17/05/2018

WEEK-END 17/2017-2018

Schrijf tijdig in voor volgend seizoen (voor 01/06/2018)!
Vergeet niet je kandidatuur te stellen voor het bestuur of de kalendercommissie (voor 01/06/2018)

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 16/05/2018 om 19u30
Plaats: Vergaderzaal Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I. Minnelijke Schikkingen
Voorstellen minnelijke schikking
Geschorst voor VIER (04) speeldagen vanaf 23/05/2018 overdraagbaar naar volgend seizoen

HANSEN Lian (°01/12/1989)                                                                   VC Sluizen

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Intern Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 06/06/2018.

II. Comité Sport & Discipline
Handtastelijkheden van supporters GEREKENS Freddy (°30/07/1956) en SALDEN Nicolaas (°27/04/1958) van Kotem VV ten opzichte van de scheidsrechter na de competitiewedstrijd
Kotem VV – Century Hasselt van 31/03/2018

Kotem VV maakte alsnog, na het verschijnen van Week-End 16/2017-2018, met daarin de beslissingen betreffende dit incident, genomen tijdens de zitting, gegevens (naam, voornaam, geboortedatum) van de “supporters X en Y”, schriftelijk kenbaar aan de secretaris KLBS op 09/05/2018, vandaar deze 2de zitting.

Opgeroepen:
Kotem VV: officieel afgevaardigde thuisploeg KUIJPERS Raymond (°12/11/1945) en
                supporters GEREKENS Freddy (°30/07/1956) en SALDEN Nicolaas (°27/04/1958)

Century Hasselt: Officieel afgevaardigde bezoekers SCHETZ Jaak (°04/02/1953

Scheidsrechter

Aanwezig: niemand

Verontschuldigd: SCHETZ Jaak en de scheidsrechter

Afwezig: KUIJPERS Raymond (°12/11/1945) , GEREKENS Freddy (°30/07/1956) en
             SALDEN Nicolaas (°27/04/1958) van Kotem VV

Beslissingen
GEREKENS Freddy (°30/07/1956) – supporter Kotem VV - verbod tot aansluiting bij een club van KLBS voor VIJF (05) jaar vanaf 16/05/2018 maw tot 16/05/2023 met uitbreiding naar de KBVB/VV en futsal

SALDEN Nicolaas (°27/04/1958) – supporter Kotem VV - verbod tot aansluiting bij een club van KLBS voor VIJF (05) jaar vanaf 16/05/2018 maw tot 16/05/2023 met uitbreiding naar de KBVB/VV en futsal

De gevraagde gegevens van supporters X en Y werden gedeeltelijk en laattijdig overgemaakt. De “ Weigering tot medewerking” verandert hierdoor in “beperkte medewerking”en de boete wordt teruggebracht van € 300,00 (Week-End 16/2017-2018) naar € 100,00.

Boetes
Kotem VV: gebrek aan organisatie
                   afwezig op de zitting (5X, 6X en 7X)

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
Aanwezig: Valère Mantels, Marc Martens, Dominique Peeters, Roberto Cavatorti, als waarnemer Willy Poosen (SC)
                en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Fernand Oeyen, Marc Smets en Hassan Affrane

1. Verslag zitting 02/05/2018: goed gekeurd

2. Briefwisseling: schrijven FC Hutte Houthalen - wijziging secretais (zie website)
                          schrijven Stokrooie United - wijziging secretaris  (zie website)

3. EIND RANSCHIKKING SEIZOEN 2017-2018
Reeks I
Kampioen: Century Hasselt
Vice kampioen: VK Wieze Boys A

Dalers: Mees 80 en SV De Conde

Reeks II
Kampioen: Sting Waterschei
Vice kampioen: FC Vini’s

Proficiat aan de kampioenen en vice kampioenen.
Meer succes volgend seizoen voor de dalers.

4. VERGADERINGEN VAN DE REGIO’S
De verslagen van de vergaderingen van de REGIO’S GENK +, NOORD WEST en ZUID evenals de antwoorden van het Bestuur KLBS staan op de website www.klbs.be onder “Organisatie en werking” – “4. Regio’s en hun werking” – “d. Regio’s, hun vergaderingen en verslagen”

5. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT
Het voorstel tot wijziging van Art 48 van het Intern Reglement KLBS werd met de secretaris van de Regio Noord-West en de voorzitter van RP Products besproken. 

6. Privacyverklaring KLBS
De privacyverklaring van KLBS krijgt haar pagina op de website www.klbs.be 

IV  Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor TWEE (02) speeldagen competitie vanaf 07/05/2018

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten (ZESDE (06) gele kaart

CASTIGNANI Kim (°2402/1989)                                             FC Hutte Houthalen

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 07/05/2018
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
NIES Bart (°1801/1979)                                                          FC Berg
VERLINDEN Maarten (°3003/1979)                                           RP Products
CALCHI Alessandro (°20/10/1994)                                            FC Vini’s
KODALCI Ihan (°19/08/1977)                                                   Pool Keroma B

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen competitie 14/05/2018
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten (ZESDE (06) gele kaart))
GELDERS Kristof (°30/12/1986)                                                Century Hasselt
CHYLINSKI Roy (°10/09/1991)                                                  FC Klotbroek

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 14/05/2018
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
Huygen Bert (°26/11/1982)                                                       Cosmos Spouwen

2. Gele kaarten
Speeldag 01& 02/05/2018
FC Tamara: 1
K FC Vlam Eisden: 1
OH Bergmans: 1
SV De Conde: 1

Speeldag 05/05/2018
FC Berg: 3
FC Hutte Houthalen: 1
FC Vini’s: 1
Mees 80: 1
Pool Keroma B: 1
RP Products: 3 VC Sluizen: 2

Speeldag 12/05/2018
Century Hasselt: 1
Cosmos Spouwen: 2
FC Vini’s: 1
FC Klotbroek: 3
FC Total Energy: 1
FC Vini’s: 1
Huwa-San Bilzen: 3
OH Bergmans: 1
VK Wieze Boys B: 2

3. Administratieve overtredinge
 Speeldag 21/04/2018
FC Hutte Houthalen: laattijdig wedstrijdblad (05/05/2018 – W+1 (4X)) 

Speeldagen 01 & 02/05/2018
K FC Vlam Eisden: laattijdig wedstrijdblad (11/05/2018 – W + 1 – 2X)

Speeldag 05/052018
Sting Waterschei: laattijdige uitslag (3X)
FC Hutte Houthalen: wedstrijdblad niet afgetekend door kapitein
Aviaclub: wedstrijdblad niet afgetekend door kapitein 

Speeldag 12/05/2018
K FC Vlam Eisden: verkeerde geboortedatum KOLUKIAOGLO Hakan (°01/12/82 ipv 12/01/82)
FC Total Energy: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein bij ontsteltenis van een
                         bezoekende afgevaardigde (2X)

4 Ambtshalve sancties:
Speeldag 05/05/2018:
Kotem VV: forfait
Beslissingen
Uitslag van de competitiewedstrijd Pool Keoma A – Kotem VV 5 - 0
Boete: forfait laatste DRIE (03) wedstrijden (Art 70 punt 5 van het Intern Reglement KLBS)

FC Global Impact: forfait
Beslissingen
Uitslag van de competitiewedstrijd Sporting Caetsbeek - FC Global impact 5 – 0
Boete: forfait laatste DRIE (03) wedstrijden (Art 70 punt 5 van het Intern Reglement KLBS)

K FC Vlam Eisden: forfait
Beslissingen:
Uitslag van de competitiewedstrijd K FC Vlam Eisden – VK Wieze Boys A 0 – 5
Boete: forfait laatste DRIE (03) wedstrijden (Art 70 punt 5 van het Intern Reglement KLBS) 

FC Berg: niet speelgerechtigde speler (TRUYENS Ronny (°13/08/1983) opgesteld
              (Art 75 van het Intern Reglement KLBS)
Beslissingen:
Uitslag van de competitiewedstrijd Mees 80 – FC Berg 5 – 0 (was 1 – 3)
Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

FC Vini’s: niet speelgerechtigde spelers CAMCI Ismaël (°08/02/1983) en
               CAMCI Sami (°24/03/1986) opgesteld (Art 75 van het Intern Reglement KLBS
Beslissingen
Uitslag van de competitiewedstrijd FC Klotbroek – FC Vini’s 5 – 0 (was 4 – 2)
Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler (2X)

Speeldag 12/05/2018
FC Berg: forfait
Beslissingen:
Uitslag van de competitiewedstrijd RP Products – FC Berg 5 - 0
Boete: forfait laatste DRIE (03) wedstrijden (Art 70 punt 5 van het Intern Reglement KLBS)

FC Beukenhof: forfait
Beslissingen:
Uitslag van de competitiewedstrijd FC Hutte Houthalen – FC Beukenhof 5 - 0
Boete: forfait laatste DRIE (03) wedstrijden (Art 70 punt 5 van het Intern Reglement KLBS)

Stokrooie United: forfait
Beslissingen:
Uitslag van de competitiewedstrijd Stokrooie United – Tuinwijk VV 0 – 5
Boete: forfait laatste DRIE (03) wedstrijden (Art 70 punt 5 van het Intern Reglement KLBS) 

FC Vini’s: geschorste speler (CALCHI Alessandro (°20/10/1994) opgesteld.
Beslissingen:
Uitslag van de competitiewedstrijd FC Vini’s – Cosmos Spouwen 0 – 5 ( was 2 – 1)
Speler CALCHI Alessandro (°20/10/1994) EEN (01) bijkomende speeldag schorsing COMPETITIE vanaf 23/05/2018 - overdraagbaar naar volgend seizoen
Boete: opstelling niet speelgerechtigde / geschorste speler

5.Kostenbedoening
Aviaclub:(IV, 3) € 2,50
Century Hasselt: (IV, 1) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 12,50
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + (IV, 4) € 12,50 + (IV, 4) € 100,00 waarvan
              € 75,00 voor RP Products : totaal € 125,00 waarvan € 75,00 aan RP Products
FC Beukenhof: (IV, 4) € 100,00 waarvan € 75,00 aan FC Hutte Houthalen
FC Global Impact:(IV, 4) € 100,00 waarvan € 75,00 aan Sporting Caetsbeek
FC Hutte Houthalen: (IV, 1) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 30,00 (4X (2,50 + 5,00) + 2,50:
                               totaal € 45,00
FC Klotbroek: (IV, 1) € 10,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 17,50
FC Tamara:(IV, 2) € 2,50
FC Total Energy: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 5,00 (2X 2,50): totaal € 7,50
FC Vini’s: (IV,1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + (IV, 4) € 12,50 + 12,50 + 12,50: totaal € 50,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 7,50
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 5,00 (2X 2,50) + 2,50 + (IV, 4) € 100,00 waarvan
                           € 75,00 aan VK Wieze Boys A: totaal € 110,00 waarvan € 75,00 aan VK Wieze Boys A
Kotem VV: (II) € - 200,00 + 37,50 + 12,50 (5X 2,50) + 15,00 (6X 2,50) + 17,50 (7X 2,50) +
                (IV, 3) € 100,00 waarvan € 75,00 aan Pool Keroma A: totaal € - 17,50 waarvan
                €75,00 aan Pool Keroma A
Mees 80: (IV, 2) € 2,50
OH Bergmans: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Pool Keroma B: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
RP Products: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
Sting Waterschei: (IV, 3) € 7,50 (3X 2,50)
Stokrooie United: (IV, 4) € 100,00 waarvan € 75,00 aan Tuiwijk VV
SV De Conde: (IV, 2) € 2,50
VC Sluizen: (I) €10,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 15,00
VK Wieze Boys B: (IV, 2) €5,00

6. Mededelingen
a. Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS dienen gemeld bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2018 conform Art 10 Punt 5 van het Int Regl KLBS.

b. Kandidaten om mee te werken aan de opstelling van de kalender voor het seizoen 2018-19 worden verzocht zich te melden bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2018

c. INSCHRIJVING SEIZOEN 2018-2019
Inschrijvingen voor het seizoen 2018/2019 voor 01/06/2018 aan de hand van het inschrijvingsformulier op de website KLBS, onder “pagina’s”/formulieren en door storting van het inschrijvingsgeld (€ 37,50) op de rekening van KLBS voor dezelfde datum.

d. ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering KLBS gaat door op maandag 18/06/2018 om 20u00 in de
Cafetaria van CALCIO GENK, Steenbeukstraat z/n 3600 Genk (naast UD Barcelona).
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)
Boete bij afwezigheid: €12,50.

e. UITSCHRIJVEN SPELERS EN BESTUURSLEDEN Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2018 bij de secretaris.

f. Laattijdig wedstrijdblad
Op het ogenblik van de verschijning van dit week-end was het wedstrijdblad van de competitiewedstrijd Sting Waterschei – VK Wieze Boys B van 05/05/2018 nog niet in mijn bezit.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 05/06/2018.