13/08/2019

Reglementswijzigingen KBVB/Voetbal Vlaanderen

De hierna volgende reglementswijzigingen zijn eveneens van toepassing bij KLBS.
Sommige zijn ingrijpend. Lees ze aandachtig!

Klik hier om het document te laden

Klik hier om de informatievideo van Voetbal Vlaanderen te bekijken