02/07/2021

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 12 JULI 2021 - INFORMATIE BUNDEL

Plaats: Cafetaria STA Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk
Datum/uur 12/07/2020 om 20u00
De aanwezigheid van de clubs is verplicht. 
Maximaal TWEE (02) personen per club, bij voorkeur EEN (01) persoon per club
Het dragen van een mond- en neusmasker is verplicht

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL
                                 12/07/2021
Uitnodiging en dagorde
Jaarverslag sportief
Toegepaste boetes seizoen 2021/2022
Reglement beker van de sportiviteit 2021/2022
Verzekering ARENA 01/08/2021 – 31/07/2022
Aandachtspunten terreinen en accommodaties
CORONA-maatregelen

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 

Plaats: Cafetaria STA Genk, steenbeukstraat z/n 3600 Genk
Datum/uur: 12 juli 2021 om 20u00

Dagorde:

1.Welkomwoord van de voorzitter

2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

3.Jaarverslagen financieel en sportief

4.Inschrijvingen seizoen 2021-2022 - Reeksindeling

5.Werking KLBS (Comités)

5.Verzekering ARENA seizoen 2021/2022

6.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2021/2022

7.CORONA- maatregelen –KLBS Corona-protocol

8.Slotwoord van de voorzitter.

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________
                                                                  Sint- Truiden, 25 juni 2021

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2020-2021  

1.Samenstelling ProvincialeCommissie
   Voorzitter: Valère Mantels
   Ondervoorzitter:  Marc Smets
   Schatbewaarder:  Heidi Croes
   Secretaris g.c.:  Benny Croes
   Leden: Roberto Cavatorti, Mark Kosten, Marc Maertens, David Magné, Peter Put ,
              Dominique Peeters, Maarten Put, en Fernand Oeyen.

2.Aantal zittingen : 03 + 04 Whatsapp
Aanwezigheden:
V Mantels                                       03+ 04 Whatsapp
D Peeters                                        03 + 04 Whatsapp
W Poosen (waarnemer SC)             03 + 04 Whatsapp+
R Cavatorti                                      03+ 04 Whatsapp
B Croes                                            03+ 04 Whatsapp
M Maertens                                    03+ 04 Whatsapp
M Smets                                          03+ 04 Whatsapp
F Oeyen                                           03+ 04 Whatsapp
M Put                                               03+ 04 Whatsapp
M Kosten                                         03+ 04 Whatsapp
P Put                                                02 + 04 Whatsapp
D Magné                                          02+ 04 Whatsapp

3.KLBS was vertegenwoordigd op:
Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding

4.Aantal clubs: 27
TWEE (02) clubs traden aan met een A en een B ploeg: VK Wieze Boys en Pool Keroma
a. Ploegen per reeks:
Reeks 1: 14
Reeks 2: 15
b. Beker KLBS: alle ploegen.
c. Nieuwe club seizoen 2020/2021: Boca Houthalen
e Aantal leden : dd.31/05/2021:1316

5.Verslagen
Aantal scheidsrechter verslagen: 02
Aantal sancties gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking": 00
Ingediende klachten: 02

6.Statistische gegevens-algemeen
a. Aantal effectief betwiste wedstrijden: 74
b. Stopgezet: 01
c. Aantal FF (competitie + beker): 08 waarvan 06 tijdig, 02 laattijdig
7.Repressief gedeelte
Schorsingen (kampioenschap + beker)
Aantal rode kaarten: 00
05 speeldagen: 01

8.Financiële sancties (boete):
Afwezig algemene vergadering: 05
Oorzaak stopzetten wedstrijd: 01
Wanordelijkheden: 01
Gebrek aan organisatie: 03
Laattijdige aanvang wedstrijd: 02
Laattijdig wedstrijdblad: 06
Laattijdige betaling rekeningen: 06

9. Ambtshalve sancties:
Omzetten uitslag in enkele FF: 08

10. Nazichtscheidsrechterbladen
Aantal gele kaarten: 154
Schorsingen gele kaarten:
2x geel zelfde wedstrijd: 04
3de gele kaarten: 02
Totaal: 06

11. Overige reglementaire boetes:
Uitslag te laat: 02
Geen uitslag:01
FF: 08

12. Kostenbedoening
Zie verslagen in Week-End.

13. Transfers
Transfers tussen Kerst en Nieuwjaar: 00
Vlaams Decreet: 00

14. Meldingen
Aanmaning tot betaling:08

15. Kampioenen en Bekerwinnaars
Het seizoen 2020-2021 werd geannuleerd, wat inhoud dat er geen kampioenen, stijgers of dalers of bekerwinnaars zijn.

16.Afsluiter
Tot slot wens ik iedereen een succesvol, sportief en gezond seizoen 2021/2022.

Namens KLBS

CROES Benny
Secretaris,g.c.

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2021-2022)

EURO

 

 

DISCIPLINAIRE BOETES

 

Gele kaart

2,5

Schorsing 2X geel in één wedstrijd = rood

5

Schorsing 3 gele kaarten competitie

5

Schorsing 2 gele kaarten beker

5

Schorsing 6de gele kaart competitie

10

Schorsing 4de gele kaart beker

10

Schorsing 9de gele kaart competitie

15

Schorsing rode kaart

10

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd

7,5

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

 

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter

5

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter (herhaling) X 2, 3,...

 

Gebrek aan organisatie (beperkt)

25

Gebrek aan organisatie (ernstig)

37,5

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter

6,25

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter (herhaling) X 2,3....

 

Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein)

37,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident

7,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident (herhaling) X 2,3...

 

Oorzaak onderbreken wedstrijd - bezinningsmoment

7,5

Oorzaak onderbreken wedstrijd -bezinningsmoment - herhaling X 2,3,...

 

Oorzaak stopzetten wedstrijd

10

Oorzaak stopzetten wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

 

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd (herhaling) X 2,3....

 

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS (herhaling) X 2,3.....

 

Opstellen niet gekwalificeerde speler

12,5

Gebruik van een niet gekwalificeerde afgevaardige/trainer/verzorger/terreincommissaris

12,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

2,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

25

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….

Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen

25

Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…)

6,25

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….)

12,5

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..

 

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……)

12,5

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…

Tijdig Forfait (voor Do 19u00)

10 + 50

Laattijdig Forfait

10 + 75 +

 

Scheidskost

Forfait één van de 3 laatste wedstrijden van de competitie

25 + 75 +

 

Scheidskost

Te kort aan afgevaardigde regio in bestuur KLBS

10 per afg

 

per zitting

Te kort aan aanwezige afgevaardigde regio bij zitting bestuur KLBS

10 per afg

 

per zitting

 

 

ADMINISTRATIEVE BOETES

 

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

 

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

 

Laattijdige uitslag

2,5

Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..

 

Geen uitslag voor zondag 12u00

5

Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....

 

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00)

2,5

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..

 

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)

7,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)(herhaling X 2,3,….

 

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)

12,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)(herhaing X 2,3…

 

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End)

25

 

 

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET WEDSTRIJDBLAD

 

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

 

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

 

Fout in de naam

2,5

Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….

 

Fout in voornaam

2,5

Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…

 

Fout in de geboortedatum

2,5

Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…

 

Geen geboortedatum

2,5

Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…

 

Geen/foutief bloknummer

2,5

Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…

 

Geen/foutief stamboeknummer

2,5

Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…

 

Geen/onvolledige hoofding

2,5

Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...

 

Geen datum/uur

2,5

Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…

 

Verkeerde datum/uur

2,5

Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….

 

Geen terreinbenaming

2,5

Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….

 

Geen reeks vermelding

2,5

Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…

 

Geen afdeling

2,5

Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…

 

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein

2,5

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….

 

Omwisseling naam en voornaam

2,5

Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...

 

Omwisseling thuisploeg en bezoekers

2,5

Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….

 

Wedstijdblad niet ingevuld in drukletters

2,5

Wedstrijdblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..

 

Onvolledig wedstrijdblad

2,5

Onvolledig wedstrijdblad (herhaling) X 2,3,…

 

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein

2,5

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (herhaling) X 2,3....

 

 

REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2021 - 2022)

 

 

 

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing

 

Art.2 Geel: 1

 

Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3

 

Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15

 

Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5

Art.6 Wanordelijkheden: 15

 

Art.7 Gebrek aan organisatie: 10

 

Art.8 Forfait: uitsluiting

 

Art.9 Gebrek aan medewerking: 10

 

Art.10 Blaam: 3

 

Art.11 Berisping: 2

 

Art.12 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10

 

Art.13 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5

 

Art.14 Oorzaak onderbreken wedstrijd (bezinningsmoment): 10

 

Art.15 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15

 

Art.16 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3

Art.17 Niet op de algemene vergaderingen: 5

 

 

 

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

 

 

 

 

 

VERZEKERING ARENA 01/08/2021 - 31/07/2022

Voor het seizoen van 01/08/2021 tem 31/07/2022 blijft alles, wat betreft de verzekering ARENA identiek aan het voorbije seizoen.
De te betalen premies worden overgemaakt zodra ze beschikbaar zijn.
Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifte formulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be  op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA""
De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.
De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.
Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interssant zijn , maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.

 

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES

KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES
Er zal een keuring gebeuren van de terreinen en accommodaties van de nieuwe club en de clubs die volgend seizoen hun thuiswedstrijden op een, nog niet door KLBS gekeurde locatie spelen.

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN
Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene, veilige manier kunnen uitvoeren.

               

KLBS CORONA-PROTOCOL.

GOUDEN REGELS:

Respecteer de hygiënevoorschriften.

Respecteer de veiligheidsafstand (1,5m)

Draag een mond- en neusmasker waar voorgeschreven.

MOND- en NEUSMASKER

IEDEREEN, uitgezonderd de spelers en de scheidsrechter op het terrein dient STEEDS een mond- en neusmasker bij of op te hebben.

IEDEREEN in de neutrale en instructie zone draagt een mond- en neusmasker. De trainer mag dit evenwel afnemen indien hij RECHTSTAANDE instructies geeft.

Bij een tussenkomst voor een verzorging op het veld moet de persoon die deze uitvoert een mond- en neusmasker dragen.

In de kleedkamer van de scheidsrechter draagt iedereen een mond- en neusmasker, ook de scheidsrechter als er iemand binnen is.

In de cafetaria/kantine draagt iedereen, bij elke verplaatsing een mond- en neusmasker

Het bedieningspersoneel van de cafetaria/kantine draagt een mond- en neusmasker

KLEEDKAMERS:

Alle kleedkamers ontsmetten voor de aankomst van de spelers en de scheidsrechter

Minimaal EEN (01) flacon desinfecterende hand-gel voorzien in elke kleedkamer, ook deze van de scheidsrechter.. VOETBALLEN

Alle voetballen ontsmetten voor de aankomst van de spelers en de scheidsrechter

DRANK

Voor de spelers: individuele drinkbekers of individuele flesjes

Voor de scheidsrechter: ongeopend flesje

INVULLEN WEDSTRIJDBLAD

De afgevaardigden, of hun vervanger en de scheidsrechter vullen het wedstrijdblad in met hun eigen balpen.

Voor en na het invullen van gegevens op het wedstrijdblad steeds de handen ontsmetten of wassen.

BETALING SCHEIDSRECHTER

De afgevaardigde toont het bedrag van de vergoeding en overhandigt het vervolgens in een gesloten omslag aan de scheidsrechter.

CONTROLE VAN DE IDENTITEITSKAARTEN DOOR DE SCHEIDSRECHTER

De afgevaardigde toont de identiteitskaarten, in de volgorde van vermelding op het wedstrijdblad aan de scheidsrechter. Deze raakt de identiteitskaarten NIET aan.

WEDERZIJDSE CONROLE DOOR DE AFGEVAARDIGDEN EN NAZICHT VAN DE UITRUSTING

De wederzijdse controle van de identiteit van de spelers gebeurt door de afgevaardigden met mond- en neusmasker op, bij voorkeur in de buitenlucht.

Gelijktijdig gebeurt het nazicht van de uitrusting door de scheidsrechter vanop 1,5m afstand en zonder aanrakingen.

CAFETARIA/KANTINE:

In de cafetaria/kantine gelden de maatregelen uit de horeca.. 0.a. veilgheidsafstand van 1,,5 m

       draagt iedereen, bij elke verplaatsing een mond- en neusmasker

       het bedieningspersoneel draag een mond- en neusmasker…

       er mag alleen zittend geconsumeerd worden.

SUPPORTERS

Moeten steeds de geldende conona-maatregelen opvolgen
o.a.- de veilheidsafstand (1,5 m) respecteren 
      - het mond- en neusmasker dragen waar voorgeschreven

De clubs zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters 

Dit protocol kan steeds veranderen wanneer de overheid dit oplegt..