22/04/2021

WEEK-END 08/2020-2021

Blijken van medeleven
Het bestuur, de clubs en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan
Fernand OEYEN en zijn familie, bij het overlijden van zijn schoonmoeder.

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken): geen zitting, wel Whats App consultatie.

 1. KAMPIOENSCHAP
  a. Seizoen 2020 - 2021
  Ingevolge de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen werd het kampioenschap 2020-2021 stopgezet en nadien geannuleerd.
  Er is derhalve geen klassement en er zijn, logischer wijze, geen kampioenen, stijgers of dalers.

  b.  Seizoen 2021 -2022
  Het seizoen 2021 – 2022 vangt aan op 04/09/2021, als corona het toelaat, met de eerste ronde van de beker.

 2. INSCHRIJVING SEIZOEN 2021 - 2022
  Inschrijvingen voor het seizoen 2021/2022 voor 01/06/2021 aan de hand van het Inschrijvingsformulier op de website KLBS, onder “pagina’s”/formulieren.

  De Provinciale Commissie heeft beslist dat de ploegen die ingeschreven waren voor het seizoen 2020 – 2021 GEEN in inschrijvingsgeld (€ 37,50) voor het seizoen 2021 – 2022 moeten betalen.

 3. RESTORNO VERZEKERING
  ARENA kent ons een “Corona-korting” (25%) toe op de verzekering van het seizoen 2020-2021.
  Deze korting zal in rekening gebracht worden bij de 2de en afsluitende rekening van het seizoen 2020 -2021, die de clubs eerdaags zullen ontvangen.

 4. ALGEMENE VERGADERING
  Ingevolge de beperkingen opgelegd door de coronamaatregelen zal het naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk zijn de Algemene Statutaire Vergadering KLBS in juni te houden.
  Zodra er meer duidelijkheid komt zal de datum van de Algemene Vergadering en alle bijhorende informatie aan de clubs overgemaakt worden.

  IV.  Administratief
  Mededelingen
  1. De aandacht van de clubs wordt gevestigd op het volgend Art van het Int Regl KLBS:
  Art 27: Transfermogelijkheden met o.a. het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
             toepassing voor KLBS van 01 tem 30/04
  2. Naamveranderingen van clubs dienen, schriftelijk, toe te komen bij de secretaris KLBS voor 01/05/2021.

KLBS
Volgende uitgave Week-End zal verschijnen in de loop van de maand mei/juni.