20/04/2006

Week-End 15/2005-2006

Info 15 ter beschikking

                                               WEEK-END(15/2005-2006)

 

                                                                                              Hasselt,20 april 2006.

 

 

Verslag vergadering comité dd.18/04/06 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh, Roger Vernijns, Valère Mantels.

 

Verontsch :Kris Asnong, Freddy Daniels

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 03/04/06 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 04/04/06: aangetekende zending vrije transfer Vlaams decreet.

         - 10/04/06: KBVB Rekeninguittreksel

         - en zoals altijd diverse e-mails o.a. van kandidaat clubs

 

3.Scheidsrechtersverslag:

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 26/04/06

 

Verslag ref. Herssens wedstrijd Ford Keroma B – AFI Waterschei van 01/04/06

         wedstrijd stopgezet in de 60min bij een 1-1 stand.

         Lastens: Domenic GARCIA MENDOZA(°26/06/73) van Ford Keroma, Hasan

YUREGIL(°01/08/65) van AFI Waterschei en bij uitbreiding de twee ploegen.

         Opgeroepen: spelers, afgevaardigde Mario CORTINOVIS van Ford Keroma,

afgevaardigde   Corrado DE RANGO van AFI Waterschei en de ref.

Aanwezig:scheidsrechter, G.Tupitti, voorafgaandelijk aanvaard als vertegenwoordigend

Ford Keroma en I. Dovris van A.FI.Waterschei, enkel aanvaard als waarnemer.

Speler Garcia Mendoza en afgevaardigde Cortinovis met reden verontschuldigd.

Speler Yuregil en afgevaardigde De Rango, afwezig.

Uitspraak : speler Domenic GARCIA MENDOZA wordt geschorst voor drie (3) speelzater-

dagen. Speler Hasan YUREGIL wordt geschorst voor zes (6) speelzaterdagen en krijgt

verbod voor de functie van kapitein tot 01/01/2007.

Uitslag van de wedstrijd: 5-0/0-5

Boete : 5 + 7,50(versch.kosten) + 37,50(wanordelijkheden) = € 50,00 lastens club Ford

Keroma

         5 + 7,50(versch.kosten) + 37,50(wanordelijkheden) + 2x2,50(afwezig verplich-

te oproeping) = € 55,00 lastens club A.F.I.Waterschei

 

4.Verzet voorstel minnelijke schikking

         Tegen voorstel WE 14 punt 3

         Schorsing voor twee(2) speelzaterdagen

         Gürsel KOCHAN(°01/02/75) van Vlam Eisden

         Opgeroepen: speler en ref.

         Aanwezig: enkel de scheidsrechter. Speler mondeling verontschuldigd op 17/04

         Uitspraak: speler Gürsel KOCHAN wordt geschorst voor drie (3) speelzaterdagen

         Kosten/boete: 6,00 versch.kosten + 2,50(afwezig en laattijdige en geen officiële

         verontschuldiging) = € 8,50 lastens club Vlam Eisden.

 

5.Voorstellen schorsingen minnelijke schikking:

deze schorsingen zijn, indien het seizoenseinde wordt overschreden, over te dragen naar het volgend seizoen!

 

         Geschorst vanaf 26/04/06

 

Éen (1) speelzaterdag

         Alain CHRISTOFFELS(°27/01/69)                        SV Heylen Bricks

         Ronald JANSSEN(°29/11/67)                    FC Heideweelde

         Jan BOBBAERS(°24/04/81)                                Ford Keroma

 

         Twee (2) speelzaterdagen

         Pasquale DANTONIO(°27/12/73)                        UD Barcelona

         Egide WEYEN(°15/03/69)                                  SV Heylen Bricks

 

         Drie (3) speelzaterdagen

         Gianni PERGOLA(°02/02/81)                     BVC Park Houthalen

        

 

6.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

        

         Vanaf 03/04/06:

         Jurgen SCHUERMANS(°22/08/79)                       FC Heideweelde

         Gino WOUTERS(°22/10/77)                               Wieze Boys

 

         Vanaf 10/04/06 :

         Stan HAYEN(°03/04/76)                                   SV Vrolingen

         Stijn PIETTE(°20/08/79)                                   FC Century Hasselt

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 10/04/06:

         Peter VANWETSWINKEL(°23/08/77)                    Terlaemen 04

         Kevin THYS(°27/02/81)                                    Olympia Tongeren

         Jan VERLAAK(°27/12/83)                                  VC Mireille

         Musa ZORLU(°29/04/84)                                   Ford Keroma

 

         Vanaf 17/04/06:

         Geert BEERTEN(°10/08/63)                               Wieze Boys

         Peter PUT(°06/03/68)                                      Wieze Boys

         Glenn BAMMENS(°20/09/81)                    BVC Park Houthalen

         Sebastiaan WEIDNER(°17/01/75)                       ZD Overath

         Michael VERBOVEN(°01/06/83)                          Swijsen-Schepers M.80

 

         Schorsing voor de eerstvolgende bekerwedstrijd

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten (= niet overdraagbaar naar volgend seizoen)

         Peter KOHLBACHER(°14/03/63)                          Vlam Eisden

 

7.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 14/01/06:

         C.S.Italiano: s-blad laattijdig, ontvangen 24/03/06 (dbv bezoekende ploeg)

 

         Speeldag 18/03/06:

         CBW Zonhoven: geen terreinbenaming

         C.S.Italiano: Slaviero Ernesto verkeerde geb.datum

        

         Speeldag 01/04/06:

         C.S.Italiano: uitslag laattijdig + s-blad laattidig, ontvangen 10/04

         FC Heideweelde: s-blad laattijdig, ontvangen 07/04

         VNA Winterslag B: geen terreinbenaming

         Ford Keroma B: geen bloknummer

 

Speeldag 08/04/06 :

FC Heideweelde: s-blad laattijdig, ontvangen 12/04

 

   Kostenbedoening

         SV Heylen Bricks:      5+5 = € 10,00

         FC Heideweelde:       5+5+2,50+2,50 = € 15,00

         Ford Keroma:            5+5+2,50 = € 12,50

         UD Barcelona:           € 5,00

         BVC Park Houthalen: 5+5 = € 10,00

         Wieze Boys:             5+5+5 = € 15,00

         SV Vrolingen:           € 5,00

         Century Hasselt:       € 5,00

         Terlaemen 04:          € 5,00

         Olympia Tongeren:    € 5,00

         VC Mireille:               € 5,00

         ZD Overath:             € 5,00

         Swijsen-Schepers M.80:      € 5,00

         Vlam Eisden:            € 5,00

         C.S.Italiano:             47,50+2,50+5+7,50 = € 62,50

         CBW Zonhoven:        € 2,50

         VNA Winterslag:        € 2,50

 

8.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 18/03/06:

         Hellas 2000: opstellen speler Panayotis PERIKLAKIS(°02/09/74), geschorst op datum

         wedstrijd (zie WE 11, punt 4e)

         Sanctie: wedstrijd Hellas 200-VC Mireille uitslag 1-7 blijft behouden. Speler Panayotis

         PERIKLAKIS, wordt geschorst voor één (1) speelzaterdag vanaf 26/04/06 (over te

         dragen naar volgend seizoen).

         Boete: € 12,50 lastens club Hellas 2000

 

         C.S.Italiano: opstellen speler Ernesto SLAVIERO(°18/06/78), gechorst op datum wed-

         strijd ( zie WE 11, punt 4b)

         Sanctie: wedstrijd Wieze Boys B-C.S.Italiano uitslag 4-1 wordt 5-0. Speler Ernesto

         SLAVIERO, wordt geschorst voor één (1) speelzaterdag vanaf 26/04/06 (over te

         dragen naar volgend seizoen).

         Boete: € 12,50 lastens club C.S.Italiano

 

 

9.Kalender

         Reeks 1

                   13/05/06        Wieze Boys A – RP Products

                                                                  aanvang 13u30         ipv 15u00

 

10.Vrije transfer Vlaams decreet artIV:14.6:

         Geldig ingediend en behoudens klacht aanvaard:

                   Abdelmajid KALAAI(°18/09/1982)

                  

11.Mededelingen/beslissingen:

 

a) Bijkomende ploegen:

Tot op heden werden met vier ploegen de eerste contacten gelegd met het oog op een mogelijke aansluiting bij KLBS.

 

b) Evaluatie organisatie KLBS Beker.

         Geen opmerkingen. De organisatie was OK, waarvoor dank aan club Citroën Steegen.

 

c) Groene lidkaarten.

         De regel blijft dat de groene lidkaarten aanwezig moeten zijn in de kleedkamer van de

         scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd.

         Ze dienen echter enkel om de afgevaardigden van de clubs de kans te geven een extra

         controle te doen inzake speelgerechtigdheid.

         De scheidsrechter dient er geen rekening mee te houden (hij doet enkel pascontrole) en

         ze mogen IN GEEN GEVAL gebruikt worden als geldig identiteitsbewijs, noch kan en

         mag dit gesuggereerd worden aan de scheidsrechter.

 

d) Lezen en opvolgen van uitslagen en rangschikking op de website:

Uitslagen van uitgestelde wedstrijden zijn terug te vinden op die speeldag waar ze

oorspronkelijk op de kalender werden geplaatst.

 

Rangschikking: in geval van een uitspraak dubbele FF (5-0/0-5) dan kan voor die wed-

strijd geen uitslag worden ingegeven op de website.

Ploegen welke betrokken zijn in een dergelijke uitspraak staan daarom in de rangschik-

king vermeld met 1 gespeelde wedstrijd minder. Men mag dit dus niet interpreteren als

zouden deze ploegen nog een inhaalwedstrijd tegoed hebben.

 

e) Planning volgend seizoen:

         - Aanvang : zaterdag 02/09/06

         - Om de KLBS competitie niet te ver de einddatum van de KBVB competitie te laten

                   overschrijden en tijdig te laten eindigen (inzaaien velden) mag het aantal

                   ploegen per reeks niet te hoog oplopen.

                   In Reeks 1 willen we opteren voor maximaal 14 ploegen omdat hier

                   de combinatie van competitie/Beker/VLB Beker het zwaarst weegt.

                   Nochtans zullen alle voornemens en bedenkingen afhankelijk zijn van het

                   aantal ploegen (ophouden/nieuwe inschrijvingen/uitbreiden aantal reeks 3/

                   bijkomende indeling etc.)

         - Het is de bedoeling om de bekerfinale blijvend te organiseren op Paasmaandag.

                   Een akkoord zal worden gevraagd aan de KBVB.

 

f) De jaarlijkse algemene vergadering (aanwezigheid verplicht) gaat door op:

         Dinsdag 20/06/06

         Aanvang : 20u00

         Bondsgebouw KBVB , Boekstraat 130 te Hasselt

 

         Aan iedere clubsecretaris zal tijdig verzonden worden een aparte zending met:

- de agenda van de algemene vergadering

- het jaarverslag sportief en financieel

- de (eventuele) voorstellen tot wijziging van het interne reglement

- samenstelling comité en (eventueel) nieuwe kandidaturen

         De clubs kunnen op de algemene vergadering hierover interpelleren.

 

Te noteren :

- Kandidaturen voor comitélid dienen toe te komen ten laatste 14 dagen voor de

 algemene vergadering dit is 06/06/06

- Het inschrijvingsblad(wordt in de loop van volgende maand verzonden) is in te dienen

 ten laatste op 10/06/06

         - Alle schulden aan KLBS van het lopende seizoen dienen vereffend te zijn.

         - Het inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen ten bedrage van € 37,50 dient betaald

                   voor 10/06/06

 

12.Clubnieuws

Merem Bilzen: Organiseert     OUTDOOR SOCCER

                                               FUSIETORNOOI         MEREM BILZEN & ZVK CONCORDIA

 

                                               Zaterdag 27 mei 2006

                           

                                               Stadion KWS Beverst

 

                                               Inschrijvingen aan € 25,00            rek.: 735-0110573-78

 

                                               Info 0477/933.570     e-mail: peter.baerten@telenet.be

 

 

 

 

 

 

 

KLBS

 

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien 04/05/06