18/11/2021

WEEK-END 06/2021-2022

Respecteer de COVID 19 regels!
Hou het gezond!

O
I. Comité Minnelijke Schikkingen:
Geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité:
Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
Aanwezig:
Regio Genk +: Roberto Cavatorti, Fernand Oeyen en David Magné
Regio N-W: Marc Kosten, Maarten Put
Regio Z: Dominique Peeters, Marc Maertens en Marc Smets
Secretaris Benny Croes
Willy Poosen (SC)
Verontschuldigd: Voorzitter Valère Mantels en Jeroen Claes

1. BEHANDELDE PUNTEN
Verslag vorige vergadering
Briefwisseling
Verslag vergadering KLVH van 15/11/2021
Verslag vergadering van het scheidsrechterscomité van 26/10/2021
1ste rekening seizoen 2021 – 2022
Afsluitende rekening seizoen 2021-2022 Weerstand Zonhoven
Coronamaatregelen
Lottrekking ¼ finales Beker KLBS
Regio nieuws
Evaluatie Intern Reglement KLBS – Deel II (Art 40 tem 83)
Diversen

2. BRIEFWISSELING: schrijven ARENA NV : 1ste schijf verzekering 2021/2022

3. BEKER Lottrekking ¼ finales – 18/12/2021
(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30: Pool Keroma A - FC Solar Assistance
14u30: VK Wieze Boys A – FC Klotbroek
14u30: Century Hasselt – RP Products
14u30: Tuinwijk VV – Boca Houthalen

4. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks I
De uitgestelde wedstrijd SV De Conde - FC Vini’s van 18/09/2021, voorzien voor 06/11/2021 zal gespeeld op 15/01/2022 om 14u30.

5. CORONAMAATREGELEN
a. Algemeen
Ingevolge de toenemende coronabesmettingen worden de coronamaatregelen strenger.
We kunnen normaal blijven sporten, maar het mond- en neusmasker moet meer gedragen worden. De kantines dienen de regels van de horeca te volgen met betrekking tot het Covid Safe Ticket en dragen mond- en neusmasker.

b Mond- en neusmasker

(1).In de gangen van sportinfrastructuren MOET het mond – en neusmasker gedragen worden.
(2) In de kleedkamers MOET, behalve bij het douchen, het mond- en neusmasker gedragen worden.
(3) Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden om iets te eten of te drinken.
(4) Voor trainers en officiëlen wordt het dragen van het mondmasker sterk aanbevolen
(5) Voor wisselspelers wordt het dragen van het mondmasker sterk aanbevolen
(6) Tijdens het sporten moet geen mondmasker gedragen worden
(7) In de sportkantines en cafetaria’s is het Covid Safe Ticket (CST) van toepassing, moeten het personeel en de vrijwilligers het mond- en neusmasker dragen en moet IEDEREEN een mond- en neusmasker dragen als hij of zij zich verplaatst..

c Kleedkamers
(1) Volgens het federale KB moeten CO2-meters geplaatst worden in de kleedkamers wanneer daar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode langer dan 15 minuten
(2) Uitzonderingen hierop: het plaatsen van een CO2-meter is niet verplicht maar wel aanbevolen als:
(a) Het verblijf in de kleedkamers wordt beperkt Max 15min
(b).De gebruikers tijdens het gebruik van de kleedkamer, uitgezonderd bij het douchen het mond- en neusmaker op houden.
(c) Een vrij tijdslot voorzien wordt waarin de spelers de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.

d Publiek
Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek “outdoor” onder de 100 personen blijft.
Vanaf 100 personen is het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) en het dragen van het mond- en neusmasker verplicht.

e.Sportkantines/cafetaria’s
De sportkantines moeten 100% de horecaregels volgen.
Samengevat:
(1) Covid Safe Ticket (CST) voor alle mensen die de sportkantine/cafetaria binnenkomen
(2) Personeel/vrijwilligers dragen mond- en neusmaskers
(3) Iedereen moet bij elke verplaatsing het mond- en neusmasker dragen.
(3).Een speler/trainer/supporter/….die niet gevaccineerd is (geen Covid Safe Ticket) maar wel naar het toilet wil gaan dient een mond- en neusmasker te dragen.

f. Nadere Info vinden jullie op de website van Voetbal Vlaanderen onder
https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/coronamaatregelen-vanaf-1-november-geen-uitzondering-voor-sportkantines

g. Strengere lokale maatregelen
Indien lokaal strengere maatregelen van toepassingen zijn dan dienen deze, vanzelfsprekend strikt opgevolgd te worden.

h. Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen

Het Coronaprotocol dat geldt voor alle competities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen voor het seizoen 2021 – 2022 is ook van toepassing voor KLBS.

i. Wat bij een besmetting met COVID-19?
(1). Het Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende wat te doen bij besmetting/quarantaine is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden.
Volg het strikt om alles coronaproof te laten verlopen!
(2). De club of KLBS zijn niet bevoegd om spelers in quarantaine te plaatsen. Dit is enkel voorbehouden aan de contact tracing en huisartsen.
(3). Contact met de huisarts / contact tracing wijst uit welke personen (speler, bestuur,…) een test dienen af te leggen en/of in quarantaine moeten.
(4) Besmette spelers / bestuursleden in verplichte quarantaine opstellen / aanwenden is strikt verboden. Zij worden beschouwd als niet gekwalificeerd om deel te nemen.
(5) Uitstellen van wedstrijden bij KLBS:
Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
Uitstel
dient aangevraagd te worden per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS.
Binnen de 24 uur dienen de nodige documenten als bewijs (doktersbriefje, testresultaten, communicatie contact tracing,…) aan de secretaris KLBS geleverd te worden.
Worden deze bewijzen niet geleverd, dan zal het Comité Sport & Discipline KLBS het dossier behandelen.
(6). Indien een wedstrijd moet uitgesteld worden zal deze automatisch verplaatst worden naar de eerst volgende vrije speeldag voor de betrokken ploegen

j. COVID-19 is onder ons en we zullen er mee moeten leren leven dat het nog een ganse tijd onder ons blijft.
Vergeet volgende GOUDEN REGELS niet!
(1).Volg de geldende richtlijnen
(2) Respecteer de hygiënevoorschriften
(3).Draag het mond- en neusmasker waar voorgeschreven.
(4).Geef drank aan de spelers in individuele drinkbekers of individuele flesjes

6. REGISTRATIE GELE en RODE KAARTEN
Iedere gele en/of rode kaart MOET op het wedstrijdblad vermeld worden.
Elke vraag, van wie dan ook om dit niet te doen zal beschouwd worden als poging tot vervalsing.
Indien deze vraag van een official (afgevaardigde, trainer,….) komt zal dit beschouwd worden als een verzwarende omstandigheid.

7. GELE EN RODE KAARTEN VOOR PLOEGOFFICIALS
Hierna een verduidelijking betreffende het beheer en de registratie van deze kaarten.
a. Registratie
(1). Op het wedstrijdblad:
       De scheidsrechter deze kaarten onder “Aanmerkingen”
(2). Op de website:
       Twee (02) mogelijkheden: het bestuurslid is ook ingeschreven als speler of niet.
       (a) Het bestuurslid is ook ingeschreven als speler:
           De kaarten worden ingeschreven achter de naam van betrokkene in de spelerslijst
       (b) Het bestuurslid is NIET ingeschreven als speler:
           Het bestuurslid wordt toegevoegd aan de spelerslijst met achter zijn naam (bestuurslid)
           De kaart(en) word(t)(en) vervolgens ingeschreven achter zijn naam in de spelerslijst.

b. Beheer
(1). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kaarten opgelopen door spelers of ploegafgevaardigden.
(2). De kaarten zijn cumulatief voor de schorsingen.
(3). Een bestuurslid toegevoegd aan de spelers lijst (bestuurslid achter zijn naam) WORDT GEEN
SPELER MAAR BLIJFT ENKEL EEN BESTUURSLID. Maw hij mag zijn ploeg slechts aanvullen
in omstandigheden vermeld in Art 25 van het Intern Reglement KLBS.

8. UITRUSTING
Bij KLBS moet de trui van beide ploegen duidelijk verschillen.
Bij de KBVB/VV moeten vanaf dit seizoen bij de eerste elftallen de trui, broek en kousen verschillen.
Dit om het de vlaggenmannen en de VAR gemakkelijk te maken.
Daar de KLBS geen VAR heeft en vlaggenmannen maar een paar keer per seizoen worden opgesteld,
is dit bij ons niet van toepassing en moet enkel de trui duidelijk verschillen met de tegenstrever.

9. REGIO NIEUWS
Regio GENK +: deed een online navraag: verslag volgt;
Regio NW: plant een whatsapp meeting;
Regio Z: nog niets gepland.

IV. Administratief
1. Nazicht wedstrijdbladen:.
Geschorst voor EEN (01) speeldag beker vanaf 01/11/2021:
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
NOBLESSE Kim (°13/07/1988)                                                  Pool Keroma B

Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 08/11/2021
:
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
KUSTERS RUBEN (°25/08/1990)                                               Sporting Caetsbeek

Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 15/11/2021:
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
SARIHASANOGLU Davut (°09/05/1995)                                     Pool Keroma B
VAN ERDEWEGHE Pieter (°09/04/1987)                                     El Toro

2. Gele kaarten
Speeldag 30/10/2021
Century Hasselt:2
Pool Keroma B: 3

Speeldag 06/11/2021
Boca Houthalen: 1
Cosmos Spouwen: 3
FC Hutte Houthalen: 1
FC Klotbroek: 1
FC Solar Assistance: 1
FC Total Energy: 1
FC Vini’s: 2
Sporting Caetsbeek: 2
Tuinwijk VV: 1

Speeldag 13/11/2021
Boca Houthalen: 2
Century Hasselt: 2
Cosmos Spouwen: 2
El Toro: 1
FC Berg: 2
Huwa-san Bilzen: 1
Pool Keroma B: 4
RP Products: 1
SV De Conde: 1
VK Wieze Boys A: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 30/10/2021
El Toro: fout in hoofding “Reeks 1” 2 ipv “Beker”
Century Hasselt: verkeerde voornaam (GELDERS Christophe ipv Kristof)

Speeldag 06/11/2021
SV De Conde: geen nummer kapitein
                       wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein
FC Solar Assistance: verkeerde naam LOXI Bjorn ipv LOIX Bjorn
FC Total Energy: geen datum in de hoofding.

Speeldag 06/11/2021
FC Hutte Houthalen: geen bloknummer
                             gegevens afgevaardigde verkeerd ingevuld
Stokrooie United speler zonder geboortedatum (DELORGE Boaz)

4 Ambtshalve sancties:
Speeldag 06/11/2021
FC Hutte Houthalen: afgevaardigde – roken in de technische zone
Beslissing: HABEX Kenny (°02/05/1979)- blaam
Boete: blaam

5. Kostenbedoening
Boca Houthalen:(IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
Century Hasselt: (IV, 2) € 5,00 + 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 12,50
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 7,50+ 5,00: totaal € 12,50
El Toro: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 +(IV, 3) € 2,50: totaal € 10,00
FC Berg: (IV, 2) € 5,00
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + (IV, 4) € 12,50: totaal € 20,00
FC Klotbroek: (IV, 2) € 2,50
FC Solar Assistance: (IV, 2) € 2,50+ (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
FC Total Energy: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
FC Vini’s: (IV, 2) € 5,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma B: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 10,00: totaal € 27,50
RP Products: (IV, 2) € 2,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
Stokrooie United: (IV, 3) € 2,50
SV De Conde: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal €7,50 Tuinwijk VV: (IV, 2) € 2,50
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50

6. Mededelingen
a. Bereikbaarheid accommodatie VK Wieze Boys:
Er zijn werken gestart op de Terlaemenlaan in Boekt.
Tot juni 2022 kan men de oprit Zolder-Terlaemen niet gebruiken.
Afrijden kan nog wel, komende van Lummen of Genk.
Ook kan men niet vanuit Boekt richting Bolderberg.

b. Ontbrekende wedstrijdbladen
Op het ogenblik van de verschijning van dit Week- End waren de wedstrijdbladen van de volgende competitiewedstrijden van:
06/11/2021: Stokrooie United – Pool Keroma B 
13/11/2021: FC Tamara – FC Vini’s, , Tuinwijk VV – Aviaclub, FC Beukenhof - FC Total Energy en
                    Sporting Caetsbeek – FC Solar Assistance
nog niet in mijn bezit.

KLBS


Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 09/12/2021