29/12/2019

WEEK-END 08/2019-2020 - Aanvulling 1

Aantekening van verzet tegen voorstel tot minnelijke schikking

  1. AANTEKENING VAN VERZET
    Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen het hierna volgend voorstel tot minnelijke schikking vermeld onder
    I. Comite Minnelijke Schikkingen van Week – End 08 / 2019/2020 van 19/12/2019
    wordt het hierna volgende voorstel tot schorsing opgeschort tot verschijning voor het Comité Sport en Discipline de zitting van 20/01/2020:

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:
Geschorst vanaf 25/12/2019 voor Beker en Competitie, voor
ACHT (08) speeldagen
JACOBS Alexander (°16/01/1982)                                           FC Tamara

BOETE:
Wanordelijkheden                                                                   FC Tamara

2. AANPASSING WEEK-END 08 / 2019-2020
Gezien voorgaande komt de in Week – End 08 / 2019-2020 van 19/12/2014 vermelde bijhorende boete te vervallen.

Gelieve derhalve Week – End 08 / 2019-2020 van 19/12/2019 als volgt te wijzigen:

IV. Administratief
5.Kostenbedoening
Lezen: FC Tamara: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 15,00
ipv: FC Tamara: (I) € 37,50 + 7,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 52,50 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 02/01/2020