting Calcio 96 – Aviaclub 5 – 0
Boete: tijdig forfait

Cosmos Spouwen: laattijdig forfait
Beslissingen: uitslag van de bekerwedstrijd Kotem VV – Cosmos Spouwen 5 – 0
Boete: laattijdig forfait 

5.Kostenbedoening
Aviaclub: (I) € 10,00 + 37,50 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + (IV, 4) € 60,00 aarvan
               € 50,00 aan Sporting Calcio 96: totaal € 115,00 waarvan € 50,00 aan Sporting Calcio 96
Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 12,50
Cosmos Spouwen: (I) € 2,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 2,50 + (IV, 3) € 5,00 (50 X 2) +
                            (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 aan Kotem VV: totaal € 107,50 waarvan
                             € 75,00 aan Kotem VV
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) 5,00 + 2,50 + 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 25,00
FC Beukenhof: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 17,50
FC Global Impact: (IV, 2) 2,50
FC Hutte Houthalen: (I) € 10,00 + 10,00 + € 14,00 (verplaatsingskosten scheidsrechter) + 
                               (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 10,00 + 5,00 + 7,50 +
                               (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50: totaal € 81,50
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50 + 2,50 + 5,00 + (IV, 3) € 2,50:totaal € 22,50
FC Tamara: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 7,50 + (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan VC Sluizen: 
                  totaal € 80,00 waarvan € 50,00 aan VC Sluizen
FC Total Energy: (IV, 2) € 2,50+ 5,00 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + 7,50: totaal € 22,50
FC Vini’s: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Huwa-San Bilzen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50 + 12,50: totaal € 25,00
K FC Vlam Eisden: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 +(IV, 2) € 7,50 + 7,50 + 12,50 + (IV, 4) € 12,50: totaal € 50,00
Kotem VV: (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
Mees 80: (IV, 2) € 5,00
OH Bergmans: (I) € 10,00 +(IV, 2) € 5,00: totaal € 15,00
Pool Keroma A: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 7,50 + 2,50 +2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 30,00
Pool Keroma B: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 12,50: totaal € 20,00
RP Products: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 2,50 + 2,50: totaal € 17,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 2) € 5,00
Sporting Calcio 96: (I) € 10,00 + 37,50 + 2,50 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 57,50
Sting Waterschei: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 15,00
Stokrooie United: (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
SV De Conde: (I) € 10,00 + 5,60 (verplaatsingskosten scheidsrechter) + (IV, 2) € 2,50: totaal € 18,10
Tuinwijk VV: (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 5,00 (2,50 X 2) + 2,50: totaal € 15,00
UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 = (IV, 2) € 7,50: totaal € 17,50
VC Sluizen: (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 10,00
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50
VK Wieze Boys B: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00 + 2,50: totaal € 15,00
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 10,00

6. Mededelingen
Op het ogenblik van het verschijning van dit week-end was het wedstrijdblad van de wedstrijd Binnenste Buitenland – FC Global Impact van 28/10/2017 nog niet in mijn bezit. 

De Bijzondere Algemene Vergadering met de Nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op maandag 15 januari 2018 om 20u00 in de cafetaria van Calcio Genk (Sporting Calcio 96), Steenbeukstraat 20, 3600 Genk. Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

Bereikbaarheid terrein VC Sluizen
Ingevolge wegenwerken is het plein van VC Sluizen alleen maar bereikbaar via Sluizerbroek en niet via Tweemolenstraat. VC Sluizen zorgt voor signalisatie.

VC Sluizen herinnert de ploegen eraan dat de broodjes na de wedstrijd geserveerd worden in
Café MARYTON, Sluizerbroek, 30, SLUIZEN – TONGEREN.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 07/12/2017.