25/08/2019

WEEK-END 01/2019-2020

Kalenderwijzigingen en algemene informatie voor het nieuwe seizoen.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 23/08/2019 om 19u00
Plaats: Vergaderlokaal ’t Krekelhof, Rechterstraat 6, 3500 Hasselt

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
Aanwezig:
voorzitter: Valère Mantels
Regio Genk +: Roberto Cavatorti
Regio N-W: / Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets
secretaris Benny Croes
schatbewaarster: Heidi Croes
Fernand Oeyen
Willy Poosen (SC)

1.BEHANDELDE PUNTEN
- Verslag vorige vergadering
- Briefwisseling
- Kalenderwijzigingen
- Samenstelling Comités
- Zittingen Comités en Provinciale Commissie
- Controle terreinen en accommodaties
- Verzekering scheidsrechters en bestuursleden
- Richtlijnen seizoen 2019/2020
- Regio nieuws
- Diversen

2. Verslag vorig zitting dd. 24/06/2019: goedgekeurd

3. Briefwisseling:
schrijven RP Products: wijziging clubkleuren (zie III, 7)
schrijven RP Products: kalenderwijziging (zie III, 5)                         
schrijven RP Products en FC Berg: kalenderwijziging (zie III, 5)                         
schrijven FC Vini’s en FC Total Energy: kalenderwijziging (zie III, 5)                         
schrijven FC Total Energy en SV De Conde: kalenderwijziging (zie III, 5)                         
schrijven FC Global Impact: kalenderwijziging (zie III, 5)                         
schrijven Huwa-San Bilzen: kalenderwijziging (zie III, 5)

4. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. Speciale regeling
De bekerwedstrijden 2019/2020 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling. Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 14 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min – strafschoppen), de beste verliezer en de vrij gelote ploeg.

b. Beste verliezer 
Beste doelpuntensaldo, bij gelijkheid geschoorde doelpunten, is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo, nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen, is er nog gelijkheid dan bepaalt het lot.

c. Bekerwedstrijden 1ste ronde (31/08/2019 om 15u00)
FC Global Impact – FC Hutte Houthalen
Century Hasselt – Huwa-San Bilzen
Binnenste Buitenland – El Toro
FC Beukenhof – UD Barcelona
Pool Keroma A – FC Vini’s
Tuinwijk VV – Cosmos Spouwen
FC Klotbroek – Aviaclub
Weerstand Zonhoven - K FC Vlam Eisden
FC Berg - RP Products
Sting Waterschei - FC Total Energy
Sporting Caetsbeek - OH Bergmans
VK Wieze Boys B – FC Tamara
SV De Conde - Pool Keroma B
Mees 80 - Stokrooie United
Vrij VK Wieze Boys A

5. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks I:
07/09/2019 om 15u30 ipv 15u00: FC Vini’s – FC Total Energy op het kunstgrasveld van Houthalen VV 
                                Oudstrijderslaan 44B, 3530 Houthalen - Helchteren
(normale veld niet beschibaar)
28/09/2019 om 15u00: Huwa-San Bilzen – UD Barcelona op natuurgras ipv kunstgras
12/10/2019 om 15u00: UD Barcelona – VK Wieze Boys A ipv VK Wieze Boys A – UD Barcelona
19/10/2019 om 13u30 ipv 15u00: FC Total Energy – SV De Conde
19/10/2019 om 15u00: FC Berg – VK Wieze Boys A ipv VK Wieze Boys A – FC Berg
16/11/2019 om 14u30: Huwa-San Bilzen – FC Total Energy op natuurgras ipv kunstgras
30/11/2019 om 14u30: Huwa-San Bilzen – RP Products op natuurgras ipv kunstgras
14/12/2019 om 13u30 ipv 13u00: RP Products – FC Berg
04/01/2020 om 14u30: Huwa-San Bilzen – OH Bergmans op natuurgras ipv kunstgras
25/01/2020 om 14u30 ipv 13u00: RP Products – FC Total Energy
01/02/2020 om 15u00 VK Wieze Boys A – UD Barcelona ipv UD Barcelona – VK Wieze Boys A
15/02/2020 om 15u00: Huwa-San Bilzen – Weerstand Zonhoven op natuurgras ipv kunstgras
15/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A - FC Berg ipv FC Berg – VK Wieze Boys A

Reeks II
07/09/2019 om 15u00: FC Global Impact – Stokrooie United op natuurgras ipv kunstgras
12/10/2019 om 15u00: VK Wieze Boys B – FC Hutte Houthalen ipv FC Hutte Houthalen – VK Wieze Boys B
16/11/2019 om 14u30: FC Global Impact - Aviaclub op natuurgras ipv kunstgras
30/11/2019 om 14u30: FC Global Impact – Sting Waterschei op natuurgras ipv kunstgras
15/02/2020 om 15u00: FC Hutte Houthalen – VK Wieze Boys B ipv VK Wieze Boys B – FC Hutte Houthalen 

6. KEURINGEN TERREINEN
De terreinen en accommodaties van Cosmos Spouwen en El Toro werden gekeurd en in orde bevonden.

7. CLUBKLEUREN – WIJZIGING
De nieuwe clubkleuren van RP Products zijn:
trui     : rood-zwart
broek   : rood
kousen: rood

8. Samenstelling Povinciale Commissie, Comités en Controle- & Steuncellen

Samenstelling Provinciale Commissie
Voorzitter: Valère Mantels
Ondervoorziter: Marc Smets
Secretaris: Benny Croes
Schatbewaarster: Heidi Croes
Leden: alle bestuursleden en waarnemer Willy Poosen (SC)

Samenstelling Comité Sport & Discipline
Voorzitter: Dominique Peeters
Ondervoorzitter: Roberto Cavatorti S
ecretaris: Benny Croes
Leden: Fernand Oeyen, Marc Martens, Roberto Cavatorti en Willy Poosen als waarnemer van het Scheidrechter Comité

Samenstelling Scheidsrechters Comité
Voorzitter: Jos Billen
Lid: Willy Poosen
Secretaris: Benny Croes
Aanduiding: Willy Poosen

Terrein en Accommodatie Keuring
Benny Croes en Willy Poosen 

Administrative Controle
Benny Croes en Willy Poosen

9. Zittingen Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie
De zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie zullen, in principe de
eerste en de derde woensdag van de maand om 19u30 doorgaan, tenzij anders meegedeeld,
in een vergaderzaal van sportcomplex OLYMPIA, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt.

10. Bijkomende richtlijnen wedstrijden KLBS
a. Forfait wedstrijden - schorsingen
In KLBS wordt een wedstrijd waarbij een ploeg forfait geeft beschouwd als een gespeelde wedstrijd.
Dit houdt in dat schorsingen voor deze wedstrijd uitgezeten zijn.

b. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden per sms aan het nummer 0492/887414 (secretaris KLBS).

c. Wedstrijdbladen
Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker) mogen enkel de wedstrijdbladen, bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden.
- Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de wedstrijd om 24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd.
- Het tweede is voor de scheidsrechter,
- Het derde voor de thuisploeg
- Het vierde voor de bezoekers.
Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat.
Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair, correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat. Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.

d. Aanduidingen scheidsrechters
De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be
- Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
- Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.
- Het cijfer achter de letter “A” geeft het aantal “blokken” aan waarop de scheidsrechter recht heeft als verplaatsingsonkosten (aantal blokken X € 3,00).
Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.
Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de verplaatsingskosten en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten zal dragen.
De vaste scheidsrechtervergoeding bedraagt voor het seizoen 2019-2020: € 22,00

e. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter
-
Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd leidt, of hij nu actieve  scheidsrechter is of niet.
- De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch ontvangt geen verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat
De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 11,00 EUR als wedstrijdvergoeding.
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
De te laat komende scheidsrechter ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze niet aanvangen   
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de gekwetste    scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt.
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn verplaatsingskosten.
- De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd     
De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en verplaatsingskosten.
De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft geen recht op een vergoeding of verplaatsingskosten.
- Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid   
De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 22,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch geen verplaatsingskosten.
- Afgelaste wedstrijd   
De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.

f.Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten
- Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
- Tijdig invullen wedstrijdblad:
   - thuisploeg ten laatste 25 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
   - bezoekers ten laatste 15 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
- Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de aanwezige ploeg mag de scheidsrechter maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de wedstrijd.
- Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
- Ontvangst van de tegenstander
- Drank voor beide ploegen en de scheidsrechter tijdens de rust
- Beschikbaarheid afgevaardigde(n)
- Houding in de neutrale en de instructiezone
- Houding en gedrag spelers en supporters
- Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook III, 10, g & h)
- Toestand van de accommodatie:
  - neutrale zone
  - beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
  - instructiezone
  - plaatsen van de wisselspelers
  - omheining
  - belijning
  - kleedkamers
  - algemene organisatie

g. Personen in de neutrale/instructiezone
Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden, trainers, verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met hun functie overeenstemmende armband dragen, op het wedstrijdblad vermeld worden en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter.
Bij gebrek hieraan worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de terreinafgevaardigde.
De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt van het wedstrijd en de scheidsrechter maakt een verslag op. - Armbanden
           terreinafgevaardigde -------- wit
           afgevaardigde bezoekers---- drie kleur
           commissarissen--------------- clubkleuren
           verzorger---------------------- geel
           trainer------------------------- rood
De personen in de neutrale/instructiezone hebben een voorbeeld functie. Roken en/of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale/instructiezone is niet aanvaardbaar.

h. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole gebeuren door de scheidsrechter samen met de TWEE (02) afgevaardigden.
Hebben de bezoekers geen afgevaardigde dan neemt de kapitein van de ploeg deze taak over.
Wil een afgevaardigde, of in het voorkomend geval de kapitein van de bezoekers niet meewerken
dan moet de scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad onder mededelingen.

i. Officiële identiteitsbewijzen
Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
     - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
     - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies
         of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
     - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.    

j. Juwelen en festivalbandjes
Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden.
De scheidsrechter en hij alleen beslist of hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van het feit of ze naar zijn mening gevaarlijk zijn of niet.

k. Kunstgrasvelden
De volgende ploegen spelen op een kunstgrasveld, aangepast schoeisel is vereist:
     Aviaclub
     FC Global Impact
     FC Tamara
     Huwa-San Bilzen

l. Controle door KLBS
Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op organisatie en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en supporters (zie I, 8 f & g hiervoor).
Verslagen worden opgesteld en via de secretaris KLBS overgemaakt aan het bestuur KLBS, dat in
het voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen en sancties opleggen.

11. Wijzigingen in het Inwendig Reglement KLBS
De Statutaire Algemene Vergadering van 24/06/2019 besliste:
- Art 29 toe te voegen aan het Inwendig Reglement KLBS (VIER (04) vervangingen toegestaan);
- Art 45 van het Inwendig Reglement KLBS te wijzigen (wedstrijdblad ingevuld 25 min (thuisploeg),
            15 min (bezoekers) voor de aanvang van de wedstrijd)

Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

12. Wijzigingen reglement KBVB/ VV seizoen 2019/2020
a
. Een gewisselde speler moet het speelveld verlaten op het dichtstbijzijnde punt van de afbakeningslijnen van het speelveld, tenzij de ref anders aangeeft.

b. Een scheidsrechter kan rechtstreeks een verbale opmerking geven en een gele of een rode kaart tonen aan ploegofficials
(iedereen in technische en neutrale zone) die zich op een onverantwoorde manier gedragen. In geval van 2x geel of rechtstreeks rood, moet deze de technische of neutrale zone verlaten.
Deze gele of rode kaarten worden op het wedstrijdblad genoteerd onder “ opmerkingen “.
Bij rechtstreeks rood wordt een verslag opgemaakt door de scheidsrechter.
Deze gele en rode kaarten worden op dezelfde wijze behandeld als de gele en rode kaarten van de spelers.

c. De ploeg die de toss wint, kiest welke kant ofwel voor de aftrap.

d. Daar waar DRIE (03) of meer verdedigende spelers een muur vormen, moeten alle aanvallende spelers tenminste op 1m. afstand van de muur plaatsnemen tot de bal in het spel is.

e. Bij een vrije schop voor de verdedigende ploeg in het eigen strafschopgebied of een doelschop, is de bal in het spel wanneer deze is geraakt en duidelijk beweegt ( hij hoeft het strafschopgebied niet meer te verlaten).

f. Bij een strafschop moet de doelman met ten minste één voet of een deel ervan blijven staan op de doellijn tussen de doelpalen.

g. Een doelpunt wordt nu afgekeurd als er handspel voorafging, ook als het onopzettelijk was.

h. Als er via het lichaam van de ref gescoord wordt, een beloftevolle aanval opgezet wordt of de bal naar de tegenstander gaat, zal er een scheidsrechtersbal gegeven worden.

Meer over deze wijzigingen vinden jullie op deze website in de onder “nieuws” in de op 13/08/2019 gepubliceerde: “REGLEMENTSWIJZIGINGEN KBVB/VOETBAL VLAANDEREN”

IV. Administratief

1. Collectieve verzekering van KLBS bij ARENA
De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club aan de secretaris KLBS met het voorziene formulier (zie website KLBS). Maw zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, over te maken tegen uiterlijk 31 juli van elk jaar en het gedurende het jaar toevoegen en/of het schrappen van leden.
In de loop van het seizoen (na 31 juli) mag een nieuw, nog niet verzekerd lid (speler / bestuurslid) de plaats innemen van een verzekerd lid (speler / bestuurslid), dat dan geschrapt wordt uit de verzekering.
In dit geval worden een administratiekost van € 2,00 per wijziging en het eventuele verschil in verzekeringstarief aangerekend.
Indien een niet verzekerd lid (speler/bestuurslid) op het wedstrijdblad vermeld wordt krijgt de club een boete van
€ 10,00 voor het eerste geval. Bij herhaling wordt deze boete verhoogd (X 2 voor het 2de geval, X 3 voor het 3de en zo voort).

2. Gebruik informatica – e-mails
De rekeningen/facturen en de oproepingen voor zittingen van het Comité Sport & Discipline en de Provinciale Commissie worden enkel per e-mail verstuurd.
Ook aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen mogen per e-mail verstuurd worden naar de secretaris KLBS. Let wel de procedures betreffende de aansluitingskaarten, klachten en kalenderwijzigingen wordt niet gewijzigd (dienen ondertekend te zijn en de desbetreffende termijnen zijn te respecteren) enkel de verzendingswijze verandert (documenten na ondertekening inscannen (liefst PDF file) en vervolgens per e-mail overmaken)

3. Kostenbedoening
Nihil

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 18/09/2019