13/07/2021

WEEK-END 10/2020-2021

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 12/07/2021 om 19u00
Plaats: Cafetaria STA Genk, Steenbeukstraat, 3600 Genk

I. Comité Minnelijke Schikkingen: Geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig:
Voorzitter a.i. Marc Smets
Regio Genk +: Roberto Cavatorti, David Magné en Oeyen Fernand
Regio N-W: Marc Kosten
Regio Z: Marc Martens en Marc Smets
Secretaris Benny Croes
Jos Billen en Willy Poosen (SC)
Verontschuldigd: voorzitter Valère Mantels, Dominique Peeters, Maarten Put en Peter PutP

 1. BEHANDELDE PUNTEN
  - Verslag vorige vergadering
  - Briefwisseling
  - Competitie 2021-2022 (reeksen, kalender)
  - Lijsten te schrappen spelers
  - Verzekering
  - Financiële aspecten
    - Kastoestand
    - 2de rekening K FC Vlam Eisden
    - Afsluitende rekening Sting Waterschei
  - Beker KLBS 2020-2021 (lottrekking)
  - Regio nieuws
  - Algemene vergadering (laatste voorbereidingen)
  - Diversen

 2. Verslag vorige vergadering goedgekeurd

 3. BRIEFWISSELING
  Schrijven Sting Waterschei
  Factuur V-Soft: software servicecontract

 4. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
  Beker 2021-2022 - Eerste ronde
  (1) Speciale regeling
  De bekerwedstrijden 2021/2022 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en
  volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
  Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 13 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min – strafschoppen), de DRIE (03) beste verliezers.
  (2). Beste verliezer
  Beste doelpuntensaldo,
  bij gelijkheid geschoorde doelpunten,
  is de stand nog gelijk strafschoppensaldo,
  nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen,
  is er nog gelijkheid dan bepaalt het lot.
  (3). Lottrekking eerste ronde van de beker 2021-2022 - gespeeld op 04/09/2021
  FC Beukenhof - FC Vini’s
  OH Bergmans – Tuinwijk VV
  Sporting Caetsbeek – FC Klotbroek
  FC Hutte Houthalen - RP Products
  Boca Houthalen – Weerstand Zonhoven
  Huwa San Bilzen – UD Barcelona
  Cosmos Spouwen - Pool Keroma A
  Pool Keroma B - FC Berg
  Stokrooie United – Century Hasselt
  Aviaclub - VK Wieze Boys A
  FC Total Energy – SV De Conde
  FC Solar Assistance –El Toro –
  FC Tamara - VK Wieze Boys B

 5. KAMPIOENSCHAP - SEIZOEN 2021 -2022
  a. Reeksen:
  Reeks I : 12 ploegen
  Reeks II: 14 ploegen
  b. Het seizoen 2021 – 2022 vangt aan op 11/09/2021

 6. LIJSTEN TE SCHRAPPEN SPELERS
  Ingevolge corona wordt de uiterlijke datum voor de ontvangst van de lijst van de te schrappen spelers verschoven van 30 juni naar 31 juli 2021.

 7. VERZEKERING
  a. De door KLBS bij ARENA afgesloten globale verzekering voor KLBS en zijn clubs bij ARENA, is verplicht voor de clubs behalve voor deze waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering. Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.
  b .De premies voor de door KLBS bij ARENA afgesloten globale verzekering voor het seizoen 2021- 2022
  (01/08/2021-31/07/2022) blijven ongewijzigd.
  c. De clubs zullen tegen uiterlijk 31/07/2021 aan de secretaris KLBS voor al hun spelers en bestuursleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hun overmaken met het desbetreffende formulier.
  d. Het bij een ongeval in te vullen en aan de secretaris KLBS over te maken ongevallenformulier staat op de website KLBS.

 8. EINDE ACTIVITEITEN IN KLBS
  Sting Waterschei bevestigde het einde van zijn activiteiten in KLBS

 9. LAATTIJDIGE BETALINGEN
  Van K FC Vlam Eisden werd de betaling van de 2de rekening van het seizoen 2020/2021 nog niet ontvangen (2de uiterste datum ontvangst betaling was 12/06/2021).
  De voorziene van € 12,50 wordt verdubbeld.
  Bij niet ontvangst van de betaling van de rekening op uiterlijk 13/08/2021 wordt de procedure aanleg tot schrapping en schorsing bestuursleden opgestart bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen

  Van Sting Waterschei werd de betaling van de afsluitende rekening (uiterste datum betaling was12/07/2021) nog niet ontvangen.
  De club krijgt de voorziene boete van € 12,50
  Bij niet ontvangst van de betaling van de rekening op uiterlijk 13/08/2021 wordt de procedure aanleg tot schrapping en schorsing bestuursleden opgestart bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen.

 10.  AFWEZIGHEDEN OP DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
  De volgende clubs waren afwezig op de statutaire algemene vergadering van 12/07/2021:
  Boca Houthalen
  Cosmos Spouwen
  FC Hutte Houthalen
  Weerstand Zonhoven
  Zij krijgen de voorziene boete van € 12,50.

 11. MAATREGELEN INGEVOLGE CORONA
  De maatregelen vastgelegd in het KLBS Corona-protocol zijn strikt na te leven door de clubs, ploegen hun spelers en supporters. Indien de federale, regionale, provinciale of lokale autoriteiten strengere maatregelen opleggen moeten deze vanzelfsprekend gevolgd worden.

 12. REGIO NIEUWS
  Regio Genk + : niets te melden.
  Regio N-W: niets te melden
  Regio Z: Pool Keroma organiseert op 13 en 14 augustus zijn happening.
  Meer inlichtingen bij hun voorzitter Mario Cortinovis.

  IV. Administratief
  1. Boetes
  Boca Houthalen: (III, 10) € 12,50
  Cosmos Spouwen: (III, 10) € 12,50
  FC Hutte Houthalen: (III, 10) € 12,50
  K FC Vlam Eisden: (III, 9) € 12,50
  Sting Waterschei: (III, 9) € 12,50
  Weerstand Zonhoven: (III, 10) € 12,50

  2. Mededeling
  Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2021 op voorwaarde dat het schriftelijk akkoord van de secretaris g.c. van de vorige club van de speler gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)

KLBS

Volgende uitgave Week-End zal verschijnen rond 25/08/2021.