05/02/2020

WEEK-END 11/2019-2020

                          

                                                                                        Sint-Truiden, 05 februari 2020.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 04/02/2020 om 19u30
Plaats: Vergaderzaal Sportcomplex Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I. Comité Minnelijke Schikkingen:

Geschorst voor beker en competitie vanaf 12/02/2020 voor:

DRIE (03) speeldagen:

BAYRAM Murat (°10/03/1987)                                                                Sting Waterschei


In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de
zaak opgeroepen worden op 18/02/2020.

 1. Sport en Disciplinair Comité:

Incidenten met speler VANHULST Jordy (°28/10/1991) – K FC Vlam Eisden en speler ORDUKAYA Neset (°01/08/1984) – K FC Vlam Eisden, het stopzetten van de wedstrijd en problemen voor de aanvang van de competitiewedstrijd
K FC Vlam Eisden - FC Berg van 25/01/2020

Opgeroepen:
K FC Vlam Eisden: spelers VANHULST Jordy (°28/10/1991) en ORDUKAYA Neset (°01/08/1984) en
                            officieel afgevaardigde thuisploeg GAMAZ Huseyin (°17/01/1991)
FC Berg: officieel afgevaardigde bezoekers NEYENS Alex (°16/01/1977)
Scheidsrechter

Aanwezig: officieel afgevaardigde bezoekers NEYENS Alex
                scheidsrechter

Afwezig:  spelers VANHULST Jordy en ORDUKAYA Neset
              officieel afgevaardigde thuisploeg GAMAZ Huseyin

Uitspraken
:
Uitslag van de competitiewedstrijd K FC Vlam Eisden – FC Berg wordt 0 – 5

Speler VANHULST Jordy (°28/10/1991) – K FC Vlam Eisden
– bijkomend aan zijn speeldag
            schorsing competitie voor TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd geschorst voor DRIE (03)
             speeldagen beker
en competitie vanaf 12/02/2020
Speler ORDUKAYA Neset (°01/08/1984)  - K FC Vlam Eisden – geschorst voor  DRIE (03)
             speeldagen beker en competitie vanaf 12/02/2020

Boetes:
K FC Vlam Eisden:  oorzaak laattijdige aanvang van de wedstrijd
                               onsportieve houding bij een incident
                               oorzaak stopzetten wedstrijd
                               gebrek aan organisatie
                               afwezig op de zitting zonder gerechtvaardigde reden (3X)

Verschijningskosten scheidsrechter (€24,00) ten laste van K FC Vlam Eisden

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig:
Voorzitter Valère Mantels
Regio Genk +: Roberto Cavatorti
Regio N-W: /
Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets
Fernand Oeyen
Willy Poosen (SC)

Verontschuldigd:
Secretaris Benny Croes

 1. BEHANDELDE PUNTEN
  - Verslag vorige vergadering
  - Briefwisseling
    - Verslag vergadering scheidsrechters comité van 28/12/2019
    - Verslag algemene vergadering scheidsrechter comité  van 28/12/2019
    - Regio nieuws
    - Diversen
 2. Verslag vorig zitting dd. 18/12/2020: goedgekeurd
 3. Briefwisseling: schrijven Stokrooie United ( wijziging voorzitter en secretaris zie III, 8)
  schrijven FC Total Energy ( kalenderwijziging zie III, 5)
 4. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Bekerwedstrijden 1/2 finales (heen- en terugwedstrijden)

08/02/2020 om 15u00
Pool Keroma A - VK Wieze Boys A
K FC Vlam Eisden - Century Hasselt

22/02/2020 om 15u00
VK Wieze Boys A – Pool Keroma A
Century Hasselt – K FC Vlam Eisden

Bij gelijke stand tellen de uit geschoorde doelpunten dubbel.
Is de stand dan nog gelijk dan beslissen strafschoppen.

 1. KALENDERWIJZIGINGEN
  Kampioenschap
  :
  Reeks I:
  De op 01/02/2020 afgelaste wedstrijd FC Total Energy – FC Tamara zal gespeeld worden
  op 22/02/2020
  .

  08/02/2020 om 15u00: FC Berg – SV De Conde (te herspelen wedstrijd)
  08/02/2020 om 15u00: UD Barcelona – FC Tamara (te herspelen wedstrijd)
  15/02/2020 om 13u00
  ipv 15u00 OH Bergmans – Pool Keroma A
  15/02/2020 om 15u00: Huwa-San Bilzen – Weerstand Zonhoven op natuurgras ipv kunstgras
  15/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A - FC Berg ipv FC Berg – VK Wieze Boys.
  22/02/2020 om 15u00: FC Total Energy – FC Tamara (afgelaste wedstrijd van 01/02/2020)
  14/03/2020 om 15u00: FC Total Energy – Huwa-San Bilzen wordt ingevolge dubbele bezetting op de
  terreinen van HO Heide gespeeld op Basvelden (A plein), Muizenstraat 32, 3520 Zonhoven
  21/03/2020 om 13u00 ipv 15u00: OH Bergmans – FC Tamara

Reeks II
08/02/2020
om 15u00 Pool Keroma A – Sporting Caetsbeek wordt gespeeld op het terrein van
                      Sporting Caetsbeek
(dubbele bezetting terrein Pool Keroma in gevolge ½ finale beker)
08/02/2020 om 14u00 ipv 15u00 FC Beukenhof – FC Global Impact
15/02/2020 om 15u00: FC Hutte Houthalen – VK Wieze Boys B ipv VK Wieze Boys B –
                                   FC Hutte Houthalen
22/02/2019 om 15u00: Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen ipv FC Hutte Houthalen – Tuinwijk VV

 

 1. GELE EN RODE KAARTEN

Ingevolge de reglementswijziging doorgevoerd door de KBVB/VV betreffende gele en rode kaarten voor ploegofficials, volgt hierna een verduidelijking betreffende het beheer en de registratie van deze kaarten.
a. Registratie
(1). Op het wedstrijdblad:
       De scheidsrechter deze kaarten onder “Aanmerkingen”
(2). Op de website:
       Twee (02) mogelijkheden: het bestuurslid is ook ingeschreven als speler of niet.
       (a) Het bestuurslid is ook ingeschreven als speler:
            De kaarten worden ingeschreven achter de naam van betrokkene in de spelerslijst
       (b) Het bestuurslid is NIET ingeschreven als speler:
            Het bestuurslid wordt toegevoegd aan de spelerslijst met achter zijn naam (bestuurslid)
            De kaart(en) word(t)(en) vervolgens ingeschreven achter zijn naam in de spelerslijst.

 1. Beheer
  (1). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kaarten opgelopen door spelers of ploegafgevaardigden.
  (2). De kaarten zijn cumulatief voor de schorsingen.
  (3). Een bestuurslid toegevoegd aan de spelers lijst (bestuurslid achter zijn naam) WORDT GEEN
  SPELER MAAR BLIJFT ENKEL EEN BESTUURSLID. Maw hij mag zijn ploeg slechts aanvullen
  in omstandigheden vermeld in Art 25 van het Intern Reglement KLBS.

 

 1. UITRUSTING
  Bij KLBS moet de trui van beide ploegen duidelijk verschillen.
  Bij de KBVB/VV moeten vanaf dit seizoen bij de eerste elftallen de trui, broek en kousen verschillen.

Dit om het de vlaggenmannen en de VAR gemakkelijk te maken.

Daar de KLBS geen VAR heeft en vlaggenmannen maar een paar keer per seizoen worden opgesteld,

is dit bij ons niet van toepassing en moet enkel de trui duidelijk verschillen met de tegenstrever.

 

 1. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN

De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen

door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een

Algemene afgelasting.

Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

 

 1. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN

Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de

eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun

thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen

NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

 

 1. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN

Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient

contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.

Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.

Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,

de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

 

 1. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN

Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:

11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

 

 1. STOKROOIE UNITED – WIJZIGING VOORZITTER en SECRETARIS G.C.
  De nieuwe voorzitter van Stokrooie United wordt::
  HONDSHOVEN Jurgen

Adres: Molenstraat 196, 3520 Zonhoven
e-mail: jurgen.hondshoven@rexel.be

De nieuwe secretaris g.c. van Stokrooie United wordt:
SCHOUTERDEN Benny
adres: Kiezelweg 42, 3540 Schulen
gsm: 0486 461916
e-mail: jhs@rexel.be

 1. Administratief
 2. Nazicht wedstrijdbladen:
  Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 27/01/2020

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
VAN DER AUWERMEULEN Jonas (° 18/07/1989)                       Tuinwijk VV
VAN HULST Jordy (°26/10/1991)                                             K FC Vlam Eisden

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten

STAS Wouter (°15/03/1984)                                                   FC Total Energy

VANBOCKRYCK Kurt (°12/06/1982)                                         Weerstand Zonhoven

 1. Gele kaarten

Speeldag 25/01/2020

FC Hutte Houthalen:1
FC Klotbroek: 1
FC Total Energy: 1
K FC Vlam Eisden: 2
Mees 80: 1
OH Bergmans: 1

RP Products: 2
SV De Conde: 1
Tuinwijk VV: 2
UD Barcelona: 2
VK Wieze Boys B: 1
Weerstand Zonhoven: 1

3. Administratieve overtredingen

Speeldag 25/01/2020
K FC Vlam Eisden: laattijdige uitslag (2X)
FC Total Energy: geen naam bezoekende club
                          geen stamboeknummer bezoekers
Sporting Caetsbeek: bezoekende reserve speler zonder nummer ( THIJS Jordi))
Sting Waterschei: bij ontsteltenis van een bezoekende afgevaardigde tekent niet de kapitein het
                            wedstrijdblad af (2X)

4 Ambtshalve sancties:


Speeldag 25/01/2020
FC Beukenhof: tijdig forfait

Beslissingen:
Uitslag van de wedstrijd FC Beukenhof – El Toro  0- 5
Boete: tijdig forfait

 

 1. Regio nieuws

Regio Genk + : het verslag en van de regio vergadering van 13/11/2019 en de antwoorden van het
                       bestuur KLBS staan op de website KLBS onder:”Organisatie en Werking – Regio’s hun
                       vergaderingen en verslagen”.

Regio N-W: ingevolge het eindigen van de activiteiten van Binnenste Buitenland heeft de regio N-W

                 geen voorzitter meer.

Regio Z: het verslag van de regio vergadering van 25/11/2019 zal samen met de antwoorden van het
              bestuur KLBS op de website geplaatst na bespreking op de zitting KLBS van 04/02/2020
              Sporting Caetsbeek.

 1. Kostenbedoening

FC Beukenhof: (IV, 3) €60,00 waarvan € 50,00 aan El Toro
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 2,50

FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
FC Total Energy: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 +(IV, 3) € 2,50 + 2,50 : totaal € 12,50
K FC Vlam Eisden: (II) € 7,50 + 7,50 + 10,00 + 37,50 + 15,00 (2,50 + (2X 2,50) + (3X 2,50)
                          +24,00 (verschijningskosten scheidsrechter)
                          + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 5,00 (2X 2,50): totaal € 116,50

Mees 80: (IV, 2) € 2,50
OH Bergmans: (IV, 2) € 2,50
RP Products: (IV, 2) € 5,00
Sporting Caetsbeek: (IV, 3) € 2,50
Sting Waterschei: (I) € 10,00 + (IV, 3) € 5,00 (2X 2,50): totaal € 15,00
SV De Conde: (IV, 2) € 2,50
Tuinwijk VV: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
UD Barcelona: (IV, 2) € 2,50

VK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50
Weerstand Zonhoven: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 totaal € 7,50

KLBS


Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 20/02/2020.