23/03/2006

Week-End 13/2005-2006

Info 13 ter beschikking

Een kalenderwijziging in Reeks 1 is noodzakelijk om KLBS te laten deelnemen aan de VLB Beker

Het secretariaat is gesloten van 26/03 tot en met 31/03

                                               WEEK-END(13/2005 - 2006)

 

                                                                                              Hasselt,22 maart 2006.

 

 

Verslag vergadering comité dd.20/03/06 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Freddy Daniels, Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh, Roger Vernijns, Valère Mantels.

   

Verontsch : Kris Asnong

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 06/03/06 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 07/03/06: KBVB-Limburg: sportieve en organisatorische problemen KLBS

         - 17/03/06: K.Maaslandse Scheidsrechtersvereninging: uitnodiging 08/04/06

         - VLB uitnodiging en bundel ASV van de VLB 25/03/06

         - mails

 

3.Scheidsrechtersverslag:

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 29/03/06

 

Verslag ref. Smets wedstrijd Wieze Boys B – FC Gors Opleeuw van 18/02/06 lastens speler

Geert VREUGDE(°06/06/77) van Wieze Boys.

Opgeroepen: speler, ref en vrijblijvend afgevaardigde Danny BOGAERTS van Wieze

Boys.

Aanwezig:speler en scheidsrechter.

Uitspraak : speler Geert VREUGDE wordt geschorst voor één (1) speelzaterdag (houding

na wedstrijd).

Boete : € 12,00(versch.kosten) lastens club Wieze Boys

 

4.Voorstellen schorsingen minnelijke schikking:

         Geschorst vanaf 29/03/06

 

Één (1) speelzaterdag :

Jan NICOLAERS(°19/05/83)                              Citroën Steegen

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 06/02/06:

         Giuseppe SALVAGGIO(°20/01/71)                       C.S.Italiano

 

         Vanaf 06/03/06:

         Serafettin TUYSUZ(°19/09/78)                          F.C.Mondeoflowers

 

         Vanaf 13/03/06:

         Angelo SELIS(°31/03/80)                                  Hellas 2000

         Inan KARACA(°21/07/82)                                  Ford Keroma

 

         Vanaf 20/03/06:

         Marco CORONA(°19/10/84)                               Ford Keroma

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 06/03/06:

         Ayhin SAHIN(°29/06/70)                                   FC Mondeoflowers

         Erol KANZA(°26/11/78)                                    Ford Keroma

         Jo THOONEN(°22/12/75)                                  FC Gors Opleeuw

         Frank DEWILDE(°23/04/67)                               Aviaclub

         Rudi VANGEEL(°27/11/65)                                 VK Grammenrode

 

         Vanaf 13/03/06:

         Ali TIBARI(°26/07/72)                                      Welkenhuyzen

         Steven KVERH(°01/07/81)                                Kotem VV

         Dario DE PALMA(°05/07/82)                              FC Friuli

         Tom BUNTINX(°24/01/78)                                 FC Banneux

         Tim VALKENEERS(°21/11/79)                             Ford Keroma

         Helmut CEULEMANS(°25/01/73)                         Ford Keroma

         Peter HUYGHE(°25/01/68)                                Aviaclub

        

         Vanaf 20/03/06:

         Jean Marie GERIN(°16/01/66)                            Kotem VV

         Regis LIESENS(°16/10/74)                                Olympia Tongeren

         Benny JANSSENS(°31/12/72)                            Transport Jacobs

         Werner POISKET(°28/09/78)                             SV Vrolingen

         Ernesto SLAVIERO(°18/07/78)                           C.S.Italiano

 

6.Administratieve overtredingen:

Speeldag 25/02/06 :

         UD Barcelona: geen terreinbenaming

         SV De Conde: s-blad laattijdig, ontvangen 02/03

         BVC Park Houthalen: s-blad laattijdig, ontvangen 01/03

         C.S.Italiano: s-blad laattijdig, ontvangen 02/03

 

         Speeldag 04/03/06:

         BVC Park Houthalen: FF (laattijdig)

         VNA Winterslag (A): s-blad laattijdig, ontvangen 09/03

         Vanhelmont Sport: s-blad laattijdig, ontvangen 08/03

         Vlam Eisden: s-blad laattijdig, nog niet ontvangen.

 

         Speeldag 11/03/06:

         FC Heideweelde: foutieve datum

         BVC Park Houthalen: s-blad geen blokletters en laattijdig ontvangen 15/03

 

   Kostenbedoening

         Citroën Steegen:       € 5,00

         C.S.Italiano:             5+5+2,50 = € 12,50

         FC Mondeoflowers:    5+5 = € 10,00

         Hellas 2000:             € 5,00

         Ford Keroma:            5+5+5+5+5 = € 25,00

         FC Gors Opleeuw:      € 5,00

         Aviaclub:                 5+5 = € 10,00

         VK Grammenrode:      € 5,00

         Welkenhuyzen:         € 5,00

         Kotem VV:               5+5 = € 10,00

         FC Friuli:                  € 5,00

         FC Banneux:             € 5,00

         Olympia Tongeren:    € 5,00

         Transport Jacobs:     € 5,00

         SV Vrolingen:           € 5,00

         UD Barcelona:           € 2,50

         SV De Conde:           € 2,50

         BVC Park Houthalen: 2,50+5+2,50+2,50 = € 12,50

                                      En 20+50 = € 70,00 aan SV Heylen Bricks

         VNA Winterslag:        € 2,50

         Vanhelmont Sport:    € 2,50

         FC Heideweelde:       € 2,50

        

7. Kalender:

         08/04/06

         Reeks 1          SCHRAPPEN:   Kotem VV – Wieze Boys A

 

                            TOEVOEGEN:   15u00 Wieze Boys A – SV De Conde

 

15/04/06

         Reeks 1          TOEVOEGEN:   16u00 Kotem VV – Wieze Boys A

 

06/05/06

         Reeks 1          SCHRAPPEN:   Wieze Boys A – SV De Conde

 

 

8.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 04/02/06:

C.S.Italiano : opstellen speler Luigi BUDANO(°31/01/75) gespeeld zonder I.K. of geldig

         identiteitsbewijs.

         FC Heideweelde: opstellen speler Wouter NEEL(°01/04/77) aangesloten op 30/01/06 en

         dus nog niet speelgerechtigd dd wedstrijd.

         Sanctie: wedstrijd C.S.Italiano-FC Heideweelde 0-3 wordt dubbele FF: 0-5/5-0

         Boete: € 12,50 lastens club C.S.Italiano

                   € 12,50 lastens club FC Heideweelde

 

         C.S.Italiano: Blaam + € 7,50 boete wegens, bij herhaling, niet aangesloten

 thuisafgevaardigde.

 

         Speeldag 11/02/06:

         C.S.Italiano: opstellen speler Giuseppe SALVAGGIO(°20/01/71) geschorst wegens 2x

geel op 04/02.

Sanctie : wedstrijd OH Rus Games-CS Italiano uitslag 1-3 wordt 5-0, winstpunten aan

OH Rus Games. Speler Giuseppe SALVAGGIO wordt geschorst voor één (1) speelzater-

dag vanaf 29/03/06.

Boete : € 12,50 lastens club C.S.Italiano

 

Speeldag 04/03/06 :

C.S.Italiano : opstellen speler Ernesto SLAVIERO(°18/07/78) geschorst dd. wedstrijd

Zie WE 11 punt 4b)

Sanctie : wedstrijd A.F.I.Waterschei-CS Italiano uitslag 3-1 wordt 5-0. Speler Ernesto

SLAVIERO wordt geschorst voor één (1) speelzaterdag vanaf 29/03/06.

Boete : € 12,50 lastens club C.S.Italiano

 

9.Mededelingen/beslissingen:

 

a) VLB-Beker 06/05/06:

         De VLB-Beker 2006 zal doorgaan op zaterdag 06/05/06 te Brugge

         Gezien de titelstrijd in Reeks 1 nog totaal onbeslist is en gezien de tijd nodig om

         afspraken en regelingen te treffen met de betrokkenen is het onmogelijk om de

         kampioen van het lopende seizoen af te vaardigen naar de VLB-Beker.

        

         Het comité heeft daarom beslist om terug te keren tot het “oude systeem” en dus

         de kampioen van het voorbije seizoen aan te duiden om KLBS te vertegenwoordigen

         op de VLB-Beker.

 

         Ook in de toekomst zal dit principe gehandhaafd blijven. Het risico dat een kampioen

         van het jaar voordien niet noodzakelijk nog een sterk team kan afvaardigen het jaar

         nadien moeten we incalculeren en weegt niet op tegen de praktische kant van de

         zaak.

 

         De kalenderwijziging zoals vermeld onder punt 7 is noodzakelijk om de kampioen van

         vorig seizoen, VK Wieze Boys A, vrij te stellen van competitie op 06/05, dag van de

         VLB-Beker.

 

b) Schrijven van dhr.Reynders, ondervoorzitter PC, met in bijlage een nota van dhr.Billen

         lid van het PSC, in verband met problemen op vlak van sportiviteit en organisatie

         bij een aantal ploegen van KLBS.

         Nota van genomen. Het comité van KLBS nam al initiatieven en zal de werkzaamheden

         opvolgen en evalueren.

 

c) Herinnering inzake beperking opstellen van een nieuw aangesloten speler

(interne reglement art.23)

Spelers aangesloten na de 4de laatste wedstrijd van hun club mogen niet deelnemen aan de nog voor dat seizoen resterende kompetitiewedstrijden van hun club.

 

Het reglement spreekt van datum van aansluiting en niet van datum speelgerechtigd-

heid.Bijgevolg dient de datum vermeld op de groene lidkaart van een speler een datum te zijn van voor de 4de laatste wedstrijd van zijn   club om nog in aanmerking te kunnen komen als gekwalificeerde speler voor het lopende seizoen.

 

d) Schorsingen uitgesproken of van toepassing in de Futsal-kompetitie.

         Indien een speler geschorst is voor de Futsal-kompetitie wordt die schorsing door KLBS

         enkel overgenomen indien deze schorsing op verzoek van Futsal wordt uitgebreid tot

het veldvoetbal (KBVB).

Overeenkomstig het interne reglement van KLBS worden immers alle straffen en

schorsingen van leden welke gelden in de KBVB automatisch overgenomen in de KLBS

kompetitie.

 

e) Vrije transfer overeenkomstig Vlaams Decreet art.IV/14.6

         Geheugensteun voor de geïnteresseerde leden:

Spelers die hun ontslag wensen te geven om van club te veranderen dienen dit per aangetekend schrijven te laten weten aan: zowel hun club als aan het KLBS secretariaat.

         Deze twee aangetekende zendingen dienen op straffe van nietigheid verstuurd tijdens

         de periode van 1 april tot en met 30 april.

        

 

Het secretariaat is gesloten van zondag 26/03/06 tot en met vrijdag 31/03/06.

De brievenbus wordt wel dagelijks gelicht, zodat de juiste ontvangstdatum op ieder document

komt.

Voor dringende zaken kan men de voorzitter, dhr.M.Raymakers, contacteren.

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 05/04/06